Discussion:
Elsevier: erken dat Trump niet alles fout doet
(te oud om op te antwoorden)
Barokino
2018-05-08 09:32:32 UTC
Permalink
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/05/heus-trump-doet-niet-alles-fout-612953/

Erken dat gehate Trump niet alles fout doet

Wat moeten we toch denken van Donald Trump? Nog altijd een gevaar voor
de wereldvrede? Dat enge monster in het Witte Huis? Vriend en vijand
zijn verbaasd. De grillige vastgoedbaron, de meest onwaarschijnlijke
POTUS ooit, weet succesjes te boeken.

Zelfs in media die Trump afblaffen als ‘fake news’ verschijnen nu de
eerste commentaren die schoorvoetend erkennen dat de gehate president
misschien niet álles fout doet. De Amerikaanse economie zit in de lift,
Noord-Korea kiest onder de harde lijn van Trump eieren voor zijn geld en
na lang traineren in de Senaat (door de Democraten nota bene!) werd
vorige week zelfs een openlijk homoseksuele kandidaat beëdigd als nieuwe
ambassadeur in Duitsland.

Richard Grenell heeft eerder gewerkt onder president George W. Bush en
onder presidentskandidaat Mitt Romney, maar was als homo lang omstreden
bij de conservatieven, die de Log Cabin Republicans (de LHBT-subgroep in
de Republikeinse partij) altijd hebben dwarsgezeten. Het is dankzij
Trump dat Grenell een belangrijke en zichtbare post krijgt. Zijn
achterban zal het maar moeten slikken.

Vanuit Nederlands perspectief is dus heus niet alles kommer en kwel
onder president Trump. Hoe erg is hij nou precies?

Het gevoel van kiezers dat ze er wél toe deden

Erg gecharmeerd ben ik nooit van de man geweest. Wel was ik onder de
indruk van de energie die hij opwekt onder zijn aanhangers. Van de
krachtige beweging die hij organiseerde, waarmee hij de Republikeinse
partij wist te kapen. Van het schijnbare gemak waarmee hij de
hooghartige Hillary Clinton versloeg.

Bovendien leek het me niet slecht dat hij een grote groep Amerikanen,
die al lange tijd meenden dat zij tot het verliezerskamp waren
veroordeeld, het gevoel gaf dat ze er nog wél toe deden. Het is
belangrijk dat niet één groep steevast wint, of een andere steevast
verliest.

Democratie is ook maar een geloofssysteem, dat het zich niet kan
veroorloven dat grote groepen burgers afhaken. Wat dat betreft kunnen we
een fenomeen als Trump, maar voor een andere doelgroep beslist ook
Barack Obama, best een beetje waarderen.

Te veel eer voor het Witte Huis

Maar toch… Trump als machtigste man op aarde? Leider van de vrije
wereld? Ja oké, hij weet hoe hij een deal moet sluiten en vooral hoe hij
zelfs de grootste verliezen als winst kan weg boeken. Waarheid
interesseert hem niet, beeldvorming is alles wat hij nodig heeft om
succesvol te zijn. Maar is dat nou de ideale bewoner van het Witte Huis?

Een onzinnige gedachte. We hebben in de twintigste eeuw, zeker na de
Tweede Wereldoorlog, een beeld gecultiveerd van de Amerikaanse president
als een soort seculiere paus. Een machtige man die gezag moest
uitstralen, geloofwaardigheid moest kweken, diplomatiek, vernuftig,
onfeilbaar moest zijn.

Te veel eer voor het ambt. Zo hebben de founding fathers het nooit
bedoeld. Zij voorzagen juist dat best eens een malloot verkozen zou
kunnen worden tot president. Daarom is de president volgens de
Amerikaanse Grondwet niet zo machtig. Militair en diplomatiek wel, maar
binnenlands krijgt hij niets voor elkaar zonder goedkeuring van de twee
kamers in het Congres en het Hooggerechtshof. Kijk maar eens hoe schril
de omvang van het Witte Huis afsteekt bij hun gebouwen. Dat staat ergens
voor.

