Discussion:
DENK: er moeten meer niet-moslimkinderen naar islamitische scholen
(te oud om op te antwoorden)
Barokino
2018-07-11 09:45:39 UTC
Permalink
Onderwijs

Onrust door komst islamschool naar Utrecht

In Utrecht is onrust ontstaan over de komst van een islamitische
basisschool naar de wijk Leidsche Rijn. Buurtouders voelen zich in de
steek gelaten door de gemeente, die er niet over piekert in te grijpen.
Dat meldt De Telegraaf woensdag. Voor de islamschool Al Arqam zijn al
zeker 270 aanmeldingen.

Volgens de plannen gaat de school het gebouw delen met een al bestaande
openbare school: De Klimroos.

Ouders van kinderen op die school hebben een brandbrief naar de gemeente
gestuurd. Zij zijn bang dat het imago van ’zwarte school’ wordt
versterkt en vrezen voor ’onrust in een geïntegreerde wijk’. ‘Hiermee
werkt de gemeente mee aan het niet integreren van jonge kinderen, die de
basis vormen van onze samenleving,’ schrijven ze. De ouders vrezen dat
tegenstellingen in de wijk worden gestimuleerd.

Angst voor leegloop school

Ook zijn ze bang dat islamitische kinderen massaal door hun ouders
worden overgeplaatst naar de nieuwe school, waardoor De Klimroos
leegloopt en de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat.

Ondanks de brief is het gemeentebestuur niet van plan in te grijpen.
Volgens wethouder Anke Klein (D66) van Onderwijs is er sprake van een
‘zorgvuldige afweging’. Ze wil in gesprek met betrokken partijen om te
kijken ‘hoe we dit proces voor iedereen op een manier kunnen vormgeven
waarmee ze kunnen leven’.

Ruzie in de raad

In de Utrechtse gemeenteraad is inmiddels ruzie ontstaan over de school.
Mahmut Sungur, fractievoorzitter van DENK Utrecht, is voorstander van de
komst van de school. ‘Het zou nog mooier zijn als meer niet-moslims zich
gaan inschrijven op een islamitische basisschool zodat het wat diverser
wordt,’ schrijft hij op Twitter.

Dat wekte de woede van fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht Cees
Bos.‘De praktijk wijst uit dat de samenstelling van de populatie binnen
een islamitische school zeer eenzijdig is. Dat maakt de school dubbel zo
bijzonder en helpt niet mee om segregatie tegen te gaan,’ reageert hij.
Op zijn beurt verwijt Sungur Bos weer een dubbele maatstaf.
‘Stel voor dat je aangifte doet met je grote woorden,’ zegt Bos in een
latere tweet. ‘Laat de rechter zich maar eens uitlaten of er sprake is
van discriminatie.’

D66-raadslid Mohammed Saiah snapt de zorgen van de ouders, maar kan ze
niet wegnemen. ‘Ik ben zelf fan van een openbare school,’ zegt hij. Maar
contact kan er volgens hem ook zijn op het voetbalplein.

Aanwijzen plek duurde te lang

Farouk el Kodady, woordvoerder van de Stichting Islamitisch Onderwijs
Utrecht is blij dat zijn school nu een plek heeft, maar klaagde in de
Volkskrant al dat het aanwijzen van een locatie veel te lang heeft
geduurd. ‘Ik hoor van andere schoolbesturen dat ze veel gemakkelijker
aan ruimte komen, terwijl wij zeven maanden in gesprek zijn geweest met
de gemeente. Het lijkt er toch op dat het gelijkheidsbeginsel met voeten
wordt getreden.’

El Kodady stapte daarom eind juni naar de rechter om via een kort geding
de gemeente te dwingen een plek aan te wijzen. De rechter gaf de
stichting en de gemeente daarop een week om tot een oplossing te komen.

