Discussion:
De idioterie van de klimaatwet
(te oud om op te antwoorden)
Barokino
2018-07-01 10:18:22 UTC
Permalink
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/

Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’

Partijen roepen het klimaat tot de orde

Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige
klimaat van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.

Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.

Opgeklopt

Als we de commentaren van onze ‘leidende’ politici mogen geloven, is
hiermee een cruciale stap gezet om onze planeet van de klimaatondergang
te redden. Kennelijk is er sprake van voortschrijdend inzicht, want je
zou verwachten dat een doelstelling van een dergelijke hoog opgeklopte
importantie al jaren lang onderwerp van een brede maatschappelijke
discussie zou zijn geweest. Echter, het voornemen om tot een klimaatwet
te komen is niet terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s van de
zeven partijen (VVD, CDA, D66, CU, GL, SP, PvdA).

Kosten

Niettemin mogen de gevolgen voor de gemiddelde kiezer er zijn. Als
belastingbetaler draait hij voor gigantische kosten op, terwijl niet
duidelijk is wat nu eigenlijk het klimaatprobleem inhoudt en of de
voorgestelde maatregelen zelfs maar tot een merkbaar effect zullen
leiden. Voor antwoorden op dat soort vragen is het wellicht dienstig je
oor niet te luisteren te leggen bij de sociologen, politicologen en
juristen die helaas de volksvertegenwoordiging in overmaat bevolken. Een
uitstapje naar de natuurkunde van het klimaat ligt eerder voor de hand.

Klimaatverschillen

Het klimaat van de aarde wordt gedefinieerd als een gemiddelde van
diverse indicatoren over een periode van zo’n dertig jaar. Een populaire
graadmeter is altijd de gemiddelde temperatuur van de aarde als geheel.
Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De resultaten van metingen
van oppervlaktetemperaturen verschillen aanzienlijk van die gedaan met
modernere satellietmethoden. Ook valt niet makkelijk in te zien wat de
relevantie van een temperatuurgemiddelde berekend tussen Groenland en de
Sahara is. Klimaat is vooral een lokale aangelegenheid en
klimaatverschillen over de hele aarde zijn groot. Een globaal gemiddelde
is een rekenexercitie zonder veel zin.

Afkoeling

In 1988 trad James Hansen, een Amerikaans auteur van klimaatmodellen, op
voor de Senaat aldaar om daar zijn toekomstvisie over het klimaat voor
de Amerikaanse politiek uiteen te zetten. Het is aardig om in 2018,
dertig jaar later, te constateren dat van zijn voorspellingen niets
gerealiseerd is. Het is niet nodig om in deze column alle elementen van
zijn ernstig tekort schietende voorspellingen de revue te laten
passeren. Dat is op andere plaatsen vaak genoeg gedaan. Het is voldoende
te constateren dat over een periode van dertig jaar, overeenkomend met
de definitie van het begrip ‘klimaat’, datzelfde klimaat zich bitter
weinig van de alarmistische voorspellingen heeft aangetrokken. De
waarnemingen van de laatste jaren laten zelfs een afkoeling van de
gemiddelde aardtemperatuur zien.

Alarmistisch

Natuurkunde begint altijd bij goede waarnemingen. Daaruit kunnen
eventuele trends volgen, maar die kunnen op toeval berusten. Vervolgens
wordt geprobeerd een theoretisch model te ontwikkelen dat de
waarnemingen kan verklaren. Een dergelijk model moet in staat zijn ALLE
meetgegevens, ook die uit een geologisch verleden, netjes te
reproduceren. Zo niet, dan is het model aan aanpassing toe. Zo zijn er
wel 100 (!!) verschillende klimaatmodellen ontwikkeld en vrijwel alle
alarmistische verhalen die u bijna dagelijks in de media opgedist
krijgt, volgen uit één van die zwaar geparametriseerde modellen.

Voorspellingen

Nu wist mijn hoog gewaardeerde promotor al te melden dat je met
voldoende parameters een olifant in een boom kon laten klimmen, en
klimaat‘wetenschap’ is verworden tot het schoolvoorbeeld dat die
stelling ondersteunt. Helaas is de discrepantie tussen grote reeksen
waarnemingen en modeluitkomsten meestal dan ook groot.

Klimaatmodellen zijn dus ongeschikt voor het doen van
klimaatvoorspellingen, zeker als het over de langere termijn gaat. Alle
verhalen over extreme toekomstige weersomstandigheden zijn gebaseerd op
die modellen, maar vinden geen steun in de steeds beter wordende
waarnemingen.

Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt eveneens dat
klimaatmodellen niet geschikt zijn voor lange termijn voorspellingen en
ook deskundigen op het gebied van complexe modellering onderschrijven
dat standpunt. Einde van het klimaatalarmisme, zou je denken. Nou nee,
dat toch niet.

CO2-hype

Klimaatmodellen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat CO2 in de
atmosfeer de grote boosdoener is die onze planeet naar de afgrond
drijft. Helaas, op een geologische tijdschaal is er geen enkel verband
tussen de CO2-concentratie en de temperatuur van de aarde. Als er geen
correlatie bestaat, is ook ieder causaal verband kennelijk afwezig.
Aanwijzingen dat het toegenomen CO2-gehalte op planetaire schaal aan de
vergroening bijdraagt, kunnen niet ontkend worden. Bovendien zijn er in
de natuurkunde in de afgelopen jaren diverse nieuwe factoren onder de
aandacht gebracht die een veel betere correlatie met gemeten
temperaturen en andere indicatoren leveren dan de CO2-concentratie. Te
denken valt aan zonneactiviteit en atmosferische druk in de
planeetatmosfeer.

De fundamentele natuurkunde laat dus alle ruimte voor de
veronderstelling dat CO2 niet de drijvende kracht is achter de opwarming
van de planeet die er de laatste jaren ook niet meer is. An inconvenient
truth, om met Al Gore te spreken. Hij is overigens een van de velen die
aan de klimaathype goud geld verdiend hebben.

Onzin

Politici zijn dol op alarmisme, zolang het zich tot de verre toekomst
beperkt. Wat is er mooier dan als politicus te kunnen betogen dat door
jouw beleid de aarde gered gaat worden en dat je kleinkinderen door jouw
toedoen eindelijk een toekomst zullen hebben. Zoals onze Italiaanse
vrienden zeggen: se non è vero, è ben trovato. En aangezien je in de
Nederlandse volksvertegenwoordiging het aantal leden met
natuurwetenschappelijke kennis met een lantaarntje moet zoeken, staat de
politieke deur moeiteloos open voor de grootst mogelijke onzin.

Luchtfietserij

Maar laten we in gedachten even meegaan met diegenen die, vaak tegen de
natuurkundige observaties in, betogen dat CO2 ons hel en verdoemenis zal
brengen, wat zijn dan hun remedies tegen dat vermeende onheil? Zijn die
remedies effectief en wat kosten ze? De zeven politieke partijen zijn
het curieus genoeg eens over het feit dat fossiele brandstoffen zo snel
mogelijk uitgefaseerd moeten worden en dat wind en zon ons voor een
voortijdig en verschrikkelijk einde gaan behoeden.

Dat wind en zon zonder de essentiële back-up van gas en kolen kansloze
luchtfietserij zijn, hoe vaak moet dat nog onderbouwd met cijfers worden
betoogd? Dat kernenergie, bij voorkeur de variant thorium MSN, de enige
rationele oplossing is, hoe vaak moet dat nog met harde feiten
aangetoond worden?

Van het padje

De conclusie moet helaas luiden dat we op klimaat- en energiegebied in
Nederland volkomen van het padje zijn. Het voorgenomen beleid heeft geen
natuurwetenschappelijke basis en zal als alles meezit leiden tot een
temperatuurdaling van de aarde die onmeetbaar klein is. De illusie van
onwetende, maar eufore politici dat Nederland zo nodig weer eens
‘gidsland’ moet zijn, valt in geen enkel buitenland op. Dat is maar
beter ook, want hartelijk uitgelachen worden is internationaal zelden
een aanbeveling.

De ijsberen hoor ik trouwens al schateren.
Manok62
2018-07-01 10:41:45 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?

Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Baron von Smallhausen
2018-07-01 10:51:16 UTC
Permalink
Post by Manok62
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in
onwetendheid hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het
weerspannige klimaat van onze planeet tot de orde te roepen en onder
controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van
natuurwetten die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De
politieke euforie na deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende
proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde
beslaat (en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat
BUITEN Nederland beheersen?
Kom der maar in milieu experts ha ha ha ha...
</>
:-P

Baron
--
"Baron von Smallhausen"
R.Phillips
2018-07-01 11:07:41 UTC
Permalink
Post by Manok62
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in
onwetendheid hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het
weerspannige klimaat van onze planeet tot de orde te roepen en onder
controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van
natuurwetten die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De
politieke euforie na deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende
proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde
beslaat (en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat
BUITEN Nederland beheersen?
Kom der maar in milieu experts ha ha ha ha...
</>
:-P
https://www.platform-investico.nl/artikel/nederlandse-klimaatsceptici-zoeken-invloed-in-den-haag/

En hier wat context over Myron Ebell
https://www.platform-investico.nl/artikel/1418-2/

Dus moet iedereen Droempf de schuld geven.

en wie Ebell is.

https://www.sourcewatch.org/index.php/Myron_Ebell

R
Pandora
2018-07-01 11:51:50 UTC
Permalink
Post by Manok62
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html

Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
Hein 2018
2018-07-01 11:56:22 UTC
Permalink
Post by Pandora
Post by Manok62
Post by Barokino
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Baron von Smallhausen
2018-07-01 12:03:09 UTC
Permalink
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Post by Barokino
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
</>


Baron
--
"Baron von Smallhausen"
Pandora
2018-07-01 12:03:26 UTC
Permalink
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Niet weer, maar klimaat.
En ik ben deze draad niet begonnen, maar reageer.
Hein 2018
2018-07-01 12:07:13 UTC
Permalink
Post by Pandora
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Post by Barokino
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Niet weer, maar klimaat.
En ik ben deze draad niet begonnen, maar reageer.
ga maar weer weg
Baron von Smallhausen
2018-07-01 12:11:00 UTC
Permalink
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Post by Barokino
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Niet weer, maar klimaat.
En ik ben deze draad niet begonnen, maar reageer.
ga maar weer weg
</>
Dikketator.

Baron
--
"Baron von Smallhausen"
Hein 2018
2018-07-01 12:14:24 UTC
Permalink
Post by Baron von Smallhausen
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Post by Barokino
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Niet weer, maar klimaat.
En ik ben deze draad niet begonnen, maar reageer.
ga maar weer weg
</>
Dikketator.
Baron
dat oeverloze geleuter over het klimaat moeten wij voorkomen baron
Baron von Smallhausen
2018-07-01 12:16:38 UTC
Permalink
Post by Hein 2018
Post by Baron von Smallhausen
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Post by Barokino
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het
weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Niet weer, maar klimaat.
En ik ben deze draad niet begonnen, maar reageer.
ga maar weer weg
</>
Dikketator.
Baron
dat oeverloze geleuter over het klimaat moeten wij voorkomen baron
</>
Wat maakt dat nou uit Heintje.

Baron
--
"Baron von Smallhausen"
Pandora
2018-07-01 12:18:12 UTC
Permalink
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Niet weer, maar klimaat.
En ik ben deze draad niet begonnen, maar reageer.
ga maar weer weg

Hein 2018
2018-07-01 12:30:03 UTC
Permalink
Post by Pandora
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Post by Barokino
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Niet weer, maar klimaat.
En ik ben deze draad niet begonnen, maar reageer.
ga maar weer weg
http://youtu.be/z8_kFhxfoFw
heen en weer, heen en weer en hij greep de boerin voor de tiende keer
R.Phillips
2018-07-01 13:50:17 UTC
Permalink
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Post by Barokino
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Niet weer, maar klimaat.
En ik ben deze draad niet begonnen, maar reageer.
ga maar weer weg
Manok wannabe!

R
R.Phillips
2018-07-01 13:49:30 UTC
Permalink
Post by Hein 2018
Post by Pandora
Post by Manok62
Post by Barokino
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
en ja hoor daar is hij weer
Niks te melden?
Manok heeft je stevig in toom. Die zegt ook nooit meer dan niks.

R
Manok62
2018-07-01 11:57:29 UTC
Permalink
Post by Pandora
Post by Manok62
Klimaatwet: triomf van de politieke 'natuurkunde'
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
Ik zou zeggen open je box en begin d'r an.
R.Phillips
2018-07-01 13:52:10 UTC
Permalink
Post by Manok62
Ik zou zeggen open je box en begin d'r an.
Natuurlijk. Je koelies Eus en Oto dwepen met je.

R
PieterW
2018-07-01 12:44:46 UTC
Permalink
Post by Pandora
Post by Manok62
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige klimaat
van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
En hoe gaat een land dat 0,03% van de landoppervlakte van de aarde beslaat
(en dan laat ik de zee nog maar buiten beschouwing) dat klimaat BUITEN
Nederland beheersen?
Kom d'r maar in miljeu ekspers hahahaha...
Het landoppervlak van NL staat in geen verhouding tot onze consumptie
van fossiele brandstoffen. Zie de Statistical Review of World Energy
2018.
https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html
Bv., NL gebruikt 848000 vaten olie per dag, 0.9% van de totale
wereldconsumptie
en wie is er volgens jou grootverbruiker?
Post by Pandora
en meer dan een vijfde van de totale consumptie van
het hele Afrikaanse continent. Verlaging van die consumptie is iets
waarmee NL een bijdrage kan leveren aan de vermindering van de
uitstoot van broeikasgassen.
--
Vernuft is een sublimatie van domheid©
het varken uit Stettin
2018-07-01 13:36:23 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige
klimaat van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
Ja ja, je mag vooral niet proberen iets aan de wereld om je heen te
veranderen. Besmettelijke ziekten? Allemaal natuur, vooral hun gang
laten gaan.
...
Post by Barokino
Het klimaat van de aarde wordt gedefinieerd als een gemiddelde van
diverse indicatoren over een periode van zo’n dertig jaar. Een populaire
graadmeter is altijd de gemiddelde temperatuur van de aarde als geheel.
Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De resultaten van metingen
van oppervlaktetemperaturen verschillen aanzienlijk van die gedaan met
modernere satellietmethoden. Ook valt niet makkelijk in te zien wat de
relevantie van een temperatuurgemiddelde berekend tussen Groenland en de
Sahara is. Klimaat is vooral een lokale aangelegenheid en
klimaatverschillen over de hele aarde zijn groot. Een globaal gemiddelde
is een rekenexercitie zonder veel zin.
Inderdaad. Wat niet gemakkelijk is om in te zien moet je ook vooral niet
proberen te begrijpen. God heeft de wereld zo gemaakt en dat mysterie
moet je ondergaan, niet begrijpen
Post by Barokino
Afkoeling
In 1988 trad James Hansen, een Amerikaans auteur van klimaatmodellen, op
voor de Senaat aldaar om daar zijn toekomstvisie over het klimaat voor
de Amerikaanse politiek uiteen te zetten. Het is aardig om in 2018,
dertig jaar later, te constateren dat van zijn voorspellingen niets
gerealiseerd is.
Dat is gewoon niet waar. Punt.
Post by Barokino
Het is niet nodig om in deze column alle elementen van
zijn ernstig tekort schietende voorspellingen de revue te laten
passeren.
Stel je voor dat je met harde feiten kwam. Dan zou zelfs de domme lezer
opeens zien dat Hansens klimaatvoorspellingen zo gek nog niet waren.

https://www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/hoe-zijn-oude-klimaatvoorspellingen-uitgekomen


En de rest van de onzin laat ik voor vandaag maar even onweersproken.
Veel te warm
Peter Steenkamp
2018-07-01 14:27:57 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het water
valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus helemaal niet
zielig zullen verdrinken.
Edmund
2018-07-02 10:15:24 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het water
valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus helemaal niet
zielig zullen verdrinken.
Nee niet doen.
En liever ook niet laten zien dat een ijsbeer die lang gezwommen heeft
om uitgeput bij een ijsschots aan te komen en te merken dat z'n prooi
reeds verdwenen is en hij rustig verhongerd.