Donald Trump zal nooit de Nobelprijs winnen

Dus zolang de president geen domme oorlogen gaat voeren, kan hij slechts
het imago van Amerika beschadigen. En als Trump deze maand met Iran ook
nog eenzelfde stunt uithaalt als met de Korea-kwestie, dan kan het beeld
van zijn presidentschap gaan kantelen.
Obama kreeg al na tien maanden in zijn eerste termijn de Nobelprijs voor
de Vrede: vanwege zijn buitenlandpolitiek en specifiek zijn ‘handreiking
naar de islamitische wereld’. Dat bleek prematuur, en niet zo’n beetje
ook. Obama heeft de opkomst van IS en de andere desastreuze gevolgen van
de Arabische Storm niet kunnen voorkomen en ze zelfs in de hand gewerkt.
Dat verdiende geen schoonheids- en al helemaal geen Nobelprijs.
We weten niet waar het presidentschap van Trump toe leidt, het kan alle
kanten op. Maar dat hij de Nobelprijs krijgt, lijkt uitgesloten. En dat
is best een cynische gedachte.
R.Phillips
2018-05-08 10:00:51 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/05/heus-trump-doet-niet-alles-fout-612953/
Erken dat gehate Trump niet alles fout doet
Op 12 mei weten we meer. Dan wordt alles fout.

https://www.nu.nl/235560/video/gaat-trump-de-atoomdeal-met-iran-nu-wel-verscheuren.html

R
KPGH
2018-05-08 11:13:42 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/05/heus-trump-doet-nie
t-alles-fout-612953/
Erken dat gehate Trump niet alles fout doet
Wat moeten we toch denken van Donald Trump? Nog altijd een gevaar voor
de wereldvrede? Dat enge monster in het Witte Huis? Vriend en vijand
zijn verbaasd. De grillige vastgoedbaron, de meest onwaarschijnlijke
POTUS ooit, weet succesjes te boeken.
Zelfs in media die Trump afblaffen als ‘fake news’ verschijnen nu
de eerste commentaren die schoorvoetend erkennen dat de gehate
president misschien niet álles fout doet. De Amerikaanse economie zit
in de lift, Noord-Korea kiest onder de harde lijn van Trump eieren
voor zijn geld en na lang traineren in de Senaat (door de Democraten
nota bene!) werd vorige week zelfs een openlijk homoseksuele kandidaat
beëdigd als nieuwe ambassadeur in Duitsland.
'De economie zit in de lift' geloven vermoedelijk alleen door joods-
christleijke propaganda gaargekookte achterlijke Hollanders in en
desperado's in vervallende Amerikaanse zware industrieën die geen keuzes
meer hebben nog in. De werkelijke inkomsten van lagere en middenklassen
die een aanzienlijk deel van hun inkomsten consumeren, zijn ook in de us
tientallen jaren niet gestegen. Ondertussen is er aan de top van het
systeem door eerst de 'greenspan-put' en daarna QE een gezwel van voor
het systeem nutteloze aanspraken op welvaart ontstaan waarop renten
alleen nog kunnen worden betaald omdat ze kunstmatig laag worden
gehouden.

Als de werkelijke (inflatie-gecorigeerde) inkomsten van consumerende
klassen nu zouden gaan stijgen en dan de werkelijke rente, dan ontstaat
er wellicht (niet de eerste keer in geschiedenis) een probleempje als de
bij gratie-gods-klasse weigeren hun inkomsten uit 'funny money' op te
geven terwijl de onderklassen geen zin hebben om daar tot in de
eeuwigheid voor te betalen?

Het begon ook deze keer weer het pie-in-the-sky voorstellingen gevolgd
door 'wij-gewouwel' als elites de staat als een soort grote familie
trachten voor te stellen teneinde af te leiden van interne onghelijkheid
in welvaart. Daarna volgt (nu) een periode waarin het jubelen over de
uitzonderlijke eigenschappen van de 'nationale familie' in steeds sneller
tempo wordt opgevoerd, waartegenover een steeds grotere vermeend extern
gevaar wordt gesteld.

I.v.m. betere wapens is de oplossing van WW1 (trench warfare) om
nutteloos vermogen op te stoken vermoedelijk geen optie meer, maar het
lijkt duidelijk dat hard aan een alternatief wordt gewerkt. :-)

