Discussion:
Een dode meer of minder
(te oud om op te antwoorden)
R.Wereldsman
2003-07-20 08:47:37 UTC
Permalink
Wie het idee heeft dat Bush en Blair politiek
door het bombarderen van Irak in problemen
zal komen snapt niet goed wat het racistendom
precies inhoudt.

Ligen, bedriegen, omkopen, chanteren, stelen
en eventueel doden van onwilligen is sinds
het ontstaan van racisme in 1550 de levensader
van het westen. En zo zal het de komende decennia
ook blijven of er moet een wonder plaats vinden waardoor
de leiders van racistendom tegenover elkaar komen te staan.

Waarom zouden Bush en Blair dan gestraft worden?
Misschien om de klungeligheid waarmee ze het
deden, waardoor zelfs de meest onnozelen konden
zien dat de zaak gewoon belazerd werd en het aanzien
van racistendom in het geding is?

De rechtvaardiging van het bombarderen van Irak
om het beheer te krijgen over de olie en militair beter
controle over het middenoosten te krijgen is door
Bush maar ook door Blair wel behoorlijk klungelig
gedaan in een tijdperk waarin iedereen zit mee
te kijken en
iedereeen informatie kan verspreiden en kan halen
op internet.

Direct na de oorlog is de campagne opgestart waarbij
de smokinggun niet meer was de gun die afgevuurd was op
massavernietigingswapens maar een gun die geschoten heeft
voor de bevrijding van Irak en toen dat niet werkte
werd the gun afgeschoten op massagraven.
Maar de gun wilde maar niet echt roken.

Op de aanhoudende vraag naar de bewijzen voor
massavernietigingswapens wordt sinds enige tijd
geoefend met proefballonnetjes.

Wie wordt de geaccepteerde vrijwillige zondebok
tegen inruil van een zak met dollars?
Hoe het geheel van intriges van het wegmasseren van
de fouten van Bush en Blair heeft kunnen leiden tot de
dood van David Kelly is in dit stadium nog koffiedik kijken.

Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Greet Van Reeth
2003-07-20 09:04:20 UTC
Permalink
"> Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Post by R.Wereldsman
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Gewoon eens luisteren naar het plaatje "The Man" van "The Neon Judgement"
heel toepasselijk voor Kelly

Misschien moeten we uit protest dit plaatje massaal aanvragen op alle
radiozenders....... misschien een tribute aan alle politieke vermoorden door
het "Wilde Westen"

"This is the man who knew to much......."
Wouter Lievens
2003-07-20 09:16:06 UTC
Permalink
"R.Wereldsman" <***@planet.nl> schreef in bericht news:bfdl25$c99$***@reader11.wxs.nl...
<snip>
Post by R.Wereldsman
Ligen, bedriegen, omkopen, chanteren, stelen
en eventueel doden van onwilligen is sinds
het ontstaan van racisme in 1550 de levensader
van het westen. En zo zal het de komende decennia
ook blijven of er moet een wonder plaats vinden waardoor
de leiders van racistendom tegenover elkaar komen te staan.
<snipperdesnipperdesnip>


1550?
Kan je me dat uitleggen.
Amos
2003-07-20 12:07:11 UTC
Permalink
Post by Wouter Lievens
<snip>
Post by R.Wereldsman
Ligen, bedriegen, omkopen, chanteren, stelen
en eventueel doden van onwilligen is sinds
het ontstaan van racisme in 1550 de levensader
van het westen. En zo zal het de komende decennia
ook blijven of er moet een wonder plaats vinden waardoor
de leiders van racistendom tegenover elkaar komen te staan.
<snipperdesnipperdesnip>
1550?
Kan je me dat uitleggen.
Het stellen van dit soort vragen aan Wereldsman is heel onverstandig.

Amos
Amos
2003-07-20 12:24:19 UTC
Permalink
Post by Wouter Lievens
1550?
Kan je me dat uitleggen.
Gaines de Sepulveda, een Spaanse theoloog, formuleerde in 1550 als eerste
een theorie dat de onderdrukking van de Indianen goed was, omdat het een
minderwaardig ras betrof.
Is die trouwens ooit heilig verklaard, die Gaines? Ik vraag maar ... Dat is
wel vaker gebeurd met Spaanse theologen.

Amos
F u s t i g a t o r
2003-07-21 09:26:10 UTC
Permalink
Vitae forma vocatur, "Amos" <***@hotmail.com>, die Sun,
20 Jul 2003 14:24:19 +0200, in littera
Post by Amos
Post by Wouter Lievens
1550?
Kan je me dat uitleggen.
Gaines de Sepulveda, een Spaanse theoloog, formuleerde in 1550 als eerste
een theorie dat de onderdrukking van de Indianen goed was, omdat het een
minderwaardig ras betrof.
Is die trouwens ooit heilig verklaard, die Gaines?
Nee.
Post by Amos
Ik vraag maar ... Dat is
wel vaker gebeurd met Spaanse theologen.
Las Casas werd denk ik wel zalig verklaard voor zijn inzet voor de
autochtonen van lat.Amerika.
Post by Amos
Amos
Smos
aka
--
Fusti
Ghingis Khan
2003-07-20 12:36:00 UTC
Permalink
Post by Wouter Lievens
1550?
Kan je me dat uitleggen.
Gaines de Sepulveda, een Spaanse theoloog, formuleerde in 1550 als eerste
een theorie dat de onderdrukking van de Indianen goed was, omdat het een
minderwaardig ras betrof.
Hiermee had Sepulveda de eerste racistische theorie
voor de blanken ontwikkeld.
Hoe zijn de racistische waanideeën ontstaan?
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
De basis van het ontstaan en de ontwikkeling van het waanzinnige racisme
ligt in de opkomst van het kolonialisme. Racisme kent verschillende
verschijningsvormen, die samenvallen met de ontwikkelingsfasen van
kolonialisme en kapitalisme. Van Indiaanse volkenmoord naar negerslavernij.
Wat Hitler en nazi-Duitsland niet gelukt is met het joodse volk, is het
racisme van de blanken wel gelukt met de Indianen in Noord-Amerika.
Massaslachtingen, wrede mishandelingen, uitputting
en uithongering hebben een heel volk in Amerika nagenoeg uitgemoord.
Goud en zilver in Amerika en het Caribisch gebied en vruchtbaar land .
vormden de inzet van die moord!
(hoe staat het vandaag met de olie in het Midden-Oosten!)
Wie denkt dat de kolonialistische uitbuitingssystemen niet meer
worden toegepast, vergist zich!
Met de praktijk van de uitbuiting en onderdrukking van het rode door het
blanke ras ontstond ook een ideologie in Europa en de Verenigde Staten om
dit te rechtvaardigen.
Gaines de Sepulveda, een Spaanse theoloog, formuleerde in 1550 als eerste
een theorie dat de onderdrukking van de Indianen goed was, omdat het een
minderwaardig ras betrof. In de VS werd deze theorie nog lange tijd
verkondigd. De Indiaan was gelijk een dier en kon dus net als alle
andere dieren straffeloos gedood worden.
Het racisme met betrekking tot de Indiaan als het minderwaardige ras is
niet onmiddellijk vervangen door de theorie van de minderwaardige zwarte.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw verrichtten blanke arbeiders
(servanten) en negerslaven op dezelfde plantages dezelfde arbeid.
Een samenloop van ras en klasse had daar toen nog niet plaatsgevonden.
De snel groeiende plantages hadden veel arbeidskrachten nodig.
De negerslavernij in Amerika en het Caribisch gebied werd uiteindelijk
aangeduid met de term: kudde-slavernij.
Ter rechtvaardiging van het uitbuiten, beroven en afslachten van de negers
werd racisme van de blanke op de Indiaan op dezelfde wijze weer toegepast
op de negers.
In de ogen van de blanke werd de neger toen een dier en de blanke was
in die fase nog geen superieur, maar normaal mens.
De neger werd gebrandmerkt, levend begraven, of als straf op een zacht
vuurtje geroosterd. Zijn handen, oren tong of geslachtsdelen konden worden
afgesneden als hij in verzet kwam.
Racistische ideeën hadden een duidelijke functie. De blanke rechtvaardigde
hiermee de onderdrukking van de zwarte. De zwarte moest leren accepteren dat
hij er was om de blanke meester te dienen.
In die fase van het racisme vielen toen ras en klasse daar samen.
De onderdrukte was zwart en de onderdrukker blank. De blanke superieur mens
en de zwarte de minderwaardige.
In 1804 kwamen de slaven in de Franse kolonie die nu Haïti heet, in opstand
en schaften de slavernij daar af.
Economische en politieke redenen zorgden verder voor de afschaffing van dit
arbeidssysteem. Nederland was de laatste (in 1863 werd in de Nederlandse
koloniën de slavernij met internationale dwang, afgeschaft)
Racistische opvattingen begonnen te veranderen. De neger was niet langer een
dier maar een minderwaardig soort mens. Je was volmaakt indien je blank was.
De verhouding zwart-blank begon te veranderen.
Mocht de zwarte vroeger niet lijken op een blanke (was door de blanken
verboden), nu moest hij - wilde hij volmaakt zijn - lijken op een blanke.
Hij moest zijn kroeshaar gladstrijken, de taal van de blanke leren spreken
in de verschillende koloniën werd het spreken van negertalen verboden
in het onderwijs), de Europese geschiedenis en Europese
geografie- zijn vaderland- kennen.
Dit is dus een volslagen andere verhouding dan tijdens de slavernij.
Maar welke gebeurtenis in de 16de eeuw had als gevolg dat de Europeanen,
of de koloniserende Europeanen, plots enorme racisten werden,
terwijl ze dat voordien niet waren?
Het is niet een gebeurtenis maar een aantal gebeurtenissen.
Bij deze gebeurtenissen kan worden gekeken naar de condities
die aanwezig moesten zijn voor het kunnen plaatsvinden van de
gebeurtenissen, naar de oorzaken, naar de aanleiding en
ook naar de gevolgen.
Om toch een goed beeld te scheppen van de gebeurtenissen,
Door de opkomst van het kolonialisme is racisme ontstaan.
Afrika had voor die tijd vergeleken met West-Europa een hoge beschaving.
Het Egyptische volk bijvoorbeeld bestond uit zwarte, bruine, blanke
en zelfs gele mensen. Terwijl Europa nog in het steentijdperk leefde,
bestonden er in Afrika ijzersmelterijen, die hamers, messen
en spaden produceerden.
Via de Griekse en Romeinse volkeren waren er contacten
met Afrika. De Grieken hadden bijvoorbeeld grote bewondering
voor de zwarte Ethiopiërs om hun militaire techniek, strategie en tactiek.
Met de val van het Romeinse Rijk veranderde de verhouding
tussen Europa en Afrika.
De barbaren (nomadische groepen) hadden in kleine militaire
formaties zich meester gemaakt van Europa.
De opkomst van de Islam (de 7-de eeuw) is mede gepaard gegaan met militaire
versterking van Afrika. Islamitische Afrikanen veroverden Spanje.
De islam heerste in de regionen Zuid-Europa/Noord-Afrika.
Vanaf de 11-de eeuw namen de handelscontacten tussen de rest van
Europa en Afrika toe.
Europa nam veel wezenlijke elementen over van donker gekleurde
islamitische volkeren of via hen van de Indische en Chinese beschavingen.
De onhandige Romeinse cijfers werden bijvoorbeeld vervangen door
het Arabische tientalligstelsel, astronomie, het wiel, wiskunde,
het schrift, medische kennis, druktechnieken, papiervervaardiging,
zeevaart technologie.
Europa had nu de kennis om over de zeeën te gaan.
Ook het buskruit was via China bekend geraakt.
Daarmee zou de ellende van het roven op wereldschaal
een aanvang kunnen maken.
Van een superieur wanende groep was in die dagen totaal geen sprake.
In de verhouding tussen blanken en zwarten, en tussen Europeanen
en niet-Europeanen in het algemeen, vindt vanaf de zestiende eeuw
een drastische verandering plaats.
Dit hangt samen met de opkomst van het kolonialisme en het kapitalisme.
Waarom zijn de mensen gaan onderdrukken en uitbuiten door racisme.
De doorbraak vond reeds in West-Europa plaats.
Daar ontwikkelde zich uit het feodalisme, kapitalistische verhoudingen.
het ontstaan van arme burgers(proletariaat) en rijke burgers;
het streven naar maximale winst en uitbreiding van markten;
het maken van winst als voorname doelstelling van activiteiten.
Terwijl Europa zijn proletariaat baarde, trokken handelaren
en avonturiers naar oude en nieuwe werelddelen om rijkdom
en nieuwe handelsmogelijkheden te zoeken.
In Azië vond Europa nieuwe handelsmogelijkheden en in Amerika,
de voor Europa nieuwe wereld roofden ze gewoon de
rijkdommen van het rode volk, de Indianen.
Het kolonialisme zou hiermee beginnen.
En de tegenwerking van de Indiaan- ze ontvingen de blanke
Europeaan aanvankelijk met grote gastvrijheid - zou uiteindelijk
leiden naar theorieën die het roven zouden moeten rechtvaardigen.
De Indiaan was volgens deze theorie een minderwaardig soort mens.
Deze theorie heeft geleid tot de genocide van het rode volk.
Vervolgens waren de zwarten uit Afrika aan de beurt, en die ook
nog werden verplaatst naar Amerika om als een soort goedkope
machine te werken. De lucratieve slavenhandel ontstond.
Het vervoer was als haringen in een ton.
Ook dit moest worden gerechtvaardigd.
Ook voor deze aanvankelijk bewonderde zwarte Afrikaan ,werd
voor de eigen gemoedsrust theorieën ontwikkeld , die zover gingen
dat de neger gelijk werd gesteld aan een dier.
Blank Europa ging rondom de racistische theorieën, ook tal van
symboliek ontwikkelen en maatregelen treffen, die vaak in wetten
Zo werd een verbod ingesteld om blanke slaven naar Amerika te sturen.
Zwarten mochten niet trouwen, niet naar school gaan.
Ze moesten zich in de ogen van de blanken gedragen zoals
de blanken dat wilden. Op dezelfde wijze zoals een dier wordt afgericht.
Later werden theorieën gefabriceerd waarbij de zwarte niet
meer een dier was maar een minderwaardig soort mens.
In die fase moest de neger lijken op een blanke.
Ook in de normale taal - in spreekwoorden-, leef wijze, etc. werd
alles gedaan om de waanzin van de zelf gecreëerde superioriteit
uit te beelden en uit te dragen.
De waanzin ging zo ver dat zelfs spelletjes zo veel mogelijk
werden aangepast met symbolen die zwart ondergeschikt maakten.
De behoefte aan symboliek om de superioriteitswaan tot uitdrukking
te brengen was groot.
Dit verschijnsel werd een tijdje geleden in een programma van
Oprah Winfried uitvoerig besproken.
De onbevredigbare waanzin om het gevoel van superioriteit
te vestigen ging zo ver dat zelfs landkaarten en wereldkaarten
werden vervalst: Europa werd op kaarten in verhouding groter
getekend, met een schaal die niet klopte..
Door deze zaken, generaties lang over te dragen kan het niet anders
dan dat er nog steeds sprake is van een bewustzijn dat gevoed
is met waanideeën, zoals hierboven is aangegeven.
En dat is nu precies de grote ellende met racisme.
Racismebestrijding zonder bespreking van dit verschijnsel is
eigenlijk wat men noemt water naar zee dragen.
Bestrijding van de verschijnselen en niet de ziekte lost in
feite niets op en heeft vaak als rendement hooguit schijnheiligheid.
Racisme: Gestoordheid die bij "sommige blanken met een bepaalde waanzin"
voorkomt met de bedoeling haat te kweken t.o.v. andere groepen
die er biologisch anders uitzien om uiteindelijk de slachtoffers
te kunnen uitbuiten, te beroven en zelfs eventueel te mogen vermoorden.
Zeer juist Wereldsman, zeer juist.
Als 'DE Mongool' niets weg knipt, heeft dat zijn reden.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Ghingis Khan
2003-07-20 12:39:41 UTC
Permalink
Post by Wouter Lievens
1550?
Kan je me dat uitleggen.
Gaines de Sepulveda, een Spaanse theoloog, formuleerde in 1550 als eerste
een theorie dat de onderdrukking van de Indianen goed was, omdat het een
minderwaardig ras betrof.
Hiermee had Sepulveda de eerste racistische theorie
voor de blanken ontwikkeld.
Hoe zijn de racistische waanideeën ontstaan?
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
De basis van het ontstaan en de ontwikkeling van het waanzinnige racisme
ligt in de opkomst van het kolonialisme. Racisme kent verschillende
verschijningsvormen, die samenvallen met de ontwikkelingsfasen van
kolonialisme en kapitalisme. Van Indiaanse volkenmoord naar
negerslavernij.
Wat Hitler en nazi-Duitsland niet gelukt is met het joodse volk, is het
racisme van de blanken wel gelukt met de Indianen in Noord-Amerika.
Massaslachtingen, wrede mishandelingen, uitputting
en uithongering hebben een heel volk in Amerika nagenoeg uitgemoord.
Goud en zilver in Amerika en het Caribisch gebied en vruchtbaar land .
vormden de inzet van die moord!
(hoe staat het vandaag met de olie in het Midden-Oosten!)
Wie denkt dat de kolonialistische uitbuitingssystemen niet meer
worden toegepast, vergist zich!
Met de praktijk van de uitbuiting en onderdrukking van het rode door het
blanke ras ontstond ook een ideologie in Europa en de Verenigde Staten om
dit te rechtvaardigen.
Gaines de Sepulveda, een Spaanse theoloog, formuleerde in 1550 als eerste
een theorie dat de onderdrukking van de Indianen goed was, omdat het een
minderwaardig ras betrof. In de VS werd deze theorie nog lange tijd
verkondigd. De Indiaan was gelijk een dier en kon dus net als alle
andere dieren straffeloos gedood worden.
Het racisme met betrekking tot de Indiaan als het minderwaardige ras is
niet onmiddellijk vervangen door de theorie van de minderwaardige zwarte.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw verrichtten blanke arbeiders
(servanten) en negerslaven op dezelfde plantages dezelfde arbeid.
Een samenloop van ras en klasse had daar toen nog niet plaatsgevonden.
De snel groeiende plantages hadden veel arbeidskrachten nodig.
De negerslavernij in Amerika en het Caribisch gebied werd uiteindelijk
aangeduid met de term: kudde-slavernij.
Ter rechtvaardiging van het uitbuiten, beroven en afslachten van de negers
werd racisme van de blanke op de Indiaan op dezelfde wijze weer toegepast
op de negers.
In de ogen van de blanke werd de neger toen een dier en de blanke was
in die fase nog geen superieur, maar normaal mens.
De neger werd gebrandmerkt, levend begraven, of als straf op een zacht
vuurtje geroosterd. Zijn handen, oren tong of geslachtsdelen konden worden
afgesneden als hij in verzet kwam.
Racistische ideeën hadden een duidelijke functie. De blanke rechtvaardigde
hiermee de onderdrukking van de zwarte. De zwarte moest leren accepteren
dat
hij er was om de blanke meester te dienen.
In die fase van het racisme vielen toen ras en klasse daar samen.
De onderdrukte was zwart en de onderdrukker blank. De blanke superieur
mens
en de zwarte de minderwaardige.
In 1804 kwamen de slaven in de Franse kolonie die nu Haïti heet, in
opstand
en schaften de slavernij daar af.
Economische en politieke redenen zorgden verder voor de afschaffing van
dit
arbeidssysteem. Nederland was de laatste (in 1863 werd in de Nederlandse
koloniën de slavernij met internationale dwang, afgeschaft)
Racistische opvattingen begonnen te veranderen. De neger was niet langer
een
dier maar een minderwaardig soort mens. Je was volmaakt indien je blank
was.
De verhouding zwart-blank begon te veranderen.
Mocht de zwarte vroeger niet lijken op een blanke (was door de blanken
verboden), nu moest hij - wilde hij volmaakt zijn - lijken op een blanke.
Hij moest zijn kroeshaar gladstrijken, de taal van de blanke leren spreken
in de verschillende koloniën werd het spreken van negertalen verboden
in het onderwijs), de Europese geschiedenis en Europese
geografie- zijn vaderland- kennen.
Dit is dus een volslagen andere verhouding dan tijdens de slavernij.
Maar welke gebeurtenis in de 16de eeuw had als gevolg dat de Europeanen,
of de koloniserende Europeanen, plots enorme racisten werden,
terwijl ze dat voordien niet waren?
Het is niet een gebeurtenis maar een aantal gebeurtenissen.
Bij deze gebeurtenissen kan worden gekeken naar de condities
die aanwezig moesten zijn voor het kunnen plaatsvinden van de
gebeurtenissen, naar de oorzaken, naar de aanleiding en
ook naar de gevolgen.
Om toch een goed beeld te scheppen van de gebeurtenissen,
Door de opkomst van het kolonialisme is racisme ontstaan.
Afrika had voor die tijd vergeleken met West-Europa een hoge beschaving.
Het Egyptische volk bijvoorbeeld bestond uit zwarte, bruine, blanke
en zelfs gele mensen. Terwijl Europa nog in het steentijdperk leefde,
bestonden er in Afrika ijzersmelterijen, die hamers, messen
en spaden produceerden.
Via de Griekse en Romeinse volkeren waren er contacten
met Afrika. De Grieken hadden bijvoorbeeld grote bewondering
voor de zwarte Ethiopiërs om hun militaire techniek, strategie en tactiek.
Met de val van het Romeinse Rijk veranderde de verhouding
tussen Europa en Afrika.
De barbaren (nomadische groepen) hadden in kleine militaire
formaties zich meester gemaakt van Europa.
De opkomst van de Islam (de 7-de eeuw) is mede gepaard gegaan met
militaire
versterking van Afrika. Islamitische Afrikanen veroverden Spanje.
De islam heerste in de regionen Zuid-Europa/Noord-Afrika.
Vanaf de 11-de eeuw namen de handelscontacten tussen de rest van
Europa en Afrika toe.
Europa nam veel wezenlijke elementen over van donker gekleurde
islamitische volkeren of via hen van de Indische en Chinese beschavingen.
De onhandige Romeinse cijfers werden bijvoorbeeld vervangen door
het Arabische tientalligstelsel, astronomie, het wiel, wiskunde,
het schrift, medische kennis, druktechnieken, papiervervaardiging,
zeevaart technologie.
Europa had nu de kennis om over de zeeën te gaan.
Ook het buskruit was via China bekend geraakt.
Daarmee zou de ellende van het roven op wereldschaal
een aanvang kunnen maken.
Van een superieur wanende groep was in die dagen totaal geen sprake.
In de verhouding tussen blanken en zwarten, en tussen Europeanen
en niet-Europeanen in het algemeen, vindt vanaf de zestiende eeuw
een drastische verandering plaats.
Dit hangt samen met de opkomst van het kolonialisme en het kapitalisme.
Waarom zijn de mensen gaan onderdrukken en uitbuiten door racisme.
De doorbraak vond reeds in West-Europa plaats.
Daar ontwikkelde zich uit het feodalisme, kapitalistische verhoudingen.
het ontstaan van arme burgers(proletariaat) en rijke burgers;
het streven naar maximale winst en uitbreiding van markten;
het maken van winst als voorname doelstelling van activiteiten.
Terwijl Europa zijn proletariaat baarde, trokken handelaren
en avonturiers naar oude en nieuwe werelddelen om rijkdom
en nieuwe handelsmogelijkheden te zoeken.
In Azië vond Europa nieuwe handelsmogelijkheden en in Amerika,
de voor Europa nieuwe wereld roofden ze gewoon de
rijkdommen van het rode volk, de Indianen.
Het kolonialisme zou hiermee beginnen.
En de tegenwerking van de Indiaan- ze ontvingen de blanke
Europeaan aanvankelijk met grote gastvrijheid - zou uiteindelijk
leiden naar theorieën die het roven zouden moeten rechtvaardigen.
De Indiaan was volgens deze theorie een minderwaardig soort mens.
Deze theorie heeft geleid tot de genocide van het rode volk.
Vervolgens waren de zwarten uit Afrika aan de beurt, en die ook
nog werden verplaatst naar Amerika om als een soort goedkope
machine te werken. De lucratieve slavenhandel ontstond.
Het vervoer was als haringen in een ton.
Ook dit moest worden gerechtvaardigd.
Ook voor deze aanvankelijk bewonderde zwarte Afrikaan ,werd
voor de eigen gemoedsrust theorieën ontwikkeld , die zover gingen
dat de neger gelijk werd gesteld aan een dier.
Blank Europa ging rondom de racistische theorieën, ook tal van
symboliek ontwikkelen en maatregelen treffen, die vaak in wetten
Zo werd een verbod ingesteld om blanke slaven naar Amerika te sturen.
Zwarten mochten niet trouwen, niet naar school gaan.
Ze moesten zich in de ogen van de blanken gedragen zoals
de blanken dat wilden. Op dezelfde wijze zoals een dier wordt afgericht.
Later werden theorieën gefabriceerd waarbij de zwarte niet
meer een dier was maar een minderwaardig soort mens.
In die fase moest de neger lijken op een blanke.
Ook in de normale taal - in spreekwoorden-, leef wijze, etc. werd
alles gedaan om de waanzin van de zelf gecreëerde superioriteit
uit te beelden en uit te dragen.
De waanzin ging zo ver dat zelfs spelletjes zo veel mogelijk
werden aangepast met symbolen die zwart ondergeschikt maakten.
De behoefte aan symboliek om de superioriteitswaan tot uitdrukking
te brengen was groot.
Dit verschijnsel werd een tijdje geleden in een programma van
Oprah Winfried uitvoerig besproken.
De onbevredigbare waanzin om het gevoel van superioriteit
te vestigen ging zo ver dat zelfs landkaarten en wereldkaarten
werden vervalst: Europa werd op kaarten in verhouding groter
getekend, met een schaal die niet klopte..
Door deze zaken, generaties lang over te dragen kan het niet anders
dan dat er nog steeds sprake is van een bewustzijn dat gevoed
is met waanideeën, zoals hierboven is aangegeven.
En dat is nu precies de grote ellende met racisme.
Racismebestrijding zonder bespreking van dit verschijnsel is
eigenlijk wat men noemt water naar zee dragen.
Bestrijding van de verschijnselen en niet de ziekte lost in
feite niets op en heeft vaak als rendement hooguit schijnheiligheid.
Racisme: Gestoordheid die bij "sommige blanken met een bepaalde waanzin"
voorkomt met de bedoeling haat te kweken t.o.v. andere groepen
die er biologisch anders uitzien om uiteindelijk de slachtoffers
te kunnen uitbuiten, te beroven en zelfs eventueel te mogen vermoorden.
Ik had u gewaarschuwd, meneer Lievens. Zeker nieuw hier?
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.