Edmund
Edmund
2018-07-05 07:51:03 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het water
valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus helemaal
niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar bewijs
voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende ijsberen.

https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-maar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/

Edmund
Frans Balkon
2018-07-05 08:40:29 UTC
Permalink
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het water
valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus helemaal
niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar bewijs
voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-maar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel kunnen
vinden.>In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Edmund
2018-07-05 10:23:25 UTC
Permalink
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het water
valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus helemaal
niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar bewijs
voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-maar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel kunnen
vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2 programma's
over CO2 invloed.
In beide -los van elkaar staande-onderzoeken geberuikte men ijs uit de
noordpool. Men analyseerde de CO2 van xxxx jaren terug en het toen
hersende klimaat.

Dus, zelfde onderzoek met dezelfde meetmethode, guess what?
tegenovergestelde conclusie!
De enige conclusie die ik hieruit kan trekken is dat MINSTENS
1 onderzoekclub liegt.

Edmund
KPGH
2018-07-05 14:25:24 UTC
Permalink
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.

Het bestrijden van lokale milieuvervuiling (NOX e.d.) waarvan de
bevolking direct zou profiteren, krijgt in nl naar mijn indruk
ondertussen aanzienlijk minder aandacht dan in bijvoorbeeld Duitsland.

Men zou zich aldus kunnen afvragen of het hier niet vooral om de
'nederland-gidsland' aspiraties (het beruchte opgeheven vingertje) van
een beperkte elite gaat. :-)
Peter Steenkamp
2018-07-05 19:18:30 UTC
Permalink
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.

ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.

Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
het varken uit Stettin
2018-07-05 20:08:23 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
Hou toch eens op met die verschrikkelijke onzin. Meer water leidt tot
snellere plantengroei en grotere oogsten. Meer waterleidt dus tot
productiviteitsgroei in de landbouw.

En dus kun je in water niet verdrinken. Dat is je redenering.
Jos Bergervoet
2018-07-05 20:22:21 UTC
Permalink
...
...
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
Hou toch eens op met die verschrikkelijke onzin.
Censuur! Stop daar mee, je mag dat niet zeggen!
Post by het varken uit Stettin
Meer water leidt tot
snellere plantengroei en grotere oogsten. Meer waterleidt dus tot
productiviteitsgroei in de landbouw.
Verdorie, Peter, nu begint het varken toch iets van je te leren,
zo lijkt het.

Je krijgt het idee dat het dier bijna snapt waar het over gaat.
Nog 10 miljoen jaar evolutie en er *zou* een intelligente soort
uit kunnen ontstaan!
--
Jos
O. Udeman
2018-07-05 20:24:19 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Onze planeet en het leven daarop zijn een levend maar uiterst minuscuul
stipje in een zeer milieuonvriendelijk, zeer dodelijk en zeer ijskoud
heelal. Er is maar een ding dat ons bedreigt en dat is koude. Verder
zijn de verschillen in temperatuur, waar het over gaat, uiterst gering
en allemaal prima te relateren aan onze enige warmtebron, onze bron van
alle leven, te weten de zon. De variaties in straling van de zon zijn
veel groter dan de gevolgen van wel of niet wat meer of minder CO2 in de
aardatmosfeer, nog los van de vermeende oorzaak daarvan. De historie
laat bovendien zien dat er het grootste deel van de tijd veel meer CO2
in de atmosfeer zat dan nu. Wat geen relevante invloed heeft gehad op
klimaat en leven op aarde. Dat in tegenstelling tot geologische
processen, het verschuiven van de tektonische platen en meteoorinslagen
op aarde, verandering van de baan en stand van de aarde en de activiteit
van de zon. En zelfs dat is allemaal door het leven op aarde doorstaan.
joh
2018-07-05 20:27:12 UTC
Permalink
Post by O. Udeman
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Onze planeet en het leven daarop zijn een levend maar uiterst minuscuul
stipje in een zeer milieuonvriendelijk, zeer dodelijk en zeer ijskoud
heelal. Er is maar een ding dat ons bedreigt en dat is koude.
En pensioenkortingen.

Verder
Post by O. Udeman
zijn de verschillen in temperatuur, waar het over gaat, uiterst gering
en allemaal prima te relateren aan onze enige warmtebron, onze bron van
alle leven, te weten de zon. De variaties in straling van de zon zijn
veel groter dan de gevolgen van wel of niet wat meer of minder CO2 in de
aardatmosfeer, nog los van de vermeende oorzaak daarvan. De historie
laat bovendien zien dat er het grootste deel van de tijd veel meer CO2
in de atmosfeer zat dan nu. Wat geen relevante invloed heeft gehad op
klimaat en leven op aarde. Dat in tegenstelling tot geologische
processen, het verschuiven van de tektonische platen en meteoorinslagen
op aarde, verandering van de baan en stand van de aarde en de activiteit
van de zon. En zelfs dat is allemaal door het leven op aarde doorstaan.
Jos Bergervoet
2018-07-05 22:00:00 UTC
Permalink
...
...
Post by joh
Post by O. Udeman
Onze planeet en het leven daarop zijn een levend maar uiterst minuscuul
stipje in een zeer milieuonvriendelijk, zeer dodelijk en zeer ijskoud
heelal. Er is maar een ding dat ons bedreigt en dat is koude.
En pensioenkortingen.
OK, dat spreekt voor zich. Koude en pensioenkortingen zijn de
enige dingen die ons bedreigen!
--
Jos
PieterW
2018-07-06 04:54:00 UTC
Permalink
Post by Jos Bergervoet
...
...
Post by joh
Post by O. Udeman
Onze planeet en het leven daarop zijn een levend maar uiterst minuscuul
stipje in een zeer milieuonvriendelijk, zeer dodelijk en zeer ijskoud
heelal. Er is maar een ding dat ons bedreigt en dat is koude.
En pensioenkortingen.
OK, dat spreekt voor zich. Koude en pensioenkortingen zijn de
enige dingen die ons bedreigen!
Koude door pensioenkortingen!
--
Vernuft is een sublimatie van domheid©
Henk
2018-07-05 21:29:21 UTC
Permalink
Post by O. Udeman
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Onze planeet en het leven daarop zijn een levend maar uiterst minuscuul
stipje in een zeer milieuonvriendelijk, zeer dodelijk en zeer ijskoud
heelal. Er is maar een ding dat ons bedreigt en dat is koude. Verder
zijn de verschillen in temperatuur, waar het over gaat, uiterst gering
en allemaal prima te relateren aan onze enige warmtebron, onze bron van
alle leven, te weten de zon. De variaties in straling van de zon zijn
veel groter dan de gevolgen van wel of niet wat meer of minder CO2 in de
aardatmosfeer, nog los van de vermeende oorzaak daarvan. De historie
laat bovendien zien dat er het grootste deel van de tijd veel meer CO2
in de atmosfeer zat dan nu. Wat geen relevante invloed heeft gehad op
klimaat en leven op aarde. Dat in tegenstelling tot geologische
processen, het verschuiven van de tektonische platen en meteoorinslagen
op aarde, verandering van de baan en stand van de aarde en de activiteit
van de zon. En zelfs dat is allemaal door het leven op aarde doorstaan.
O, maar het leven zal het wel doorstaan, maar deze snelle opwarming
zal niet door de mens worden overleefd. Een subtiel verschil.
Jos Bergervoet
2018-07-05 22:03:33 UTC
Permalink
...
...
Post by Henk
Post by O. Udeman
het verschuiven van de tektonische platen en meteoorinslagen
op aarde, verandering van de baan en stand van de aarde en de activiteit
van de zon. En zelfs dat is allemaal door het leven op aarde doorstaan.
O, maar het leven zal het wel doorstaan, maar deze snelle opwarming
zal niet door de mens worden overleefd.
Ik durf er een miljoen om te verwedden dat we het overleven!
(Zelfs 10 tegen 1! Nou, neem je het aanbod aan?!)
--
Jos!
Indi
2018-07-08 09:24:39 UTC
Permalink
Post by Jos Bergervoet
  ...
 ...
Post by Henk
      het verschuiven van de tektonische platen en meteoorinslagen
op aarde, verandering van de baan en stand van de aarde en de activiteit
van de zon. En zelfs dat is allemaal door het leven op aarde doorstaan.
O, maar het leven zal het wel doorstaan, maar deze snelle opwarming
zal niet door de mens worden overleefd.
Ik durf er een miljoen om te verwedden dat we het overleven!
(Zelfs 10 tegen 1! Nou, neem je het aanbod aan?!)
LOL
O. Udeman
2018-07-05 22:40:32 UTC
Permalink
Post by Henk
Post by O. Udeman
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Onze planeet en het leven daarop zijn een levend maar uiterst minuscuul
stipje in een zeer milieuonvriendelijk, zeer dodelijk en zeer ijskoud
heelal. Er is maar een ding dat ons bedreigt en dat is koude. Verder
zijn de verschillen in temperatuur, waar het over gaat, uiterst gering
en allemaal prima te relateren aan onze enige warmtebron, onze bron van
alle leven, te weten de zon. De variaties in straling van de zon zijn
veel groter dan de gevolgen van wel of niet wat meer of minder CO2 in de
aardatmosfeer, nog los van de vermeende oorzaak daarvan. De historie
laat bovendien zien dat er het grootste deel van de tijd veel meer CO2
in de atmosfeer zat dan nu. Wat geen relevante invloed heeft gehad op
klimaat en leven op aarde. Dat in tegenstelling tot geologische
processen, het verschuiven van de tektonische platen en meteoorinslagen
op aarde, verandering van de baan en stand van de aarde en de activiteit
van de zon. En zelfs dat is allemaal door het leven op aarde doorstaan.
O, maar het leven zal het wel doorstaan, maar deze snelle opwarming
zal niet door de mens worden overleefd. Een subtiel verschil.
De mens heeft veel ergere dingen overleefd, maak je geen zorgen.
het varken uit Stettin
2018-07-06 05:12:57 UTC
Permalink
...
Post by O. Udeman
Post by Henk
O, maar het leven zal het wel doorstaan, maar deze snelle opwarming
zal niet door de mens worden overleefd. Een subtiel verschil.
De mens heeft veel ergere dingen overleefd, maak je geen zorgen.
Noem er eens drie.
Cees Camphuis
2018-07-06 05:36:23 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
...
Post by O. Udeman
Post by Henk
O, maar het leven zal het wel doorstaan, maar deze snelle opwarming
zal niet door de mens worden overleefd. Een subtiel verschil.
De mens heeft veel ergere dingen overleefd, maak je geen zorgen.
Noem er eens drie.
https://www.geo.vu.nl/~huik/ijstijd.html
Peter Steenkamp
2018-07-06 02:11:31 UTC
Permalink
Post by Henk
Post by O. Udeman
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Onze planeet en het leven daarop zijn een levend maar uiterst minuscuul
stipje in een zeer milieuonvriendelijk, zeer dodelijk en zeer ijskoud
heelal. Er is maar een ding dat ons bedreigt en dat is koude. Verder
zijn de verschillen in temperatuur, waar het over gaat, uiterst gering
en allemaal prima te relateren aan onze enige warmtebron, onze bron van
alle leven, te weten de zon. De variaties in straling van de zon zijn
veel groter dan de gevolgen van wel of niet wat meer of minder CO2 in de
aardatmosfeer, nog los van de vermeende oorzaak daarvan. De historie
laat bovendien zien dat er het grootste deel van de tijd veel meer CO2
in de atmosfeer zat dan nu. Wat geen relevante invloed heeft gehad op
klimaat en leven op aarde. Dat in tegenstelling tot geologische
processen, het verschuiven van de tektonische platen en meteoorinslagen
op aarde, verandering van de baan en stand van de aarde en de activiteit
van de zon. En zelfs dat is allemaal door het leven op aarde doorstaan.
O, maar het leven zal het wel doorstaan, maar deze snelle opwarming
zal niet door de mens worden overleefd. Een subtiel verschil.
"snelle opwarming". De opwarming is helemaal niet snel. Er is een trend van
een graad C per eeuw. Het verschil is nauwelijks merkbaar zonder thermometer.

Je praat oplichters als Al Gore na met zijn filmpje van 10+ jaar geleden
dat het best gecategoriseerd kan worden als "fake news".
Henk
2018-07-06 17:02:04 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Henk
Post by O. Udeman
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Onze planeet en het leven daarop zijn een levend maar uiterst minuscuul
stipje in een zeer milieuonvriendelijk, zeer dodelijk en zeer ijskoud
heelal. Er is maar een ding dat ons bedreigt en dat is koude. Verder
zijn de verschillen in temperatuur, waar het over gaat, uiterst gering
en allemaal prima te relateren aan onze enige warmtebron, onze bron van
alle leven, te weten de zon. De variaties in straling van de zon zijn
veel groter dan de gevolgen van wel of niet wat meer of minder CO2 in de
aardatmosfeer, nog los van de vermeende oorzaak daarvan. De historie
laat bovendien zien dat er het grootste deel van de tijd veel meer CO2
in de atmosfeer zat dan nu. Wat geen relevante invloed heeft gehad op
klimaat en leven op aarde. Dat in tegenstelling tot geologische
processen, het verschuiven van de tektonische platen en meteoorinslagen
op aarde, verandering van de baan en stand van de aarde en de activiteit
van de zon. En zelfs dat is allemaal door het leven op aarde doorstaan.
O, maar het leven zal het wel doorstaan, maar deze snelle opwarming
zal niet door de mens worden overleefd. Een subtiel verschil.
"snelle opwarming". De opwarming is helemaal niet snel. Er is een trend van
een graad C per eeuw. Het verschil is nauwelijks merkbaar zonder thermometer.
Je praat oplichters als Al Gore na met zijn filmpje van 10+ jaar geleden
dat het best gecategoriseerd kan worden als "fake news".
En de ijskappen, gletsjers en polen smelten zeker ook niet? Man,
laat je nakijken.
Jos Bergervoet
2018-07-06 18:43:51 UTC
Permalink
Post by Henk
... De opwarming is helemaal niet snel. Er is een trend van
een graad C per eeuw. Het verschil is nauwelijks merkbaar zonder thermometer.
Je praat oplichters als Al Gore na met zijn filmpje van 10+ jaar geleden
dat het best gecategoriseerd kan worden als "fake news".
En de ijskappen, gletsjers en polen smelten zeker ook niet?
Hoezo "ook"? Peter zegt toch niet dat de opwarming niet bestaat?!
Hij zegt alleen dat het niet zo snel gaat.
Post by Henk
... Man,
laat je nakijken.
Maar wie praat je nu precies na? (Als het dan niet Al Gore is,
bedoel ik? Je hebt zelf naar ik aanneem geen wereldwijd netwerk
van meetstations onder je beheer, of wel dan? Dus wie praat je
na?)
--
Jos
het varken uit Stettin
2018-07-06 05:11:43 UTC
Permalink
Post by O. Udeman
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt  dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Onze planeet en het leven daarop zijn een levend maar uiterst minuscuul
stipje in een zeer milieuonvriendelijk, zeer dodelijk en zeer ijskoud
heelal. Er is maar een ding dat ons bedreigt en dat is koude. Verder
zijn de verschillen in temperatuur, waar het over gaat, uiterst gering
en allemaal prima te relateren aan onze enige warmtebron, onze bron van
alle leven, te weten de zon. De variaties in straling van de zon zijn
veel groter dan de gevolgen van wel of niet wat meer of minder CO2 in de
aardatmosfeer, nog los van de vermeende oorzaak daarvan. De historie
laat bovendien zien dat er het grootste deel van de tijd veel meer CO2
in de atmosfeer zat dan nu. Wat geen relevante invloed heeft gehad op
klimaat en leven op aarde. Dat in tegenstelling tot geologische
processen, het verschuiven van de tektonische platen en meteoorinslagen
op aarde, verandering van de baan en stand van de aarde en de activiteit
van de zon. En zelfs dat is allemaal door het leven op aarde doorstaan.
Je maakt de bekende fout van de zogenaamde sceptici: het gelijkstellen
van de huidige menselijke samenleving met 'het leven op aarde'. Ik zal
het je nog een keer uit;eggen, als je daarna doorgaat deze onzin te
beweren dan is dat culpable stupidity.


De randvoorwaarden voor 'leven' zijn een heel stuk ruimer dan de
randvoorwaarden voor 'homo sapiens' en die zijn weer een heel stuk
ruimer dan die voor een welvarende menselijke samenleving. Beetje
abstract, maar ik denk dat je dat wel begrijpt. Anders even je vinger
opsteken.