https://vimeo.com/96632162
R.Phillips
2018-05-08 15:04:33 UTC
Permalink
Post by KPGH
Post by Barokino
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/05/heus-trump-doet-nie
t-alles-fout-612953/
Erken dat gehate Trump niet alles fout doet
Wat moeten we toch denken van Donald Trump? Nog altijd een gevaar voor
de wereldvrede? Dat enge monster in het Witte Huis? Vriend en vijand
zijn verbaasd. De grillige vastgoedbaron, de meest onwaarschijnlijke
POTUS ooit, weet succesjes te boeken.
Zelfs in media die Trump afblaffen als ‘fake news’ verschijnen nu
de eerste commentaren die schoorvoetend erkennen dat de gehate
president misschien niet álles fout doet. De Amerikaanse economie zit
in de lift, Noord-Korea kiest onder de harde lijn van Trump eieren
voor zijn geld en na lang traineren in de Senaat (door de Democraten
nota bene!) werd vorige week zelfs een openlijk homoseksuele kandidaat
beëdigd als nieuwe ambassadeur in Duitsland.
'De economie zit in de lift' geloven vermoedelijk alleen door joods-
christleijke propaganda gaargekookte achterlijke Hollanders in en
desperado's in vervallende Amerikaanse zware industrieën die geen keuzes
meer hebben nog in.
Ho even: 80% van alle wapenaankopen gingen in 2017 gingen naar landen in het middenoosten. Natuurlijk moet er daar rotzooi blijven anders wordt er
in Chuna Rusland en het vrije westen niks verdiend!

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/08/blaast-donald-trump-vandaag-het-nucleair-bestand-met-iran-op-a1602231

Natuurlijk zegt hij het verdag op. America first!

R
KPGH
2018-05-08 15:52:11 UTC
Permalink
Post by Barokino
Post by KPGH
Post by Barokino
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/05/heus-trump-doet-
nie t-alles-fout-612953/
Erken dat gehate Trump niet alles fout doet
Wat moeten we toch denken van Donald Trump? Nog altijd een gevaar
voor de wereldvrede? Dat enge monster in het Witte Huis? Vriend en
vijand zijn verbaasd. De grillige vastgoedbaron, de meest
onwaarschijnlijke POTUS ooit, weet succesjes te boeken.
Zelfs in media die Trump afblaffen als ‘fake news’ vers
chijnen nu
Post by KPGH
Post by Barokino
de eerste commentaren die schoorvoetend erkennen dat de gehate
president misschien niet álles fout doet. De Amerikaanse economie
zit
Post by KPGH
Post by Barokino
in de lift, Noord-Korea kiest onder de harde lijn van Trump eieren
voor zijn geld en na lang traineren in de Senaat (door de
Democraten nota bene!) werd vorige week zelfs een openlijk
homoseksuele kandidaat beëdigd als nieuwe ambassadeur in
Duitsland.
'De economie zit in de lift' geloven vermoedelijk alleen door joods-
christleijke propaganda gaargekookte achterlijke Hollanders in en
desperado's in vervallende Amerikaanse zware industrieën die geen ke
uzes
Post by KPGH
meer hebben nog in.
Ho even: 80% van alle wapenaankopen gingen in 2017 gingen naar landen
in het middenoosten. Natuurlijk moet er daar rotzooi blijven anders
wordt er in Chuna Rusland en het vrije westen niks verdiend!
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/05/08/blaast-donald-trump-vandaag-het-nu
cleair-bestand-met-iran-op-a1602231
Natuurlijk zegt hij het verdag op. America first!
probleem is vermoedelijk dat in het westen de vraag naar
productiegoederen achterblijft door een gebrek aan inkomsten van de
consumerende klassen, en dus de capaciteit werd afgebogen naar productie
voor de defensiesector.

Obama normaliseerde het afmaken van opstandige geitenherders voor vele
honderduizenden USD per stuk, maar klaarblijkelijk voldoet dat ook niet
meer.

Zoals de schrijver van het lied 'Bomben auf Engeland' naar ik me herinner
opmerkte toen hem werd gevraagd of ie geen bedenkingen had tegen het
propageren van het bombarderen van een cultuurnatie: "Ach, die bommen
moeten toch ergens worden gegooid?" :-)
het varken uit Stettin
2018-05-08 14:52:13 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/05/heus-trump-doet-niet-alles-fout-612953/
Erken dat gehate Trump niet alles fout doet
Wat moeten we toch denken van Donald Trump? Nog altijd een gevaar voor
de wereldvrede? Dat enge monster in het Witte Huis? Vriend en vijand
zijn verbaasd. De grillige vastgoedbaron, de meest onwaarschijnlijke
POTUS ooit, weet succesjes te boeken.
Je weet toch dat Trump je gewoon bij je kut mag pakken en dat je dat dan
heerlijk moet vinden?