De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Amos
2003-07-20 12:49:09 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
--
Meneer is zeker ook neger? Black and proud, wellicht?

U legt overigens wel de vinger op een zere plek. Een zeer zere plek mag ik
wel zeggen. De 'bleekscheten' hebben hun zaak in de eerste helft van de
twintigste eeuw geen goed gedaan door oorlogen tegen elkaar te voeren.
Vervolgens hebben ze veel afbreuk gedaan aan hun eigen positie door hun
eigen kinderen te aborteren om maar eens wat te noemen.

Door dit soort decadentie ziet de toekomst van het bleekschetendom er niet
erg rooskleurig uit en zou uw voorspelling wel eens uit kunnen komen. Of de
wereld er dan beter uit zal zien staat nog te bezien.

Amos
Ghingis Khan
2003-07-20 13:00:00 UTC
Permalink
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
--
Meneer is zeker ook neger? Black and proud, wellicht?
U legt overigens wel de vinger op een zere plek. Een zeer zere plek mag ik
wel zeggen. De 'bleekscheten' hebben hun zaak in de eerste helft van de
twintigste eeuw geen goed gedaan door oorlogen tegen elkaar te voeren.
Vervolgens hebben ze veel afbreuk gedaan aan hun eigen positie door hun
eigen kinderen te aborteren om maar eens wat te noemen.
Door dit soort decadentie ziet de toekomst van het bleekschetendom er niet
erg rooskleurig uit en zou uw voorspelling wel eens uit kunnen komen. Of de
wereld er dan beter uit zal zien staat nog te bezien.
Niet dat het er iets aan zou veranderen, mocht ik tot het Zwarte ras behoren.
Ik behoor echter tot het Gele ras.

Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Wouter Lievens
2003-07-20 16:18:47 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
--
Meneer is zeker ook neger? Black and proud, wellicht?
U legt overigens wel de vinger op een zere plek. Een zeer zere plek
mag
Post by Ghingis Khan
ik
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wel zeggen. De 'bleekscheten' hebben hun zaak in de eerste helft van de
twintigste eeuw geen goed gedaan door oorlogen tegen elkaar te voeren.
Vervolgens hebben ze veel afbreuk gedaan aan hun eigen positie door hun
eigen kinderen te aborteren om maar eens wat te noemen.
Door dit soort decadentie ziet de toekomst van het bleekschetendom er
niet
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
erg rooskleurig uit en zou uw voorspelling wel eens uit kunnen komen.
Of
Post by Ghingis Khan
de
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wereld er dan beter uit zal zien staat nog te bezien.
Niet dat het er iets aan zou veranderen, mocht ik tot het Zwarte ras
behoren.
Post by Ghingis Khan
Ik behoor echter tot het Gele ras.
Ah! Ghingis Khan! Stom van mij. Vandaar.
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van Chinezen.
Ik
Post by Ghingis Khan
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren. Het is
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
1, 2, 3 *PLOINK*

Bombs Away!

Nu heb je'm gekwetst, Amos. Het beest zal wakker worden...
Ghingis Khan
2003-07-20 16:56:47 UTC
Permalink
Post by Wouter Lievens
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
--
Meneer is zeker ook neger? Black and proud, wellicht?
U legt overigens wel de vinger op een zere plek. Een zeer zere plek
mag
Post by Ghingis Khan
ik
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wel zeggen. De 'bleekscheten' hebben hun zaak in de eerste helft van
de
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
twintigste eeuw geen goed gedaan door oorlogen tegen elkaar te voeren.
Vervolgens hebben ze veel afbreuk gedaan aan hun eigen positie door
hun
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
eigen kinderen te aborteren om maar eens wat te noemen.
Door dit soort decadentie ziet de toekomst van het bleekschetendom er
niet
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
erg rooskleurig uit en zou uw voorspelling wel eens uit kunnen komen.
Of
Post by Ghingis Khan
de
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wereld er dan beter uit zal zien staat nog te bezien.
Niet dat het er iets aan zou veranderen, mocht ik tot het Zwarte ras
behoren.
Post by Ghingis Khan
Ik behoor echter tot het Gele ras.
Ah! Ghingis Khan! Stom van mij. Vandaar.
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van Chinezen.
Ik
Post by Ghingis Khan
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren. Het is
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
1, 2, 3 *PLOINK*
Bombs Away!
Nu heb je'm gekwetst, Amos. Het beest zal wakker worden...
Hij spreekt ten dele de waarheid, dat hij mij kwetst dat kan enkel
ik voelen, en ik vergeef hem zijn onwetendheid.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Amos
2003-07-20 18:58:10 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
--
Meneer is zeker ook neger? Black and proud, wellicht?
U legt overigens wel de vinger op een zere plek. Een zeer zere plek
mag
Post by Ghingis Khan
ik
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wel zeggen. De 'bleekscheten' hebben hun zaak in de eerste helft van
de
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
twintigste eeuw geen goed gedaan door oorlogen tegen elkaar te voeren.
Vervolgens hebben ze veel afbreuk gedaan aan hun eigen positie door
hun
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
eigen kinderen te aborteren om maar eens wat te noemen.
Door dit soort decadentie ziet de toekomst van het bleekschetendom er
niet
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
erg rooskleurig uit en zou uw voorspelling wel eens uit kunnen komen.
Of
Post by Ghingis Khan
de
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wereld er dan beter uit zal zien staat nog te bezien.
Niet dat het er iets aan zou veranderen, mocht ik tot het Zwarte ras
behoren.
Post by Ghingis Khan
Ik behoor echter tot het Gele ras.
Ah! Ghingis Khan! Stom van mij. Vandaar.
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van Chinezen.
Ik
Post by Ghingis Khan
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren. Het is
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
1, 2, 3 *PLOINK*
Bombs Away!
Nu heb je'm gekwetst, Amos. Het beest zal wakker worden...
Hij spreekt ten dele de waarheid, dat hij mij kwetst dat kan enkel
ik voelen, en ik vergeef hem zijn onwetendheid.
Dank u.

Amos
Wouter Lievens
2003-07-20 19:39:08 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van Chinezen.
Ik
Post by Ghingis Khan
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren. Het
is
Post by Ghingis Khan
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
Ik zou toch maar voorzichtig zijn met *de Chinezen*, het volk is goed
genoeg, het zijn de volksmenners die niet deugen, maar dat zijn
we gewoon van hun.
--
Ghingis Khan
Nu stel je me toch teleur. Een paar maand geleden ging het nog over "dood
aan alle chinezen"...
Ghingis Khan
2003-07-20 19:51:29 UTC
Permalink
Post by Wouter Lievens
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van Chinezen.
Ik
Post by Ghingis Khan
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren. Het
is
Post by Ghingis Khan
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
Ik zou toch maar voorzichtig zijn met *de Chinezen*, het volk is goed
genoeg, het zijn de volksmenners die niet deugen, maar dat zijn
we gewoon van hun.
--
Ghingis Khan
Nu stel je me toch teleur. Een paar maand geleden ging het nog over "dood
aan alle chinezen"...
Heb mij daar zéér slecht uitgedrukt, waarvoor mijn verontschuldigingen
aan het Chinees werkvolk (maw: de kleine man en zijn fiets)
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Amos
2003-07-20 20:02:14 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van Chinezen.
Ik
Post by Ghingis Khan
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren. Het
is
Post by Ghingis Khan
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
Ik zou toch maar voorzichtig zijn met *de Chinezen*, het volk is goed
genoeg, het zijn de volksmenners die niet deugen, maar dat zijn
we gewoon van hun.
--
Ghingis Khan
Nu stel je me toch teleur. Een paar maand geleden ging het nog over "dood
aan alle chinezen"...
Heb mij daar zéér slecht uitgedrukt, waarvoor mijn verontschuldigingen
aan het Chinees werkvolk (maw: de kleine man en zijn fiets)
Om nog maar te zwijgen van de praktische problemen! Wie ruimt al die 1,3
miljard dode Chinezen op? Niet aan gedacht zeker? Zo gaat dat nou altijd!