Nee, niet DIE vinger!


Het leven op aarde zal echt niet verdwijnen door welke denkbare CO2
schommeling dan ook. Voor homo sapiens ligt dat gevoeliger: ik kan me
voorstellen dat een sterk veranderend klimaat andere dieren de mens er
evolutionair gezien heel snel, dat wil zeggen binnen een paar miljoen
jaar uit zouden kunnen concurreren.

En tenslotte een omgeving waarbinnen de mens een welvarende samenleving
kan opbouwen en handhaven. Wel in de archeologie bestaan wel wat
voorbeelden waarin dat handhaven niet is gelukt en beschavingen door
klimatologische veranderingen zijn ondergegaan.

Verder kun je de rol van CO2 en/of de mens daarin zoveel aanvechten als
je wilt, maar kom dan in 's hemelsnaam met valide argumenten, niet met
die CO2-is-goed-voor-je of het-klimaat-is-alijd-veranderd lulkoek.
Henk
2018-07-05 20:35:23 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Jij bent duidelijk gestoord.
Jos Bergervoet
2018-07-05 22:07:43 UTC
Permalink
...
...
Post by Henk
Post by Peter Steenkamp
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Vroeger hadden we die vreselijke droogte in het Sahel-gebied.
Daar is het nu een stuk vruchtbaarder.
Post by Henk
Jij bent duidelijk gestoord.
En jij hebt duidelijk geen zinnige argumenten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sahel_drought Ik citeer:
"Since the 1980s, summer rainfall in the Sahel has been increasing;
this has been associated with an increase in vegetation, forming what
has been called a 'greening' of the Sahel."
--
Jos
God
2018-07-06 13:58:26 UTC
Permalink
Henk
Peter Steenkamp
Post by Peter Steenkamp
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere
oogsten. Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de
landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste
100 jaar zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is,
hoewel de stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan
is dat ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer
regenval en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Jij bent duidelijk gestoord.
Te veel propaganda gesnoven waarschijnlijk.
Peter Steenkamp
2018-07-06 14:02:27 UTC
Permalink
Post by Henk
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Jij bent duidelijk gestoord.
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
het varken uit Stettin
2018-07-06 14:11:07 UTC
Permalink
On 06-07-18 16:02, Peter Steenkamp wrote:

...
Post by Peter Steenkamp
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
We hebben het niet over de vraag waar Henk zijn mening vandaan heeft,
maar over de vraag of CO2 een zegen voor de mensheid is. Jouw argumenten
daarvoor zijn zo ver van iedere werkelijkheid en logica afgedreven dat
'gestoord' een juiste omschrijving is.
Peter Steenkamp
2018-07-06 14:33:53 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Peter Steenkamp
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
We hebben het niet over de vraag waar Henk zijn mening vandaan heeft,
maar over de vraag of CO2 een zegen voor de mensheid is. Jouw argumenten
daarvoor zijn zo ver van iedere werkelijkheid en logica afgedreven dat
'gestoord' een juiste omschrijving is.
Bullshit.

Mijn argumenten van snellere plantengroei bij meer CO2 en meer verdamping
(en wereldwijd dus meer regen) bij opwarming zijn wetenschappelijk
grondig bewezen.

Dat jij dat doodleuk opzij schuift vanwege redenen waarvan je niet eens
de moeite neemt om die te noemen is hemeltergend arrogant.
het varken uit Stettin
2018-07-06 16:44:25 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Peter Steenkamp
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
We hebben het niet over de vraag waar Henk zijn mening vandaan heeft,
maar over de vraag of CO2 een zegen voor de mensheid is. Jouw argumenten
daarvoor zijn zo ver van iedere werkelijkheid en logica afgedreven dat
'gestoord' een juiste omschrijving is.
Bullshit.
Mijn argumenten van snellere plantengroei bij meer CO2 en meer verdamping
(en wereldwijd dus meer regen) bij opwarming zijn wetenschappelijk
grondig bewezen.
Dat jij dat doodleuk opzij schuift vanwege redenen waarvan je niet eens
de moeite neemt om die te noemen is hemeltergend arrogant.
Jongen, CO2 is tot in hoge concentraties hartstikke goed voor de
planten, er is hier helemaal niemand die iets anders heeft beweerd.
Tekeer gaan of dat wel zo is, dat noemen ze nou een stroman. "Van een
stroman drogreden is sprake als iemand het standpunt van een ander
vertekent - of zelfs een ander standpunt verzint - waardoor de persoon
met het oorspronkelijke standpunt gemakkelijker aangevallen kan worden."
http://www.kritischehouding.nl/2012/06/de-stroman-drogreden.html

De vraag is echter niet of CO2 goed is voor plantjes, maar of de
gevolgen van veel CO2 goed zijn voor de mens.

Dat je het verschil tussen beiden niet inziet geeft aan dat je van de
werkelijkhied en de logica bent afgedreven.
Peter Steenkamp
2018-07-06 17:58:21 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Peter Steenkamp
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
We hebben het niet over de vraag waar Henk zijn mening vandaan heeft,
maar over de vraag of CO2 een zegen voor de mensheid is. Jouw argumenten
daarvoor zijn zo ver van iedere werkelijkheid en logica afgedreven dat
'gestoord' een juiste omschrijving is.
Bullshit.
Mijn argumenten van snellere plantengroei bij meer CO2 en meer verdamping
(en wereldwijd dus meer regen) bij opwarming zijn wetenschappelijk
grondig bewezen.
Dat jij dat doodleuk opzij schuift vanwege redenen waarvan je niet eens
de moeite neemt om die te noemen is hemeltergend arrogant.
Jongen, CO2 is tot in hoge concentraties hartstikke goed voor de
planten, er is hier helemaal niemand die iets anders heeft beweerd.
Tekeer gaan of dat wel zo is, dat noemen ze nou een stroman. "Van een
stroman drogreden is sprake als iemand het standpunt van een ander
vertekent - of zelfs een ander standpunt verzint - waardoor de persoon
met het oorspronkelijke standpunt gemakkelijker aangevallen kan worden."
http://www.kritischehouding.nl/2012/06/de-stroman-drogreden.html
De vraag is echter niet of CO2 goed is voor plantjes, maar of de
gevolgen van veel CO2 goed zijn voor de mens.
"veel CO2" laat me niet lachen. Je weet dat ppm parts-per-MILLION
betekent? Een stijging van 300 naar 400 ppm is nog steeds een minuscule
verandering. Dergelijke veranderingen hebben op mensen geen direct effect.

De effecten op de diverse klimaten zijn vrij moeilijk kwantificeerbaar
gezien het grote aantal factoren dat meespeelt, maar vooralsnog is de variatie
van de laatste eeuw niet uitzonderlijk groot vergeleken met variaties
in andere eeuwen de afgelopen pakhembeet paar duizend jaar.
Post by het varken uit Stettin
Dat je het verschil tussen beiden niet inziet geeft aan dat je van de
werkelijkhied en de logica bent afgedreven.
Wat goed is voor de planten is goed voor de mensen. Meer planten is goed
voor de hele voedselketen, en meer planten is ook goed voor lokaal klimaat.
het varken uit Stettin
2018-07-06 18:50:32 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Peter Steenkamp
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
We hebben het niet over de vraag waar Henk zijn mening vandaan heeft,
maar over de vraag of CO2 een zegen voor de mensheid is. Jouw argumenten
daarvoor zijn zo ver van iedere werkelijkheid en logica afgedreven dat
'gestoord' een juiste omschrijving is.
Bullshit.
Mijn argumenten van snellere plantengroei bij meer CO2 en meer verdamping
(en wereldwijd dus meer regen) bij opwarming zijn wetenschappelijk
grondig bewezen.
Dat jij dat doodleuk opzij schuift vanwege redenen waarvan je niet eens
de moeite neemt om die te noemen is hemeltergend arrogant.
Jongen, CO2 is tot in hoge concentraties hartstikke goed voor de
planten, er is hier helemaal niemand die iets anders heeft beweerd.
Tekeer gaan of dat wel zo is, dat noemen ze nou een stroman. "Van een
stroman drogreden is sprake als iemand het standpunt van een ander
vertekent - of zelfs een ander standpunt verzint - waardoor de persoon
met het oorspronkelijke standpunt gemakkelijker aangevallen kan worden."
http://www.kritischehouding.nl/2012/06/de-stroman-drogreden.html
De vraag is echter niet of CO2 goed is voor plantjes, maar of de
gevolgen van veel CO2 goed zijn voor de mens.
"veel CO2" laat me niet lachen. Je weet dat ppm parts-per-MILLION
betekent? Een stijging van 300 naar 400 ppm is nog steeds een minuscule
verandering. Dergelijke veranderingen hebben op mensen geen direct effect.
De effecten op de diverse klimaten zijn vrij moeilijk kwantificeerbaar
gezien het grote aantal factoren dat meespeelt, maar vooralsnog is de variatie
van de laatste eeuw niet uitzonderlijk groot vergeleken met variaties
in andere eeuwen de afgelopen pakhembeet paar duizend jaar.
Post by het varken uit Stettin
Dat je het verschil tussen beiden niet inziet geeft aan dat je van de
werkelijkhied en de logica bent afgedreven.
Wat goed is voor de planten is goed voor de mensen. Meer planten is goed
voor de hele voedselketen, en meer planten is ook goed voor lokaal klimaat.
Wacht even, Peter. IK kwam niet aanzeiken met het argument dat meer CO2
zo goed is voor de plantjes. Dat was jij. En nu je op de vingers wwordt
getikt is het opeens van 'Ja maar de hoeveelheden CO2 zijn zo klein dat
het er niet toe doet.'

De concentraties CO2 waar we over praten zijn inderdaad zo klein dat het
voor de fysiologie van de mens niet veel uitmaakt of hij nou 300 of 400
ppm inademt. Opnieuw niemand die daar een punt van maakt. Maar de
gevolgen van zulke verschillen voor het hele systeem kunnen heel groot
zijn. Net zoals de heveelheid cyaankali die je moet innemen om de pijp
uit te gaan maar een minuscule fractie van je lichaamsgewicht is.

Let wel: ik ga niet eens in op de vraag of de gevolgen van verhoging van
CO2 slecht voor de menselijke samenleving zijn of niet. Ik toon alleen
maar de fouten in je redeneringen aan.
Jos Bergervoet
2018-07-06 21:40:43 UTC
Permalink
...
...
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Wat goed is voor de planten is goed voor de mensen. Meer planten is goed
voor de hele voedselketen, en meer planten is ook goed voor lokaal klimaat.
Wacht even, Peter. IK kwam niet aanzeiken met het argument dat meer CO2
zo goed is voor de plantjes. Dat was jij.
Komt zo'n varken nu eigenlijk uberhaupt zelf ooit met iets zinnigs?

...
Post by het varken uit Stettin
Let wel: ik ga niet eens in op de vraag of de gevolgen van verhoging van
CO2 slecht voor de menselijke samenleving zijn of niet.
Nee logisch, die discussie had het beest al verloren.. Wat
achterhoedegevechten en wat sofisterij is alles wat het nog kan
inbrengen. (Eigenlijk is het zielig, maar ja, het dier is te
oud voor #Walkaway.)
--
Jos
Peter Steenkamp
2018-07-07 20:40:14 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Peter Steenkamp
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
We hebben het niet over de vraag waar Henk zijn mening vandaan heeft,
maar over de vraag of CO2 een zegen voor de mensheid is. Jouw argumenten
daarvoor zijn zo ver van iedere werkelijkheid en logica afgedreven dat
'gestoord' een juiste omschrijving is.
Bullshit.
Mijn argumenten van snellere plantengroei bij meer CO2 en meer verdamping
(en wereldwijd dus meer regen) bij opwarming zijn wetenschappelijk
grondig bewezen.
Dat jij dat doodleuk opzij schuift vanwege redenen waarvan je niet eens
de moeite neemt om die te noemen is hemeltergend arrogant.
Jongen, CO2 is tot in hoge concentraties hartstikke goed voor de
planten, er is hier helemaal niemand die iets anders heeft beweerd.
Tekeer gaan of dat wel zo is, dat noemen ze nou een stroman. "Van een
stroman drogreden is sprake als iemand het standpunt van een ander
vertekent - of zelfs een ander standpunt verzint - waardoor de persoon
met het oorspronkelijke standpunt gemakkelijker aangevallen kan worden."
http://www.kritischehouding.nl/2012/06/de-stroman-drogreden.html
De vraag is echter niet of CO2 goed is voor plantjes, maar of de
gevolgen van veel CO2 goed zijn voor de mens.
"veel CO2" laat me niet lachen. Je weet dat ppm parts-per-MILLION
betekent? Een stijging van 300 naar 400 ppm is nog steeds een minuscule
verandering. Dergelijke veranderingen hebben op mensen geen direct effect.
De effecten op de diverse klimaten zijn vrij moeilijk kwantificeerbaar
gezien het grote aantal factoren dat meespeelt, maar vooralsnog is de variatie
van de laatste eeuw niet uitzonderlijk groot vergeleken met variaties
in andere eeuwen de afgelopen pakhembeet paar duizend jaar.
Post by het varken uit Stettin
Dat je het verschil tussen beiden niet inziet geeft aan dat je van de
werkelijkhied en de logica bent afgedreven.
Wat goed is voor de planten is goed voor de mensen. Meer planten is goed
voor de hele voedselketen, en meer planten is ook goed voor lokaal klimaat.
Wacht even, Peter. IK kwam niet aanzeiken met het argument dat meer CO2
zo goed is voor de plantjes. Dat was jij. En nu je op de vingers wwordt
getikt is het opeens van 'Ja maar de hoeveelheden CO2 zijn zo klein dat
het er niet toe doet.'
De concentraties CO2 waar we over praten zijn inderdaad zo klein dat het
voor de fysiologie van de mens niet veel uitmaakt of hij nou 300 of 400
ppm inademt. Opnieuw niemand die daar een punt van maakt. Maar de
gevolgen van zulke verschillen voor het hele systeem kunnen heel groot
zijn. Net zoals de heveelheid cyaankali die je moet innemen om de pijp
uit te gaan maar een minuscule fractie van je lichaamsgewicht is.
Let wel: ik ga niet eens in op de vraag of de gevolgen van verhoging van
CO2 slecht voor de menselijke samenleving zijn of niet. Ik toon alleen
maar de fouten in je redeneringen aan.
Je stelt een onschuldig gas als CO2 gelijk aan cyaankali en hebt vervolgens
de lef om mij van redeneerfouten te beschuldigen?

In de scheikunde heb je een concept genaamd "pH buffer".
Als je meerdere zwakke zuren en basen bij elkaar in een oplossing gooit
dan krijg je een mengsel waarvan de pH niet verandert als je er een kleine
hoeveelheid sterk zuur of sterke base bij gooit.

https://en.wikipedia.org/wiki/Buffer_solution

Het klimaat bestaat uit een groot aantal factoren die met elkaar interactie
hebben. Uit hoe meer factoren een systeem bestaat, hoe kleiner het effect
is van een enkele factor.
het varken uit Stettin
2018-07-08 06:35:21 UTC
Permalink
...
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Wacht even, Peter. IK kwam niet aanzeiken met het argument dat meer CO2
zo goed is voor de plantjes. Dat was jij. En nu je op de vingers wwordt
getikt is het opeens van 'Ja maar de hoeveelheden CO2 zijn zo klein dat
het er niet toe doet.'
De concentraties CO2 waar we over praten zijn inderdaad zo klein dat het
voor de fysiologie van de mens niet veel uitmaakt of hij nou 300 of 400
ppm inademt. Opnieuw niemand die daar een punt van maakt. Maar de
gevolgen van zulke verschillen voor het hele systeem kunnen heel groot
zijn. Net zoals de heveelheid cyaankali die je moet innemen om de pijp
uit te gaan maar een minuscule fractie van je lichaamsgewicht is.
Let wel: ik ga niet eens in op de vraag of de gevolgen van verhoging van
CO2 slecht voor de menselijke samenleving zijn of niet. Ik toon alleen
maar de fouten in je redeneringen aan.
Je stelt een onschuldig gas als CO2 gelijk aan cyaankali en hebt vervolgens
de lef om mij van redeneerfouten te beschuldigen?
Wat vind je van de wereldschokkende hypothese dat al die stoffen niet
inherent 'schuldig' of 'onschuldig' zijn, maar dat het een kwestie van
verhoudingen is?
Peter Steenkamp
2018-07-08 13:10:47 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Wacht even, Peter. IK kwam niet aanzeiken met het argument dat meer CO2
zo goed is voor de plantjes. Dat was jij. En nu je op de vingers wwordt
getikt is het opeens van 'Ja maar de hoeveelheden CO2 zijn zo klein dat
het er niet toe doet.'
De concentraties CO2 waar we over praten zijn inderdaad zo klein dat het
voor de fysiologie van de mens niet veel uitmaakt of hij nou 300 of 400
ppm inademt. Opnieuw niemand die daar een punt van maakt. Maar de
gevolgen van zulke verschillen voor het hele systeem kunnen heel groot
zijn. Net zoals de heveelheid cyaankali die je moet innemen om de pijp
uit te gaan maar een minuscule fractie van je lichaamsgewicht is.
Let wel: ik ga niet eens in op de vraag of de gevolgen van verhoging van
CO2 slecht voor de menselijke samenleving zijn of niet. Ik toon alleen
maar de fouten in je redeneringen aan.
Je stelt een onschuldig gas als CO2 gelijk aan cyaankali en hebt vervolgens
de lef om mij van redeneerfouten te beschuldigen?
Wat vind je van de wereldschokkende hypothese dat al die stoffen niet
inherent 'schuldig' of 'onschuldig' zijn, maar dat het een kwestie van
verhoudingen is?
Weer een drogredenering. Deze keer de truuk van het plaatsen van een
feit in een zo groot mogelijk containerbegrip en vervolgens de discussie
voortzetten over dat containerbegrip.

