Discussion:
Hoe terughoudendheid en andere anti-Israëlische onzin wordt gepropageerd
(te oud om op te antwoorden)
n***@gmail.com
2018-05-15 11:24:11 UTC
Permalink
Bs"d

Hoe terughoudendheid en andere anti-Israëlische onzin wordt gepropageerd

https://brabosh.com/2018/05/15/pqpct-ial/

Hoe terughoudendheid en andere anti-Israëlische onzin wordt gepropageerd

In de westelijke wereld is sprake van een voortdurende anti-Israëlische eenzijdigheid. Dat heeft ertoe geleid dat Palestijnse leiders tot de conclusie kwamen dat provocaties van Israël belangrijk zouden kunnen zijn voor hun public relations. Zulke provocaties kunnen tot anti-Israëlische reacties en vaak tot veroordelingen van de kant van bronnen zoals de Verenigde Naties, Arabische landen, de Europese Unie en enkele van haar lidstaten, NGO´s evenals enkele masochistische joodse organisaties en individuen leiden. Deze reacties bieden dan een nieuwe stimulans voor voortgezette Palestijnse provocaties.

De nieuwste, door Hamas geïnitieerde grote Palestijnse protestdemonstraties langs de grens met de Gazastrook, de “Mars van de Terugkeer”, waren niet vreedzaam. Tot hen behoorden het bekogelen met stenen, Molotovcocktails en vuur van scherpschutters op de IDF. Er waren pogingen van Palestijnen om het grenshek te vernielen en Israël binnen te dringen. Elf van de eerste Palestijnse slachtoffers werden door Israël als terroristen geïdentificeerd, waaronder enkelen van Hamas.

Bij de tweede mars, een week na de eerste, was er nieuw geweld, inclusief het in brand steken van mogelijk tot 10.000 autobanden. Er vonden opnieuw pogingen plaats om soldaten van de IDF aan te vallen evenals onder dekking van de door de brand ontstane rook Israël binnen te dringen. Sindsdien werden brandende vliegers over de Israëlische grens gestuurd, enkelen met Molotovcocktails aan hun staart bevestigd.

Toen Israël op het Palestijnse geweld reageerde, waren er veel anti-Israëlische uitlatingen, ook van westerse landen, commissies en individuele personen. Een serie daarvan volgde een of meerdere van vier patronen. Op het eerste gezicht lijken ze verstandig te zijn. Maar een oppervlakkige analyse laat al zien dat ze allemaal huichelarij en eenzijdigheid bevatten. Een paar voorbeelden zullen dat illustreren.

Het eerste patroon luidt dat Palestijnen het recht hebben om vreedzaam te demonstreren. Daarmee wordt gesuggereerd dat Israël het de Palestijnen niet mogelijk maakte om rustig op het territorium van de Gazastrook op gepaste afstand van de Israëlische grens te demonstreren. Diegenen die dat zeiden, wisten dat dit irrelevant was, want Hamas mengde zijn mensen onder de demonstranten, van waaruit ze gewelddadige en grens doorbrekende handelingen tegen Israël begingen. Tot diegenen, wier uitlatingen het Palestijnse recht op vreedzame demonstraties benadrukten, behoorden de Europese Unie, Frankrijk, de Democratische Amerikaanse senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders, evenals J-Street.

Het tweede patroon aan uitlatingen bestaat uit oproepen tot terughoudendheid. Deze kwamen in twee versies. De ene is gericht aan de volkerenmoord propagerende Hamas en het democratische Israël, met de nadruk op de laatste. Dat suggereert impliciet dat Israël desbetreffend gefaald heeft. Zulke uitlatingen kwamen van de EU, de viceminister-president van Ierland, J-Street en Rusland. Andere uitlatingen met oproepen tot terughoudendheid waren nog eenzijdiger en richtten zich alleen maar tegen Israël. Zulke uitlatingen kwamen uit Frankrijk, van Senator Elizabeth Warren en van de leider van de Unie van het hervorming-Jodendom, rabbi Rick Jacobs.