Amos
Ghingis Khan
2003-07-20 20:15:14 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van
Chinezen.
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
Ik
Post by Ghingis Khan
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren.
Het
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
is
Post by Ghingis Khan
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
Ik zou toch maar voorzichtig zijn met *de Chinezen*, het volk is goed
genoeg, het zijn de volksmenners die niet deugen, maar dat zijn
we gewoon van hun.
--
Ghingis Khan
Nu stel je me toch teleur. Een paar maand geleden ging het nog over
"dood
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
aan alle chinezen"...
Heb mij daar zéér slecht uitgedrukt, waarvoor mijn verontschuldigingen
aan het Chinees werkvolk (maw: de kleine man en zijn fiets)
Om nog maar te zwijgen van de praktische problemen! Wie ruimt al die 1,3
miljard dode Chinezen op? Niet aan gedacht zeker? Zo gaat dat nou altijd!
Dat is in onze moderne wereld geen enkel probleem.
http://www.troostbv.com/case/case_graaf_rups.asp
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Ghingis Khan
2003-07-20 22:07:35 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen
zijn.
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
Post by Ghingis Khan
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van
Chinezen.
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
Ik
Post by Ghingis Khan
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een
keurige
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
Post by Ghingis Khan
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen
leren.
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Het
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
is
Post by Ghingis Khan
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
Ik zou toch maar voorzichtig zijn met *de Chinezen*, het volk is
goed
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
genoeg, het zijn de volksmenners die niet deugen, maar dat zijn
we gewoon van hun.
--
Ghingis Khan
Nu stel je me toch teleur. Een paar maand geleden ging het nog over
"dood
Post by Ghingis Khan
Post by Wouter Lievens
aan alle chinezen"...
Heb mij daar zéér slecht uitgedrukt, waarvoor mijn verontschuldigingen
aan het Chinees werkvolk (maw: de kleine man en zijn fiets)
Om nog maar te zwijgen van de praktische problemen! Wie ruimt al die 1,3
miljard dode Chinezen op? Niet aan gedacht zeker? Zo gaat dat nou
altijd!
Post by Ghingis Khan
Dat is in onze moderne wereld geen enkel probleem.
http://www.troostbv.com/case/case_graaf_rups.asp
Not good enough! U moet iets automatisch hebben. Want er is niemand om het
ding te besturen. Of gaat u dat doen?
Westerse barbaarse bleekneuzen genoeg toch ;-)
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
intruder
2003-07-21 08:22:48 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Niet dat het er iets aan zou veranderen, mocht ik tot het Zwarte ras behoren.
Ik behoor echter tot het Gele ras.
Het zou voor jouw wel uitmaken of je tot het zwarte of gele ras
behoorde als je in Peking woonde. Je weet de studenten rellen tegen de
zwarten aldaar 10 jaar geleden, dat was rasicme in de zuiverste form.
Zelfs de bevolking deed behoorlijk mee: wat was het ook al weer: weg
met de zwarte duivel........
Dit type manifestatie is een onmogelijkheid in Europa!!
Dus gij zijt van het gele ras. Maar dat is niet voldoende want zijt
gij van Chinese, Zuid Oost Asiatische afkomst of van Japanse afkomst?
That is the question.
YOU BETTER BE FROM JAPAN. Hier is een artikel van een japanse krant.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Japan is an outlier; from the racism viewpoint, it is a pariah state.
Racism lies in the very fabric of Japanese society; it is still at its
primitive, visceral and atavistic stage. It is so ingrained that
Japanese often appear totally bewildered when told they are racist.
Being racist and being Japanese are so intertwined that racism is not
seen as a form of deviance, but as normal. So Japanese racism is
rarely expressed in vituperatively violent form. It is passive,
intrinsic, underlying general social behavior. Barring foreigners from
joining golf clubs, for example.

But go to the headquarters of any Japanese firm, even supposedly
highly international ones such as Sony, and you will find generally
exclusively, sometimes simply overwhelmingly, Japanese at all levels,
especially senior levels, of the hierarchy, and no foreigners. Indeed,
the founder of Sony, Akio Morita, considered it completely normal that
he should coauthor a book with the avowed racist Shintaro Ishihara,
the present governor of Tokyo.

(Bij de Philips vestiging in Indonesia zijn hoogeplaatse ook Indo's.)
Kijk maar naar Unilever.

Geshreven door:
Jean-Pierre Lehmann, Ph.D., is professor of international political
economy at IMD, and a founding director of the Evian Group, Lausanne,
Switzerland.

The Japan Times: Jan. 6, 2003

Bron:
http://www.japantimes.co.jp/cgi-bin/geted.pl5?eo20030106jl.htm

Intruder

--One man tells a lie, dozens repeat it as the truth--
bolle boos
2003-07-21 15:35:23 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
--
Meneer is zeker ook neger? Black and proud, wellicht?
U legt overigens wel de vinger op een zere plek. Een zeer zere plek mag ik
wel zeggen. De 'bleekscheten' hebben hun zaak in de eerste helft van de
twintigste eeuw geen goed gedaan door oorlogen tegen elkaar te voeren.
Vervolgens hebben ze veel afbreuk gedaan aan hun eigen positie door hun
eigen kinderen te aborteren om maar eens wat te noemen.
Door dit soort decadentie ziet de toekomst van het bleekschetendom er niet
erg rooskleurig uit en zou uw voorspelling wel eens uit kunnen komen. Of de
wereld er dan beter uit zal zien staat nog te bezien.
Niet dat het er iets aan zou veranderen, mocht ik tot het Zwarte ras behoren.
Ik behoor echter tot het Gele ras.
Teveel in je bed gezeken?
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Ja die gelen hebben het veel beter gedaan.<kuch>
Ghingis Khan
2003-07-21 15:37:59 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
--
Meneer is zeker ook neger? Black and proud, wellicht?
U legt overigens wel de vinger op een zere plek. Een zeer zere plek mag
ik
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wel zeggen. De 'bleekscheten' hebben hun zaak in de eerste helft van de
twintigste eeuw geen goed gedaan door oorlogen tegen elkaar te voeren.
Vervolgens hebben ze veel afbreuk gedaan aan hun eigen positie door hun
eigen kinderen te aborteren om maar eens wat te noemen.
Door dit soort decadentie ziet de toekomst van het bleekschetendom er
niet
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
erg rooskleurig uit en zou uw voorspelling wel eens uit kunnen komen. Of
de
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wereld er dan beter uit zal zien staat nog te bezien.
Niet dat het er iets aan zou veranderen, mocht ik tot het Zwarte ras
behoren.
Post by Ghingis Khan
Ik behoor echter tot het Gele ras.
Teveel in je bed gezeken?
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Ja die gelen hebben het veel beter gedaan.<kuch>
Die doen het zelfs nog veel beter, zie maar eens naar Blair, op de knietjes
gaan zitten bij de Chinezen.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Amos
2003-07-21 16:18:16 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
--
Meneer is zeker ook neger? Black and proud, wellicht?
U legt overigens wel de vinger op een zere plek. Een zeer zere plek mag
ik
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wel zeggen. De 'bleekscheten' hebben hun zaak in de eerste helft van de
twintigste eeuw geen goed gedaan door oorlogen tegen elkaar te voeren.
Vervolgens hebben ze veel afbreuk gedaan aan hun eigen positie door hun
eigen kinderen te aborteren om maar eens wat te noemen.
Door dit soort decadentie ziet de toekomst van het bleekschetendom er
niet
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
erg rooskleurig uit en zou uw voorspelling wel eens uit kunnen komen. Of
de
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wereld er dan beter uit zal zien staat nog te bezien.
Niet dat het er iets aan zou veranderen, mocht ik tot het Zwarte ras
behoren.
Post by Ghingis Khan
Ik behoor echter tot het Gele ras.
Teveel in je bed gezeken?
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Ja die gelen hebben het veel beter gedaan.<kuch>
Die doen het zelfs nog veel beter, zie maar eens naar Blair, op de knietjes
gaan zitten bij de Chinezen.
--
Ghingis Khan
Anders lijkt hij veel groter en dat is kwetsend voor die mensen. Laten we
hopen dat hij die houding ook aanneemt als hij de familie Kelly gaat
condoleren.

Amos
bolle boos
2003-07-21 16:50:46 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by bolle boos
Post by Ghingis Khan
Of hij er zo maar direct beter zou uitzien weet ik ook niet,
maar de kansen om *veel* beter te worden zouden wel gestegen zijn.
Ja die gelen hebben het veel beter gedaan.<kuch>
Die doen het zelfs nog veel beter, zie maar eens naar Blair, op de knietjes
gaan zitten bij de Chinezen.
Nee, hij is alleen bang om terug naar huis te gaan wegens de huidige
problemen.
Post by Ghingis Khan
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Amos
2003-07-21 16:15:33 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van Chinezen.
Ik
Post by Ghingis Khan
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren. Het is
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
Ooit daar langdurig gewoond als een niet Chinees?
Multi-cutureeel wel, maar of het keurig is, is nog maar de vraag.
Ik ben er wel 10 keer geweest, en de Maleisische bevolkingsdeel is
niet erg blij met dit soort samenleving en dit geldt ook voor het
Tamil-Hindu gedeelte van de bevolking.
De moslims wordt verboden om op scholen hoofdoekjes te dragen.
( of ik hiervan voorstander ben of niet doet niet terzake)
Toch wel, ik ben daar ook niet voor. Het dragen van hoofddoekjes is een
signaal. Daarom is het in Turkije ook verboden.
De volgende stereotypering t.o.v van ethnische minderheden heb ik
vernomen van de "majority"chinese bev. groep.
Maleise mensen zijn lui en hebben geen amities en zijn snel tevreden
en zijn hebben neiging to geweldadige handelingen.
Kan ik niet beoordelen.
Indiase zijn leugenaars. en hebben een vlotte babbel.
I'd rather trust a snake than trust an Indian; Indians have one kind
of smell and they are very unhygenic.""
Eurasians are lazy; they are philanderers.
Zit wat in. Vooral dat van die philanderers, en vooral die Euros.
Deze opmerkingen doen de Chinezen heel en vaak hoor je
'Malays are multiplying like rabbits'".
Is dat dan in strijd met de waarheid?
Hier heb ik een zinssnede van een kennis die niet chinees is.
Another thing obnoxious about the Chinese Singaporean is their
absolute lack of sensitivity toward the minority races. When the
conversation is in English, one person will just cut in and start
speaking Mandarin so as to deliberately exclude minorities from the
conversation.
Doen de Welsh ook. Dit is mij al in menige pub in Wales geflikt. Wat ze
vroeger ook deden was weigeren Engels te spreken op zondag. Toch zijn de
Welsh geen kwade lui.

Another frequent event that happens to me is when I go
to the food court or hawker center. I do not resemble a Chinese person
remotely, but when I purchase the food, they nonetheless quote the
price to me in Mandarin 'it is not that these people are monolingual,
they can speak English but choose not to' a bad side-effect of the
PAP's chauvinist Speak Mandarin campaign. This I find very offensive
and downright racist.
Weer zo'n figuur die geen zin heeft om de taal van de meerderheid te leren.
Waar ken ik dat toch van?

Ik werd op Malta eens in het Maltees aangesproken door een buschauffeur die
leuk wou zijn. Alle Maltezen spreken vloeiend Engels, hij ook, toen ik hem
bedaard in het Nederlands antwoord gaf. Die man was overigens geen racist.
Het was zelfs een aardige man.
Je kan beter in Nederland wonen zo slecht is het hier nou echt niet!
Zolang je niet op straat wordt doodgetrapt door een geflipte jongere is het
hier redelijk vol te houden. Ik zou best wat vrijheid in willen leveren als
ik dat risico daarmee kon verkleinen.

De groeten,

Amos
Criticus Kwadratus² ®
2003-07-21 21:32:51 UTC
Permalink
Post by Amos
Je kan beter in Nederland wonen zo slecht is het hier nou echt niet!
Zolang je niet op straat wordt doodgetrapt door een geflipte jongere is het
hier redelijk vol te houden. Ik zou best wat vrijheid in willen leveren als
ik dat risico daarmee kon verkleinen.
Ik zou graag wat meer vrijheid willen hebben mbt een tegen reaktie. :-)
--
Criticus Kwadratus² ®

"Het stijgen van de zeespiegel ervaar ik niet als een dreigend tekort
aan water."
(Theo1610)
Post by Amos
De groeten,
Amos
F u s t i g a t o r
2003-07-21 13:28:59 UTC
Permalink
Vitae forma vocatur, intruder <***@hotmail.com>, die Mon, 21
Jul 2003 10:44:44 +0200, in littera
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van Chinezen. Ik
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren. Het is
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
Ooit daar langdurig gewoond als een niet Chinees?
Multi-cutureeel wel, maar of het keurig is, is nog maar de vraag.
Ik ben er wel 10 keer geweest, en de Maleisische bevolkingsdeel is
niet erg blij met dit soort samenleving en dit geldt ook voor het
Tamil-Hindu gedeelte van de bevolking.
De moslims worden verboden om op scholen hoofdoejkes te dragen.
( of ik hiervan voorstander ben of niet doet niet terzake)
De volgende stereotypering t.o.v van ethnische minderheden heb ik
vernomen van de "majority"chinese bev. groep.
Maleise mensen zijn lui en hebben geen amities en zijn snel tevreden
en zijn hebben neiging to geweldadige handelingen.
Indiase zijn leugenaars. en hebben een vlotte babbel.
I'd rather trust a snake than trust an Indian; Indians have one kind
of smell and they are very unhygenic.""
Eurasians are lazy; they are philanderers.
Deze opmerkingen doen de Chinesen heel en vaak hoor je
'Malays are multiplying like rabbits'".
Hier heb ik een zinssnede van een kennis die niet chinees is.
Another thing obnoxious about the Chinese Singaporean is their
absolute lack of sensitivity toward the minority races. When the
conversation is in English, one person will just cut in and start
speaking Mandarin so as to deliberately exclude minorities from the
conversation. Another frequent event that happens to me is when I go
to the food court or hawker center. I do not resemble a Chinese person
remotely, but when I purchase the food, they nonetheless quote the
price to me in Mandarin 'it is not that these people are monolingual,
they can speak English but choose not to' a bad side-effect of the
PAP's chauvinist Speak Mandarin campaign. This I find very offensive
and downright racist.
Je kan beter in Nederland wonen zo slecht is het hier nou echt niet!
MORAAL IS: Kap de perpetum mobil racistische geleuter over het blanke
racisme, het verschijnsel dat alleen blanken zijn toegescrhreven.
Get to the real inperfect world and zie nou eindelijk dat racisme
overal bestaat.
Xal dat es aan mijn zoon vragen,
die er al verschillende jaren werkt en woont.
--
Fusti
Criticus Kwadratus² ®
2003-07-21 21:30:44 UTC
Permalink
Post by F u s t i g a t o r
Jul 2003 10:44:44 +0200, in littera
Met de Chinezen wel! Zeker. Daar heb ik een hoge dunk van, van Chinezen. Ik
heb hier wel eens de loftrompet gestoken over Singapore. Een keurige
multi-etnische samenleving, waar wij veel van zouden kunnen leren. Het is
geen toeval dat de Chinezen daar de meerderheid hebben.
Ooit daar langdurig gewoond als een niet Chinees?
Multi-cutureeel wel, maar of het keurig is, is nog maar de vraag.
Ik ben er wel 10 keer geweest, en de Maleisische bevolkingsdeel is
niet erg blij met dit soort samenleving en dit geldt ook voor het
Tamil-Hindu gedeelte van de bevolking.
De moslims worden verboden om op scholen hoofdoejkes te dragen.
( of ik hiervan voorstander ben of niet doet niet terzake)
De volgende stereotypering t.o.v van ethnische minderheden heb ik
vernomen van de "majority"chinese bev. groep.
Maleise mensen zijn lui en hebben geen amities en zijn snel tevreden
en zijn hebben neiging to geweldadige handelingen.
Indiase zijn leugenaars. en hebben een vlotte babbel.
I'd rather trust a snake than trust an Indian; Indians have one kind
of smell and they are very unhygenic.""
Eurasians are lazy; they are philanderers.
Deze opmerkingen doen de Chinesen heel en vaak hoor je
'Malays are multiplying like rabbits'".
Hier heb ik een zinssnede van een kennis die niet chinees is.
Another thing obnoxious about the Chinese Singaporean is their
absolute lack of sensitivity toward the minority races. When the
conversation is in English, one person will just cut in and start
speaking Mandarin so as to deliberately exclude minorities from the
conversation. Another frequent event that happens to me is when I go
to the food court or hawker center. I do not resemble a Chinese person
remotely, but when I purchase the food, they nonetheless quote the
price to me in Mandarin 'it is not that these people are monolingual,
they can speak English but choose not to' a bad side-effect of the
PAP's chauvinist Speak Mandarin campaign. This I find very offensive
and downright racist.
Je kan beter in Nederland wonen zo slecht is het hier nou echt niet!
MORAAL IS: Kap de perpetum mobil racistische geleuter over het blanke
racisme, het verschijnsel dat alleen blanken zijn toegescrhreven.
Get to the real inperfect world and zie nou eindelijk dat racisme
overal bestaat.
Xal dat es aan mijn zoon vragen,
die er al verschillende jaren werkt en woont.
Ik vind situaties in landen vergelijken met stadstaten een hachelijke
zaak. Egaal waar het over gaat. Maar goed,..
hebben we het over discriminatie dan krijg ik de indruk dat chinezen daar
nogal goed in zijn. Wat dat betreft hebben ze wel wat weg van de Jappaners,
dat andere Herren volk in het Oosten.
Vraag maar eens een aantal Chinezen hun mening over bv. negers,... :-)
--
Criticus Kwadratus² ®

"Het stijgen van de zeespiegel ervaar ik niet als een dreigend tekort
aan water."
(Theo1610)
Post by F u s t i g a t o r
Fusti
intruder
2003-07-21 08:09:39 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Het de perpetum mobil der racisten.
Post by Ghingis Khan
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
En waarvan zal jij dan leven, want bijna alles wat om je heen ziet is
door bleekscheten gemaakt. Ooit ziek geworden en medicijnen gekocht
van bleekscheten? Ooit vakantie geweest met een vliegtuig? Pas op want
deze is door bleekscheten gemaakt.