(Misschien vind je het nog heerlijk ook - ieder diertje z'n pleziertje.
Maar hij vindt dat hij dat als rijk en belangrijk man gewoon kan doen.)
Frans Balkon
2018-05-08 15:23:16 UTC
Permalink
https://www.telegraaf.nl/financieel/2013072/trump-zet-nederlandse-miljarden-op-het-spel

Anders was dat geld toch maar naar de aandeelhouders en de EU gegaan.
Post by Barokino
https://www.elsevierweekblad.nl/opinie/blog/2018/05/heus-trump-doet-niet-alles-fout-612953/
Erken dat gehate Trump niet alles fout doet
Wat moeten we toch denken van Donald Trump? Nog altijd een gevaar voor
de wereldvrede? Dat enge monster in het Witte Huis? Vriend en vijand
zijn verbaasd. De grillige vastgoedbaron, de meest onwaarschijnlijke
POTUS ooit, weet succesjes te boeken.
Zelfs in media die Trump afblaffen als ‘fake news’ verschijnen nu de
eerste commentaren die schoorvoetend erkennen dat de gehate president
misschien niet álles fout doet. De Amerikaanse economie zit in de
lift, Noord-Korea kiest onder de harde lijn van Trump eieren voor zijn
geld en na lang traineren in de Senaat (door de Democraten nota bene!)
werd vorige week zelfs een openlijk homoseksuele kandidaat beëdigd als
nieuwe ambassadeur in Duitsland.
Richard Grenell heeft eerder gewerkt onder president George W. Bush en
onder presidentskandidaat Mitt Romney, maar was als homo lang
omstreden bij de conservatieven, die de Log Cabin Republicans (de
LHBT-subgroep in de Republikeinse partij) altijd hebben dwarsgezeten.
Het is dankzij Trump dat Grenell een belangrijke en zichtbare post
krijgt. Zijn achterban zal het maar moeten slikken.
Vanuit Nederlands perspectief is dus heus niet alles kommer en kwel
onder president Trump. Hoe erg is hij nou precies?
Het gevoel van kiezers dat ze er wél toe deden
Erg gecharmeerd ben ik nooit van de man geweest. Wel was ik onder de
indruk van de energie die hij opwekt onder zijn aanhangers. Van de
krachtige beweging die hij organiseerde, waarmee hij de Republikeinse
partij wist te kapen. Van het schijnbare gemak waarmee hij de
hooghartige Hillary Clinton versloeg.
Bovendien leek het me niet slecht dat hij een grote groep Amerikanen,
die al lange tijd meenden dat zij tot het verliezerskamp waren
veroordeeld, het gevoel gaf dat ze er nog wél toe deden. Het is
belangrijk dat niet één groep steevast wint, of een andere steevast
verliest.
Democratie is ook maar een geloofssysteem, dat het zich niet kan
veroorloven dat grote groepen burgers afhaken. Wat dat betreft kunnen
we een fenomeen als Trump, maar voor een andere doelgroep beslist ook
Barack Obama, best een beetje waarderen.
Te veel eer voor het Witte Huis
Maar toch… Trump als machtigste man op aarde? Leider van de vrije
wereld? Ja oké, hij weet hoe hij een deal moet sluiten en vooral hoe
hij zelfs de grootste verliezen als winst kan weg boeken. Waarheid
interesseert hem niet, beeldvorming is alles wat hij nodig heeft om
succesvol te zijn. Maar is dat nou de ideale bewoner van het Witte Huis?
Een onzinnige gedachte. We hebben in de twintigste eeuw, zeker na de
Tweede Wereldoorlog, een beeld gecultiveerd van de Amerikaanse
president als een soort seculiere paus. Een machtige man die gezag
moest uitstralen, geloofwaardigheid moest kweken, diplomatiek,
vernuftig, onfeilbaar moest zijn.
Te veel eer voor het ambt. Zo hebben de founding fathers het nooit
bedoeld. Zij voorzagen juist dat best eens een malloot verkozen zou
kunnen worden tot president. Daarom is de president volgens de
Amerikaanse Grondwet niet zo machtig. Militair en diplomatiek wel,
maar binnenlands krijgt hij niets voor elkaar zonder goedkeuring van
de twee kamers in het Congres en het Hooggerechtshof. Kijk maar eens
hoe schril de omvang van het Witte Huis afsteekt bij hun gebouwen. Dat
staat ergens voor.
Donald Trump zal nooit de Nobelprijs winnen
Dus zolang de president geen domme oorlogen gaat voeren, kan hij
slechts het imago van Amerika beschadigen. En als Trump deze maand met
Iran ook nog eenzelfde stunt uithaalt als met de Korea-kwestie, dan
kan het beeld van zijn presidentschap gaan kantelen.
Obama kreeg al na tien maanden in zijn eerste termijn de Nobelprijs
voor de Vrede: vanwege zijn buitenlandpolitiek en specifiek zijn
‘handreiking naar de islamitische wereld’. Dat bleek prematuur, en
niet zo’n beetje ook. Obama heeft de opkomst van IS en de andere
desastreuze gevolgen van de Arabische Storm niet kunnen voorkomen en
ze zelfs in de hand gewerkt. Dat verdiende geen schoonheids- en al
helemaal geen Nobelprijs.
We weten niet waar het presidentschap van Trump toe leidt, het kan
alle kanten op. Maar dat hij de Nobelprijs krijgt, lijkt uitgesloten.
En dat is best een cynische gedachte.
het varken uit Stettin
2018-05-08 15:58:44 UTC
Permalink
Post by Frans Balkon
https://www.telegraaf.nl/financieel/2013072/trump-zet-nederlandse-miljarden-op-het-spel
Anders was dat geld toch maar naar de aandeelhouders en de EU gegaan.
Vast en zeker - voor een groot gedeelte. Maar in ons systeem worden ook
de kleine luyden er beter op. Niet zoveel als zou moeten en niet zoveel
als rechtvaardig zou zijn.