Amos Guiora, professor aan de universiteit van Utah, heeft de vele gedragscodes beschreven waarover het Israëlische leger beschikt met betrekking tot moraal en ethiek in de strijd. Het valt te betwijfelen of iets dergelijks ergens anders in een ander leger bestaat. De manier waarop deze gedragscodes aan Israëlische soldaten worden doorgegeven, werd door meerdere westerse legers hoog geprezen.

Het derde patroon van uitlatingen bevat de eis naar onafhankelijk onderzoek naar hetgeen er gebeurd is. Hier vinden we de EU in gezelschap van de toenmalige viceminister-president van Ierland en Koeweit. Diegenen die deze bewering opstellen, weten heel goed dat de logische kandidaten voor zulke pseudo-onafhankelijke onderzoeken met de Verenigde Naties verbonden commissies zijn. Het bekendste desbetreffende onderzoek was het rapport van de Goldstone-commissie. Dit document was zo extreem verdraaid, dat de schrijvers Gerald Steinberg en Anne Herzberg een compleet boek konden vullen over deze enorme verdraaiing.

Het vierde patroon van uitlatingen betreft de evenredigheid van de Israëlische reacties. Dat impliceert dat Israël´s reacties niet naar verhouding of zelfs buiten verhouding willekeurig zijn. hier vinden we de EU en Frankrijk samen met Iran, Turkije en Rusland.

Tegen eind april, toen al duidelijk was dat de demonstraties in de eerste plaats inspanningen moesten camoufleren om door de grens heen te breken, gaf de VN-commissaris voor de mensenrechten, Zeid Ra´ad al-Hussein, een verklaring af over wat er bij de demonstratie van de burgers met stenengooiers en Molotovcocktails aan de hand was. Hij zei dat er overdreven geweld tegen de demonstranten zou zijn gebruikt – niet eenmaal, niet tweemaal, maar herhaaldelijk.

Bovendien zijn er meer uitlatingen van westerse landen. De langjarige anti-Israël ophitser Jeremy Corbyn, partijchef van de Britse Labour Party, eiste een onderzoek naar de wapenverkopen van zijn land aan Israël.

Amnesty International, dat in feite alleen maar in deeltijd mensenrechten NGO is, publiceerde op 27 april een stellingname, waarin werd gezegd: “Deze mensen protesteren alleen maar vanwege hun ondraaglijke omstandigheden en eisen het recht om terug te keren naar hun huizen en steden, die in het huidige Israël liggen.” Opnieuw werden de regeringen er wereldwijd toe opgeroepen om “na de buitenproportionele reactie op massademonstraties langs het hek, dat de Gazastrook van Israël scheidt, een omvangrijk wapenembargo tegen Israël op te leggen.”

Hamas kan blij zijn. des te meer, omdat zij zich veel meer bezighoudt met anti-Israëlische reacties in de westerse wereld dan om de dode Palestijnse burgers. Zulke westerse reacties stimuleren meer door Hamas geïnitieerde, gewelddadige demonstraties – de organisatie blijft aansporen tot anti-Israëlische reacties. Westerlingen, die deze verklaringen afgeven, zouden kunnen beweren dat ze niet de bedoeling hadden om prikkels te bieden aan Hamas. Ze zouden intussen geleerd moeten hebben dat deze reactie een voortzetting van Palestijns geweld en van de productie van meer slachtoffers dient.