Vergelijkbare situatie in Amsterdam

Vorig jaar was er ophef in Amsterdam rond de oprichting van een
islamitische middelbare school. Bestuursleden werden ervan beschuldigd
er extreme, salafistische denkbeelden op na te houden. De gemeente wilde
hun aanvankelijk dan ook geen ruimte geven, maar omdat de vrijheid van
onderwijs in de wet is vastgelegd, had de overheid ook geen
mogelijkheden de school te weigeren. Inmiddels is de school open.
Volgens de plannen opent de school in Utrecht op 1 augustus.
11 jul 2018
O. Udeman
2018-07-11 09:58:35 UTC
Permalink
Post by Barokino
Onderwijs
Onrust door komst islamschool naar Utrecht
In Utrecht is onrust ontstaan over de komst van een islamitische
basisschool naar de wijk Leidsche Rijn. Buurtouders voelen zich in de
steek gelaten door de gemeente, die er niet over piekert in te grijpen.
Dat meldt De Telegraaf woensdag. Voor de islamschool Al Arqam zijn al
zeker 270 aanmeldingen.
Volgens de plannen gaat de school het gebouw delen met een al bestaande
openbare school: De Klimroos.
Ouders van kinderen op die school hebben een brandbrief naar de gemeente
gestuurd. Zij zijn bang dat het imago van ’zwarte school’ wordt
versterkt en vrezen voor ’onrust in een geïntegreerde wijk’. ‘Hiermee
werkt de gemeente mee aan het niet integreren van jonge kinderen, die de
basis vormen van onze samenleving,’ schrijven ze. De ouders vrezen dat
tegenstellingen in de wijk worden gestimuleerd.
Angst voor leegloop school
Ook zijn ze bang dat islamitische kinderen massaal door hun ouders
worden overgeplaatst naar de nieuwe school, waardoor De Klimroos
leegloopt en de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat.
Ondanks de brief is het gemeentebestuur niet van plan in te grijpen.
Volgens wethouder Anke Klein (D66) van Onderwijs is er sprake van een
‘zorgvuldige afweging’. Ze wil in gesprek met betrokken partijen om te
kijken ‘hoe we dit proces voor iedereen op een manier kunnen vormgeven
waarmee ze kunnen leven’.
Ruzie in de raad
In de Utrechtse gemeenteraad is inmiddels ruzie ontstaan over de school.
Mahmut Sungur, fractievoorzitter van DENK Utrecht, is voorstander van de
komst van de school. ‘Het zou nog mooier zijn als meer niet-moslims zich
gaan inschrijven op een islamitische basisschool zodat het wat diverser
wordt,’ schrijft hij op Twitter.
Dat wekte de woede van fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht Cees
Bos.‘De praktijk wijst uit dat de samenstelling van de populatie binnen
een islamitische school zeer eenzijdig is. Dat maakt de school dubbel zo
bijzonder en helpt niet mee om segregatie tegen te gaan,’ reageert hij.
Op zijn beurt verwijt Sungur Bos weer een dubbele maatstaf.
‘Stel voor dat je aangifte doet met je grote woorden,’ zegt Bos in een
latere tweet. ‘Laat de rechter zich maar eens uitlaten of er sprake is
van discriminatie.’
D66-raadslid Mohammed Saiah snapt de zorgen van de ouders, maar kan ze
niet wegnemen. ‘Ik ben zelf fan van een openbare school,’ zegt hij. Maar
contact kan er volgens hem ook zijn op het voetbalplein.
Aanwijzen plek duurde te lang
Farouk el Kodady, woordvoerder van de Stichting Islamitisch Onderwijs
Utrecht is blij dat zijn school nu een plek heeft, maar klaagde in de
Volkskrant al dat het aanwijzen van een locatie veel te lang heeft
geduurd. ‘Ik hoor van andere schoolbesturen dat ze veel gemakkelijker
aan ruimte komen, terwijl wij zeven maanden in gesprek zijn  geweest met
de gemeente. Het lijkt er toch op dat het gelijkheidsbeginsel met voeten
wordt getreden.’
El Kodady stapte daarom eind juni naar de rechter om via een kort geding
de gemeente te dwingen een plek aan te wijzen. De rechter gaf de
stichting en de gemeente daarop een week om tot een oplossing te komen.
Vergelijkbare situatie in Amsterdam
Vorig jaar was er ophef in Amsterdam rond de oprichting van een
islamitische middelbare school. Bestuursleden werden ervan beschuldigd
er extreme, salafistische denkbeelden op na te houden. De gemeente wilde
hun aanvankelijk dan ook geen ruimte geven, maar omdat de vrijheid van
onderwijs in de wet is vastgelegd, had de overheid ook geen
mogelijkheden de school te weigeren. Inmiddels is de school open.