Maar als je geen groter stuk van de koek kunt krijgen, kun je er altijd
nog voor zorgen dat de koek groter wordt. Dat hebben de populistische
sukkeltjes hier nooit zo goed begrepen.
Frans Balkon
2018-05-08 16:25:59 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Frans Balkon
https://www.telegraaf.nl/financieel/2013072/trump-zet-nederlandse-miljarden-op-het-spel
Anders was dat geld toch maar naar de aandeelhouders en de EU gegaan.
Vast en zeker - voor een groot gedeelte. Maar in ons systeem worden
ook de kleine luyden er beter op. Niet zoveel als zou moeten en niet
zoveel als rechtvaardig zou zijn.
Hou toch eens op met dat domme gezwets. Die kleine luyden worden gewoon
uitgespeeld tegen economische vluchtelingen e.d.. Alles en iedereen
opzij voor de aandeelhouders.
Post by het varken uit Stettin
Maar als je geen groter stuk van de koek kunt krijgen, kun je er
altijd nog voor zorgen dat de koek groter wordt. Dat hebben de
populistische sukkeltjes hier nooit zo goed begrepen.
Iedereen die 1 millimeter verder kijkt dan z'n neus lang is ziet dat die
koek over steeds meer mensen verdeeld moet worden en hoe groter de koek
(trouwens, waar komen al die ingrediënten voor die grotere koek
eigenlijk vandaan?) des te harder wordt het linkse gebrul dat we nog
meer ruziende asielzoekers, verwarde baardapen, economische
vluchtelingen, criminele cultuurverrijkers tezamen met hun complete
families binnen moeten halen om hun deel van de koek op te eisen.

Soms verdenk ik jou er van dat je net als opoe R. en Number 51 hier
alleen maar zit on te jennen en te zuigen maar de portee van je potsjes
is vaak zo absurd en dom dat ik twijfel en denk dat jij gewoon niet
beter weet.