door Dr. Manfred Gerstenfeld
jdewitte
2018-05-15 11:52:50 UTC
Permalink
Post by n***@gmail.com
Bs"d
Hoe terughoudendheid en andere anti-Israëlische onzin wordt gepropageerd
https://brabosh.com/2018/05/15/pqpct-ial/
Hoe terughoudendheid en andere anti-Israëlische onzin wordt gepropageerd
x..
L.S./20180515-13h:40CEST, ad
Post by n***@gmail.com
Amnesty International,
x..
ca1970er jaren stond het lidmaatschap alleen open voor Rechten-Profs
= zoals deze Organisatie allereerst en vooral als 'n IURIDISCHe qua Gezag/Kracht aan de RUU/Rechten werd propageerd/gesuggereerd;
Thans is door wijziging "Amnesty" allereerst en vooral een POLITIEKe!
jos.
----
j***@gmail.com
2018-05-15 12:38:33 UTC
Permalink
Post by jdewitte
Post by n***@gmail.com
Bs"d
Hoe terughoudendheid en andere anti-Israëlische onzin wordt gepropageerd
https://brabosh.com/2018/05/15/pqpct-ial/
Hoe terughoudendheid en andere anti-Israëlische onzin wordt gepropageerd
x..
L.S./20180515-13h:40CEST, ad
Post by n***@gmail.com
Amnesty International,
x..
ca1970er jaren stond het lidmaatschap alleen open voor Rechten-Profs
= zoals deze Organisatie allereerst en vooral als 'n IURIDISCHe qua Gezag/Kracht aan de RUU/Rechten werd propageerd/gesuggereerd;
Thans is door wijziging "Amnesty" allereerst en vooral een POLITIEKe!
jos.
----
Bs"d

Amnesty International steunpilaar Israëls vijanden.

http://www.franklinterhorst.nl/Amnesty%20International%20steunpilaar%20Isra%C3%ABls%20vijanden.htm

Amnesty heeft al jaren een zeer twijfelachtige reputatie als het om Israël gaat. Israël houdt al jarenlang vol dat organisaties zoals Amnesty International en hun leiders de Joodse Staat geen eerlijke kans geven wegens persoonlijke vooroordelen en gepolitiseerde standpunten over het conflict met het PLO-bewind in Ramallah en Hamas, de terreurbeweging in Gaza. Het jaarverslag 2015 – 2016 is opnieuw 2014 een anti-Israël smeerstuk geworden.(www.amnesty.org) Zoeken op Israël levert 132 hits op, op Saoedi-Arabië 61, op Iran 55 en de Islamitische Staat wordt 24 keer genoemd. De Palestijnse terreurleider Abu Mazen (Mahmoud Abbas) wordt respectvol met name genoemd.

Screenshot_80De directeur van Amnesty International, Salil Shetty.

Volgens Amnesty handhaafde Israël zijn meedogenloze land-, zee- en luchtblokkade van Gaza, kneep de reconstructie af na de verwoestingen veroorzaakt door het gewapend conflict in 2014. Op de bezette Westelijke Jordaanoever bleef Israël illegale nederzettingen bouwen en strenge beperkingen in de bewegingsvrijheid opleggen aan Palestijnen met behulp van een reeks van militaire controleposten, slagbomen en een hek/muur dat zich honderden kilometers uitstrekt. Duizenden Palestijnen die zich verzetten tegen de militaire bezetting door Israël of die betrokken waren bij de protesten daartegen werden gearresteerd en gedetineerd, en honderden werden vast gehouden onder hernieuwbare administratieve maatregelen die de autoriteiten de bevoegdheid geven om hen voor onbepaalde tijd vast te houden zonder aanklacht of proces; anderen werden doodgeschoten door Israëlische troepen, die regelmatig buitensporig geweld gebruiken tegen Palestijnse demonstranten. De spanning steeg fors in het laatste kwartaal van het jaar te midden van een golf van steekpartijen en andere aanvallen op Israëliërs door individuele Palestijnen. Israëlische soldaten en de politie reageerden met dodelijk geweld, soms ook in omstandigheden waarin individuen geen direct levensgevaar opleverden. Israëlische troepen doodden ten minste 156 Palestijnen uit de bezette Palestijnse gebieden, met inbegrip van kinderen, vooral in het laatste kwartaal van het jaar, sommige in expliciet buitengerechtelijke executies …