Sinds de industriele revolutie (19e eeuw)is de
concentratie CO2 ruwweg van 300 naar 400 ppm gegaan. Dus kun je ongeveer
de bandbreedte voorspellen waarbinnen de CO2 concentratie naar alle redelijkheid
in de toekomst zal stijgen: van een minuscule hoeveelheid naar nog steeds
een minuscule hoeveelheid. Theoretische discussies over theoretische
andere hoeveelheden of theoretische andere stoffen zijn niet relevant voor
de discussie maar via jouw drogredeneringtruuk wil je net doen alsof dat wel
zo is.
het varken uit Stettin
2018-07-08 14:44:26 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Wacht even, Peter. IK kwam niet aanzeiken met het argument dat meer CO2
zo goed is voor de plantjes. Dat was jij. En nu je op de vingers wwordt
getikt is het opeens van 'Ja maar de hoeveelheden CO2 zijn zo klein dat
het er niet toe doet.'
De concentraties CO2 waar we over praten zijn inderdaad zo klein dat het
voor de fysiologie van de mens niet veel uitmaakt of hij nou 300 of 400
ppm inademt. Opnieuw niemand die daar een punt van maakt. Maar de
gevolgen van zulke verschillen voor het hele systeem kunnen heel groot
zijn. Net zoals de heveelheid cyaankali die je moet innemen om de pijp
uit te gaan maar een minuscule fractie van je lichaamsgewicht is.
Let wel: ik ga niet eens in op de vraag of de gevolgen van verhoging van
CO2 slecht voor de menselijke samenleving zijn of niet. Ik toon alleen
maar de fouten in je redeneringen aan.
Je stelt een onschuldig gas als CO2 gelijk aan cyaankali en hebt vervolgens
de lef om mij van redeneerfouten te beschuldigen?
Wat vind je van de wereldschokkende hypothese dat al die stoffen niet
inherent 'schuldig' of 'onschuldig' zijn, maar dat het een kwestie van
verhoudingen is?
Weer een drogredenering. Deze keer de truuk van het plaatsen van een
feit in een zo groot mogelijk containerbegrip en vervolgens de discussie
voortzetten over dat containerbegrip.
Sinds de industriele revolutie (19e eeuw)is de
concentratie CO2 ruwweg van 300 naar 400 ppm gegaan. Dus kun je ongeveer
de bandbreedte voorspellen waarbinnen de CO2 concentratie naar alle redelijkheid
in de toekomst zal stijgen: van een minuscule hoeveelheid naar nog steeds
een minuscule hoeveelheid. Theoretische discussies over theoretische
andere hoeveelheden of theoretische andere stoffen zijn niet relevant voor
de discussie maar via jouw drogredeneringtruuk wil je net doen alsof dat wel
zo is.
Jij schijnt te beweren dat de werking van stoffen evenredig is aan de
relatieve hoeveelheden ervan, oftwewel dat twee keer een bepaalde stof
in een proces ook twee keer zoveel effect sorteert, en vier keer die
hoeveelheid ook vier keer het effect enzovoort.

Dat is beslist een frisse kijk op de wetten van de natuurkunde.
Peter Steenkamp
2018-07-08 16:57:58 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Wacht even, Peter. IK kwam niet aanzeiken met het argument dat meer CO2
zo goed is voor de plantjes. Dat was jij. En nu je op de vingers wwordt
getikt is het opeens van 'Ja maar de hoeveelheden CO2 zijn zo klein dat
het er niet toe doet.'
De concentraties CO2 waar we over praten zijn inderdaad zo klein dat het
voor de fysiologie van de mens niet veel uitmaakt of hij nou 300 of 400
ppm inademt. Opnieuw niemand die daar een punt van maakt. Maar de
gevolgen van zulke verschillen voor het hele systeem kunnen heel groot
zijn. Net zoals de heveelheid cyaankali die je moet innemen om de pijp
uit te gaan maar een minuscule fractie van je lichaamsgewicht is.
Let wel: ik ga niet eens in op de vraag of de gevolgen van verhoging van
CO2 slecht voor de menselijke samenleving zijn of niet. Ik toon alleen
maar de fouten in je redeneringen aan.
Je stelt een onschuldig gas als CO2 gelijk aan cyaankali en hebt vervolgens
de lef om mij van redeneerfouten te beschuldigen?
Wat vind je van de wereldschokkende hypothese dat al die stoffen niet
inherent 'schuldig' of 'onschuldig' zijn, maar dat het een kwestie van
verhoudingen is?
Weer een drogredenering. Deze keer de truuk van het plaatsen van een
feit in een zo groot mogelijk containerbegrip en vervolgens de discussie
voortzetten over dat containerbegrip.
Sinds de industriele revolutie (19e eeuw)is de
concentratie CO2 ruwweg van 300 naar 400 ppm gegaan. Dus kun je ongeveer
de bandbreedte voorspellen waarbinnen de CO2 concentratie naar alle redelijkheid
in de toekomst zal stijgen: van een minuscule hoeveelheid naar nog steeds
een minuscule hoeveelheid. Theoretische discussies over theoretische
andere hoeveelheden of theoretische andere stoffen zijn niet relevant voor
de discussie maar via jouw drogredeneringtruuk wil je net doen alsof dat wel
zo is.
Jij schijnt te beweren dat de werking van stoffen evenredig is aan de
relatieve hoeveelheden ervan, oftwewel dat twee keer een bepaalde stof
in een proces ook twee keer zoveel effect sorteert, en vier keer die
hoeveelheid ook vier keer het effect enzovoort.
Dat is beslist een frisse kijk op de wetten van de natuurkunde.
Dat is woorden in mijn mond leggen.

Doet me onwillekeurig denken aan het legendarische interview van
"journalist" Kathy Newman met Jordan Peterson een paar maanden terug.

Ik raad aan om er geen drink spelletje bij te spelen (elke keer dat
Kathy zegt "So you're saying that.." en dan zijn beweringen fout weergeeft,
een glas alcohol leegdrinken) want dan krijg je levensbedreigende hoeveelheden
alcohol in je bloed.

Jordan Peterson debate on the gender pay gap, campus protests and postmodernism


Nobody
2018-07-08 01:06:40 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Peter Steenkamp
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
We hebben het niet over de vraag waar Henk zijn mening vandaan heeft,
maar over de vraag of CO2 een zegen voor de mensheid is. Jouw argumenten
daarvoor zijn zo ver van iedere werkelijkheid en logica afgedreven dat
'gestoord' een juiste omschrijving is.
Bullshit.
Mijn argumenten van snellere plantengroei bij meer CO2 en meer verdamping
(en wereldwijd dus meer regen) bij opwarming zijn wetenschappelijk
grondig bewezen.
In Japan hadden ze ook meer regen.
Post by Peter Steenkamp
Dat jij dat doodleuk opzij schuift vanwege redenen waarvan je niet eens
de moeite neemt om die te noemen is hemeltergend arrogant.
O. Udeman
2018-07-08 09:34:10 UTC
Permalink
Post by Nobody
In Japan hadden ze ook meer regen.
Als het meer regent komt dat door CO2, als het minder regent komt dat
door CO2. Als het meer waait komt dat door CO2, als het minder waait
komt dat door CO2. Enzomeer, enzovoort.
Henk
2018-07-06 17:14:46 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Henk
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Jij bent duidelijk gestoord.
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
Dan verzamel je de verkeerde gegevens, de verkeerde connecties, en
dat zelf nadenken neem ik dan ook met een zak zout. Je komt er niet
door voor jou populaire sites te bezoeken, je moet ook de tegenmening
volgen. Voor elke site die jouw conclusies maken, weet ik er 10 die
het tegenovergestelde beweren. De wens is de vader der gedachten.
Peter Steenkamp
2018-07-06 18:05:40 UTC
Permalink
Post by Henk
Dan verzamel je de verkeerde gegevens, de verkeerde connecties, en
dat zelf nadenken neem ik dan ook met een zak zout.
Mijn gegevens zijn verkeerd omdat jij dat zegt? Laat me niet lachen.
Jij hebt in deze nieuwsgroep nog nooit blijk gegeven van enige kwalificatie
op het gebied van wetenschap dus volgens mij ben jij niet meer dan een
meelopertje die voorgeschreven meningen na papagaait. Dat mag maar
maakt jou ook geen interessante gesprekspartner en al helemaal geen
autoriteit.
Post by Henk
Je komt er niet
door voor jou populaire sites te bezoeken, je moet ook de tegenmening
volgen. Voor elke site die jouw conclusies maken, weet ik er 10 die
het tegenovergestelde beweren. De wens is de vader der gedachten.
Verdiep je eens in de natuurwetenschappelijke methode (scientific method)
en wat geldt als bewijs en wat niet.
het varken uit Stettin
2018-07-06 18:51:25 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Henk
Dan verzamel je de verkeerde gegevens, de verkeerde connecties, en
dat zelf nadenken neem ik dan ook met een zak zout.
Mijn gegevens zijn verkeerd omdat jij dat zegt? Laat me niet lachen.
Jij hebt in deze nieuwsgroep nog nooit blijk gegeven van enige kwalificatie
op het gebied van wetenschap dus volgens mij ben jij niet meer dan een
meelopertje die voorgeschreven meningen na papagaait. Dat mag maar
maakt jou ook geen interessante gesprekspartner en al helemaal geen
autoriteit.
Post by Henk
Je komt er niet
door voor jou populaire sites te bezoeken, je moet ook de tegenmening
volgen. Voor elke site die jouw conclusies maken, weet ik er 10 die
het tegenovergestelde beweren. De wens is de vader der gedachten.
Verdiep je eens in de natuurwetenschappelijke methode (scientific method)
en wat geldt als bewijs en wat niet.
En dat durf jij met droge ogen te zeggen?
het varken uit Stettin
2018-07-06 18:40:55 UTC
Permalink
...
Post by Henk
Post by Peter Steenkamp
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
Dan verzamel je de verkeerde gegevens, de verkeerde connecties, en
dat zelf nadenken neem ik dan ook met een zak zout. Je komt er niet
door voor jou populaire sites te bezoeken, je moet ook de tegenmening
volgen. Voor elke site die jouw conclusies maken, weet ik er 10 die
het tegenovergestelde beweren. De wens is de vader der gedachten.
Zoals je zegt: het internet puilt uit van de tegengestelde meningen.

Ik denk daarom dat het beter is om je te trainen in het ontdekken van
fallacies. En als een club te vaak met drogredeneringen aan komt zeilen
weet je ook wat voor vlees je in de kuip hebt.
Peter Steenkamp
2018-07-07 20:45:27 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Henk
Post by Peter Steenkamp
Ik verzamel mijn eigen gegevens, maak mijn eigen connecties, denk zelf
na en kom tot mijn eigen conclusies.
Als jouw definitie van gezond verstand is het kopieren van een voorgeschreven
mening uit de Volkskrant dan is "gestoord" een compliment.
Dan verzamel je de verkeerde gegevens, de verkeerde connecties, en
dat zelf nadenken neem ik dan ook met een zak zout. Je komt er niet
door voor jou populaire sites te bezoeken, je moet ook de tegenmening
volgen. Voor elke site die jouw conclusies maken, weet ik er 10 die
het tegenovergestelde beweren. De wens is de vader der gedachten.
Zoals je zegt: het internet puilt uit van de tegengestelde meningen.
Ik denk daarom dat het beter is om je te trainen in het ontdekken van
fallacies. En als een club te vaak met drogredeneringen aan komt zeilen
weet je ook wat voor vlees je in de kuip hebt.
Drogredeneringen, zoals beweren dat alle grote klimaatverandering van
voor de industriele revolutie (pakhembeet 1850) een natuurlijke oorzaak
hebben, en de bescheiden klimaatverandering na de industriele revolutie
voor 100% zeker uitsluitend en alleen door de mens veroorzaakt kunnen zijn.
Edmund
2018-07-05 21:53:42 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Want de regen valt in de woestijn begrijp ik?
Peter Steenkamp
2018-07-06 02:07:43 UTC
Permalink
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Want de regen valt in de woestijn begrijp ik?
Die daarmee dus ophoudt een woestijn te zijn inderdaad
Edmund
2018-07-06 08:37:36 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Want de regen valt in de woestijn begrijp ik?
Die daarmee dus ophoudt een woestijn te zijn inderdaad
Ah alweer een expert, mooi wil je ons dan even uitleggen waarom
er -volgens jou- nu geen regen valt in de woestijn en dat we
elders verzuipen vd regen.

Vervolgens, waarom dat -volgens jou- anders gaat worden met
meer regen en itt hetgeen we nu waarnemen qua extreme regenbuien
en waar dat neerkomt. Hint NIET IN DE WOESTIJN.

We leren graag wat bij.