Volgens de plannen opent de school in Utrecht op 1 augustus.
11 jul 2018
Onze wettelijke regels dateren uit een andere tijd en het wordt hoog
tijd om ze aan te passen.
Baron von Smalhausen
2018-07-11 10:03:27 UTC
Permalink
Post by O. Udeman
Post by Barokino
Onderwijs
Onrust door komst islamschool naar Utrecht
In Utrecht is onrust ontstaan over de komst van een islamitische
basisschool naar de wijk Leidsche Rijn. Buurtouders voelen zich in de
steek gelaten door de gemeente, die er niet over piekert in te grijpen.
Dat meldt De Telegraaf woensdag. Voor de islamschool Al Arqam zijn al
zeker 270 aanmeldingen.
Volgens de plannen gaat de school het gebouw delen met een al
bestaande openbare school: De Klimroos.
Ouders van kinderen op die school hebben een brandbrief naar de
gemeente gestuurd. Zij zijn bang dat het imago van ’zwarte school’
wordt versterkt en vrezen voor ’onrust in een geïntegreerde wijk’.
‘Hiermee werkt de gemeente mee aan het niet integreren van jonge
kinderen, die de basis vormen van onze samenleving,’ schrijven ze. De
ouders vrezen dat tegenstellingen in de wijk worden gestimuleerd.
Angst voor leegloop school
Ook zijn ze bang dat islamitische kinderen massaal door hun ouders
worden overgeplaatst naar de nieuwe school, waardoor De Klimroos
leegloopt en de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat.
Ondanks de brief is het gemeentebestuur niet van plan in te grijpen.
Volgens wethouder Anke Klein (D66) van Onderwijs is er sprake van een
‘zorgvuldige afweging’. Ze wil in gesprek met betrokken partijen om te
kijken ‘hoe we dit proces voor iedereen op een manier kunnen vormgeven
waarmee ze kunnen leven’.
Ruzie in de raad
In de Utrechtse gemeenteraad is inmiddels ruzie ontstaan over de
school. Mahmut Sungur, fractievoorzitter van DENK Utrecht, is
voorstander van de komst van de school. ‘Het zou nog mooier zijn als
meer niet-moslims zich gaan inschrijven op een islamitische
basisschool zodat het wat diverser wordt,’ schrijft hij op Twitter.
Dat wekte de woede van fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht Cees
Bos.‘De praktijk wijst uit dat de samenstelling van de populatie
binnen een islamitische school zeer eenzijdig is. Dat maakt de school
dubbel zo bijzonder en helpt niet mee om segregatie tegen te gaan,’
reageert hij. Op zijn beurt verwijt Sungur Bos weer een dubbele maatstaf.
‘Stel voor dat je aangifte doet met je grote woorden,’ zegt Bos in een
latere tweet. ‘Laat de rechter zich maar eens uitlaten of er sprake is
van discriminatie.’
D66-raadslid Mohammed Saiah snapt de zorgen van de ouders, maar kan ze
niet wegnemen. ‘Ik ben zelf fan van een openbare school,’ zegt hij.
Maar contact kan er volgens hem ook zijn op het voetbalplein.
Aanwijzen plek duurde te lang
Farouk el Kodady, woordvoerder van de Stichting Islamitisch Onderwijs
Utrecht is blij dat zijn school nu een plek heeft, maar klaagde in de
Volkskrant al dat het aanwijzen van een locatie veel te lang heeft
geduurd. ‘Ik hoor van andere schoolbesturen dat ze veel gemakkelijker
aan ruimte komen, terwijl wij zeven maanden in gesprek zijn  geweest
met de gemeente. Het lijkt er toch op dat het gelijkheidsbeginsel met
voeten wordt getreden.’
El Kodady stapte daarom eind juni naar de rechter om via een kort
geding de gemeente te dwingen een plek aan te wijzen. De rechter gaf
de stichting en de gemeente daarop een week om tot een oplossing te
komen.
Vergelijkbare situatie in Amsterdam
Vorig jaar was er ophef in Amsterdam rond de oprichting van een
islamitische middelbare school. Bestuursleden werden ervan beschuldigd
er extreme, salafistische denkbeelden op na te houden. De gemeente
wilde hun aanvankelijk dan ook geen ruimte geven, maar omdat de
vrijheid van onderwijs in de wet is vastgelegd, had de overheid ook
geen mogelijkheden de school te weigeren. Inmiddels is de school open.
Volgens de plannen opent de school in Utrecht op 1 augustus.
11 jul 2018
Onze wettelijke regels dateren uit een andere tijd en het wordt hoog
tijd om ze aan te passen.
</>
Geen onderwijs naar geloofsovertuiging, stilte en gebedsruimten in
scholen totale idioterie.