Intruder

--One man tells a lie, dozens repeat it as the truth--
Amos
2003-07-21 16:19:24 UTC
Permalink
Post by intruder
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Het de perpetum mobil der racisten.
Post by Ghingis Khan
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
En waarvan zal jij dan leven, want bijna alles wat om je heen ziet is
door bleekscheten gemaakt. Ooit ziek geworden en medicijnen gekocht
van bleekscheten? Ooit vakantie geweest met een vliegtuig? Pas op want
deze is door bleekscheten gemaakt.
Ach, zolang het maar geen Russische bleekscheten waren ....

Amos
Ghingis Khan
2003-07-21 15:36:42 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Wat is er mis mee, met de stelling van Wereldsman ?
Heel veel.
Post by Ghingis Khan
Hoogtijd, dat de bleekscheten een 4e wereldoorlog
beginnen, bleekscheet tegen bleekscheet.
Denk je dat er dan nog anderen overleven?
Post by Ghingis Khan
De laatste bleekscheet is de overwinnaar, waarvan ik met alle
plezier de kop op het hakblok zal leggen.
denk je niet dat we jouw als eerste verwijderen?
Nee, geen bleekscheten meer, geen gevaar meer.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
R.Wereldsman
2003-07-20 14:23:52 UTC
Permalink
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
Je zeikt uit je nek W! Kijk maar eens om je heen in de wereld, overal
nikkers en ander schorem die elkaar niet kunnen luchten en afmaken, altijd
al zo geweest en zal nooit anders worden.
Zij die oorlog voeren of vechten tegen elkaar
lijden niet aan racisme. Voor racisme is meer nodig.

Kenmerken van racisme:
1) er moet een racistische leer bestaan.
2) het moet gaan om het ene ras tov het andere ras.
3) het ene ras moet zich superieur voelen en het andere
ras met verzinsel criminaliseren om te kunnen roven en moorden.

Kijk naar de onderstaande definitie en je zult merken dat niet
ik zeik zoals je hierboven stelt maar als er een persoon zeikt
dan ben jij dat.

Vraag: Waarom begin je te schelden?


Racisme: Gestoordheid die bij "sommige blanken met een bepaalde waanzin"
voorkomt met de bedoeling haat te kweken t.o.v. andere groepen
die er biologisch anders uitzien om uiteindelijk de slachtoffers
te kunnen uitbuiten, te beroven en zelfs eventueel te mogen vermoorden.
intruder
2003-07-20 23:39:55 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Zij die oorlog voeren of vechten tegen elkaar
lijden niet aan racisme. Voor racisme is meer nodig.
Ok whatever.
Post by R.Wereldsman
1) er moet een racistische leer bestaan.
Geef aan in welke boek (ISDN) deze leer staat beschreven.
Post by R.Wereldsman
2) het moet gaan om het ene ras tov het andere ras.
wat is de definiite van een ras?
Post by R.Wereldsman
3) het ene ras moet zich superieur voelen en het andere
ras met verzinsel criminaliseren om te kunnen roven en moorden.
Japaners voelen zich uitstekend superieur, althans voor vele
nationalisten.
Ze zeggen dat ze de evolutie theorie geloven, en inderdaad de blanken
(en afrikanen) van de apen stammen, maar zij (de Jappen) van de Goden.
Zij komen in aanmerking voor racisten, hoewel ze zijn niet blank.
Post by R.Wereldsman
Kijk naar de onderstaande definitie en je zult merken dat niet
ik zeik zoals je hierboven stelt maar als er een persoon zeikt
dan ben jij dat.
Vraag: Waarom begin je te schelden?
Puur ongeduld en onevenwicthigheid, waardoor de usenet als
uitlaatklep wordt gebruikt. . Jij manifesteerd dit tevens in je
racistische perpetuum mobile. Iedereen heeft een bepaalde
tik,nietwaar?
Post by R.Wereldsman
Racisme: Gestoordheid die bij "sommige blanken met een bepaalde waanzin"
voorkomt met de bedoeling haat te kweken t.o.v. andere groepen
die er biologisch anders uitzien om uiteindelijk de slachtoffers
te kunnen uitbuiten, te beroven en zelfs eventueel te mogen vermoorden.
Mooie definitie, alhoewel de bijvoegelijke naamwoorden zoals
gestoordheid en bepaaplde waanzin, het afzwakt. Als je dit weghaalt
dan heb je bijna de conventionele standaard definitie.
Je definitie impliceert dat racisme alleen bij blanken bestaat,
waaruit geconcludeert kan worden, dat racisme een aanleg is die
alleen kan voorkomen bij de blanke ras (wat dat ook mag zijn).
Dit gezegd te hebben impliceer je dat blanken en zwarten (laten we
aziaten maar even niet mee betrekken) toch verschillende cognitieve en
psychologische kenmereken hebben. Het ene komt niet voor bij de andere
ras.
Jij zegt dat deze kenmerk, de gestoordheid dus, alleen bij blanken
voorkomt. Nou dat is juist een van de grondbeginselen van de
racistische leer in Mein Kampf. Bent u van Duitse afkomst??
Intruder

--One man tells a lie, dozens repeat it as the truth--
bolle boos
2003-07-21 15:41:54 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
Je zeikt uit je nek W! Kijk maar eens om je heen in de wereld, overal
nikkers en ander schorem die elkaar niet kunnen luchten en afmaken, altijd
al zo geweest en zal nooit anders worden.
Zij die oorlog voeren of vechten tegen elkaar
lijden niet aan racisme. Voor racisme is meer nodig.
Yep, vooral blank zijn is een belangrijk criterium voor wereldsman.
Al; die criteria die hij opnoemt vervallen automatisch als je niet blank
bent.,
R.Wereldsman
2003-07-20 14:59:11 UTC
Permalink
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
Je zeikt uit je nek W! Kijk maar eens om je heen in de wereld, overal
nikkers en ander schorem die elkaar niet kunnen luchten en afmaken, altijd
al zo geweest en zal nooit anders worden.
Zij die oorlog voeren of vechten tegen elkaar
lijden niet aan racisme. Voor racisme is meer nodig.

Kenmerken van racisme:
1) er moet een racistische leer bestaan.
2) het moet gaan om het ene ras tov het andere ras.
3) het ene ras moet zich superieur voelen en het andere
ras met verzinsel criminaliseren om te kunnen roven en moorden.

Kijk naar de onderstaande definitie en je zult merken dat niet
ik zeik zoals je hierboven stelt maar als er een persoon zeikt
dan ben jij dat.

Vraag: Waarom begin je te schelden?


Racisme: Gestoordheid die bij "sommige blanken met een bepaalde waanzin"
voorkomt met de bedoeling haat te kweken t.o.v. andere groepen
die er biologisch anders uitzien om uiteindelijk de slachtoffers
te kunnen uitbuiten, te beroven en zelfs eventueel te mogen vermoorden.
R.Wereldsman
2003-07-20 15:29:54 UTC
Permalink
Racisme: Gestoordheid die bij "sommige blanken met een bepaalde waanzin"
voorkomt met de bedoeling haat te kweken t.o.v. andere groepen die er
biologisch anders uitzien om uiteindelijk de slachtoffers te kunnen
uitbuiten,
te beroven en zelfs eventueel te mogen vermoorden.
Alsof alleen 'sommige blanken met een bepaalde waanzin' zich schuldig
maken aan
racisme. Dat is een denkfout die maar al teveel mensen maken ...
Het is geen kwestie van denken.
Racisme veroorzaakt bij de leider een bepaald gedrag.
Dat gedrag kan je waarnemen bij de lijder en bij de slachtoffers.
Racisem waar en wanneer dat voorkomt en voorgekomen is,
kan je vaststellen.

De Indianen in Amerika bijvoorbeeld zijn uitgeroeid door
racisten. DeAfrikanen en Afrika zijn geruineerd, afgeslacht en
geplunderd.

Er zijn dus keiharde voorbeelden van blank racisme.
Ken jij voorbeelden van racisten van een ander ras?

Ken jij een ander ras dat op grond van verzinsels
anderen criminaliseert en daarna met geweld aanvalt en
onderdrukt, berooft en indien zij zich verzetten ook
uitmoorden?

Lees dit maar:
http://www.iouedu.com/press/05hakf/05_01.html
Dr. Fay A.C. Hakemulder:
At this stage, I think it is necessary to make a
distinction between a general character of a form
of human behaviour which is unfortunately only
too common, and the specific character of racism.
Otherwise, the false problems associated with
racism will continue to obscure the permanent
drama represented by the aggressive rejection
of others.

I have found a proposal to make this distinction
more clear: the aggressive rejection can be
called heterophobia, and the term racism can
henceforth be reserved for that variety of heterophobia
which exploits the fear originated by biological
and racial difference in order to justify
aggression and privilege.

Lees het hele stuk van en kom dan terug.
R.Wereldsman
2003-07-20 16:24:05 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Het is geen kwestie van denken.
Tuurlijk wel, altijd zelf blijven denken. Dat is wel zo gezond ...
Post by R.Wereldsman
Racisme veroorzaakt bij de lijder een bepaald gedrag.
Dat zal best, maar de huidskleur van de desbetreffende lijder doet
helemaal niet
terzake.
Jammer genoeg wel, dus.
Racisme is door blank Europa ontstaan en deze
waanzinnige ziekte wordt door opvoeding doorgegeven.
Andere rassen kunnen zich niet identificeren met
de waanzinnige racistische leerstellingen van de blanken.
Post by R.Wereldsman
Er zijn dus keiharde voorbeelden van blank racisme.
Ken jij voorbeelden van racisten van een ander ras?
Zo te zien ben je aardig op de hoogte van het een en ander. Hoe is het dan
in
godesnaam mogelijk dat je dit soort voorbeelden door je tunnelvisie ineens
niet
weet te vinden?
Als ik ze kon vinden dan had ik dat niet aan jou gevraagd.
Post by R.Wereldsman
Ken jij een ander ras dat op grond van verzinsels anderen criminaliseert
en
Post by R.Wereldsman
daarna met geweld aanvalt en onderdrukt, berooft en indien zij zich
verzetten
Post by R.Wereldsman
ook uitmoorden?
Blanke boeren in Zuid-Afrika die mishandeld en uitgemoord worden
bijvoorbeeld.
Maar goed, de geschiedenis leert dat racisme door blanken in de extreme
vorm
veel vaker voorkomt, dat is de discussie ook helemaal niet.
Zij worden niet gecriminaliseerd door de zwarten.
De zwarten denken ook niet dat zij superieur zijn en dat de blanke
boeren inferieur.

Dat de grond door de blanken met geweld is beroofd van de zwarten
is geen verzinsel maar de volle werkelijkheid.
De blanke boeren leden wel aan racisme.

Dus je voorbeeld deugt niet.
Het ging mij er om dat jouw eerdere bedenkelijke definitie van het woord
'racisme' alle rassen anders dan het blanke ras uitsluit van het zich
schuldig
maken ervan. En dat is gewoon niet juist.
Ik sluit geen enkel ander ras uit.
Maar er zijn op dit moment geen andere rassen die
racistische leerstellingen hebben ontwikkeld en die denken
dat zij superieur zijn en het recht hebben op leven en al
wat goed is op deze aarde.
Er zijn ook geen andere rassen bekend die anderen criminalseren
ter rechtvaardiging van moord en roof.
Post by R.Wereldsman
http://www.iouedu.com/press/05hakf/05_01.html
Lees het hele stuk van en kom dan terug.
Nou, ik kwam even iets eerder terug als je 't niet erg vindt ;-)
Ja dat deed je snel.
De Joker ©
2003-07-20 16:43:47 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Post by R.Wereldsman
Racisme veroorzaakt bij de lijder een bepaald gedrag.
Dat zal best, maar de huidskleur van de desbetreffende lijder
doet helemaal niet terzake.
Jammer genoeg wel, dus.
Waarom jammer? Had je liever gezien dat alle rassen
racistisch waren? Wees blij dat alleen blanken dat zijn!
Post by R.Wereldsman
Racisme is door blank Europa ontstaan en deze
waanzinnige ziekte wordt door opvoeding doorgegeven.
Opvoeding dient afgeschaft te worden. (Zwarten weten dat
al eeuwen lang, en komen het ons hier nu ook leren!)
Post by R.Wereldsman
Andere rassen kunnen zich niet identificeren met
de waanzinnige racistische leerstellingen van de blanken.
Nee, dat kunnen ze niet. Maar ja, andere rassen kunnen nu
eenmaal wel meer niet wat blanken wel kunnen...

(J)
EmmO
2003-07-20 19:34:48 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Dus je voorbeeld deugt niet.
Jouw definitie van racisme ook niet. Als je op voorhand alle rassen dan het
blanke ras uitsluit die zich theoritisch ook aan het fenomeen racisme schuldig
kunnen maken, dan lijkt het er sterk op dat deze zelfverzonnen definitie
voornamelijk voortkomt uit je opzichtige tunnelvisie.
Post by R.Wereldsman
Ik sluit geen enkel ander ras uit.
Dat doe je wel. Zie mijn uitleg hierboven en lees je definitie nog eens kritisch
na. In een vlaag van helderheid zul je beseffen dat deze werkelijk voor geen
meter deugt.
Post by R.Wereldsman
Ja dat deed je snel.
Ik heb dan ook geen bloemlezing met de omvang van een streekroman nodig om
slechts aan te geven dat jouw definitie niet klopt. Dat was de essentie van mijn
reactie. Maar ik begrijp dat ik je niet kan overtuigen, laat staan dat ik jou
van je stokpaardje af krijg.
Ik vind het wel prima zo :-)

Eric
--
Posted by news://news.nb.nu
R.Wereldsman
2003-07-21 05:07:18 UTC
Permalink
Post by EmmO
Post by R.Wereldsman
Dus je voorbeeld deugt niet.
Jouw definitie van racisme ook niet. Als je op voorhand alle rassen dan het
blanke ras uitsluit die zich theoritisch ook aan het fenomeen racisme schuldig
kunnen maken, dan lijkt het er sterk op dat deze zelfverzonnen definitie
voornamelijk voortkomt uit je opzichtige tunnelvisie.
Een definitie over het gedrag van mensen die zich
racistisch gedragen is fout indien je zelf gegevens erbij verzin.

Tot nu toe blijkt dat racisten altijd blank zijn en als je daarbij verzint
dat
bij alle rassen racisme voorkomt ben je aan het bedriegen.
Denk er aan: hierbij is niet gezegd dat alle blanken racisten zijn .
De meeste blanken zijn geen racisten.
Post by EmmO
Post by R.Wereldsman
Ik sluit geen enkel ander ras uit.
Dat doe je wel. Zie mijn uitleg hierboven en lees je definitie nog eens kritisch
na. In een vlaag van helderheid zul je beseffen dat deze werkelijk voor geen
meter deugt.
Dat doe ik niet. Racisme komt alleen voor bij blanken.
Geef dan aan waar de definitie niet deugt.
Juist omdat in de definitie staat dat racisme voorkomt bij
sommige blanken met een waanzin is
deze definitie de definitie die racisme het best omschrijft zoals
het zich werkelijk voordoet.
Post by EmmO
Post by R.Wereldsman
Ja dat deed je snel.
Ik heb dan ook geen bloemlezing met de omvang van een streekroman nodig om
slechts aan te geven dat jouw definitie niet klopt. Dat was de essentie van mijn
reactie. Maar ik begrijp dat ik je niet kan overtuigen, laat staan dat ik jou
van je stokpaardje af krijg.
Ik vind het wel prima zo :-)
Ok, doe wat je goed vindt.
EmmO
2003-07-21 08:35:35 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Dat doe ik niet. Racisme komt alleen voor bij blanken.
Geef dan aan waar de definitie niet deugt.
*zucht*
Lees dan gewoon wat er staat: Je sluit bijvoorbaat andere rassen uit die zich
theoretisch (en in de praktijk!) net zo goed schuldig kunnen maken aan racisme.
Dat is toch niet zo moeilijk?

Voorbeeldje dan maar, ik ben tenslotte de beroerdste niet:

Stel dat tot nu toe is gebleken dat 100% van alle roofovervallen, waarbij iemand
op gruwelijke wijze werd vermoord, gepleegd zou zijn door mensen met rood haar.
Dan zou jij met je bekrompen visie de term 'roofoverval' als volgt definiëren:

Roofoverval: "Ernstig criminele activiteit die door sommige roodharigen met een
bepaalde waanzin wordt gepleegd."

Bovenstaande definitie is volkomen onjuist omdat je op basis van de historie
personen met blond, zwart, bruin en grijs haar uitsluit. Er hoeft in de toekomst
maar 1 niet-roodharige zich schuldig te maken aan een roofoverval met dodelijke
afloop en jouw hele definitie ligt keihard op z'n reet.
Een goede definitie moet onder alle omstandigheden overeind blijven en dat is
iets wat jouw definitie in de verste verte juist niet doet. Conclusie: je
definitie is volkomen kut :-)

Maar goed, jij leest toch gewoon wat je graag wilt lezen en nogmaals: jij zit zo
vastgeklonken in het zadel van je stokpaardje dat niemand je daar vanaf krijgt.
Het zij zo.

