Discussion:
Column Rob Hoogland: ’Eigen volk eerst’? Ook een voltreffer
(te oud om op te antwoorden)
Barokino
2018-05-16 19:19:53 UTC
Permalink
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2045810/eigen-volk-eerst-ook-een-voltreffer?

’Eigen volk eerst’? Ook een voltreffer

Het is niet de makkelijkste krantenkop, zei de Amsterdamse SP-voorman
Laurens Ivens toen hij uitlegde waarom het aanstaande Politbureau van
Pyongyang aan de Amstel toch voor de term ’Leefbaar’ had gekozen om de
aanpak van het massatoerisme in de hoofdstad van een titel te voorzien.

Hoewel ik aan de ene kant bijkans een nekhernia opliep van het
hoofdschudden om deze uitspraak, waarmee het maatschappelijk
functioneren van de hedendaagse linkse medemens vrijwel totaal werd
getypeerd, kon ik het mij aan de andere kant ook wel voorstellen. Dat
het voor hen niet de makkelijkste krantenkop is, bedoel ik.

De toch al zo geplaagde volksvertegenwoordigers ter linkerzijde - het
Amsterdamse Politbureau bestaat straks uit vier partijen, waarvan er bij
de laatste gemeenteraadsverkiezingen drie dik verloren - hadden
’leefbaar’ natuurlijk uit hun woordenboek geschrapt nadat de partij
Leefbaar Rotterdam van Pim Fortuyn in 2002 de ijsberg was gebleken
waartegen de rode Titanic van 010 te pletter voer, terwijl ook elders
allerlei traditionele linkse bolwerken aan de opkomst van
Leefbaarachtige partijen ten onder gingen.

Oké, voor mij, met mijn gezonde boerenverstand, was het smullen geblazen
destijds. Hoe sociaaldemocratische haat, arrogantie, betweterigheid,
betutteling, zielenpotenkwekerij, corruptie, wegkijkerij, multiculturele
samenlevingsbevordering (inclusief buigen voor een cultuur die zich ten
doel heeft gesteld alle andere culturen te vernietigen),
plucheplakkerij, vriendjespolitiek, kleinering en framing van
andersdenkenden, enzovoorts, hoe dat alles eindelijk zelf werd
afgestraft, door de kiezer nog wel: het gaf mijn leven weer zin.

Maar goed, ik ben fatsoenlijk opgevoed, ik wel, waar een enerzijds is
moet ook een anderzijds zijn, lang leve de nuance, en daarom had ik ook
wel weer begrip voor de uitspraak van Ivens. Een stad leefbaar maken,
dat moeten we toch niet willen met z’n allen? Daarom zou ik zelf, als ik
Ivens was geweest, voor ’Vol is vol’ hebben gekozen. Dat zou het
anti-toerismebeleid van Amsterdam straks, met krankjoreme maatregelen
als verplaatsing van de opstapsteigers voor de rondvaartboten naar
buitenwijken, nóg beter hebben samengevat.

Wat verder te denken van ’Eigen volk eerst’? Ook een voltreffer. Om nog
maar te zwijgen over kreten als ’Ze rotten maar op naar hun eigen land’
of ’Buitenlanders weg’. Ofschoon je in het laatste geval, voor één keer,
ook voor de Duitse variant zou kunnen kiezen: „Ausländer raus’. Op de
een of andere manier komt dat sterker over.

Wat zegt u?
Nee, echt, méént u dat?
O, o, die Amsterdammers toch. En maar solidair doen, met de andere
volkeren op deze planeet. Maar als ze er een beetje voor moeten
inschikken? Verpretparkisering, meneer! Die gasten lazeren maar op!
Let maar op, over tien jaar staat op het Rutger Groot Wassink-plein van
de Hemelse Vrede, nu nog de Dam geheten, de eerste standrechtelijke
executie van een bij een razzia opgepakte toerist op het programma.
Peter Steenkamp
2018-05-16 19:22:10 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://www.telegraaf.nl/nieuws/2045810/eigen-volk-eerst-ook-een-voltreffer?
’Eigen volk eerst’? Ook een voltreffer
"Eigen volk eerst" is alleen slecht als je blank bent.
R.Phillips
2018-05-16 19:52:45 UTC
Permalink
Wat een pompeuze steenpuist.

R
Cees Camphuis
2018-05-17 04:09:43 UTC
Permalink
Post by R.Phillips
Wat een pompeuze steenpuist.
Klopt.
Ik moet die Amsterdamse SP-voorman Laurens Ivens ook niet.

Loading...