Baron
--
" Baron von Smalhausen "
O. Udeman
2018-07-11 10:53:08 UTC
Permalink
Post by Baron von Smalhausen
Post by O. Udeman
Post by Barokino
Onderwijs
Onrust door komst islamschool naar Utrecht
In Utrecht is onrust ontstaan over de komst van een islamitische
basisschool naar de wijk Leidsche Rijn. Buurtouders voelen zich in de
steek gelaten door de gemeente, die er niet over piekert in te grijpen.
Dat meldt De Telegraaf woensdag. Voor de islamschool Al Arqam zijn al
zeker 270 aanmeldingen.
Volgens de plannen gaat de school het gebouw delen met een al
bestaande openbare school: De Klimroos.
Ouders van kinderen op die school hebben een brandbrief naar de
gemeente gestuurd. Zij zijn bang dat het imago van ’zwarte school’
wordt versterkt en vrezen voor ’onrust in een geïntegreerde wijk’.
‘Hiermee werkt de gemeente mee aan het niet integreren van jonge
kinderen, die de basis vormen van onze samenleving,’ schrijven ze. De
ouders vrezen dat tegenstellingen in de wijk worden gestimuleerd.
Angst voor leegloop school
Ook zijn ze bang dat islamitische kinderen massaal door hun ouders
worden overgeplaatst naar de nieuwe school, waardoor De Klimroos
leegloopt en de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat.
Ondanks de brief is het gemeentebestuur niet van plan in te grijpen.
Volgens wethouder Anke Klein (D66) van Onderwijs is er sprake van een
‘zorgvuldige afweging’. Ze wil in gesprek met betrokken partijen om
te kijken ‘hoe we dit proces voor iedereen op een manier kunnen
vormgeven waarmee ze kunnen leven’.
Ruzie in de raad
In de Utrechtse gemeenteraad is inmiddels ruzie ontstaan over de
school. Mahmut Sungur, fractievoorzitter van DENK Utrecht, is
voorstander van de komst van de school. ‘Het zou nog mooier zijn als
meer niet-moslims zich gaan inschrijven op een islamitische
basisschool zodat het wat diverser wordt,’ schrijft hij op Twitter.
Dat wekte de woede van fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht Cees
Bos.‘De praktijk wijst uit dat de samenstelling van de populatie
binnen een islamitische school zeer eenzijdig is. Dat maakt de school
dubbel zo bijzonder en helpt niet mee om segregatie tegen te gaan,’
reageert hij. Op zijn beurt verwijt Sungur Bos weer een dubbele maatstaf.
‘Stel voor dat je aangifte doet met je grote woorden,’ zegt Bos in
een latere tweet. ‘Laat de rechter zich maar eens uitlaten of er
sprake is van discriminatie.’
D66-raadslid Mohammed Saiah snapt de zorgen van de ouders, maar kan
ze niet wegnemen. ‘Ik ben zelf fan van een openbare school,’ zegt
hij. Maar contact kan er volgens hem ook zijn op het voetbalplein.
Aanwijzen plek duurde te lang
Farouk el Kodady, woordvoerder van de Stichting Islamitisch Onderwijs
Utrecht is blij dat zijn school nu een plek heeft, maar klaagde in de
Volkskrant al dat het aanwijzen van een locatie veel te lang heeft
geduurd. ‘Ik hoor van andere schoolbesturen dat ze veel gemakkelijker
aan ruimte komen, terwijl wij zeven maanden in gesprek zijn  geweest
met de gemeente. Het lijkt er toch op dat het gelijkheidsbeginsel met
voeten wordt getreden.’
El Kodady stapte daarom eind juni naar de rechter om via een kort
geding de gemeente te dwingen een plek aan te wijzen. De rechter gaf
de stichting en de gemeente daarop een week om tot een oplossing te
komen.
Vergelijkbare situatie in Amsterdam
Vorig jaar was er ophef in Amsterdam rond de oprichting van een