Eric
--
Posted by news://news.nb.nu
bolle boos
2003-07-21 15:59:47 UTC
Permalink
Post by EmmO
Post by R.Wereldsman
Dat doe ik niet. Racisme komt alleen voor bij blanken.
Geef dan aan waar de definitie niet deugt.
*zucht*
Lees dan gewoon wat er staat: Je sluit bijvoorbaat andere rassen uit die
zich
Post by EmmO
theoretisch (en in de praktijk!) net zo goed schuldig kunnen maken aan
racisme.
Post by EmmO
Dat is toch niet zo moeilijk?
Als andere rassen ook lijden aan racisme dan heb je gelijk.
Maar dat is niet zo.
En als dat zo was, dan waren er genoeg voorbeelden bekend.
En die zijn er niet, hoewel er meerdere andere rassen zijn.
Voorbeelden van racisme bij blanken zijn genoeg bekend.
Als we ze opnoemen dan wimpel je ze weg omdat niet blanken
het hebben gedaan en dan kan het geen racisme zijn. Dus ik heb geen
trek meer in het geven van die voorbeelden.

De oorlog tegen irak is trouwens niet racistisch want hij ging toch om de
olie?
Dus gewoon een oorlog om grondstoffen, niet zeuren dus.
Indien je in de definitie van racisme zou opnemen dat racisme
bij alle rassen voorkomt dan is dat een leugen en
dus puur etmnocentrisme. zijn sommige racisten die ook
nog ontkennen dat racisme bij sommige blanken met
een bepaalde waanzin voorkomt.
Ik heb een hindoestaanse collega die racist is jegens blanken en
andere creoolsen, maar goedm niet waar natuurlijk, want hij
is niet blank, of wacht even, het is natuurlijk een blanke
die in een verkeerd lichaam geboren is, net als michael jackson. ;7)
Dr. Hakemulder heeft de geschiedenis doorzocht, alle
windstreken doorzocht en nergens racisme aangetoond dan
Nu heb ik docu`s gezien op dicovery waarbij racisem onderzocht
werd in het oude egypte, en wat bleek toen, tja, een leugen natuurlijk.
Juan Gines de Sepulveda (16th century) in an attempt
to justify the institution of slavery on the strength of
the Aristotelian hypothesis, spoke of the inferiority
and natural perversity of the American Indians,
asserted that they were "irrational beings",
that "Indians are as different from Spaniards
as cruelty is from kindness and as monkeys
are from men."
Ooit gehoord hoe de chinezen spraken over de eerste barbaarse
europeanen?
Of hoe de japanners kekekn naar die vreemde hollanders?
Allemaal leugens natuurlijk.
The main characteristics of the victims of
present-day racism are sufficiently well
dated and sociologically legible.
Racism as a real doctrine may be of recent origin.
In the sixteenth century, the Spaniards contrasted
Spain's "civilising mission" in America to
the "natural inferiority" and even "perversity" of
the Indians, hence the legitimacy of the European
conquest and settlement. Thus, the systematic
attempt to justify aggression against, and domination
of, one group, described as biologically
(and psychologically) inferior, by another group,
held to be superior, is contemporaneous with the beginnings of
colonisation.
http://www.iouedu.com/press/05hakf/05_01.html
Je denkt toch niet dat Dr.Hakemulder geen verstand van zaken heeft?
Post by EmmO
Stel dat tot nu toe is gebleken dat 100% van alle roofovervallen,
waarbij
iemand
Post by EmmO
op gruwelijke wijze werd vermoord, gepleegd zou zijn door mensen met
rood
haar.
Post by EmmO
Dan zou jij met je bekrompen visie de term 'roofoverval' als volgt
Het woordje "Stel" waarmee je begint duidt geen voorbeeld aan
dat werkelijk in de praktijk gebeurd is. Het is dus fantasie of tewel
fictie.
Maar roofovervallen zijn roofovervallen.
Indien mensen met rood haar roofovervallen plegen met moord
dan zijn degenen die dat bgedaan hebben gewoon moordenaars
en rovers. Meer niet.
Wanneer mensen met rood haar, "haarcistische"
leerstellingen zouden verzinnen
waarbij zij leerden dat zij superieur waren en degenen die geen
rood haar hadden inferieur, dom, dierlijk ter rechtvaardiging van
roof en moord dan waren de roodharigen "haarcisten" geworden.
Maar zij zouden pas haarcisten geworden zijn indien zij deze
leerstellingen
eeuwen hadden gebruikt en toegepast, het hadden opgenomen in wetgeving
en eigen cultuur zoals taal en niet meer konden onderscheiden dat het
waanzinnige verzinsels waren en geen werkelijkheid.
Dus wanneer deze waanizinnige leerstellingen in het bewustzijn werden
opgenomen als te zijn werkelijkheid dan had je net als met de
racisten te doen met getiktelingen.
Post by EmmO
Roofoverval: "Ernstig criminele activiteit die door sommige roodharigen
met een
Post by EmmO
bepaalde waanzin wordt gepleegd."
Nee, want aangenomen mag worden dat roofovervallen niet alleen
door roodharigen worden gedaan.
Indien in de wereld, in het heden en in het verleden bleek dat alleen
roodharigen zich bezig houden met roofovervallen dan zou je
een beetje gelijk hebben op omdat het zoals jij het voorbeeld hebt gegeven
niet berust op waanzinnge verzinsels.
Roofoverval: "Ernstig criminele activiteit die door sommige
roodharigen wordt gepleegd."
Maar het zou niet logisch zijn>>>>
Waarom zouden niet alle roodharigen crimineel zijn indien
het genetisch door rood haar zou zijn bepaald?
Indien de criminaliteit genetisch zou zijn bepaald dan zouden
in principe alle roodharigen omdat ze rood haar hebben
crimineel zijn.
Roofoverval: "Ernstig criminele activiteit die roodharigen
plegen."
Indien de roodharigen niet erfelijk roofovervallen pleegden maar
dat aangeleerd werden door opvoeding, dan moesten
er leerstellingen zijn die roodharigen leerden dat zij
roofovervallen moesten plegen omdat zij rood haar
hadden.
Indien er geen leer daarover bestond, zouden er nooit
alleen roodharigen in de wereld voorkomen die
roofovervallen pleegden.
Post by EmmO
Bovenstaande definitie is volkomen onjuist omdat je op basis van de
historie
Post by EmmO
personen met blond, zwart, bruin en grijs haar uitsluit. Er hoeft in de
toekomst
Post by EmmO
maar 1 niet-roodharige zich schuldig te maken aan een roofoverval met
dodelijke
Post by EmmO
afloop en jouw hele definitie ligt keihard op z'n reet.
Ik heb jouw definitie geanalyseerd en precies aangegeven waarom
jou definitie fout is.
De reden die jij opgeeft maakt de definitie dus niet fout.
Ga maar eens rustnadenken over hetgeen ik hierboven
heb beweerd.
Op het moment dat 1 niet-roodharige een roofoverval
zou plegen op grond van het feit dat het een niet-roorharige
was dan had je een beetje gelijk. Maar indien de niet-roodharige
gewoon omdat het een crimineel is, een roofoverval
pleegde dan had je ongelijk
Post by EmmO
Een goede definitie moet onder alle omstandigheden overeind blijven en
dat
is
Post by EmmO
iets wat jouw definitie in de verste verte juist niet doet. Conclusie: je
definitie is volkomen kut :-)
Een goede definitie moet het verschijnsel dat beschreven wordt,
zoals het zich voordoet beschrijven.
Fantasieen en eigen verwachtingspatronen moeten er niet in
voorkomen.
Dat is een goede definitie en niet anders.
jij
zit zo
Post by EmmO
vastgeklonken in het zadel van je stokpaardje dat niemand je daar vanaf
krijgt.
Post by EmmO
Het zij zo.
Maar denk eraan dat het ook aan jouw kan liggen,
wat je me hier verwijt.
R.Wereldsman
2003-07-21 16:13:43 UTC
Permalink
Post by bolle boos
Post by EmmO
Post by R.Wereldsman
Dat doe ik niet. Racisme komt alleen voor bij blanken.
Geef dan aan waar de definitie niet deugt.
*zucht*
Lees dan gewoon wat er staat: Je sluit bijvoorbaat andere rassen uit die
zich
Post by EmmO
theoretisch (en in de praktijk!) net zo goed schuldig kunnen maken aan
racisme.
Post by EmmO
Dat is toch niet zo moeilijk?
Als andere rassen ook lijden aan racisme dan heb je gelijk.
Maar dat is niet zo.
En als dat zo was, dan waren er genoeg voorbeelden bekend.
En die zijn er niet, hoewel er meerdere andere rassen zijn.
Voorbeelden van racisme bij blanken zijn genoeg bekend.
Als we ze opnoemen dan wimpel je ze weg omdat niet blanken
het hebben gedaan en dan kan het geen racisme zijn. Dus ik heb geen
trek meer in het geven van die voorbeelden.
Je moet natuurlijk het racistisch gedrag aangeven.
Zo is de oorlog tussen Hutu's en Tutsi's geen racisme.
Om verschillende redenen is dat geen kwestie van racisme

Probeer maar dan opnieuw.
Ik behnadel elk voorbeeldje en ik onderbouw mijn standpunten altijd.
Post by bolle boos
De oorlog tegen irak is trouwens niet racistisch want hij ging toch om de
olie?
Dus gewoon een oorlog om grondstoffen, niet zeuren dus.
De bombardementen van Irak is een puur racistisch voorbeeld.
De leider van Irak werd gecriminaliseerd ter rechtvaardiging
van het doden en beroven van Irak.
Dat is per definitie racistisch gedrag.
Post by bolle boos
Indien je in de definitie van racisme zou opnemen dat racisme
bij alle rassen voorkomt dan is dat een leugen en
dus puur etmnocentrisme. zijn sommige racisten die ook
nog ontkennen dat racisme bij sommige blanken met
een bepaalde waanzin voorkomt.
Ik heb een hindoestaanse collega die racist is jegens blanken en
andere creoolsen, maar goedm niet waar natuurlijk, want hij
is niet blank, of wacht even, het is natuurlijk een blanke
die in een verkeerd lichaam geboren is, net als michael jackson. ;7)
En ik neem aan dat de Hindostaanse collega,
geen onwaarheden vertelde.
Post by bolle boos
Dr. Hakemulder heeft de geschiedenis doorzocht, alle
windstreken doorzocht en nergens racisme aangetoond dan
Nu heb ik docu`s gezien op dicovery waarbij racisem onderzocht
werd in het oude egypte, en wat bleek toen, tja, een leugen natuurlijk.
Ja volgens vele blanken met een kolonialistisch
bewustzijn komt racisme voor bij anderen.
Zo'n documentaire is onderdeel van de racistische leer.
De mensen worden nog steeds op allerlei wijze
geconfronteerd met racistische leerstellingen met
de nieuwste media.
Post by bolle boos
Juan Gines de Sepulveda (16th century) in an attempt
to justify the institution of slavery on the strength of
the Aristotelian hypothesis, spoke of the inferiority
and natural perversity of the American Indians,
asserted that they were "irrational beings",
that "Indians are as different from Spaniards
as cruelty is from kindness and as monkeys
are from men."
Ooit gehoord hoe de chinezen spraken over de eerste barbaarse
europeanen?
Of hoe de japanners kekekn naar die vreemde hollanders?
Allemaal leugens natuurlijk.
Het was toch geen verzinsel van de Chinezen?
Racisme is altijd gebasseerd op verzinsels.
EmmO
2003-07-21 16:23:53 UTC
Permalink
En ik neem aan dat de Hindostaanse collega, geen onwaarheden vertelde.
In jouw ogen verteld iedereen onwaarheden, jij en jij alleen hebt de wijsheid in
pacht Oh Grote Wereldsman ...
Zo'n documentaire is onderdeel van de racistische leer. De mensen worden nog
steeds op allerlei wijze
geconfronteerd met racistische leerstellingen met de nieuwste media.
Welja, flikker er nog even een uitgekauwde complottheorie tegenaan :-)) Wellicht
dat die haastig via Google opgezochte quotes die jij aanhaalt om je punt te
maken ook wel onderdeel zijn van een 'racistische leer' onder invloed van de
media. Tja, dat is iets om van wakker te liggen heh? :-)
Het was toch geen verzinsel van de Chinezen?
Racisme is altijd gebasseerd op verzinsels.
Behalve het racisme door de blanken, dat zijn geen verzinsels omdat jij ons dat
hier door de strot komt duwen door middel van wat vergeelde quotes. Want
Wereldsman heeft Google ontdekt en Google liegt niet, behalve als het ene
Wereldsman beter uitkomt. Dan weer wel :-)

Eric
--
Posted by news://news.nb.nu
EmmO
2003-07-21 16:25:46 UTC
Permalink
En ik neem aan dat de Hindostaanse collega, geen onwaarheden vertelde.
In jouw ogen vertelt iedereen onwaarheden, jij en jij alleen hebt de wijsheid in
pacht Oh Grote Wereldsman ...
Zo'n documentaire is onderdeel van de racistische leer. De mensen worden nog
steeds op allerlei wijze
geconfronteerd met racistische leerstellingen met de nieuwste media.
Welja, flikker er nog even een uitgekauwde complottheorie tegenaan :-)) Wellicht
dat die haastig via Google opgezochte quotes die jij aanhaalt om je punt te
maken ook wel onderdeel zijn van een 'racistische leer' onder invloed van de
media. Tja, dat is iets om van wakker te liggen heh? :-)
Het was toch geen verzinsel van de Chinezen?
Racisme is altijd gebasseerd op verzinsels.
Behalve het racisme door de blanken, dat zijn geen verzinsels omdat jij ons dat
hier door de strot komt duwen door middel van wat vergeelde quotes. Want
Wereldsman heeft Google ontdekt en Google liegt niet, behalve als het ene
Wereldsman beter uitkomt. Dan weer wel :-)

Eric
--
Posted by news://news.nb.nu
EmmO
2003-07-21 17:00:18 UTC
Permalink
Heb jij dan nooit geleerd, eerbied te hebben voor iemand anders zijn mening ?
Waar ben jij opgevoed ?
Waar baseer jij op dat ik geen respect zou hebben voor andermans mening?
Wereldsman brengt de eigen mening niet als een eigen mening maar als een voldongen
feit. Ik beargumenteer notabene dat ik de definitie van Wereldsman niet vind
kloppen en zeg verderop dat ik het erbij laat omdat we elkaar toch niet
overtuigen. Eerlijk toch?

Het irritante van discussieren met de figuur Wereldsman is dat deze te pas en te
onpas allerlei waanzinnige complottheorieën cyberspace inlazert om andermans
mening zogenaamd feitelijk tegen te spreken. Kom jij met zinnige opmerkingen en
relevante quotes en/of voorbeelden dan klopt dit in de ogen van Wereldsman ineens
weer niet omdat de media ons in de macht heeft. Dat geldt uiteraard niet voor de
quotes die Wereldsman zelf uit de media plukt, die zijn wel stuk voor stuk op
waarheid berust :-)

Eric
--
Posted by news://news.nb.nu
Ghingis Khan
2003-07-21 17:12:47 UTC
Permalink
Post by EmmO
Heb jij dan nooit geleerd, eerbied te hebben voor iemand anders zijn mening ?
Waar ben jij opgevoed ?
Waar baseer jij op dat ik geen respect zou hebben voor andermans mening?
Wereldsman brengt de eigen mening niet als een eigen mening maar als een voldongen
feit. Ik beargumenteer notabene dat ik de definitie van Wereldsman niet vind
kloppen en zeg verderop dat ik het erbij laat omdat we elkaar toch niet
overtuigen. Eerlijk toch?
Juist
Post by EmmO
Het irritante van discussieren met de figuur Wereldsman is dat deze te pas en te
onpas allerlei waanzinnige complottheorieën cyberspace inlazert om andermans
mening zogenaamd feitelijk tegen te spreken. Kom jij met zinnige opmerkingen en
relevante quotes en/of voorbeelden dan klopt dit in de ogen van Wereldsman ineens
weer niet omdat de media ons in de macht heeft. Dat geldt uiteraard niet voor de
quotes die Wereldsman zelf uit de media plukt, die zijn wel stuk voor stuk op
waarheid berust :-)
Klopt

Nu mijn vraag aan U, als je dit allemaal weet, waarom ga je dan "toch" nog
in diskusie met hem ?
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
EmmO
2003-07-21 17:22:26 UTC
Permalink
Nu mijn vraag aan U, als je dit allemaal weet, waarom ga je dan "toch" nog in
diskusie met hem ?
Ach, iedereen heeft zo z'n tekortkomingen ;-) En tegen beter weten in een
discussie aangaan is nodig op z'n tijd, dan ben je weer even "genezen" voor een
tijdje :-)

Eric
--
Posted by news://news.nb.nu
Ghingis Khan
2003-07-21 17:09:47 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Post by EmmO
Post by EmmO
En ik neem aan dat de Hindostaanse collega, geen onwaarheden vertelde.
In jouw ogen vertelt iedereen onwaarheden, jij en jij alleen hebt de
wijsheid in
Post by EmmO
pacht Oh Grote Wereldsman ...
Zo'n documentaire is onderdeel van de racistische leer. De mensen
worden
Post by EmmO
nog
Post by EmmO
steeds op allerlei wijze
geconfronteerd met racistische leerstellingen met de nieuwste media.
Welja, flikker er nog even een uitgekauwde complottheorie tegenaan :-))
Wellicht
Post by EmmO
dat die haastig via Google opgezochte quotes die jij aanhaalt om je punt
te
Post by EmmO
Post by EmmO
maken ook wel onderdeel zijn van een 'racistische leer' onder invloed
van de
Post by EmmO
Post by EmmO
media. Tja, dat is iets om van wakker te liggen heh? :-)
Het was toch geen verzinsel van de Chinezen?
Racisme is altijd gebasseerd op verzinsels.
Behalve het racisme door de blanken, dat zijn geen verzinsels omdat jij
ons
Post by EmmO
dat
Post by EmmO
hier door de strot komt duwen door middel van wat vergeelde quotes. Want
Wereldsman heeft Google ontdekt en Google liegt niet, behalve als het
ene
Post by EmmO
Post by EmmO
Wereldsman beter uitkomt. Dan weer wel :-)
Heb jij dan nooit geleerd, eerbied te hebben voor iemand anders zijn
mening ? Waar ben jij opgevoed ?
Als dat de criteria is dan op dezelfde plek waar U en wereldsman
hun opvoeding hebben genoten.
Ik geloof er niets van, jij mijn opvoeding, dan was er geen restje van u
overgebleven.