.
het varken uit Stettin
2018-05-09 05:53:45 UTC
Permalink
Post by Frans Balkon
Post by het varken uit Stettin
Post by Frans Balkon
https://www.telegraaf.nl/financieel/2013072/trump-zet-nederlandse-miljarden-op-het-spel
Anders was dat geld toch maar naar de aandeelhouders en de EU gegaan.
Vast en zeker - voor een groot gedeelte. Maar in ons systeem worden
ook de kleine luyden er beter op. Niet zoveel als zou moeten en niet
zoveel als rechtvaardig zou zijn.
Hou toch eens op met dat domme gezwets. Die kleine luyden worden gewoon
uitgespeeld tegen economische vluchtelingen e.d.. Alles en iedereen
opzij voor de aandeelhouders.
Post by het varken uit Stettin
Maar als je geen groter stuk van de koek kunt krijgen, kun je er
altijd nog voor zorgen dat de koek groter wordt. Dat hebben de
populistische sukkeltjes hier nooit zo goed begrepen.
Iedereen die 1 millimeter verder kijkt dan z'n neus lang is ziet dat die
koek over steeds meer mensen verdeeld moet worden en hoe groter de koek
(trouwens, waar komen al die ingrediënten voor die grotere koek
eigenlijk vandaan?) des te harder wordt het linkse gebrul dat we nog
meer ruziende asielzoekers, verwarde baardapen, economische
vluchtelingen, criminele cultuurverrijkers tezamen met hun complete
families binnen moeten halen om hun deel van de koek op te eisen.
Soms verdenk ik jou er van dat je net als opoe R. en Number 51 hier
alleen maar zit on te jennen en te zuigen maar de portee van je potsjes
is vaak zo absurd en dom dat ik twijfel en denk dat jij gewoon niet
beter weet.
.
De cijfers geven je geen gelijk.
Barokino
2018-05-08 18:24:25 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Frans Balkon
https://www.telegraaf.nl/financieel/2013072/trump-zet-nederlandse-miljarden-op-het-spel
Anders was dat geld toch maar naar de aandeelhouders en de EU gegaan.
Vast en zeker - voor een groot gedeelte. Maar in ons systeem worden ook
de kleine luyden er beter op. Niet zoveel als zou moeten en niet zoveel
als rechtvaardig zou zijn.
Maar als je geen groter stuk van de koek kunt krijgen, kun je er altijd
nog voor zorgen dat de koek groter wordt. Dat hebben de populistische
sukkeltjes hier nooit zo goed begrepen.
Wat een hypocriet gelul! In het verleden heeft het Nederlandse
bedrijfsleven dankzij Links miljarden aan orders misgelopen uit
zuid-Afrika, want arme nikkertjes daar.

Maar plotseling is het toch jammer dat we niet meer mogen verdienen aan
terreur-ayatolla's
Jos Bergervoet
2018-05-08 19:04:49 UTC
Permalink
Post by Frans Balkon
https://www.telegraaf.nl/financieel/2013072/trump-zet-nederlandse-miljarden-op-het-spel
Anders was dat geld toch maar naar de aandeelhouders en de EU gegaan.
Zoals in de Nacht Van Wiegel. "Jaa, hij doet het!!" kraaide
professor Pim, die commentaar gaf voor RTL, toen Wiegel zijn
tegenstem uitbracht.

Inmiddels zien alle politici wel in dat referenda heel erg
slecht zijn! Die Wiegel had dat toen al door. (Alleen enge,
populistische partijen willen nog een referendum, maar dat
weten jullie natuurlijk wel, kinderen!)
--
Jos
R.Phillips
2018-05-09 06:48:59 UTC
Permalink
Post by Jos Bergervoet
Post by Frans Balkon
https://www.telegraaf.nl/financieel/2013072/trump-zet-nederlandse-miljarden-op-het-spel
Anders was dat geld toch maar naar de aandeelhouders en de EU gegaan.
Zoals in de Nacht Van Wiegel. "Jaa, hij doet het!!" kraaide
professor Pim, die commentaar gaf voor RTL, toen Wiegel zijn
tegenstem uitbracht.
Inmiddels zien alle politici wel in dat referenda heel erg
slecht zijn! Die Wiegel had dat toen al door. (Alleen enge,
populistische partijen willen nog een referendum, maar dat
weten jullie natuurlijk wel, kinderen!)
--
ROTFL. Zouden ze bij GS dit weten?

R
Jos Bergervoet
2018-05-16 16:17:11 UTC
Permalink
Post by R.Phillips
Post by Jos Bergervoet
Post by Frans Balkon
https://www.telegraaf.nl/financieel/2013072/trump-zet-nederlandse-miljarden-op-het-spel
Anders was dat geld toch maar naar de aandeelhouders en de EU gegaan.
Zoals in de Nacht Van Wiegel. "Jaa, hij doet het!!" kraaide
professor Pim, die commentaar gaf voor RTL, toen Wiegel zijn
tegenstem uitbracht.
Inmiddels zien alle politici wel in dat referenda heel erg
slecht zijn! Die Wiegel had dat toen al door. (Alleen enge,
populistische partijen willen nog een referendum, maar dat
weten jullie natuurlijk wel, kinderen!)
ROTFL. Zouden ze bij GS dit weten?
Ze denken daar zelf wel dat ze heel bijdehand zijn..
--
Jos
Loading...