islamitische middelbare school. Bestuursleden werden ervan
beschuldigd er extreme, salafistische denkbeelden op na te houden. De
gemeente wilde hun aanvankelijk dan ook geen ruimte geven, maar omdat
de vrijheid van onderwijs in de wet is vastgelegd, had de overheid
ook geen mogelijkheden de school te weigeren. Inmiddels is de school
open.
Volgens de plannen opent de school in Utrecht op 1 augustus.
11 jul 2018
Onze wettelijke regels dateren uit een andere tijd en het wordt hoog
tijd om ze aan te passen.
</>
Geen onderwijs naar geloofsovertuiging, stilte en gebedsruimten in
scholen totale idioterie.
Baron
De schoolstrijd ging destijds over de al dan niet gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs. En dat laatste betrof dus rk en pc.
Daar is de wet op gebaseerd. De islam is een politiek systeem dat
intrinsiek in strijd is met onze waarden en normen en de scheiding die
hier elementair bestaat tussen kerk en staat. De wettelijke regeling die
we hier hebben gaat daar wel van uit. Als je een ideologie die precies
het tegenovergestelde als basis heeft daarmee gaat gelijkstellen en de
zelfde rechten geeft, ondermijn je daarmee ons staatsbestel. Dat moet
voorkomen worden en daarom is de gelijkstelling tussen openbaar en
bijzonder onderwijs in zijn oude vorm thans niet langer houdbaar en zal
de wettelijke regeling op de schop moeten.
jdewitte
2018-07-11 11:24:17 UTC
Permalink
Post by Barokino
Onderwijs
Onrust door komst islamschool naar Utrecht
In Utrecht is onrust ontstaan over de komst van een islamitische
basisschool naar de wijk Leidsche Rijn. Buurtouders voelen zich in de
steek gelaten door de gemeente, die er niet over piekert in te grijpen.
Dat meldt De Telegraaf woensdag. Voor de islamschool Al Arqam zijn al
zeker 270 aanmeldingen.
Volgens de plannen gaat de school het gebouw delen met een al bestaande
openbare school: De Klimroos.
Ouders van kinderen op die school hebben een brandbrief naar de gemeente
gestuurd. Zij zijn bang dat het imago van ’zwarte school’ wordt
versterkt en vrezen voor ’onrust in een geïntegreerde wijk’. ‘Hiermee
werkt de gemeente mee aan het niet integreren van jonge kinderen, die de
basis vormen van onze samenleving,’ schrijven ze. De ouders vrezen dat
tegenstellingen in de wijk worden gestimuleerd.
Angst voor leegloop school
Ook zijn ze bang dat islamitische kinderen massaal door hun ouders
worden overgeplaatst naar de nieuwe school, waardoor De Klimroos
leegloopt en de kwaliteit van het onderwijs achteruitgaat.
Ondanks de brief is het gemeentebestuur niet van plan in te grijpen.
Volgens wethouder Anke Klein (D66) van Onderwijs is er sprake van een
‘zorgvuldige afweging’. Ze wil in gesprek met betrokken partijen om te
kijken ‘hoe we dit proces voor iedereen op een manier kunnen vormgeven
waarmee ze kunnen leven’.
Ruzie in de raad
In de Utrechtse gemeenteraad is inmiddels ruzie ontstaan over de school.
Mahmut Sungur, fractievoorzitter van DENK Utrecht, is voorstander van de
komst van de school. ‘Het zou nog mooier zijn als meer niet-moslims zich
gaan inschrijven op een islamitische basisschool zodat het wat diverser
wordt,’ schrijft hij op Twitter.
Dat wekte de woede van fractievoorzitter van Stadsbelang Utrecht Cees
Bos.‘De praktijk wijst uit dat de samenstelling van de populatie binnen
een islamitische school zeer eenzijdig is. Dat maakt de school dubbel zo