Edmund
Cees Camphuis
2018-07-06 08:44:08 UTC
Permalink
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Want de regen valt in de woestijn begrijp ik?
Die daarmee dus ophoudt een woestijn te zijn inderdaad
Ah alweer een expert, mooi wil je ons dan even uitleggen waarom
er -volgens jou- nu geen regen valt in de woestijn en dat we
elders verzuipen vd regen.
Vervolgens, waarom dat -volgens jou- anders gaat worden met
meer regen en itt hetgeen we nu waarnemen qua extreme regenbuien
en waar dat neerkomt. Hint NIET IN DE WOESTIJN.
Haha, ik ben in Jordanië in Wadi Rum geweest.
Heel veel regen gehad, ook overstromingen in de antieke stad Petra.
Post by Edmund
We leren graag wat bij.
Edmund
Edmund
2018-07-06 10:10:47 UTC
Permalink
Post by Cees Camphuis
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Want de regen valt in de woestijn begrijp ik?
Die daarmee dus ophoudt een woestijn te zijn inderdaad
Ah alweer een expert, mooi wil je ons dan even uitleggen waarom
er -volgens jou- nu geen regen valt in de woestijn en dat we
elders verzuipen vd regen.
Vervolgens, waarom dat -volgens jou- anders gaat worden met
meer regen en itt hetgeen we nu waarnemen qua extreme regenbuien
en waar dat neerkomt. Hint NIET IN DE WOESTIJN.
Haha, ik ben in Jordanië in Wadi Rum geweest.
Heel veel regen gehad, ook overstromingen in de antieke stad Petra.
Ik heb gehoord dat het in -de woestijnen- weleens regent en hard ook
maar ik heb begrepen dat het voor een begroeiing iets vaker moet
regenen.
Post by Cees Camphuis
Post by Edmund
We leren graag wat bij.
Edmund
Cees Camphuis
2018-07-06 14:09:41 UTC
Permalink
Post by Edmund
Post by Cees Camphuis
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Want de regen valt in de woestijn begrijp ik?
Die daarmee dus ophoudt een woestijn te zijn inderdaad
Ah alweer een expert, mooi wil je ons dan even uitleggen waarom
er -volgens jou- nu geen regen valt in de woestijn en dat we
elders verzuipen vd regen.
Vervolgens, waarom dat -volgens jou- anders gaat worden met
meer regen en itt hetgeen we nu waarnemen qua extreme regenbuien
en waar dat neerkomt. Hint NIET IN DE WOESTIJN.
Haha, ik ben in Jordanië in Wadi Rum geweest.
Heel veel regen gehad, ook overstromingen in de antieke stad Petra.
Ik heb gehoord dat het in -de woestijnen- weleens regent en hard ook
maar ik heb begrepen dat het voor een begroeiing iets vaker moet
regenen.
Die zandgrond helpt ook niet mee. Maar da's op de Veluwe niet anders.
Post by Edmund
Post by Cees Camphuis
Post by Edmund
We leren graag wat bij.
Edmund
joh
2018-07-06 10:15:23 UTC
Permalink
Post by Cees Camphuis
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Want de regen valt in de woestijn begrijp ik?
Die daarmee dus ophoudt een woestijn te zijn inderdaad
Ah alweer een expert, mooi wil je ons dan even uitleggen waarom
er -volgens jou- nu geen regen valt in de woestijn en dat we
elders verzuipen vd regen.
Vervolgens, waarom dat -volgens jou- anders gaat worden met
meer regen en itt hetgeen we nu waarnemen qua extreme regenbuien
en waar dat neerkomt. Hint NIET IN DE WOESTIJN.
Haha, ik ben in Jordanië in Wadi Rum geweest.
Heel veel regen gehad, ook overstromingen in de antieke stad Petra.
Wie Cees voor het lapje wil houden moet vroeger opstaan.
Frans Balkon
2018-07-06 08:03:42 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by KPGH
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Maar hoe vertaalt dit "voordeel" zich naar deze planeet en al het
andere leven wat er rondkruipt?
Meer CO2 betekent dus meer plantaardig voedsel en meer voedsel betekent
meer mensen. Nog veel meer mensen.
het varken uit Stettin
2018-07-06 09:53:22 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt  dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Maar hoe vertaalt  dit "voordeel" zich naar deze planeet en al het
andere leven wat er rondkruipt?
Meer CO2 betekent dus meer plantaardig voedsel en meer voedsel betekent
meer mensen. Nog veel meer mensen.
So was lebt, und Goethe musste sterben...
Cees Camphuis
2018-07-06 14:11:14 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Frans Balkon
Post by Barokino
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-
natuurkunde/cadelange/
Post by Peter Steenkamp
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het
water valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus
helemaal niet zielig zullen verdrinken.
En we hoeven niet eens zo lang te wachten op weer een tastbaar
bewijs voor opwarming, smeltende ijsbergen en verhongerende
ijsberen.
https://www.ad.nl/buitenland/vader-redt-dochters-van-aanval-ijsbeer-m
aar-overleeft-zelf-niet~a9c51315/
Edmund
<In twee derde van de gevallen ging het om hongerlijdende jonge
mannelijke beren, die door de opwarming van de aarde en het daarmee
gepaard gaande smelten van de ijsmassa niet meer genoeg voedsel
kunnen vinden.>
In 148 jaar tijd, tussen 1870 en 2014, 20 doden en 63 gewonden en dat
zou in 2/3 van de gevallen door de opwarming komen?
Verder geen data, geen grafiek, geen tijdlijn, niets over wanneer die
aanvallen plaats vonden. Fake dus dat "vakblad" Wildlife Society
Bulletin
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/wsb.783?_sp=831b8cbc
-26d7-4848-b17b-bba86cafe8cf.1530779965695>.
Het kan best zijn dat ze gegevens naar behoeven interpreteren zoals
alle clubs doen.
Smeltende polen lijken toch wel een feit, zo las ik dat de scheepvaart
vroeger "ergens" omheen moest varen en ze er nu of binnenkort
doorheen varen.
Vraag me niet om links en details, ik heb namelijk echt geen zin
om en alles op te slaan en alles tot in de puntjes uit te pluizen.
We worden toch door iedereen voorgelogen, zo zag ik op TV 2
programma's over CO2 invloed.
Het punt lijkt  dat het stellen van prioriteiten onvermijdelijk is, en
dat minder duidelijk is waarom een ministaat de bevolking extra
beperkingen oplegt bij het nastreven van grandioze globale doelen
terwijl o.a. de US zich daar in toenemende mate aan onttrekt. Ook een
einde aan het dispuut over de bijdrage van armere landen, die nu vooral
overlast van klimaatveranderingen ondervinden terwijl ze weinig voordeel
van eerdere CO2 uitstoot ondervonden, is voor zover mij bekend niet niet
in zicht.
Meer CO2 in de lucht leidt tot snellere plantengroei en grotere oogsten.
Meer CO2 in de lucht leidt dus tot productiviteitsgroei in de landbouw.
ALS de bescheiden opwarming van het klimaat (1 graad C in de laatste 100 jaar
zoals gemeten) door CO2 komt (wat helemaal niet zeker is, hoewel de
stelling dat dat wel zo is een groot reclamebudget heeft) dan is dat
ook goed: het leidt tot meer verdamping van zeewater en dus meer regenval
en dus minder woestijnen.
Kortom, heel veel derde wereldlanden hebben voordeel van CO2.
Maar hoe vertaalt  dit "voordeel" zich naar deze planeet en al het
andere leven wat er rondkruipt?
Meer CO2 betekent dus meer plantaardig voedsel en meer voedsel
betekent meer mensen. Nog veel meer mensen.
So was lebt, und Goethe musste sterben...
Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
KPGH
2018-07-06 21:37:23 UTC
Permalink
Post by Cees Camphuis
Post by het varken uit Stettin
Maar hoe vertaalt  dit "voordeel" zich naar deze planeet en al het
andere leven wat er rondkruipt?
Meer CO2 betekent dus meer plantaardig voedsel en meer voedsel
betekent meer mensen. Nog veel meer mensen.
So was lebt, und Goethe musste sterben...
Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
Dat lijkt niet erg wijs, want 'waarheid' bestaat buiten de formele
logica en daarvan afgeleide disiplines voor zover mij bekend niet.
Jos Bergervoet
2018-07-06 22:23:35 UTC
Permalink
...
...
Post by KPGH
Post by Cees Camphuis
Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
Dat lijkt niet erg wijs, want 'waarheid' bestaat buiten de formele
logica en daarvan afgeleide disiplines voor zover mij bekend niet.
Aha! Een Marxist. Alles is relatief, waarheid is gewoon een
machtsspel (en de witte man moet verslagen worden!)
--
Jos
KPGH
2018-07-07 11:40:06 UTC
Permalink
Post by Jos Bergervoet
...
...
Post by KPGH
Post by Cees Camphuis
Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
Dat lijkt niet erg wijs, want 'waarheid' bestaat buiten de formele
logica en daarvan afgeleide disiplines voor zover mij bekend niet.
Aha! Een Marxist. Alles is relatief, waarheid is gewoon een
machtsspel (en de witte man moet verslagen worden!)
Nee, op het gebied van politieke/religieuze/economische beweringen
iemand die karl popper volgt in de observatie dat een bewering
falsifieerbaar moet zijn om als 'waarheid' te kunnen worden aangenomen.
Marxisme viel in zijn classificatie naar ik me herinner onder de
uitverkoren-octrine waarvoor waarheid werd geclaimd op een wijze die het
voor anderen (conceptueel) onmogelijk maakte de onjuistheid van de claim
te demonstreren.

https://en.wikipedia.org/wiki/Falsifiable
Jos Bergervoet
2018-07-07 12:09:59 UTC
Permalink
Post by KPGH
Post by Jos Bergervoet
...
...
Post by KPGH
Post by Cees Camphuis
Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
Dat lijkt niet erg wijs, want 'waarheid' bestaat buiten de formele
logica en daarvan afgeleide disiplines voor zover mij bekend niet.
Aha! Een Marxist. Alles is relatief, waarheid is gewoon een
machtsspel (en de witte man moet verslagen worden!)
Nee, op het gebied van politieke/religieuze/economische beweringen
iemand die karl popper volgt in de observatie dat een bewering
falsifieerbaar moet zijn om als 'waarheid' te kunnen worden aangenomen.
Objectivity is a "Western and masculin concept," dat weet je toch
hopelijk wel? Hier fijntjes uitgelegd: (tijdens een Jordan Petersen
interview, hè ja!)

Post by KPGH
Marxisme viel in zijn classificatie naar ik me herinner onder de
uitverkoren-doctrine waarvoor
Ja ja, maar *alles* valt onder die doctrine! Ook logica en wiskunde
zijn niets anders dan uitingen van "white male dominance." Wees toch
eens wat meer bij de tijd, KPGH! Lees Derrida..
--
Jos
het varken uit Stettin
2018-07-07 06:23:10 UTC
Permalink
Post by KPGH
Post by Cees Camphuis
Post by het varken uit Stettin
Maar hoe vertaalt  dit "voordeel" zich naar deze planeet en al het
andere leven wat er rondkruipt?
Meer CO2 betekent dus meer plantaardig voedsel en meer voedsel
betekent meer mensen. Nog veel meer mensen.
So was lebt, und Goethe musste sterben...
Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
Dat lijkt niet erg wijs, want 'waarheid' bestaat buiten de formele
logica en daarvan afgeleide disiplines voor zover mij bekend niet.
Duh... iedere religie heeft een $WAARHEID.
KPGH
2018-07-07 09:38:44 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by Cees Camphuis
Post by het varken uit Stettin
Maar hoe vertaalt  dit "voordeel" zich naar deze planeet en al
het andere leven wat er rondkruipt?
Meer CO2 betekent dus meer plantaardig voedsel en meer voedsel
betekent meer mensen. Nog veel meer mensen.
So was lebt, und Goethe musste sterben...
Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid.
Dat lijkt niet erg wijs, want 'waarheid' bestaat buiten de formele
logica en daarvan afgeleide disiplines voor zover mij bekend niet.
Duh... iedere religie heeft een $WAARHEID.
Evenals in een PERL-omgeving kunnen (of zullen) inderdaad ook bij o.a.
religies globale variabelen vaak variëren. Maar dat leidt dan tot
bijvoorbeeld de observatie dat "One Man's Terrorist Another Man's
Freedom Fighter". Het probleem daarmee is dat 'de waarheid' dan pas
achteraf (in de propaganda van de overwinnende partij) wordt ontdekt,
terwijl de verliezen partij vaak broedt op een herkansing voor zijn 'de
waarheid'. :-)

https://www.ethicalhackx.com/perl-special-variables/
R.Phillips
2018-07-05 08:03:05 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Gooi er nog een dramatisch stripverhaal bij van een triest kijkende
ijsbeer die op een smeltende ijsschots zit en uiteindelijk in het water
valt en verdrinkt.
Vertel er niet bij dat ijsberen dagenlang kunnen zwemmen en dus helemaal niet
zielig zullen verdrinken.
Is er al een complottheorie over?

R
Edmund
2018-07-02 09:47:27 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Luchtfietserij
Maar laten we in gedachten even meegaan met diegenen die, vaak tegen de
natuurkundige observaties in, betogen dat CO2 ons hel en verdoemenis zal
brengen, wat zijn dan hun remedies tegen dat vermeende onheil? Zijn die
remedies effectief en wat kosten ze? De zeven politieke partijen zijn
het curieus genoeg eens over het feit dat fossiele brandstoffen zo snel
mogelijk uitgefaseerd moeten worden en dat wind en zon ons voor een
voortijdig en verschrikkelijk einde gaan behoeden.
Tot deze alinea was het een informatrief stukje, helaas disqualificeert
deze Kees de Lange zich en ontmakert hij zichzelf als een volger van
het Thorium gelooof. AKA ( Also Known As ) -Ook Wel Bekend Als-
Subsidie slurper/ belanghebbende!
Met deze kennis is het logisch dat hij na een aannemelijk betoog nu
gluiperig er wat klinklare ONZIN in z'n verhaal mixed uit eigenbelang.
Iedereen die 15 minuten over deze materie heeft nagedacht kan bedenken
dat er oplossingen TE OVER ZIJN voor het zogenaamd -de zon schijnt niet-
nep probleem.
Idereen die nu weer opnieuw voor een miljarden verslindende subsiepot
pleit (Thorium die we niet hebben !!!_) is OF corrupt OF achterlijk.

Edmund
Peter Steenkamp
2018-07-02 18:53:00 UTC
Permalink
Post by Edmund
Idereen die nu weer opnieuw voor een miljarden verslindende subsiepot
pleit (Thorium die we niet hebben !!!_) is OF corrupt OF achterlijk.
Edmund
Thorium hebben we wel. Zwart zand op Ameland bevat Thorium.

Verder is er een groot overschot aan Thorium erts aangezien het een
bijproduct is van de mijnbouw waar nu niets mee gedaan wordt.

Als je een berg Thorium erts op je erf gestort wilt krijgen (heb je wel
een vergunning voor nodig) dan krijg je waarschijnlijk geld toe.

Gezien de enorme energiedichtheid van Thorium (een letterlijk handjevol
Thorium is genoeg om een gemiddelde Westerling zijn hele leven van energie te
voorzien, mits je een geschikte reactor hebt) en er is genoeg om de
huidige energiebehoefte van de planeet 1000 jaar te dekken.

Anyway we zien het wel in 2020, want zowel Rusland als China zijn
de laboratorium fase voorbij en zijn echte Thorium reactors aan het bouwen:

Russia develops a fission-fusion hybrid reactor
www.neimagazine.com/news/newsrussia-develops-a-fission-fusion-hybrid-reactor-6168535

China bouwt voor 3,3 miljard US dollar twee Thorium reactors in de Gobi Woestijn:
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2122977/china-hopes-cold-war-nuclear-energy-tech-will-power-warships

Het technische verhaal achter Thorium:
Thorium Remix 2011:


Wat de Russische reactor betreft, het probleem van kernfusie is dat het
wel mogelijk is om een kernfusie reactor te bouwen, maar dat het nu nog
net zoveel energie kost als het oplevert. Maar bij kernfusie komen een
heleboel neutronen vrij die gebruikt kunnen worden om een
Thorium-naar-Uranium-233 kweekreactie op gang te brengen. Vandaar de
hybride kernfusie/Thorium reactor.
Edmund
2018-07-02 20:36:42 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Idereen die nu weer opnieuw voor een miljarden verslindende subsiepot
pleit (Thorium die we niet hebben !!!_) is OF corrupt OF achterlijk.
Edmund
Thorium hebben we wel. Zwart zand op Ameland bevat Thorium.
Mooi we gaan even dicusseren over iets onbetaalbaars dat niet
bestaat!
Post by Peter Steenkamp
Verder is er een groot overschot aan Thorium erts aangezien het een
bijproduct is van de mijnbouw waar nu niets mee gedaan wordt.
Ah, net zoals benzine enige tijd geleden bedoel je?
Post by Peter Steenkamp
Als je een berg Thorium erts op je erf gestort wilt krijgen (heb je wel
een vergunning voor nodig) dan krijg je waarschijnlijk geld toe.
Waarschijnlijk zeg je, mooi daar kunnen we wat mee :-)
Post by Peter Steenkamp
Gezien de enorme energiedichtheid van Thorium (een letterlijk handjevol
Thorium is genoeg om een gemiddelde Westerling zijn hele leven van
energie te voorzien, mits je een geschikte reactor hebt)
Duh, die bestaat niet dus die hebben we niet!
Post by Peter Steenkamp
en er is genoeg
om de huidige energiebehoefte van de planeet 1000 jaar te dekken.
En daarna?
Post by Peter Steenkamp
Anyway we zien het wel in 2020, want zowel Rusland als China zijn de
Russia develops a fission-fusion hybrid reactor
www.neimagazine.com/news/newsrussia-develops-a-fission-fusion-hybrid-
reactor-6168535
Post by Peter Steenkamp
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2122977/china-hopes-cold-
war-nuclear-energy-tech-will-power-warships
Post by Peter Steenkamp
http://youtu.be/lG1YjDdI_c8
Wat de Russische reactor betreft, het probleem van kernfusie is dat het
wel mogelijk is om een kernfusie reactor te bouwen, maar dat het nu nog
net zoveel energie kost als het oplevert. Maar bij kernfusie komen een
heleboel neutronen vrij die gebruikt kunnen worden om een
Thorium-naar-Uranium-233 kweekreactie op gang te brengen. Vandaar de
hybride kernfusie/Thorium reactor.
Strak plan! Kunnen we mooi opslagplaatsen gaan bouwen om het afval
lang nadat de laatste kubieke mm Thorium is omgezet op te slaan en
nog enige miljoenen jaren te bewaken.
Maar ok elke pakweg 200.000 JAAR is de straling de helft minder.
Schiet lekker op :-)

Veel handiger dan gratis voor niks tot in de eeuwigheid zon en wind
te gebruiken. Maar niet heus.