Ik heb niet gezegd, dat je akkoord moet zijn met die andere zijn mening,
maar eerbied/respect voor die mening kost zelfs geen geld.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
R.Wereldsman
2003-07-21 20:16:24 UTC
Permalink
Post by EmmO
En ik neem aan dat de Hindostaanse collega, geen onwaarheden vertelde.
In jouw ogen vertelt iedereen onwaarheden, jij en jij alleen hebt de wijsheid in
pacht Oh Grote Wereldsman ...
Och, het lijkt alleen maar zo.
Wereldsman is een bescheiden mens en echt geen
Oh Grote Wereldsman.
Ik word er een beetje verlegen van.
Post by EmmO
Het was toch geen verzinsel van de Chinezen?
Racisme is altijd gebaseerd op verzinsels.
Behalve het racisme door de blanken, dat zijn geen verzinsels omdat jij ons dat
hier door de strot komt duwen door middel van wat vergeelde quotes. Want
Wereldsman heeft Google ontdekt en Google liegt niet, behalve als het ene
Wereldsman beter uitkomt. Dan weer wel :-)
Het racisme door blanken is geen verzinsel wel zijn de racistische
leerstellingen van de blanken gebaseerd op verzinsels.
Racistische leerstellingen zijn allemaal gebaseerd op verzinsels.
Ghingis Khan
2003-07-21 16:42:31 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
De bombardementen van Irak is een puur racistisch voorbeeld.
Zeer zeker niet "puur" (als er al racistisch denken aan ten
hrondslag lag): als een dictator enorme aantallen van zijn
eigen mensen vermoordt waarvan velen mbv WMDs zie ik het niet
als racistisch wanneer daar ingegrepen wordt. Het "ras" van de
dictator en het "ras" van de ingrijper is daarbij helemaal
niet van belang.
Post by R.Wereldsman
De leider van Irak werd gecriminaliseerd ter rechtvaardiging
van het doden en beroven van Irak.
Waar is Irak van beroofd ? Hun dictator ? En verder ?
Hun vrijheid, Iraq is nu een bezet land, niemand is vrij van te gaan
en/of te komen waar, wanneer en hoe hij wilt.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Townkraeyer©
2003-07-21 17:07:12 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by R.Wereldsman
De bombardementen van Irak is een puur racistisch voorbeeld.
Zeer zeker niet "puur" (als er al racistisch denken aan ten
hrondslag lag): als een dictator enorme aantallen van zijn
eigen mensen vermoordt waarvan velen mbv WMDs zie ik het niet
als racistisch wanneer daar ingegrepen wordt. Het "ras" van de
dictator en het "ras" van de ingrijper is daarbij helemaal
niet van belang.
Post by R.Wereldsman
De leider van Irak werd gecriminaliseerd ter rechtvaardiging
van het doden en beroven van Irak.
Waar is Irak van beroofd ? Hun dictator ? En verder ?
Hun vrijheid, Iraq is nu een bezet land, niemand is vrij van te gaan
en/of te komen waar, wanneer en hoe hij wilt.
Is dat zo ? Er is militaire bewaking en een soort politie. het
is een na-oorlogse situatie. De bewakers worden dagelijks zelf
beschoten en gedood. Geen wonder dat er voorzichtigheid heerst
onder de bewakers van Irak. Maar heeft het deel van het volk
dat niet nog steeds wordt opgeruid door de dictator het naar
omstandigheden slecht ? Of was de huidige situatie min of meer
te verwachten ?

Daarnaast, vrijheidsberoving doe je doelbewust en vrijwel zonder
uitzondering met de bedoeling om die vrijheid lange tijd niet
meer terug te geven. Voorzover ik weet is de huidige situatie
in Irak (bedoeld als) tijdelijk. Als die massagrafmeteigenmensen-
vuller van een Saddam Hussein echt terug is en delen van de
bevolking nog steeds naar zijn pijpen dansen kan "tijdelijk"
natuurlijk wel eens lang gaan duren.

Trouwens, eigenlijk hqad ik liever van Wereldsman gehoord waar
hij vindt dat Irak van is beroofd. Ik hoop dat hij niet jouw
aangever gaat gebruiken. Hij had het duidelijk over materiële
zaken..naar mijn idee ietwat voorbarig.
--
Rob
Townkraeyer©
2003-07-21 19:27:48 UTC
Permalink
Post by Townkraeyer©
Trouwens, eigenlijk hqad ik liever van Wereldsman gehoord waar
hij vindt dat Irak van is beroofd. Ik hoop dat hij niet jouw
aangever gaat gebruiken. Hij had het duidelijk over materiële
zaken..naar mijn idee ietwat voorbarig.
Iraq is nog niet beroofd, en zal nooit beroofd worden, want
de amerikanen zullen de pijpleidingen niet zo snel kunnen herstellen,
dan ze rond hun oren vliegen.
De oorlog in Iraq is nog maar pas begonnen.
Ik hoop van harte dat je ongelijk hebt.
--
Rob
bolle boos
2003-07-21 16:56:25 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Post by bolle boos
Post by EmmO
Post by R.Wereldsman
Dat doe ik niet. Racisme komt alleen voor bij blanken.
Geef dan aan waar de definitie niet deugt.
*zucht*
Lees dan gewoon wat er staat: Je sluit bijvoorbaat andere rassen uit
die
Post by bolle boos
zich
Post by EmmO
theoretisch (en in de praktijk!) net zo goed schuldig kunnen maken aan
racisme.
Post by EmmO
Dat is toch niet zo moeilijk?
Als andere rassen ook lijden aan racisme dan heb je gelijk.
Maar dat is niet zo.
En als dat zo was, dan waren er genoeg voorbeelden bekend.
En die zijn er niet, hoewel er meerdere andere rassen zijn.
Voorbeelden van racisme bij blanken zijn genoeg bekend.
Als we ze opnoemen dan wimpel je ze weg omdat niet blanken
het hebben gedaan en dan kan het geen racisme zijn. Dus ik heb geen
trek meer in het geven van die voorbeelden.
Je moet natuurlijk het racistisch gedrag aangeven.
Zo is de oorlog tussen Hutu's en Tutsi's geen racisme.
Om verschillende redenen is dat geen kwestie van racisme
Ik doelde dus ook op andere,
Post by R.Wereldsman
Probeer maar dan opnieuw.
Ik behnadel elk voorbeeldje en ik onderbouw mijn standpunten altijd.
Dat weet ik met nog meer onzinnig geneuzel.
Ik heb er geen trek meer in, wie blind wil zijn blijft blind.
En U denkt nu dat het voor mij geldt en ik dabk dat het voor u geldt.
Post by R.Wereldsman
Post by bolle boos
De oorlog tegen irak is trouwens niet racistisch want hij ging toch om de
olie?
Dus gewoon een oorlog om grondstoffen, niet zeuren dus.
De bombardementen van Irak is een puur racistisch voorbeeld.
De leider van Irak werd gecriminaliseerd ter rechtvaardiging
van het doden en beroven van Irak.
Dat is per definitie racistisch gedrag.
Leuk voorbeeld, pas het eens toe op , laten we zeggen vele landen
en dan zijn de meeste racistisch?
Post by R.Wereldsman
Post by bolle boos
Indien je in de definitie van racisme zou opnemen dat racisme
bij alle rassen voorkomt dan is dat een leugen en
dus puur etmnocentrisme. zijn sommige racisten die ook
nog ontkennen dat racisme bij sommige blanken met
een bepaalde waanzin voorkomt.
Ik heb een hindoestaanse collega die racist is jegens blanken en
andere creoolsen, maar goedm niet waar natuurlijk, want hij
is niet blank, of wacht even, het is natuurlijk een blanke
die in een verkeerd lichaam geboren is, net als michael jackson. ;7)
En ik neem aan dat de Hindostaanse collega,
geen onwaarheden vertelde.
Inderdaad, precies wat ik dacht dat je aan zou nemen.
Post by R.Wereldsman
Post by bolle boos
Dr. Hakemulder heeft de geschiedenis doorzocht, alle
windstreken doorzocht en nergens racisme aangetoond dan
Nu heb ik docu`s gezien op dicovery waarbij racisem onderzocht
werd in het oude egypte, en wat bleek toen, tja, een leugen natuurlijk.
Ja volgens vele blanken met een kolonialistisch
bewustzijn komt racisme voor bij anderen.
Zo'n documentaire is onderdeel van de racistische leer.
De mensen worden nog steeds op allerlei wijze
geconfronteerd met racistische leerstellingen met
de nieuwste media.
Juist, precies het geneuzel wat ik bedoelde, wie blind wil zijn blijft
blind.
Post by R.Wereldsman
Post by bolle boos
Juan Gines de Sepulveda (16th century) in an attempt
to justify the institution of slavery on the strength of
the Aristotelian hypothesis, spoke of the inferiority
and natural perversity of the American Indians,
asserted that they were "irrational beings",
that "Indians are as different from Spaniards
as cruelty is from kindness and as monkeys
are from men."
Ooit gehoord hoe de chinezen spraken over de eerste barbaarse
europeanen?
Of hoe de japanners kekekn naar die vreemde hollanders?
Allemaal leugens natuurlijk.
Het was toch geen verzinsel van de Chinezen?
Racisme is altijd gebasseerd op verzinsels.
Ah, meer sterotypen, maar goed. blijf maar lekker
in je racisme leer geloven, wat kan mij het schelen.
Dag wereldblinde.
Townkraeyer©
2003-07-21 21:42:51 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
De bombardementen van Irak is een puur racistisch voorbeeld.
Zeer zeker niet "puur" (als er al racistisch denken aan ten
hrondslag lag): als een dictator enorme aantallen van zijn
eigen mensen vermoordt waarvan velen mbv WMDs zie ik het niet
als racistisch wanneer daar ingegrepen wordt. Het "ras" van de
dictator en het "ras" van de ingrijper is daarbij helemaal
niet van belang.
Bij het ontstaan van racisme werden de Indianen eerst
gecriminaliseerd op grond van verzinsels en
gewapend aangevallen, onderdrukt en beroofd.
Voor de bombardementen werd de leider van Irak
gecriminaliseerd
Bull! De +eider had zichzelf gecriminalizeerd ! Dat is een
enorm verschil. Er hoefde niets bedacht te worden om de
dictator/moordenaar te criminalizeren. Massagraven plus
enorme voorraden WMDs (ja, hij heeft ze superclever weten
te verstoppen) zorgden daar ook zonder buitenlandse hulp
heel goed voor.
De bombardementen van Irak zijn een school
voorbeeld van racistisch gedrag.
Bullshit, dus.
Post by R.Wereldsman
De leider van Irak werd gecriminaliseerd ter rechtvaardiging
van het doden en beroven van Irak.
Waar is Irak van beroofd ? Hun dictator ? En verder ?
Het gaat om de olie van Irak.
Dat is een net zo speculatieve bewering als jij die van
de wereld achtte toen die zei dat Irak WMDs had. Er is
nog niets bewezen, wereldsman.
Post by R.Wereldsman
Dat is per definitie racistisch gedrag.
Zelfs al was ik het met je definitie eens, het ingrijpen in
Irak is geen voorbeeld van racistisch gedrag.
Je hebt geen reden om dat te zeggen.
Het bewijs ligt er en toch onken je het.
Herhaling van de woorden maakt "bewijs" voor mij niet sterker.
Geef toe dat er aan beide kanten geen bewijs voorhanden is en
ik zal je serieuzer nemen.
--
Rob
EmmO
2003-07-21 16:16:05 UTC
Permalink
Ga maar eens rustnadenken over hetgeen ik hierboven heb beweerd.
Welnee, ik heb m'n punt gemaakt en die was duidelijk genoeg. Daar was geen speld
tussen te krijgen ondanks je moedige en uitgebreide poging om deze onderuit te
halen. Ik vind dat jouw definitie voor geen meter klopt en jij vindt van wel.
Nou, ik vind het wel best verder :-)
Fantasieen en eigen verwachtingspatronen moeten er niet in voorkomen.
Dat is een goede definitie en niet anders.
Waarom fantaseer je er dan vrolijk op los in je definitie? Maar laat maar
zitten, jij overtuigt mij niet en ik overtuig jou niet. Houden zo :-)
Maar denk eraan dat het ook aan jouw kan liggen, wat je me hier verwijt.
Tuurlijk, geniet nu maar fijn van je eigen idee dat je mijn voorbeeld met
zinnige beargumentering onderuit hebt gehaald dan brei ik een einde aan deze
discussie. Goed?

Eric
--
Posted by news://news.nb.nu
R.Wereldsman
2003-07-21 20:01:25 UTC
Permalink
Post by EmmO
Ga maar eens rustnadenken over hetgeen ik hierboven heb beweerd.
Welnee, ik heb m'n punt gemaakt en die was duidelijk genoeg. Daar was geen speld
tussen te krijgen ondanks je moedige en uitgebreide poging om deze onderuit te
halen. Ik vind dat jouw definitie voor geen meter klopt en jij vindt van wel.
Nou, ik vind het wel best verder :-)
Je punt heb je wel gemaakt. Maar je punt heb ik weggeveegd.
Dus heb je geen punt over.
In normaal verkeer moet je je buigen en zeggen:
Wereldsman, u heeft gelijk.
Zo hoort dat.

Tot de volgende keer.
Het hersentje van jou heeft nu eindelijk ander voer.
Roel Janssen
2003-07-21 17:02:13 UTC
Permalink
Als andere rassen ook lijden aan racisme dan heb je gelijk.
Maar dat is niet zo.
En als dat zo was, dan waren er genoeg voorbeelden bekend.
En die zijn er niet, hoewel er meerdere andere rassen zijn.
Voorbeelden van racisme bij blanken zijn genoeg bekend.
Het feit dat je weigert na te denken over het feit dat racisme bij alle
rassen voorkomt maakt je bij voorbaat al een racist, want je bent
vooringenomen m.b.t. blanken en daar denk en handel je ook naar.
--
Roel <***@xs4all.nl> <http://www.xs4all.nl/~rjwj/> <icq 121606007>
R.Wereldsman
2003-07-21 20:03:45 UTC
Permalink
Post by Roel Janssen
Als andere rassen ook lijden aan racisme dan heb je gelijk.
Maar dat is niet zo.
En als dat zo was, dan waren er genoeg voorbeelden bekend.
En die zijn er niet, hoewel er meerdere andere rassen zijn.
Voorbeelden van racisme bij blanken zijn genoeg bekend.
Het feit dat je weigert na te denken over het feit dat racisme bij alle
rassen voorkomt maakt je bij voorbaat al een racist, want je bent
vooringenomen m.b.t. blanken en daar denk en handel je ook naar.
Ik heb heel veel over gelezen en bestudeerd.
Als jij gegevens hierover hebt, waaruit blijkt
dat racisme bij andere rassen voorkomt zou jij me heel
erg van dienst zijn.
Ik neem aan dat je niet met blabla bezig bent.
bolle boos
2003-07-21 15:53:24 UTC
Permalink
Post by EmmO
Post by R.Wereldsman
Dus je voorbeeld deugt niet.
Jouw definitie van racisme ook niet. Als je op voorhand alle rassen dan
het
Post by EmmO
blanke ras uitsluit die zich theoritisch ook aan het fenomeen racisme
schuldig
Post by EmmO
kunnen maken, dan lijkt het er sterk op dat deze zelfverzonnen definitie
voornamelijk voortkomt uit je opzichtige tunnelvisie.
Een definitie over het gedrag van mensen die zich
racistisch gedragen is fout indien je zelf gegevens erbij verzin.
Tot nu toe blijkt dat racisten altijd blank zijn en als je daarbij verzint
dat
bij alle rassen racisme voorkomt ben je aan het bedriegen.
Denk er aan: hierbij is niet gezegd dat alle blanken racisten zijn .
De meeste blanken zijn geen racisten.
Dan had je mijn hindoestaanse collega moeten horen die dacht
dat ik indonesisch was, en hoe hij over blanken praatte.
PUUR racisme. Maar goed, ik lieg dit natuurlijk want ik ben blank
en hoor natuurlijk bij die waanzinnige blanke groep. Dag werelddrol
je word vervelend met je psychose, dan hoor ik liever nog aljo_
Harry
2003-07-20 21:01:34 UTC
Permalink
On Sun, 20 Jul 2003 18:24:05 +0200, "R.Wereldsman"
Post by R.Wereldsman
Ik sluit geen enkel ander ras uit.
Maar er zijn op dit moment geen andere rassen die
racistische leerstellingen hebben ontwikkeld en die denken
dat zij superieur zijn en het recht hebben op leven en al
wat goed is op deze aarde.
Arabische ras I presume? Die hebben behoorlijk huisgehouden tijdens de
slaven handel in oost-afrika.