bijzonder en helpt niet mee om segregatie tegen te gaan,’ reageert hij.
Op zijn beurt verwijt Sungur Bos weer een dubbele maatstaf.
‘Stel voor dat je aangifte doet met je grote woorden,’ zegt Bos in een
latere tweet. ‘Laat de rechter zich maar eens uitlaten of er sprake is
van discriminatie.’
D66-raadslid Mohammed Saiah snapt de zorgen van de ouders, maar kan ze
niet wegnemen. ‘Ik ben zelf fan van een openbare school,’ zegt hij. Maar
contact kan er volgens hem ook zijn op het voetbalplein.
Aanwijzen plek duurde te lang
Farouk el Kodady, woordvoerder van de Stichting Islamitisch Onderwijs
Utrecht is blij dat zijn school nu een plek heeft, maar klaagde in de
Volkskrant al dat het aanwijzen van een locatie veel te lang heeft
geduurd. ‘Ik hoor van andere schoolbesturen dat ze veel gemakkelijker
aan ruimte komen, terwijl wij zeven maanden in gesprek zijn geweest met
de gemeente. Het lijkt er toch op dat het gelijkheidsbeginsel met voeten
wordt getreden.’
El Kodady stapte daarom eind juni naar de rechter om via een kort geding
de gemeente te dwingen een plek aan te wijzen. De rechter gaf de
stichting en de gemeente daarop een week om tot een oplossing te komen.
Vergelijkbare situatie in Amsterdam
Vorig jaar was er ophef in Amsterdam rond de oprichting van een
islamitische middelbare school. Bestuursleden werden ervan beschuldigd
er extreme, salafistische denkbeelden op na te houden. De gemeente wilde
hun aanvankelijk dan ook geen ruimte geven, maar omdat de vrijheid van
onderwijs in de wet is vastgelegd, had de overheid ook geen
mogelijkheden de school te weigeren. Inmiddels is de school open.
Volgens de plannen opent de school in Utrecht op 1 augustus.
11 jul 2018
L.S./20180711-12h:30CEST, Ondanks mijn tijdige waarschuingen
- als ook terzake deskundig - naar Rijk, en Provincie en Gemeente
= ad Kanaleneiland < > integratie/assimilatie/enz < > getto-vorming,
dergelijks/dermate
mbt ihb de overmaat aan Marokkaanse families in deze woonwijk,
en op mt resp lt = ook nog bij te verwachten langdurige werkloosheid:
Vanwege de Coordinatie ad plaatsing op alleen? 'n R.K.School daar
terwijl hier dan alzo tekorten in Onderwijs ad Kleuter-/Basis-school Enz
mbt in hoofdzaak alleen de Marokkaanse kinderen = Na VVD/Burg.mr de Ranitz;
Vb: Een der maatregelen betrof de NL_Standaardisatie der SchoolRapportcijfers,
(P.M.! BBS/INTERNETArticle(s):) ipv een "2" krijgen deze kinderen 'n "5";
Welnu, is daar nu alzo geen gemeentelijk collectief geheugen.. ?
----------------------------------------------------------------
Iets verwants nog, ad de woonwijk Kanaleneiland "Zuid" indertijd:
Tijdens de massale Oudervergadering op/van de Openbare School
huilden vele ouders omdat de Inspectie eea EeA bleek te hebben beinvloed
= geen der Schoolverlaters(allen autochtoon)kreeg toegang tot VWO-Onderwijs..
Tijdens die Vergadering nog - (af)wetend hoe (binnenshuis) de hazen lopen -
heb ik openlijk de betreffende OnderwijsInspecteur erop aangesproken, en
bleek(mij!)ZIJN/zijn dwangpositie als Aan-/Eropuit-gestuurd door Min.er cq Dpt!
----------------------------------------------------------------
Iets verwants:
Nog maar kort geleden in Min.discussie, en daarnaast openbaar:
Terzake, ook andere Instanties dan de OnderwijsInspectie
mogen/kunnen de Minister ook ongevraagd benaderen/adviseren/enz;
jos.
----

Loading...