Edmund
Peter Steenkamp
2018-07-06 02:36:33 UTC
Permalink
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Idereen die nu weer opnieuw voor een miljarden verslindende subsiepot
pleit (Thorium die we niet hebben !!!_) is OF corrupt OF achterlijk.
Edmund
Thorium hebben we wel. Zwart zand op Ameland bevat Thorium.
Mooi we gaan even dicusseren over iets onbetaalbaars dat niet
bestaat!
Post by Peter Steenkamp
Verder is er een groot overschot aan Thorium erts aangezien het een
bijproduct is van de mijnbouw waar nu niets mee gedaan wordt.
Ah, net zoals benzine enige tijd geleden bedoel je?
Post by Peter Steenkamp
Als je een berg Thorium erts op je erf gestort wilt krijgen (heb je wel
een vergunning voor nodig) dan krijg je waarschijnlijk geld toe.
Waarschijnlijk zeg je, mooi daar kunnen we wat mee :-)
Post by Peter Steenkamp
Gezien de enorme energiedichtheid van Thorium (een letterlijk handjevol
Thorium is genoeg om een gemiddelde Westerling zijn hele leven van
energie te voorzien, mits je een geschikte reactor hebt)
Duh, die bestaat niet dus die hebben we niet!
NOG niet. Even wachten tot 2020 en dan bestaan ze wel (in Rusland en China)
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
en er is genoeg
om de huidige energiebehoefte van de planeet 1000 jaar te dekken.
En daarna?
Boeit me niet. Kernfusie?
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Anyway we zien het wel in 2020, want zowel Rusland als China zijn de
Russia develops a fission-fusion hybrid reactor
www.neimagazine.com/news/newsrussia-develops-a-fission-fusion-hybrid-
reactor-6168535
Post by Peter Steenkamp
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2122977/china-hopes-cold-
war-nuclear-energy-tech-will-power-warships
Post by Peter Steenkamp
http://youtu.be/lG1YjDdI_c8
Wat de Russische reactor betreft, het probleem van kernfusie is dat het
wel mogelijk is om een kernfusie reactor te bouwen, maar dat het nu nog
net zoveel energie kost als het oplevert. Maar bij kernfusie komen een
heleboel neutronen vrij die gebruikt kunnen worden om een
Thorium-naar-Uranium-233 kweekreactie op gang te brengen. Vandaar de
hybride kernfusie/Thorium reactor.
Strak plan! Kunnen we mooi opslagplaatsen gaan bouwen om het afval
lang nadat de laatste kubieke mm Thorium is omgezet op te slaan en
nog enige miljoenen jaren te bewaken.
Maar ok elke pakweg 200.000 JAAR is de straling de helft minder.
Schiet lekker op :-)
Er zijn 3 soorten radioactief afval:
1) snel vervallend afval: geeft veel straling maar is snel opgebrand
en is na korte tijd veilig.
2) langzaam vervallend afval: duurt miljoenen jaren totdat het vervalt
maar geeft zo weinig straling dat het nauwelijks opvalt boven de
achtergrondstraling.
3) iets er tussenin, blijft enigzins lang radioactief en straalt enigszins
hard genoeg om gevaarlijk te zijn. Dit is de meest problematische categorie.

U-233 heeft een ander vervalpatroon dan U235 (dat altijd vervuild is met
U238 dat omgezet wordt in Plutonium. Hierdoor is
er veel minder van de problematische categorie (3).

De huidige kernreactoren zijn van een primitief ontwerp: het is in feite
gebaseerd op de eerste atoombom, en de reactor is ontworpen om die atoombom
zo langzaam mogelijk af te laten gaan. Zodra de brandstofstaven voor 0,5%
gebruikt zijn, zijn ze voorlopig onbruikbaar en worden ze als radioactief
afval opgeslagen.

Thorium is geschikt voor een ander type reactor, de gesmolten zout
reactor, die ontworpen is om kernbrandstof volledig te gebruiken.

Kortom Thorium gesmolten zoutreactors produceren veel minder radioactief
afval dat ook nog eens veel minder gevaarlijk is.

Verder kan een gesmolten zoutreactor geen "meltdown" krijgen en werkt
het bij atmosferische druk waardoor je geen megakoepels en superkokend
water niet onder 130 bar druk hoeft rond te pompen.
Post by Edmund
Veel handiger dan gratis voor niks tot in de eeuwigheid zon en wind
te gebruiken. Maar niet heus.
Edmund
Totdat de zon ondergaat en de wind gaat liggen.
Zon/wind is maar beperkt bruikbaar zolang de energie niet opgeslagen kan
worden.
Sommige soorten opslag hebben een goede efficientie
(je verliest weinig energie) maar te weinig capaciteit (bijvoorbeeld
batterijen).
Andere soorten opslag (zoals waterstof) hebben een veel grotere capaciteit
maar door het omzetten en terugzetten verlies je het grootste deel
van de energie waardoor je veel meer opwekcapaciteit nodig hebt waardoor
de prijs per kWh erg hoog wordt.
Edmund
2018-07-06 09:32:00 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Idereen die nu weer opnieuw voor een miljarden verslindende subsiepot
pleit (Thorium die we niet hebben !!!_) is OF corrupt OF achterlijk.
Edmund
Thorium hebben we wel. Zwart zand op Ameland bevat Thorium.
Mooi we gaan even dicusseren over iets onbetaalbaars dat niet
bestaat!
Post by Peter Steenkamp
Verder is er een groot overschot aan Thorium erts aangezien het een
bijproduct is van de mijnbouw waar nu niets mee gedaan wordt.
Ah, net zoals benzine enige tijd geleden bedoel je?
Post by Peter Steenkamp
Als je een berg Thorium erts op je erf gestort wilt krijgen (heb je wel
een vergunning voor nodig) dan krijg je waarschijnlijk geld toe.
Waarschijnlijk zeg je, mooi daar kunnen we wat mee :-)
Post by Peter Steenkamp
Gezien de enorme energiedichtheid van Thorium (een letterlijk handjevol
Thorium is genoeg om een gemiddelde Westerling zijn hele leven van
energie te voorzien, mits je een geschikte reactor hebt)
Duh, die bestaat niet dus die hebben we niet!
NOG niet. Even wachten tot 2020 en dan bestaan ze wel (in Rusland en China)
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
en er is genoeg
om de huidige energiebehoefte van de planeet 1000 jaar te dekken.
En daarna?
Boeit me niet.
That's the spirit!
Post by Peter Steenkamp
Kernfusie?
Tuurlijk.
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Anyway we zien het wel in 2020, want zowel Rusland als China zijn de
Russia develops a fission-fusion hybrid reactor
www.neimagazine.com/news/newsrussia-develops-a-fission-fusion-hybrid-
reactor-6168535
Post by Peter Steenkamp
http://www.scmp.com/news/china/society/article/2122977/china-hopes-cold-
war-nuclear-energy-tech-will-power-warships
Post by Peter Steenkamp
http://youtu.be/lG1YjDdI_c8
Wat de Russische reactor betreft, het probleem van kernfusie is dat het
wel mogelijk is om een kernfusie reactor te bouwen, maar dat het nu nog
net zoveel energie kost als het oplevert. Maar bij kernfusie komen een
heleboel neutronen vrij die gebruikt kunnen worden om een
Thorium-naar-Uranium-233 kweekreactie op gang te brengen. Vandaar de
hybride kernfusie/Thorium reactor.
Strak plan! Kunnen we mooi opslagplaatsen gaan bouwen om het afval
lang nadat de laatste kubieke mm Thorium is omgezet op te slaan en
nog enige miljoenen jaren te bewaken.
Maar ok elke pakweg 200.000 JAAR is de straling de helft minder.
Schiet lekker op :-)
1) snel vervallend afval: geeft veel straling maar is snel opgebrand
en is na korte tijd veilig.
2) langzaam vervallend afval: duurt miljoenen jaren totdat het vervalt
maar geeft zo weinig straling dat het nauwelijks opvalt boven de
achtergrondstraling.
3) iets er tussenin, blijft enigzins lang radioactief en straalt enigszins
hard genoeg om gevaarlijk te zijn. Dit is de meest problematische categorie.
Urarium 233 hafwaaardetijd van pakweg 200.000 jaar , gewoon even in jouw
kelder oplaan ofzo?
Post by Peter Steenkamp
U-233 heeft een ander vervalpatroon dan U235 (dat altijd vervuild is met
U238 dat omgezet wordt in Plutonium. Hierdoor is
er veel minder van de problematische categorie (3).
De huidige kernreactoren zijn van een primitief ontwerp: het is in feite
gebaseerd op de eerste atoombom, en de reactor is ontworpen om die atoombom
zo langzaam mogelijk af te laten gaan. Zodra de brandstofstaven voor 0,5%
gebruikt zijn, zijn ze voorlopig onbruikbaar en worden ze als radioactief
afval opgeslagen.
Thorium is geschikt voor een ander type reactor, de gesmolten zout
reactor, die ontworpen is om kernbrandstof volledig te gebruiken.
Kortom Thorium gesmolten zoutreactors produceren veel minder radioactief
afval dat ook nog eens veel minder gevaarlijk is.
Verder kan een gesmolten zoutreactor geen "meltdown" krijgen en werkt
het bij atmosferische druk waardoor je geen megakoepels en superkokend
water niet onder 130 bar druk hoeft rond te pompen.
En de Titanic kan niet zinken oh wacht ....
Je leest een beetje te veel reclame folders van subsidie zoekers.
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Veel handiger dan gratis voor niks tot in de eeuwigheid zon en wind
te gebruiken. Maar niet heus.
Edmund
Totdat de zon ondergaat en de wind gaat liggen.
Zon/wind is maar beperkt bruikbaar zolang de energie niet opgeslagen kan
worden.
Sommige soorten opslag hebben een goede efficientie
(je verliest weinig energie) maar te weinig capaciteit (bijvoorbeeld
batterijen).
Andere soorten opslag (zoals waterstof) hebben een veel grotere capaciteit
maar door het omzetten en terugzetten verlies je het grootste deel
van de energie waardoor je veel meer opwekcapaciteit nodig hebt waardoor
de prijs per kWh erg hoog wordt.
Cijferloos kan je alles beweren vooral als je heel snel en heel vaak
het Thorium geloof gaat verkondigen, dat :
Niet bestaat
Waarvoor de geen brandstof hebben
Waarvoor Brandstof uit andere landen gekocht moet worden
( al neem jij aan dat ze het hier gratis met geld toe voor
je gaan neerleggen Keep on Dreaming)
Eerst nog -eventjes - onwikkeld getest en gebouwd moet gaan worden.
De kosten hiervan zijn???
De brandstof is eindig en het maakt afval
In jou voorbeeld maakt het Uranium, klasse.

De Thorium hype is achterlijk onzinnig nutteloos vervuilend
dus echt iets voor corrupte politici dus het zal er wel komen.

Edmund
Jos Bergervoet
2018-07-06 22:32:25 UTC
Permalink
...
...
Alleen als je ze niet opgebruikt in de reactor!
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
1) snel vervallend afval: geeft veel straling maar is snel opgebrand
en is na korte tijd veilig.
Goed dat zijn splijtingsproducten, die zijn inderdaad onbruikbaar
en moet je een tijdje af laten koelen.
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
2) langzaam vervallend afval: duurt miljoenen jaren totdat het vervalt
maar geeft zo weinig straling dat het nauwelijks opvalt boven de
achtergrondstraling.
Dat zijn de actiniden, die moet je juist niet als afval beschouwen
maar in een hoge-fluxreactor verder opbranden.
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
3) iets er tussenin, blijft enigzins lang radioactief en straalt enigszins
hard genoeg om gevaarlijk te zijn. Dit is de meest problematische categorie.
Urarium 233 hafwaaardetijd van pakweg 200.000 jaar , gewoon even in jouw
kelder oplaan ofzo?
U233 is een actinide, prima kernbrandstof, opmaken in de reactor!
Net als neptunium, plutonium, en de rest van de 18. Dan hou je
alleen maar kortlevend afval over.
Post by Edmund
De Thorium hype is achterlijk onzinnig nutteloos vervuilend
dus echt iets voor corrupte politici dus het zal er wel komen.
Verdorie, je hebt gelijk.. Zo had ik het nog niet bekeken.
--
Jos
Edmund
2018-07-07 07:04:32 UTC
Permalink
Post by Jos Bergervoet
...
Zo even weggeknipt waar jij op reageert alsof het mijn posting waren....
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
3) iets er tussenin, blijft enigzins lang radioactief en straalt enigszins
hard genoeg om gevaarlijk te zijn. Dit is de meest problematische categorie.
Urarium 233 hafwaaardetijd van pakweg 200.000 jaar , gewoon even in jouw
kelder oplaan ofzo?
U233 is een actinide, prima kernbrandstof, opmaken in de reactor!
Net als neptunium, plutonium, en de rest van de 18. Dan hou je
alleen maar kortlevend afval over.
Ah een Thorium reactor heeft dus een gewone reactor nodig voor z'n
afval? Misschien heeft Putin nog een andere oplossing voor z'n
Uranium.
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
De Thorium hype is achterlijk onzinnig nutteloos vervuilend
dus echt iets voor corrupte politici dus het zal er wel komen.
Verdorie, je hebt gelijk.. Zo had ik het nog niet bekeken.
Edmund
Jos Bergervoet
2018-07-07 09:54:06 UTC
Permalink
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
...
Zo even weggeknipt waar jij op reageert alsof het mijn posting waren....
Had je gewild!
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
U233 is een actinide, prima kernbrandstof, opmaken in de reactor!
Net als neptunium, plutonium, en de rest van de 18. Dan hou je
alleen maar kortlevend afval over.
Ah een Thorium reactor heeft dus een gewone reactor nodig voor z'n
afval?
Nee, U233 is juist de gebruikte brandstof in een 'Thorium reactor'!
Thorium is de broedstof. Dat verandert in U233 en dat is dan de
brandstof. Het is helemaal geen afval, het is de stof waar het
ding op draait.
Post by Edmund
Misschien heeft Putin nog een andere oplossing voor z'n
Uranium.
Heeft Putin een overschot aan U233 dan? Nou, dat kan zoals je
zegt op veel manieren worden opgelost. Heel goed Edmund!

..
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
De Thorium hype is achterlijk onzinnig nutteloos vervuilend
dus echt iets voor corrupte politici dus het zal er wel komen.
Verdorie, je hebt gelijk.. Zo had ik het nog niet bekeken.
Edmund
En dat was ook al zo'n wijze uitspraak.
--
Jos
Edmund
2018-07-07 12:13:34 UTC
Permalink
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
...
Zo even weggeknipt waar jij op reageert alsof het mijn posting waren....
Had je gewild!
Wat had ik gewild?
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
U233 is een actinide, prima kernbrandstof, opmaken in de reactor!
Net als neptunium, plutonium, en de rest van de 18. Dan hou je
alleen maar kortlevend afval over.
Ah een Thorium reactor heeft dus een gewone reactor nodig voor z'n
afval?
Nee, U233 is juist de gebruikte brandstof in een 'Thorium reactor'!
Thorium is de broedstof. Dat verandert in U233 en dat is dan de
brandstof. Het is helemaal geen afval, het is de stof waar het
ding op draait.
Het zal best al lees ik hierboven :

Maar bij kernfusie komen een
heleboel neutronen vrij die gebruikt kunnen worden om een
Thorium-naar-Uranium-233 kweekreactie op gang te brengen. Vandaar de
hybride kernfusie/Thorium reactor.

Niet dat het ook maar iets verandert aan 't feit dat die dingen
niet bestaan, volslagen overbodig zijn, bakken geld kosten
om ze te ontwikkelen en te maken en we de -eindige brandstof-
er niet voor hebben.
Voor de rest is het een puik idee.