Harry
R.Wereldsman
2003-07-21 05:08:37 UTC
Permalink
Post by Harry
On Sun, 20 Jul 2003 18:24:05 +0200, "R.Wereldsman"
Post by R.Wereldsman
Ik sluit geen enkel ander ras uit.
Maar er zijn op dit moment geen andere rassen die
racistische leerstellingen hebben ontwikkeld en die denken
dat zij superieur zijn en het recht hebben op leven en al
wat goed is op deze aarde.
Arabische ras I presume? Die hebben behoorlijk huisgehouden tijdens de
slaven handel in oost-afrika.
Vertel en doe niet aan kretologie.
bolle boos
2003-07-21 15:50:05 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Post by R.Wereldsman
Het is geen kwestie van denken.
Tuurlijk wel, altijd zelf blijven denken. Dat is wel zo gezond ...
Post by R.Wereldsman
Racisme veroorzaakt bij de lijder een bepaald gedrag.
Dat zal best, maar de huidskleur van de desbetreffende lijder doet
helemaal niet
terzake.
Jammer genoeg wel, dus.
Racisme is door blank Europa ontstaan en deze
waanzinnige ziekte wordt door opvoeding doorgegeven.
Andere rassen kunnen zich niet identificeren met
de waanzinnige racistische leerstellingen van de blanken.
Nee, die vereenzelvigen zich met de racistische leerstellingen
van hun eigen ras, lijkt me logisch dombo.
Post by R.Wereldsman
Post by R.Wereldsman
Er zijn dus keiharde voorbeelden van blank racisme.
Ken jij voorbeelden van racisten van een ander ras?
Zo te zien ben je aardig op de hoogte van het een en ander. Hoe is het dan
in
godesnaam mogelijk dat je dit soort voorbeelden door je tunnelvisie ineens
niet
weet te vinden?
Als ik ze kon vinden dan had ik dat niet aan jou gevraagd.
Idi Amin tegen de aziatische bevolking in zijn land?
Post by R.Wereldsman
Post by R.Wereldsman
Ken jij een ander ras dat op grond van verzinsels anderen
criminaliseert
Post by R.Wereldsman
en
Post by R.Wereldsman
daarna met geweld aanvalt en onderdrukt, berooft en indien zij zich
verzetten
Post by R.Wereldsman
ook uitmoorden?
Blanke boeren in Zuid-Afrika die mishandeld en uitgemoord worden
bijvoorbeeld.
Maar goed, de geschiedenis leert dat racisme door blanken in de extreme
vorm
veel vaker voorkomt, dat is de discussie ook helemaal niet.
Zij worden niet gecriminaliseerd door de zwarten.
De zwarten denken ook niet dat zij superieur zijn en dat de blanke
boeren inferieur.
Nee, hebje het hen gevraagd?
Post by R.Wereldsman
Dat de grond door de blanken met geweld is beroofd van de zwarten
is geen verzinsel maar de volle werkelijkheid.
De blanke boeren leden wel aan racisme.
Dus je voorbeeld deugt niet.
Het ging mij er om dat jouw eerdere bedenkelijke definitie van het woord
'racisme' alle rassen anders dan het blanke ras uitsluit van het zich
schuldig
maken ervan. En dat is gewoon niet juist.
Ik sluit geen enkel ander ras uit.
Maar er zijn op dit moment geen andere rassen die
racistische leerstellingen hebben ontwikkeld en die denken
dat zij superieur zijn en het recht hebben op leven en al
wat goed is op deze aarde.
Er zijn ook geen andere rassen bekend die anderen criminalseren
ter rechtvaardiging van moord en roof.
Zionisme?
Post by R.Wereldsman
Post by R.Wereldsman
http://www.iouedu.com/press/05hakf/05_01.html
Lees het hele stuk van en kom dan terug.
Nou, ik kwam even iets eerder terug als je 't niet erg vindt ;-)
Ja dat deed je snel.
Ghingis Khan
2003-07-20 17:01:25 UTC
Permalink
Blanke boeren in Zuid-Afrika die mishandeld en uitgemoord worden
bijvoorbeeld.
Maar goed, de geschiedenis leert dat racisme door blanken in de extreme vorm
veel vaker voorkomt, dat is de discussie ook helemaal niet.
Het ging mij er om dat jouw eerdere bedenkelijke definitie van het woord
'racisme' alle rassen anders dan het blanke ras uitsluit van het zich
schuldig
maken ervan. En dat is gewoon niet juist.
Wat hadden/hebben blanke boeren in zwart Afrika verloren ?
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
intruder
2003-07-20 23:51:46 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Ken jij voorbeelden van racisten van een ander ras?
De Chinese en de Japanners. Geen zwarte houdt het vol in China.
Post by R.Wereldsman
Ken jij een ander ras dat op grond van verzinsels
anderen criminaliseert en daarna met geweld aanvalt en
onderdrukt, berooft en indien zij zich verzetten ook
uitmoorden?
Ja, de Chinezen.
Another underreported aspect of the student movement, and the
Tiananmen protest of `89 was the politically incorrect racial aspect.
While Chinese students were forced to live 6 or 8 to a room no bigger
than a closet, foreign students sponsored by the Chinese government,
primarily from Africa, were given relatively luxurious quarters and
good food, all gratis. Anti-African protests broke out in the city of
Hehai, ending in violence. Shouting anti-black slogans the student
militants rampaged through the Africans' dormitories, roughed up all
foreigners, and besieged local authorities. Campus protests soon
spread to Shanghai, Beijing, and elsewhere.
Where african were beaten up, surpressen en even killed.

Bron: http://www.antiwar.com/justin/justinchina1.html
Post by R.Wereldsman
http://www.iouedu.com/press/05hakf/05_01.html
At this stage, I think it is necessary to make a
distinction between a general character of a form
of human behaviour which is unfortunately only
too common, and the specific character of racism.
Otherwise, the false problems associated with
racism will continue to obscure the permanent
drama represented by the aggressive rejection
of others.
Inderdaad, maar wat deze man verteld is niet jouw definitie van
racisme. Hij definineert het als een aggresive rejection, wat hij, hoe
raad je het, heterophobia noemt. Jouw definitie is de negerfobia.
Hij verteld echter niet dat heterofobia alleen onder blanken voorkomt.
Kan je Moene vragen om wat secundaire literatuur hierover.
Post by R.Wereldsman
I have found a proposal to make this distinction
more clear: the aggressive rejection can be
called heterophobia, and the term racism can
henceforth be reserved for that variety of heterophobia
which exploits the fear originated by biological
and racial difference in order to justify
aggression and privilege.
Lees het hele stuk van en kom dan terug.
Intruder

--One man tells a lie, dozens repeat it as the truth--
Ghingis Khan
2003-07-20 16:59:14 UTC
Permalink
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
Je zeikt uit je nek W! Kijk maar eens om je heen in de wereld, overal
nikkers en ander schorem die elkaar niet kunnen luchten en afmaken, altijd
al zo geweest en zal nooit anders worden.
Waarom zitten/zaten er steeds witte scheten tussen ?

Waar staan de zwarte wapenfabrieken ?

Wapenfabrieken zijn gemaakt door de witte scheten.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Ghingis Khan
2003-07-21 16:11:13 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
Je zeikt uit je nek W! Kijk maar eens om je heen in de wereld, overal
nikkers en ander schorem die elkaar niet kunnen luchten en afmaken,
altijd
Post by Ghingis Khan
al zo geweest en zal nooit anders worden.
Waarom zitten/zaten er steeds witte scheten tussen ?
Heb je altijd zo`n grote bek?
Post by Ghingis Khan
Waar staan de zwarte wapenfabrieken ?
Ach die hebben genoeg aan een kapmes en
choppa choppa hutu tutsie kebab.
Post by Ghingis Khan
Wapenfabrieken zijn gemaakt door de witte scheten.
Wanneer hebben we die orders binnen gekregen uit
geelgallers land dan? (china bijvoorbeeld) en japan
heeft niet zijn iegen oorlogsindustrie ontwikkelt voor de
tweede wereld oorlog?
Dat heb je met keizers en koningen.

Het enige wat je de Chinezen kunt verwijten is het
vuurwerk uitgevonden te hebben.

Het zijn de witscheten (Westerse barbaren) die er kanonnen voor
gemaakt hebben.

De bleekscheten hebben zelfs een vredesprijs genaamd naar
Nobel, de uitvinder van het dynamiet.

Hoeveel miljoenen en miljoenen mensenlevens heeft dynamiet al niet
gekost, en dan een vredesprijs naar de uitvinder, om van te kotsen.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Fullator
2003-07-21 16:35:18 UTC
Permalink
Op Mon, 21 Jul 2003 16:11:13 GMT, schreef "Ghingis Khan"
Post by Ghingis Khan
Het enige wat je de Chinezen kunt verwijten is het
vuurwerk uitgevonden te hebben.
Het zijn de witscheten (Westerse barbaren) die er kanonnen voor
gemaakt hebben.
De bleekscheten hebben zelfs een vredesprijs genaamd naar
Nobel, de uitvinder van het dynamiet.
Heu, Ghingis, die prijs is door A. Nobel zélf ingesteld (en een fonds
ingesteld om hem te betalen) met het geld dat zijn dynamiet heeft
opgebracht.
Post by Ghingis Khan
Hoeveel miljoenen en miljoenen mensenlevens heeft dynamiet al niet
gekost, en dan een vredesprijs naar de uitvinder, om van te kotsen.
De vredesprijs ging dus niet *naar* de uitvinder, maar komt *van* de
uitvinder.

Overigens kan je vrij makkelijk dynamiet zelf maken. De drie
belangrijkse ingrediënten kan je overal voor een habbekrats krijgen...

Fullator
Ghingis Khan
2003-07-21 17:07:02 UTC
Permalink
Post by Fullator
Op Mon, 21 Jul 2003 16:11:13 GMT, schreef "Ghingis Khan"
Post by Ghingis Khan
Het enige wat je de Chinezen kunt verwijten is het
vuurwerk uitgevonden te hebben.
Het zijn de witscheten (Westerse barbaren) die er kanonnen voor
gemaakt hebben.
De bleekscheten hebben zelfs een vredesprijs genaamd naar
Nobel, de uitvinder van het dynamiet.
Heu, Ghingis, die prijs is door A. Nobel zélf ingesteld (en een fonds
ingesteld om hem te betalen) met het geld dat zijn dynamiet heeft
opgebracht.
Post by Ghingis Khan
Hoeveel miljoenen en miljoenen mensenlevens heeft dynamiet al niet
gekost, en dan een vredesprijs naar de uitvinder, om van te kotsen.
De vredesprijs ging dus niet *naar* de uitvinder, maar komt *van* de
uitvinder.
Overigens kan je vrij makkelijk dynamiet zelf maken. De drie
belangrijkse ingrediënten kan je overal voor een habbekrats krijgen...
Merci Fullator, was ik niet van op de hoogte.

Nog beter dus, die massa moordenaar beloond andere massamoordenaars.

Weet ik, zelfs de A-Bom is te vinden.

Btw: Wat vind je van de Iraniers, de Israelis zien bleek rond de neus.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Hayek
2003-07-21 17:25:23 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Dat heb je met keizers en koningen.
Het enige wat je de Chinezen kunt verwijten is het
vuurwerk uitgevonden te hebben.
Het zijn de witscheten (Westerse barbaren) die er kanonnen voor
gemaakt hebben.
De bleekscheten hebben zelfs een vredesprijs genaamd naar
Nobel, de uitvinder van het dynamiet.
Een beetje kennis is gevaarlijk.
Het is Nobel zelf die de prijs heeft ingesteld,
omdat hij spijt had dat zijn uitvinding voor
oorlogsdoeleinden misbruikt werd.
Post by Ghingis Khan
Hoeveel miljoenen en miljoenen mensenlevens heeft dynamiet al niet
gekost, en dan een vredesprijs naar de uitvinder, om van te kotsen.
Net zoals met de atoombom, moet je het onradende
effect van dynamiet erbij nemen. Misschien zijn er
wel minder doden gevallen dank zij het dynamiet
dan zonder. In Rwanda had men geen dynamiet nodig
om zo'n 700.000 mensen af te slachten.

En het is niet Dynamiet dat doodt, maar de mensen
die alzo gebruiken. Socialisme blijft imo killer
nummer 1 : 20 miljoen door Duitsland, 20 miljoen
in Rusland, 20 miljoen in china, 3 miljoen Pol
Pot..enzovoort.
Dennis VG / WarlocK
2003-07-20 20:07:48 UTC
Permalink
Post by Wouter Lievens
1550?
Kan je me dat uitleggen.
Gaines de Sepulveda, een Spaanse theoloog, formuleerde in 1550 als eerste
een theorie dat de onderdrukking van de Indianen goed was, omdat het een
minderwaardig ras betrof.
Hiermee had Sepulveda de eerste racistische theorie
voor de blanken ontwikkeld.
Hoe zijn de racistische waanideeën ontstaan?
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
De basis van het ontstaan en de ontwikkeling van het waanzinnige racisme
ligt in de opkomst van het kolonialisme. Racisme kent verschillende
verschijningsvormen, die samenvallen met de ontwikkelingsfasen van
kolonialisme en kapitalisme. Van Indiaanse volkenmoord naar negerslavernij.
<knip>

Wat van jou een enorme hypocriet maakt... Jij bent een kristelijke freak
.... maar waar jouw sekte toe in staat was en wat ze gedaan hebben, daar
zwijg je over.... En dit al van VOOR 1550 zelfs.
Jouw sekte speelt ook een rol in de door jou gehate kolonisatie....


Je bent een hypocriet Werldsvreemdeman<knip nl.media.tv>
--
Religion Is For The Weak
http://users.pandora.be/dvg
intruder
2003-07-20 23:21:56 UTC
Permalink
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
Je zeikt uit je nek W! Kijk maar eens om je heen in de wereld, overal
nikkers en ander schorem die elkaar niet kunnen luchten en afmaken, altijd
al zo geweest en zal nooit anders worden.
En ook blanken die elkaar afmaken in Irak, Kosovo, Albanie, Tjetjenie,
Italie, Bosnie.
2e wereld oorlog koste 60 M het leven (door blanken uitgevochten), hoe
zei je dat ook alweer: al zo geweest en zal nooit anders worden.
Intruder

--One man tells a lie, dozens repeat it as the truth--
bolle boos
2003-07-21 16:04:35 UTC
Permalink
Post by intruder
Racisme, onderdrukking en uitbuiting op grond van het biologisch
anders er uitzien, heeft niet altijd bestaan.
Het is opgekomen met het kolonialisme en het kapitalisme.
Je zeikt uit je nek W! Kijk maar eens om je heen in de wereld, overal
nikkers en ander schorem die elkaar niet kunnen luchten en afmaken, altijd
al zo geweest en zal nooit anders worden.
En ook blanken die elkaar afmaken in Irak, Kosovo, Albanie, Tjetjenie,
Italie, Bosnie.
2e wereld oorlog koste 60 M het leven (door blanken uitgevochten), hoe
zei je dat ook alweer: al zo geweest en zal nooit anders worden.
Klopt, ze schieten elkaars kinderen dood wegens overlast.
Maar dat doen alle kleurtjes onderling ook.
bolle boos
2003-07-21 15:32:51 UTC
Permalink
knippen alstublieft, heel erg alstublieft. ;7)
Ik had u gewaarschuwd, meneer Lievens. Zeker nieuw hier?
Amos
Ghingis Khan
2003-07-21 15:32:46 UTC
Permalink
Post by Wouter Lievens
<snip>
Post by R.Wereldsman
Ligen, bedriegen, omkopen, chanteren, stelen
en eventueel doden van onwilligen is sinds
het ontstaan van racisme in 1550 de levensader
van het westen. En zo zal het de komende decennia
ook blijven of er moet een wonder plaats vinden waardoor
de leiders van racistendom tegenover elkaar komen te staan.
<snipperdesnipperdesnip>
1550?
Kan je me dat uitleggen.
NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh, alsjeblieft,
je weet niet wat je over je afroept. ;7)
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaah, ik wil het
nog eens, en nog eens lezen.

(Sorry caps-lock is blijven hangen ;-) )
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
F u s t i g a t o r
2003-07-21 09:26:09 UTC
Permalink
Post by Wouter Lievens
1550?
Kan je me dat uitleggen.
Gaines de Sepulveda, een Spaanse theoloog, formuleerde in 1550 als eerste
een theorie dat de onderdrukking van de Indianen goed was, omdat het een
minderwaardig ras betrof.
Hiermee had Sepulveda de eerste racistische theorie
voor de blanken ontwikkeld.
Bartolomé de Las Casas (q.v.) deed in diezelfde tijd op dezelfde
plaats (lat.Amerika) heel wat anders, hoor!
Hoe zijn de racistische waanideeën ontstaan?
[.....]

Tja we kennen al je "dieskoer" hoor!