Edmund
Jos Bergervoet
2018-07-07 15:35:33 UTC
Permalink
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
...
Zo even weggeknipt waar jij op reageert alsof het mijn posting waren....
Had je gewild!
Wat had ik gewild?
Tja, nu heb je het weggeknipt..
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
U233 is een actinide, prima kernbrandstof, opmaken in de reactor!
Net als neptunium, plutonium, en de rest van de 18. Dan hou je
alleen maar kortlevend afval over.
Ah een Thorium reactor heeft dus een gewone reactor nodig voor z'n
afval?
Nee, U233 is juist de gebruikte brandstof in een 'Thorium reactor'!
Thorium is de broedstof. Dat verandert in U233 en dat is dan de
brandstof. Het is helemaal geen afval, het is de stof waar het
ding op draait.
Maar bij kernfusie komen een
heleboel neutronen vrij die gebruikt kunnen worden om een
Thorium-naar-Uranium-233 kweekreactie op gang te brengen. Vandaar de
hybride kernfusie/Thorium reactor.
O, daar had ik nog niet veel van gehoord.. Misschien bedoelt men
dat die fusiereactor dan niet zo heel goed hoeft te zijn en dan
dus goedkoper wordt dan die Iter, of de Wendelstein van Angela?
Post by Edmund
Niet dat het ook maar iets verandert aan 't feit dat die dingen
niet bestaan,
Je bedoelt Thorium reactors? Ik dacht dat er ooit wel 1 of 2 van
gemaakt waren.. (misschien alleen experimentele dingetjes?)
Post by Edmund
volslagen overbodig zijn,
Tja, ons hele Universum is overbodig (net zoals de meeste andere,
tenzij je kunt aantonen wat de zin ervan is! Kun jij de mensheid
op dat punt wellicht nieuwe inzichten leveren?)
Post by Edmund
bakken geld kosten
om ze te ontwikkelen en te maken
Ze leveren dus bakken geld op voor wie ze ontwikkelt en maakt!
Leer toch een als een zakenman te denken (dat is de nieuwe trend
in de wereldorde, Edmund!)
Post by Edmund
en we de -eindige brandstof-
er niet voor hebben.
Nou ja.. niet langer dan 1000 jaar, zo ongeveer hetzelfde als
Uranium 238 (als je het netjes opbrandt en niet een groot deel
als afvalstoffen dumpt!)
Post by Edmund
Voor de rest is het een puik idee.
Absoluut. Zeker als er een goede subsidieregeling komt!
--
Jos
Edmund
2018-07-08 09:41:25 UTC
Permalink
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
...
Zo even weggeknipt waar jij op reageert alsof het mijn posting waren....
Had je gewild!
Wat had ik gewild?
Tja, nu heb je het weggeknipt..
In je dromen.
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
Post by Edmund
Post by Jos Bergervoet
U233 is een actinide, prima kernbrandstof, opmaken in de reactor!
Net als neptunium, plutonium, en de rest van de 18. Dan hou je
alleen maar kortlevend afval over.
Ah een Thorium reactor heeft dus een gewone reactor nodig voor z'n
afval?
Nee, U233 is juist de gebruikte brandstof in een 'Thorium reactor'!
Thorium is de broedstof. Dat verandert in U233 en dat is dan de
brandstof. Het is helemaal geen afval, het is de stof waar het
ding op draait.
Maar bij kernfusie komen een
heleboel neutronen vrij die gebruikt kunnen worden om een
Thorium-naar-Uranium-233 kweekreactie op gang te brengen. Vandaar de
hybride kernfusie/Thorium reactor.
O, daar had ik nog niet veel van gehoord.. Misschien bedoelt men
dat die fusiereactor dan niet zo heel goed hoeft te zijn en dan
dus goedkoper wordt dan die Iter, of de Wendelstein van Angela?
Post by Edmund
Niet dat het ook maar iets verandert aan 't feit dat die dingen
niet bestaan,
Je bedoelt Thorium reactors? Ik dacht dat er ooit wel 1 of 2 van
gemaakt waren.. (misschien alleen experimentele dingetjes?)
Post by Edmund
volslagen overbodig zijn,
Tja, ons hele Universum is overbodig (net zoals de meeste andere,
tenzij je kunt aantonen wat de zin ervan is! Kun jij de mensheid
op dat punt wellicht nieuwe inzichten leveren?)
Post by Edmund
bakken geld kosten
om ze te ontwikkelen en te maken
Ze leveren dus bakken geld op voor wie ze ontwikkelt en maakt!
Leer toch een als een zakenman te denken (dat is de nieuwe trend
in de wereldorde, Edmund!)
Post by Edmund
en we de -eindige brandstof-
er niet voor hebben.
Nou ja.. niet langer dan 1000 jaar, zo ongeveer hetzelfde als
Uranium 238 (als je het netjes opbrandt en niet een groot deel
als afvalstoffen dumpt!)
Post by Edmund
Voor de rest is het een puik idee.
Absoluut. Zeker als er een goede subsidieregeling komt!
Nope, dat is onjuist, die verspilde subsidieregeling is een
eerste vereiste.

Edmund
Peter Steenkamp
2018-07-07 20:53:12 UTC
Permalink
Post by Edmund
Niet dat het ook maar iets verandert aan 't feit dat die dingen
niet bestaan,
Ze zullen bestaan in 2020.

Zoals het Chinese spreekwoord gaat: mensen die beweren dat iets onmogelijk
is moeten de mensen die het doen niet in de weg lopen.
Edmund
2018-07-08 09:38:22 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Niet dat het ook maar iets verandert aan 't feit dat die dingen
niet bestaan,
Ze zullen bestaan in 2020.
Zoals het Chinese spreekwoord gaat: mensen die beweren dat iets onmogelijk
is moeten de mensen die het doen niet in de weg lopen.
Waar haal jij "onmogelijk" vandaan als ik zo vrij mag zijn of vind je
het gewoon leuk om een chinees spreekwoord als misleiding te gebruiken?


Edmund
Peter Steenkamp
2018-07-08 13:16:07 UTC
Permalink
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Niet dat het ook maar iets verandert aan 't feit dat die dingen
niet bestaan,
Ze zullen bestaan in 2020.
Zoals het Chinese spreekwoord gaat: mensen die beweren dat iets onmogelijk
is moeten de mensen die het doen niet in de weg lopen.
Waar haal jij "onmogelijk" vandaan als ik zo vrij mag zijn of vind je
het gewoon leuk om een chinees spreekwoord als misleiding te gebruiken?
Edmund
Waarom breng jij het argument in dat thorium reactors niet bestaan terwijl
er een in het verleden gebouwd is (Alvin Weinberg, jaren '60) en er op
dit moment minstens drie grote gebouwd worden?
Edmund
2018-07-08 16:03:22 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Post by Peter Steenkamp
Post by Edmund
Niet dat het ook maar iets verandert aan 't feit dat die dingen
niet bestaan,
Ze zullen bestaan in 2020.
Zoals het Chinese spreekwoord gaat: mensen die beweren dat iets onmogelijk
is moeten de mensen die het doen niet in de weg lopen.
Waar haal jij "onmogelijk" vandaan als ik zo vrij mag zijn of vind je
het gewoon leuk om een chinees spreekwoord als misleiding te gebruiken?
Edmund
Waarom breng jij het argument in dat thorium reactors niet bestaan terwijl
er een in het verleden gebouwd is (Alvin Weinberg, jaren '60) en er op
dit moment minstens drie grote gebouwd worden?
Dit is geen antwoord, probeer het nog eens dan kijken we daarna
verder OK?

Edmund
Goeie grutten!
2018-07-08 07:28:24 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in onwetendheid
hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het weerspannige
klimaat van onze planeet tot de orde te roepen en onder controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van natuurwetten
die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De politieke euforie na
deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende proporties.
Opgeklopt
Als we de commentaren van onze ‘leidende’ politici mogen geloven, is
hiermee een cruciale stap gezet om onze planeet van de klimaatondergang
te redden. Kennelijk is er sprake van voortschrijdend inzicht, want je
zou verwachten dat een doelstelling van een dergelijke hoog opgeklopte
importantie al jaren lang onderwerp van een brede maatschappelijke
discussie zou zijn geweest. Echter, het voornemen om tot een klimaatwet
te komen is niet terug te vinden in de verkiezingsprogramma’s van de
zeven partijen (VVD, CDA, D66, CU, GL, SP, PvdA).
Kosten
Niettemin mogen de gevolgen voor de gemiddelde kiezer er zijn. Als
belastingbetaler draait hij voor gigantische kosten op, terwijl niet
duidelijk is wat nu eigenlijk het klimaatprobleem inhoudt en of de
voorgestelde maatregelen zelfs maar tot een merkbaar effect zullen
leiden. Voor antwoorden op dat soort vragen is het wellicht dienstig je
oor niet te luisteren te leggen bij de sociologen, politicologen en
juristen die helaas de volksvertegenwoordiging in overmaat bevolken. Een
uitstapje naar de natuurkunde van het klimaat ligt eerder voor de hand.
Klimaatverschillen
Het klimaat van de aarde wordt gedefinieerd als een gemiddelde van
diverse indicatoren over een periode van zo’n dertig jaar. Een populaire
graadmeter is altijd de gemiddelde temperatuur van de aarde als geheel.
Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De resultaten van metingen
van oppervlaktetemperaturen verschillen aanzienlijk van die gedaan met
modernere satellietmethoden. Ook valt niet makkelijk in te zien wat de
relevantie van een temperatuurgemiddelde berekend tussen Groenland en de
Sahara is. Klimaat is vooral een lokale aangelegenheid en
klimaatverschillen over de hele aarde zijn groot. Een globaal gemiddelde
is een rekenexercitie zonder veel zin.
Afkoeling
In 1988 trad James Hansen, een Amerikaans auteur van klimaatmodellen, op
voor de Senaat aldaar om daar zijn toekomstvisie over het klimaat voor
de Amerikaanse politiek uiteen te zetten. Het is aardig om in 2018,
dertig jaar later, te constateren dat van zijn voorspellingen niets
gerealiseerd is. Het is niet nodig om in deze column alle elementen van
zijn ernstig tekort schietende voorspellingen de revue te laten
passeren. Dat is op andere plaatsen vaak genoeg gedaan. Het is voldoende
te constateren dat over een periode van dertig jaar, overeenkomend met
de definitie van het begrip ‘klimaat’, datzelfde klimaat zich bitter
weinig van de alarmistische voorspellingen heeft aangetrokken. De
waarnemingen van de laatste jaren laten zelfs een afkoeling van de
gemiddelde aardtemperatuur zien.
Alarmistisch
Natuurkunde begint altijd bij goede waarnemingen. Daaruit kunnen
eventuele trends volgen, maar die kunnen op toeval berusten. Vervolgens
wordt geprobeerd een theoretisch model te ontwikkelen dat de
waarnemingen kan verklaren. Een dergelijk model moet in staat zijn ALLE
meetgegevens, ook die uit een geologisch verleden, netjes te
reproduceren. Zo niet, dan is het model aan aanpassing toe. Zo zijn er
wel 100 (!!) verschillende klimaatmodellen ontwikkeld en vrijwel alle
alarmistische verhalen die u bijna dagelijks in de media opgedist
krijgt, volgen uit één van die zwaar geparametriseerde modellen.
Voorspellingen
Nu wist mijn hoog gewaardeerde promotor al te melden dat je met
voldoende parameters een olifant in een boom kon laten klimmen, en
klimaat‘wetenschap’ is verworden tot het schoolvoorbeeld dat die
stelling ondersteunt. Helaas is de discrepantie tussen grote reeksen
waarnemingen en modeluitkomsten meestal dan ook groot.
Klimaatmodellen zijn dus ongeschikt voor het doen van
klimaatvoorspellingen, zeker als het over de langere termijn gaat. Alle
verhalen over extreme toekomstige weersomstandigheden zijn gebaseerd op
die modellen, maar vinden geen steun in de steeds beter wordende
waarnemingen.
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt eveneens dat
klimaatmodellen niet geschikt zijn voor lange termijn voorspellingen en
ook deskundigen op het gebied van complexe modellering onderschrijven
dat standpunt. Einde van het klimaatalarmisme, zou je denken. Nou nee,
dat toch niet.
CO2-hype
Klimaatmodellen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat CO2 in de
atmosfeer de grote boosdoener is die onze planeet naar de afgrond
drijft. Helaas, op een geologische tijdschaal is er geen enkel verband
tussen de CO2-concentratie en de temperatuur van de aarde. Als er geen
correlatie bestaat, is ook ieder causaal verband kennelijk afwezig.
Aanwijzingen dat het toegenomen CO2-gehalte op planetaire schaal aan de
vergroening bijdraagt, kunnen niet ontkend worden. Bovendien zijn er in
de natuurkunde in de afgelopen jaren diverse nieuwe factoren onder de
aandacht gebracht die een veel betere correlatie met gemeten
temperaturen en andere indicatoren leveren dan de CO2-concentratie. Te
denken valt aan zonneactiviteit en atmosferische druk in de
planeetatmosfeer.
De fundamentele natuurkunde laat dus alle ruimte voor de
veronderstelling dat CO2 niet de drijvende kracht is achter de opwarming
van de planeet die er de laatste jaren ook niet meer is. An inconvenient
truth, om met Al Gore te spreken. Hij is overigens een van de velen die
aan de klimaathype goud geld verdiend hebben.
Onzin
Politici zijn dol op alarmisme, zolang het zich tot de verre toekomst
beperkt. Wat is er mooier dan als politicus te kunnen betogen dat door
jouw beleid de aarde gered gaat worden en dat je kleinkinderen door jouw
toedoen eindelijk een toekomst zullen hebben. Zoals onze Italiaanse
vrienden zeggen: se non è vero, è ben trovato. En aangezien je in de
Nederlandse volksvertegenwoordiging het aantal leden met
natuurwetenschappelijke kennis met een lantaarntje moet zoeken, staat de
politieke deur moeiteloos open voor de grootst mogelijke onzin.
Luchtfietserij
Maar laten we in gedachten even meegaan met diegenen die, vaak tegen de
natuurkundige observaties in, betogen dat CO2 ons hel en verdoemenis zal
brengen, wat zijn dan hun remedies tegen dat vermeende onheil? Zijn die
remedies effectief en wat kosten ze? De zeven politieke partijen zijn
het curieus genoeg eens over het feit dat fossiele brandstoffen zo snel
mogelijk uitgefaseerd moeten worden en dat wind en zon ons voor een
voortijdig en verschrikkelijk einde gaan behoeden.
Dat wind en zon zonder de essentiële back-up van gas en kolen kansloze
luchtfietserij zijn, hoe vaak moet dat nog onderbouwd met cijfers worden
betoogd? Dat kernenergie, bij voorkeur de variant thorium MSN, de enige
rationele oplossing is, hoe vaak moet dat nog met harde feiten
aangetoond worden?
Van het padje
De conclusie moet helaas luiden dat we op klimaat- en energiegebied in
Nederland volkomen van het padje zijn. Het voorgenomen beleid heeft geen
natuurwetenschappelijke basis en zal als alles meezit leiden tot een
temperatuurdaling van de aarde die onmeetbaar klein is. De illusie van
onwetende, maar eufore politici dat Nederland zo nodig weer eens
‘gidsland’ moet zijn, valt in geen enkel buitenland op. Dat is maar
beter ook, want hartelijk uitgelachen worden is internationaal zelden
een aanbeveling.
De ijsberen hoor ik trouwens al schateren.
Wat een lang gezeur!

GG
--
" Goeie grutten nog an toe "
O. Udeman
2018-07-08 09:42:34 UTC
Permalink
Post by Goeie grutten!
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in
onwetendheid hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het
weerspannige klimaat van onze planeet tot de orde te roepen en onder
controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van
natuurwetten die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De
politieke euforie na deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende
proporties.
Opgeklopt
Als we de commentaren van onze ‘leidende’ politici mogen geloven, is
hiermee een cruciale stap gezet om onze planeet van de
klimaatondergang te redden. Kennelijk is er sprake van voortschrijdend
inzicht, want je zou verwachten dat een doelstelling van een
dergelijke hoog opgeklopte importantie al jaren lang onderwerp van een
brede maatschappelijke discussie zou zijn geweest. Echter, het
voornemen om tot een klimaatwet te komen is niet terug te vinden in de
verkiezingsprogramma’s van de zeven partijen (VVD, CDA, D66, CU, GL,
SP, PvdA).
Kosten
Niettemin mogen de gevolgen voor de gemiddelde kiezer er zijn. Als
belastingbetaler draait hij voor gigantische kosten op, terwijl niet
duidelijk is wat nu eigenlijk het klimaatprobleem inhoudt en of de
voorgestelde maatregelen zelfs maar tot een merkbaar effect zullen
leiden. Voor antwoorden op dat soort vragen is het wellicht dienstig
je oor niet te luisteren te leggen bij de sociologen, politicologen en
juristen die helaas de volksvertegenwoordiging in overmaat bevolken.
Een uitstapje naar de natuurkunde van het klimaat ligt eerder voor de
hand.
Klimaatverschillen
Het klimaat van de aarde wordt gedefinieerd als een gemiddelde van
diverse indicatoren over een periode van zo’n dertig jaar. Een
populaire graadmeter is altijd de gemiddelde temperatuur van de aarde
als geheel. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De resultaten
van metingen van oppervlaktetemperaturen verschillen aanzienlijk van
die gedaan met modernere satellietmethoden. Ook valt niet makkelijk in
te zien wat de relevantie van een temperatuurgemiddelde berekend
tussen Groenland en de Sahara is. Klimaat is vooral een lokale
aangelegenheid en klimaatverschillen over de hele aarde zijn groot.
Een globaal gemiddelde is een rekenexercitie zonder veel zin.
Afkoeling
In 1988 trad James Hansen, een Amerikaans auteur van klimaatmodellen,
op voor de Senaat aldaar om daar zijn toekomstvisie over het klimaat
voor de Amerikaanse politiek uiteen te zetten. Het is aardig om in
2018, dertig jaar later, te constateren dat van zijn voorspellingen
niets gerealiseerd is. Het is niet nodig om in deze column alle
elementen van zijn ernstig tekort schietende voorspellingen de revue
te laten passeren. Dat is op andere plaatsen vaak genoeg gedaan. Het
is voldoende te constateren dat over een periode van dertig jaar,
overeenkomend met de definitie van het begrip ‘klimaat’, datzelfde
klimaat zich bitter weinig van de alarmistische voorspellingen heeft
aangetrokken. De waarnemingen van de laatste jaren laten zelfs een
afkoeling van de gemiddelde aardtemperatuur zien.
Alarmistisch
Natuurkunde begint altijd bij goede waarnemingen. Daaruit kunnen
eventuele trends volgen, maar die kunnen op toeval berusten.
Vervolgens wordt geprobeerd een theoretisch model te ontwikkelen dat
de waarnemingen kan verklaren. Een dergelijk model moet in staat zijn
ALLE meetgegevens, ook die uit een geologisch verleden, netjes te
reproduceren. Zo niet, dan is het model aan aanpassing toe. Zo zijn er
wel 100 (!!) verschillende klimaatmodellen ontwikkeld en vrijwel alle
alarmistische verhalen die u bijna dagelijks in de media opgedist
krijgt, volgen uit één van die zwaar geparametriseerde modellen.
Voorspellingen
Nu wist mijn hoog gewaardeerde promotor al te melden dat je met
voldoende parameters een olifant in een boom kon laten klimmen, en
klimaat‘wetenschap’ is verworden tot het schoolvoorbeeld dat die
stelling ondersteunt. Helaas is de discrepantie tussen grote reeksen
waarnemingen en modeluitkomsten meestal dan ook groot.
Klimaatmodellen zijn dus ongeschikt voor het doen van
klimaatvoorspellingen, zeker als het over de langere termijn gaat.
Alle verhalen over extreme toekomstige weersomstandigheden zijn
gebaseerd op die modellen, maar vinden geen steun in de steeds beter
wordende waarnemingen.
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt eveneens
dat klimaatmodellen niet geschikt zijn voor lange termijn
voorspellingen en ook deskundigen op het gebied van complexe
modellering onderschrijven dat standpunt. Einde van het
klimaatalarmisme, zou je denken. Nou nee, dat toch niet.
CO2-hype
Klimaatmodellen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat CO2 in de
atmosfeer de grote boosdoener is die onze planeet naar de afgrond
drijft. Helaas, op een geologische tijdschaal is er geen enkel verband
tussen de CO2-concentratie en de temperatuur van de aarde. Als er geen
correlatie bestaat, is ook ieder causaal verband kennelijk afwezig.
Aanwijzingen dat het toegenomen CO2-gehalte op planetaire schaal aan
de vergroening bijdraagt, kunnen niet ontkend worden. Bovendien zijn
er in de natuurkunde in de afgelopen jaren diverse nieuwe factoren
onder de aandacht gebracht die een veel betere correlatie met gemeten
temperaturen en andere indicatoren leveren dan de CO2-concentratie. Te
denken valt aan zonneactiviteit en atmosferische druk in de
planeetatmosfeer.
De fundamentele natuurkunde laat dus alle ruimte voor de
veronderstelling dat CO2 niet de drijvende kracht is achter de
opwarming van de planeet die er de laatste jaren ook niet meer is. An
inconvenient truth, om met Al Gore te spreken. Hij is overigens een
van de velen die aan de klimaathype goud geld verdiend hebben.
Onzin
Politici zijn dol op alarmisme, zolang het zich tot de verre toekomst
beperkt. Wat is er mooier dan als politicus te kunnen betogen dat door
jouw beleid de aarde gered gaat worden en dat je kleinkinderen door
jouw toedoen eindelijk een toekomst zullen hebben. Zoals onze
Italiaanse vrienden zeggen: se non è vero, è ben trovato. En aangezien
je in de Nederlandse volksvertegenwoordiging het aantal leden met
natuurwetenschappelijke kennis met een lantaarntje moet zoeken, staat
de politieke deur moeiteloos open voor de grootst mogelijke onzin.
Luchtfietserij
Maar laten we in gedachten even meegaan met diegenen die, vaak tegen
de natuurkundige observaties in, betogen dat CO2 ons hel en
verdoemenis zal brengen, wat zijn dan hun remedies tegen dat vermeende
onheil? Zijn die remedies effectief en wat kosten ze? De zeven
politieke partijen zijn het curieus genoeg eens over het feit dat
fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uitgefaseerd moeten worden en
dat wind en zon ons voor een voortijdig en verschrikkelijk einde gaan
behoeden.
Dat wind en zon zonder de essentiële back-up van gas en kolen kansloze
luchtfietserij zijn, hoe vaak moet dat nog onderbouwd met cijfers
worden betoogd? Dat kernenergie, bij voorkeur de variant thorium MSN,
de enige rationele oplossing is, hoe vaak moet dat nog met harde
feiten aangetoond worden?
Van het padje
De conclusie moet helaas luiden dat we op klimaat- en energiegebied in
Nederland volkomen van het padje zijn. Het voorgenomen beleid heeft
geen natuurwetenschappelijke basis en zal als alles meezit leiden tot
een temperatuurdaling van de aarde die onmeetbaar klein is. De illusie
van onwetende, maar eufore politici dat Nederland zo nodig weer eens
‘gidsland’ moet zijn, valt in geen enkel buitenland op. Dat is maar
beter ook, want hartelijk uitgelachen worden is internationaal zelden
een aanbeveling.
De ijsberen hoor ik trouwens al schateren.
Wat een lang gezeur!
GG
Lang maar waar. En dat laatste is een compliment waard.
Goeie grutten!
2018-07-08 09:47:54 UTC
Permalink
Post by O. Udeman
Post by Goeie grutten!
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/01/klimaatwet-triomf-van-de-politieke-natuurkunde/cadelange/
Klimaatwet: triomf van de politieke ‘natuurkunde’
Partijen roepen het klimaat tot de orde
Nederland doet het toch maar weer. Broederlijk verenigd in
onwetendheid hebben zeven politieke partijen besloten bij wet het
weerspannige klimaat van onze planeet tot de orde te roepen en onder
controle te brengen.
Dat was dan ook hoog nodig, na vierenhalf miljard jaar van
natuurwetten die in onze aardatmosfeer maar wat aanrotzooien. De
politieke euforie na deze baanbrekende stap is dan ook van ongekende
proporties.
Opgeklopt
Als we de commentaren van onze ‘leidende’ politici mogen geloven, is
hiermee een cruciale stap gezet om onze planeet van de
klimaatondergang te redden. Kennelijk is er sprake van
voortschrijdend inzicht, want je zou verwachten dat een doelstelling
van een dergelijke hoog opgeklopte importantie al jaren lang
onderwerp van een brede maatschappelijke discussie zou zijn geweest.
Echter, het voornemen om tot een klimaatwet te komen is niet terug te
vinden in de verkiezingsprogramma’s van de zeven partijen (VVD, CDA,
D66, CU, GL, SP, PvdA).
Kosten
Niettemin mogen de gevolgen voor de gemiddelde kiezer er zijn. Als
belastingbetaler draait hij voor gigantische kosten op, terwijl niet
duidelijk is wat nu eigenlijk het klimaatprobleem inhoudt en of de
voorgestelde maatregelen zelfs maar tot een merkbaar effect zullen
leiden. Voor antwoorden op dat soort vragen is het wellicht dienstig
je oor niet te luisteren te leggen bij de sociologen, politicologen
en juristen die helaas de volksvertegenwoordiging in overmaat
bevolken. Een uitstapje naar de natuurkunde van het klimaat ligt
eerder voor de hand.
Klimaatverschillen
Het klimaat van de aarde wordt gedefinieerd als een gemiddelde van
diverse indicatoren over een periode van zo’n dertig jaar. Een
populaire graadmeter is altijd de gemiddelde temperatuur van de aarde
als geheel. Dat klinkt eenvoudig, maar dat is het niet. De resultaten
van metingen van oppervlaktetemperaturen verschillen aanzienlijk van
die gedaan met modernere satellietmethoden. Ook valt niet makkelijk
in te zien wat de relevantie van een temperatuurgemiddelde berekend
tussen Groenland en de Sahara is. Klimaat is vooral een lokale
aangelegenheid en klimaatverschillen over de hele aarde zijn groot.
Een globaal gemiddelde is een rekenexercitie zonder veel zin.
Afkoeling
In 1988 trad James Hansen, een Amerikaans auteur van klimaatmodellen,
op voor de Senaat aldaar om daar zijn toekomstvisie over het klimaat
voor de Amerikaanse politiek uiteen te zetten. Het is aardig om in
2018, dertig jaar later, te constateren dat van zijn voorspellingen
niets gerealiseerd is. Het is niet nodig om in deze column alle
elementen van zijn ernstig tekort schietende voorspellingen de revue
te laten passeren. Dat is op andere plaatsen vaak genoeg gedaan. Het
is voldoende te constateren dat over een periode van dertig jaar,
overeenkomend met de definitie van het begrip ‘klimaat’, datzelfde
klimaat zich bitter weinig van de alarmistische voorspellingen heeft
aangetrokken. De waarnemingen van de laatste jaren laten zelfs een
afkoeling van de gemiddelde aardtemperatuur zien.
Alarmistisch
Natuurkunde begint altijd bij goede waarnemingen. Daaruit kunnen
eventuele trends volgen, maar die kunnen op toeval berusten.
Vervolgens wordt geprobeerd een theoretisch model te ontwikkelen dat
de waarnemingen kan verklaren. Een dergelijk model moet in staat zijn
ALLE meetgegevens, ook die uit een geologisch verleden, netjes te
reproduceren. Zo niet, dan is het model aan aanpassing toe. Zo zijn
er wel 100 (!!) verschillende klimaatmodellen ontwikkeld en vrijwel
alle alarmistische verhalen die u bijna dagelijks in de media
opgedist krijgt, volgen uit één van die zwaar geparametriseerde
modellen.
Voorspellingen
Nu wist mijn hoog gewaardeerde promotor al te melden dat je met
voldoende parameters een olifant in een boom kon laten klimmen, en
klimaat‘wetenschap’ is verworden tot het schoolvoorbeeld dat die
stelling ondersteunt. Helaas is de discrepantie tussen grote reeksen
waarnemingen en modeluitkomsten meestal dan ook groot.
Klimaatmodellen zijn dus ongeschikt voor het doen van
klimaatvoorspellingen, zeker als het over de langere termijn gaat.
Alle verhalen over extreme toekomstige weersomstandigheden zijn
gebaseerd op die modellen, maar vinden geen steun in de steeds beter
wordende waarnemingen.
Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt eveneens
dat klimaatmodellen niet geschikt zijn voor lange termijn
voorspellingen en ook deskundigen op het gebied van complexe
modellering onderschrijven dat standpunt. Einde van het
klimaatalarmisme, zou je denken. Nou nee, dat toch niet.
CO2-hype
Klimaatmodellen zijn altijd gebaseerd op de aanname dat CO2 in de
atmosfeer de grote boosdoener is die onze planeet naar de afgrond
drijft. Helaas, op een geologische tijdschaal is er geen enkel
verband tussen de CO2-concentratie en de temperatuur van de aarde.
Als er geen correlatie bestaat, is ook ieder causaal verband
kennelijk afwezig. Aanwijzingen dat het toegenomen CO2-gehalte op
planetaire schaal aan de vergroening bijdraagt, kunnen niet ontkend
worden. Bovendien zijn er in de natuurkunde in de afgelopen jaren
diverse nieuwe factoren onder de aandacht gebracht die een veel
betere correlatie met gemeten temperaturen en andere indicatoren
leveren dan de CO2-concentratie. Te denken valt aan zonneactiviteit
en atmosferische druk in de planeetatmosfeer.
De fundamentele natuurkunde laat dus alle ruimte voor de
veronderstelling dat CO2 niet de drijvende kracht is achter de
opwarming van de planeet die er de laatste jaren ook niet meer is. An
inconvenient truth, om met Al Gore te spreken. Hij is overigens een
van de velen die aan de klimaathype goud geld verdiend hebben.
Onzin
Politici zijn dol op alarmisme, zolang het zich tot de verre toekomst
beperkt. Wat is er mooier dan als politicus te kunnen betogen dat
door jouw beleid de aarde gered gaat worden en dat je kleinkinderen
door jouw toedoen eindelijk een toekomst zullen hebben. Zoals onze
Italiaanse vrienden zeggen: se non è vero, è ben trovato. En
aangezien je in de Nederlandse volksvertegenwoordiging het aantal
leden met natuurwetenschappelijke kennis met een lantaarntje moet
zoeken, staat de politieke deur moeiteloos open voor de grootst
mogelijke onzin.
Luchtfietserij
Maar laten we in gedachten even meegaan met diegenen die, vaak tegen
de natuurkundige observaties in, betogen dat CO2 ons hel en
verdoemenis zal brengen, wat zijn dan hun remedies tegen dat
vermeende onheil? Zijn die remedies effectief en wat kosten ze? De
zeven politieke partijen zijn het curieus genoeg eens over het feit
dat fossiele brandstoffen zo snel mogelijk uitgefaseerd moeten worden
en dat wind en zon ons voor een voortijdig en verschrikkelijk einde
gaan behoeden.
Dat wind en zon zonder de essentiële back-up van gas en kolen
kansloze luchtfietserij zijn, hoe vaak moet dat nog onderbouwd met
cijfers worden betoogd? Dat kernenergie, bij voorkeur de variant
thorium MSN, de enige rationele oplossing is, hoe vaak moet dat nog
met harde feiten aangetoond worden?
Van het padje
De conclusie moet helaas luiden dat we op klimaat- en energiegebied
in Nederland volkomen van het padje zijn. Het voorgenomen beleid
heeft geen natuurwetenschappelijke basis en zal als alles meezit
leiden tot een temperatuurdaling van de aarde die onmeetbaar klein
is. De illusie van onwetende, maar eufore politici dat Nederland zo
nodig weer eens ‘gidsland’ moet zijn, valt in geen enkel buitenland
op. Dat is maar beter ook, want hartelijk uitgelachen worden is
internationaal zelden een aanbeveling.
De ijsberen hoor ik trouwens al schateren.
Wat een lang gezeur!
GG
Lang maar waar. En dat laatste is een compliment waard.
</>
Maar wat wordt en gedaan aan het klimaat beheer, niets dus het schaad de
economie dus het kapitaal wint.

Goeie Gruten
--
" Goeie grutten nog an toe "

Wij verkopen gebakken lucht.
Waar luchtkastelen van worden gemaakt.
Loading...