Wat korter zijn zou wel helpen.
--
Fusti
Ghingis Khan
2003-07-20 09:23:11 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Wie het idee heeft dat Bush en Blair politiek
door het bombarderen van Irak in problemen
zal komen snapt niet goed wat het racistendom
precies inhoudt.
Ligen, bedriegen, omkopen, chanteren, stelen
en eventueel doden van onwilligen is sinds
het ontstaan van racisme in 1550 de levensader
van het westen. En zo zal het de komende decennia
ook blijven of er moet een wonder plaats vinden waardoor
de leiders van racistendom tegenover elkaar komen te staan.
Waarom zouden Bush en Blair dan gestraft worden?
Misschien om de klungeligheid waarmee ze het
deden, waardoor zelfs de meest onnozelen konden
zien dat de zaak gewoon belazerd werd en het aanzien
van racistendom in het geding is?
De rechtvaardiging van het bombarderen van Irak
om het beheer te krijgen over de olie en militair beter
controle over het middenoosten te krijgen is door
Bush maar ook door Blair wel behoorlijk klungelig
gedaan in een tijdperk waarin iedereen zit mee
te kijken en
iedereeen informatie kan verspreiden en kan halen
op internet.
Direct na de oorlog is de campagne opgestart waarbij
de smokinggun niet meer was de gun die afgevuurd was op
massavernietigingswapens maar een gun die geschoten heeft
voor de bevrijding van Irak en toen dat niet werkte
werd the gun afgeschoten op massagraven.
Maar de gun wilde maar niet echt roken.
Op de aanhoudende vraag naar de bewijzen voor
massavernietigingswapens wordt sinds enige tijd
geoefend met proefballonnetjes.
Wie wordt de geaccepteerde vrijwillige zondebok
tegen inruil van een zak met dollars?
Hoe het geheel van intriges van het wegmasseren van
de fouten van Bush en Blair heeft kunnen leiden tot de
dood van David Kelly is in dit stadium nog koffiedik kijken.
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.

Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Amos
2003-07-20 12:08:21 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Hoezo? Hebt u er bij gestaan?

Amos
theo1610 "Terra Lethalis"
2003-07-20 12:32:51 UTC
Permalink
Op Sun, 20 Jul 2003 14:08:21 +0200 schreef "Amos"
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Hoezo? Hebt u er bij gestaan?
Jij...........??
Post by Amos
Amos
--
Btw, stop de war on drugs!
"Lievebeheersbeestjes"
Amos
2003-07-20 12:38:46 UTC
Permalink
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Hoezo? Hebt u er bij gestaan?
Ja, het is niet de eerste en niet de laatse, als je in het vaarwater
komt van de machtigsten der aarde, is je leven nergens meer zeker.
Op zich is dat waar, natuurlijk. Alleen zie ik niet in welk belang van die
machtigen gediend is met de dood van Kelly. Hij vormde voor niemand (meer)
een bedreiging. Wat hij wist had hij al verteld.

Amos
Ghingis Khan
2003-07-20 12:55:17 UTC
Permalink
Post by Amos
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Hoezo? Hebt u er bij gestaan?
Ja, het is niet de eerste en niet de laatse, als je in het vaarwater
komt van de machtigsten der aarde, is je leven nergens meer zeker.
Op zich is dat waar, natuurlijk. Alleen zie ik niet in welk belang van die
machtigen gediend is met de dood van Kelly. Hij vormde voor niemand (meer)
een bedreiging. Wat hij wist had hij al verteld.
Mischien wist hij meer, maar was er nog niet naar gevraagd.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
bolle boos
2003-07-21 16:08:29 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Hoezo? Hebt u er bij gestaan?
Ja, het is niet de eerste en niet de laatse, als je in het vaarwater
komt van de machtigsten der aarde, is je leven nergens meer zeker.
Op zich is dat waar, natuurlijk. Alleen zie ik niet in welk belang van die
machtigen gediend is met de dood van Kelly. Hij vormde voor niemand (meer)
een bedreiging. Wat hij wist had hij al verteld.
Mischien wist hij meer, maar was er nog niet naar gevraagd.
Afrekening? Men dacht dat hij verantwoordelijk was voor het uitlekken
van informatie.
theo1610 "Terra Lethalis"
2003-07-20 12:13:23 UTC
Permalink
Op Sun, 20 Jul 2003 09:23:11 GMT schreef "Ghingis Khan"
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Zelfmoord lijkt me ook wel een goede reden
om de man zijn PC in beslag te nemen....
--
Btw, stop de war on drugs!
"Lievebeheersbeestjes"
Ghingis Khan
2003-07-20 12:33:27 UTC
Permalink
Post by theo1610 "Terra Lethalis"
Op Sun, 20 Jul 2003 09:23:11 GMT schreef "Ghingis Khan"
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Zelfmoord lijkt me ook wel een goede reden
om de man zijn PC in beslag te nemen....
Natuurlijk, alle mogelijk info dient vernietigd te worden.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
theo1610 "Terra Lethalis"
2003-07-20 17:07:37 UTC
Permalink
Op Sun, 20 Jul 2003 12:33:27 GMT schreef "Ghingis Khan"
Post by Ghingis Khan
Post by theo1610 "Terra Lethalis"
Op Sun, 20 Jul 2003 09:23:11 GMT schreef "Ghingis Khan"
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Zelfmoord lijkt me ook wel een goede reden
om de man zijn PC in beslag te nemen....
Natuurlijk, alle mogelijk info dient vernietigd te worden.
Ben benieuwd of de vos aan de jagers weet te ontsnappen.

--
Btw, stop de war on drugs!
"Lievebeheersbeestjes"
bolle boos
2003-07-21 16:06:41 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Klopt, want als hij pijnstillers neemt dan had
hij eerder gekozen voor een overdosis dan voor een mes.
En meestal doe je het doorsnijden van de polsen in de buurt
van stromend water zodat de pijn minder word. Of hij moet ijs meegenomen
hebben.
Ghingis Khan
2003-07-21 16:37:59 UTC
Permalink
Post by bolle boos
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Klopt, want als hij pijnstillers neemt dan had
hij eerder gekozen voor een overdosis dan voor een mes.
En meestal doe je het doorsnijden van de polsen in de buurt
van stromend water zodat de pijn minder word. Of hij moet ijs meegenomen
hebben.
Toch nog iemand die het doorheeft ;-)
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
bolle boos
2003-07-21 17:10:48 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by bolle boos
Post by Ghingis Khan
Kelly, in alle stilte en zonder ooggetuigen afgemaakt.
Mes, geopend doosje pijnstillers en zelfmoord.
Woehahahahaha wie dit gelooft is pas goed gek.
Klopt, want als hij pijnstillers neemt dan had
hij eerder gekozen voor een overdosis dan voor een mes.
En meestal doe je het doorsnijden van de polsen in de buurt
van stromend water zodat de pijn minder word. Of hij moet ijs meegenomen
hebben.
Toch nog iemand die het doorheeft ;-)
Tja, dit was dan ook zo`n makkelijke.
Valt nog mee dat hij niet et water is geraakt tijdens zijn wandeling
en verdronken is, of gestruikeld en tegen een steen gevallen met zijn hoofd.
Het zal wel een geheime betekenis hebben, ik vraag mij dan ook af welke hand
het is
geweest, zeker de rechtse terwijl hij rechtshandig was ofzo.
Jura
2003-07-20 11:40:08 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Wie het idee heeft dat Bush en Blair politiek
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
20030720-13.14u_Latest: http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3081027.stm
En de puzzel valt tot ieders tevredenheid weer precies op z'n plaats.
Kelly kan niet meer weerleggen dat hij NIET "de bron" is en
de BBC hoeft een mogelijke andere bron niet meer prijs te geven.
Dekseltje op het potje, en iedereen is alles over 14 dagen weer vergeten.
Amos
2003-07-20 12:14:24 UTC
Permalink
Post by Jura
Post by R.Wereldsman
Wie het idee heeft dat Bush en Blair politiek
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3081027.stm
Post by Jura
En de puzzel valt tot ieders tevredenheid weer precies op z'n plaats.
Kelly kan niet meer weerleggen dat hij NIET "de bron" is en
de BBC hoeft een mogelijke andere bron niet meer prijs te geven.
Dekseltje op het potje, en iedereen is alles over 14 dagen weer vergeten.
De BBC heeft inmiddels officieel verklaard dat hij wel de bron was.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3081027.stm

De anders pijnlijk neutrale BBC laat iemand op haar website schrijven dat
niets na deze gebeurtenis ooit nog hetzelfde zal zijn. Dat zal moeten worden
afgewacht, natuurlijk.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/3080699.stm

Amos
De Joker ©
2003-07-20 11:46:29 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Wie het idee heeft dat Bush en Blair politiek
door het bombarderen van Irak in problemen
zal komen snapt niet goed wat het racistendom
precies inhoudt.
Alleen blanken snappen dat, hè? Maar inderdaad, daar
zijn er niet veel meer van.

(J)
Amos
2003-07-20 12:09:20 UTC
Permalink
Post by De Joker ©
Post by R.Wereldsman
Wie het idee heeft dat Bush en Blair politiek
door het bombarderen van Irak in problemen
zal komen snapt niet goed wat het racistendom
precies inhoudt.
Alleen blanken snappen dat, hè? Maar inderdaad, daar
zijn er niet veel meer van.
(J)
Precies, en als het zo doorgaat zal het met de resterende ook spoedig gedaan
zijn.

Amos
Amos
2003-07-20 12:05:58 UTC
Permalink
"R.Wereldsman" <***@planet.nl> schreef in bericht news:bfdl25$c99$***@reader11.wxs.nl...

<knip flauwekul>
Post by R.Wereldsman
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Kelly heeft zijn eigen polsslagader opengelegd en is doodgebloed. Om de pijn
te verminderen had hij behalve een mes ook een doosje pijnstillers
meegenomen. Hij heeft geen briefje of iets dergelijks achtergelaten.

De reden was dat hij voor een parlementaire commissie was ondervraagd op een
wijze die bij de Spaanse Inquisitie niet uit de toon zou zijn gevallen. Hij
was een vriendelijke zachtmoedige man die daar niet tegen kon. In zo'n
wereld wil ik niet leven, moet hij tegen zijn familie hebben gezegd.

Hij is in ieder geval niet gestorven ter bevestiging van uw wereldbeeld.

Amos
Ghingis Khan
2003-07-20 12:31:13 UTC
Permalink
Post by Amos
<knip flauwekul>
Post by R.Wereldsman
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Kelly heeft zijn eigen polsslagader opengelegd en is doodgebloed. Om de pijn
te verminderen had hij behalve een mes ook een doosje pijnstillers
meegenomen. Hij heeft geen briefje of iets dergelijks achtergelaten.
De reden was dat hij voor een parlementaire commissie was ondervraagd op een
wijze die bij de Spaanse Inquisitie niet uit de toon zou zijn gevallen. Hij
was een vriendelijke zachtmoedige man die daar niet tegen kon. In zo'n
wereld wil ik niet leven, moet hij tegen zijn familie hebben gezegd.
Heeft zijn mes en doos pilletjes genomen en is gegaan.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
Amos
2003-07-20 12:40:53 UTC
Permalink
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
<knip flauwekul>
Post by R.Wereldsman
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Kelly heeft zijn eigen polsslagader opengelegd en is doodgebloed. Om de pijn
te verminderen had hij behalve een mes ook een doosje pijnstillers
meegenomen. Hij heeft geen briefje of iets dergelijks achtergelaten.
De reden was dat hij voor een parlementaire commissie was ondervraagd op een
wijze die bij de Spaanse Inquisitie niet uit de toon zou zijn gevallen. Hij
was een vriendelijke zachtmoedige man die daar niet tegen kon. In zo'n
wereld wil ik niet leven, moet hij tegen zijn familie hebben gezegd.
Heeft zijn mes en doos pilletjes genomen en is gegaan.
Diep verdrietig. Ik heb nergens een kwaad woord over de man kunnen vinden,
integendeel. Hij kwam tussen de tandwielen van de macht en werd vermalen.

Amos
Ghingis Khan
2003-07-20 13:02:37 UTC
Permalink
Post by Amos
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
<knip flauwekul>
Post by R.Wereldsman
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Kelly heeft zijn eigen polsslagader opengelegd en is doodgebloed. Om de
pijn
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
te verminderen had hij behalve een mes ook een doosje pijnstillers
meegenomen. Hij heeft geen briefje of iets dergelijks achtergelaten.
De reden was dat hij voor een parlementaire commissie was ondervraagd op
een
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
wijze die bij de Spaanse Inquisitie niet uit de toon zou zijn gevallen.
Hij
Post by Ghingis Khan
Post by Amos
was een vriendelijke zachtmoedige man die daar niet tegen kon. In zo'n
wereld wil ik niet leven, moet hij tegen zijn familie hebben gezegd.
Heeft zijn mes en doos pilletjes genomen en is gegaan.
Diep verdrietig. Ik heb nergens een kwaad woord over de man kunnen vinden,
integendeel. Hij kwam tussen de tandwielen van de macht en werd vermalen.
Zo is het.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
theo1610 "Terra Lethalis"
2003-07-20 12:37:41 UTC
Permalink
Op Sun, 20 Jul 2003 14:05:58 +0200 schreef "Amos"
Post by Amos
<knip flauwekul>
Post by R.Wereldsman
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Kelly heeft zijn eigen polsslagader opengelegd en is doodgebloed.
Zegt de politie.
Post by Amos
Om de pijn te verminderen had hij behalve een mes
ook een doosje pijnstillers meegenomen.
Werden in zijn omgeving aangetroffen.

PS, pijnstillers of bloedverdunners?
Post by Amos
Amos
--
Btw, stop de war on drugs!
"Lievebeheersbeestjes"
bolle boos
2003-07-21 16:11:18 UTC
Permalink
Post by theo1610 "Terra Lethalis"
Op Sun, 20 Jul 2003 14:05:58 +0200 schreef "Amos"
Post by Amos
<knip flauwekul>
Post by R.Wereldsman
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Kelly heeft zijn eigen polsslagader opengelegd en is doodgebloed.
Zegt de politie.
Post by Amos
Om de pijn te verminderen had hij behalve een mes
ook een doosje pijnstillers meegenomen.
Werden in zijn omgeving aangetroffen.
PS, pijnstillers of bloedverdunners?
Hmm dat was slimmer geweest dan ja, maar teveel
bloedverdunners is ook al gneog om dood te gaan.
Visual-Hugo
2003-07-20 12:39:58 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Wie het idee heeft dat Bush en Blair politiek
door het bombarderen van Irak in problemen
zal komen snapt niet goed wat het racistendom
precies inhoudt.
Geeuw.

VH
Ghingis Khan
2003-07-20 13:01:50 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Wie het idee heeft dat Bush en Blair politiek
door het bombarderen van Irak in problemen
zal komen snapt niet goed wat het racistendom
precies inhoudt.
Laat hem/haar doen, het is mischien hem/haar zijn leven, en ik
gun hem/haar zijn leven.

Tussen de regels lezen doet geen pijn.
Daar leest men veel punten van waarheid.
--
Ghingis Khan
http://www.spongobongo.com/time1.htm
bolle boos
2003-07-21 15:30:25 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Wie het idee heeft dat Bush en Blair politiek
door het bombarderen van Irak in problemen
zal komen snapt niet goed wat het racistendom
precies inhoudt.
Ik geloof niet in fantasieverhalen.
Post by R.Wereldsman
Ligen, bedriegen, omkopen, chanteren, stelen
en eventueel doden van onwilligen is sinds
het ontstaan van racisme in 1550 de levensader
van het westen. En zo zal het de komende decennia
ook blijven of er moet een wonder plaats vinden waardoor
de leiders van racistendom tegenover elkaar komen te staan.
Weer het eeuwige gezever over 1550 en corruptie van natuurlijk
"de blanken" van wereldsgorgel.
Probeer eens wat lessen te volgen over geschiedenis, want
corruptie en racisme vind je OVERAL.
Post by R.Wereldsman
Waarom zouden Bush en Blair dan gestraft worden?
Misschien om de klungeligheid waarmee ze het
deden, waardoor zelfs de meest onnozelen konden
zien dat de zaak gewoon belazerd werd en het aanzien
van racistendom in het geding is?
Is meer een religieuze oorlog hoor, het gristendom
tegen de mosselims.
En vergeet de olie niet.
Post by R.Wereldsman
De rechtvaardiging van het bombarderen van Irak
om het beheer te krijgen over de olie en militair beter
controle over het middenoosten te krijgen is door
Bush maar ook door Blair wel behoorlijk klungelig
gedaan in een tijdperk waarin iedereen zit mee
te kijken en
iedereeen informatie kan verspreiden en kan halen
op internet.
Zij klaarblijkelijk niet.
Maar als je nu eens je racisme fetisjisme opzij zet dan
komen je berichten wat geloofwaardiger over.
Want de meeste analyses kloppen aardig, maar wat die
dan weer met 1550 te maken hebben of racisme?
Post by R.Wereldsman
Direct na de oorlog is de campagne opgestart waarbij
de smokinggun niet meer was de gun die afgevuurd was op
massavernietigingswapens maar een gun die geschoten heeft
voor de bevrijding van Irak en toen dat niet werkte
werd the gun afgeschoten op massagraven.
Maar de gun wilde maar niet echt roken.
Op de aanhoudende vraag naar de bewijzen voor
massavernietigingswapens wordt sinds enige tijd
geoefend met proefballonnetjes.
Hehehe, ballonnetjes dat waren ook die mobiele
bacteriele laboratorias, lab`s voor het maken van H2
voor ballonnen.
Post by R.Wereldsman
Wie wordt de geaccepteerde vrijwillige zondebok
tegen inruil van een zak met dollars?
Hoe het geheel van intriges van het wegmasseren van
de fouten van Bush en Blair heeft kunnen leiden tot de
dood van David Kelly is in dit stadium nog koffiedik kijken.
Was Kelly levensgevaarlijk voor de zaak van Blair?
Of is Kelly slachtoffer geworden van eigen zwakheid?
Wie zal het weten.......
Blair? En die weet niet hoe ver hij zich moet verbergen
en vooral niet van recess terug ropene van de regering
want als je wacht dan verdwijnt het misschien vanzelf.
Lees verder op narkive:
Loading...