Ook in het rapport van 27 februari 2014 werd schaamteloos op Israël ingehakt en de haat tegen de Joodse staat verder aangewakkerd. Ook dit rapport was verre van onpartijdig, eenzijdig en vol met anti-Israël propaganda en liet zien hoe deze organisatie de weg is kwijtgeraakt. In het 87 pagina’s tellend rapport beschuldigt Amnesty Israël van ‘buitensporig geweld, gerichte moorden die als oorlogsmisdaden moeten worden beschouwd en andere ernstige schendingen van het internationaal recht tegen de Palestijnen.’ Volgens Amnesty zijn er in 2013 meer ‘Palestijnen’ gedood dan in 2011 en 2012 samen en zegt dat er sinds 2011 meer dan 8000 ‘Palestijnen’ gewond zijn geraakt waaronder 1500 kinderen door rubberen kogels en traangas. De groep roept Israël op “om een onafhankelijk, onpartijdig, transparant en snel onderzoek te doen naar alle meldingen van Palestijnse burgers die werden gedood of ernstig gewond raakten door de acties van de Israëlische troepen.” Amnesty dringt er bij de Verenigde Staten, de Europese Unie en de rest van de internationale gemeenschap op aan om “alle leveringen van wapens, munitie en andere goederen naar Israël op te schorten” om Israël onder druk te zetten tot het toegeeft.

Zonder de druk van de internationale gemeenschap zal de situatie in de nabije toekomst niet veranderen, meent Philip Luther, Amnesty-directeur voor het Midden-Oosten en Noord-Afrika. 'Als de Israëlische autoriteiten de wereld willen bewijzen dat zij zich inzetten voor de democratische beginselen en zich houden aan de internationale normen inzake mensenrechten, moeten ze stoppen met moorden en onnodig gebruik van geweld', aldus Philip Luther.

Professor Gerald Steinberg van de in Jeruzalem gevestigde onderzoeksorganisatie NGO-Monitor noemt de beschuldigingen in het rapport “roekeloos, schaamteloos bevooroordeeld en weerspiegelen het gebrek aan een geloofwaardig onderzoek van de feiten” en spreekt verder van politieke oorlogsvoering en valse beschuldigingen.

Ook de Israëlische regering reageerde vanzelfsprekend furieus op het rapport omdat het zoals altijd weer zeer eenzijdig is opgesteld. Woordvoerder Yigal Palmor van de Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het rapport ruikt naar 'vooroordelen, discriminatie en racisme'. In een reactie op het rapport stelde het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat Amnesty Israël het recht op zelfverdediging ontzegt. Het Israëlische leger zegt in een verklaring, dat Amnesty het vorig jaar sterk toegenomen geweld van de door het PLO-bewind opgehitste jongeren tegen Israël volledig negeert. Het rapport verzwijgt de al maanden aan de gang zijnde gewelddadige demonstraties en terreur tegen Israëlische troepen met de bedoeling de troepen te provoceren resulterende in de dood van demonstranten zodat Israël weer aan de schandpaal genageld kan worden. Het gaat om criminele acties georkestreerd door Abu Mazen en trawanten om de wereldopinie tegen Israël op te hitsen.

Natuurlijk meldt het rapport niet dat de Arabische slachtoffers voornamelijk het gevolg zijn van gewelddadige acties tegen het Israëlische leger. In een reactie zegt de woordvoerder van het Israëlische Leger dat Amnesty op geen enkele manier rekening heeft gehouden met de enorme toename van gewelddadigheden waarin het leven van burgers en militairen dag in dag uit ernstig gevaar lopen. Het aantal terreuraanslagen is in 2013 verdubbeld ten opzichte van 2012. In totaal werden 1271 terroristische aanvallen geregistreerd waarbij maar liefst 132 gewonden zijn gevallen vanwege aanvallen met stenen. Nir Barkat, de burgemeester van Jeruzalem, zei voor Israëls Channel 10 News, dat het tijd wordt om 'een steen als een wapen te behandelen', en hard op te treden tegen degenen die lukraak Joodse mannen, vrouwen en kinderen met stenen aanvallen. Onder de 1271 aanvallen waren 201 aanslagen met vuurwapens en 16 zelfmoordaanslagen.

rocksStenen zijn een dodelijk wapen maar Amnesty richt zijn aanval slechts op Israël

Zes Israëli's werden bij aanslagen gedood. Van de zes dodelijke slachtoffers stierven er drie door een aanval met een mes, twee werden doodgeschoten door sluipschutters, en een werd gedood na ontvoering door Arabische terroristen. In het rapport van Amnesty is sprake van een ernstig gebrek aan objectiviteit en om zaken in de juiste context of verhouding te plaatsen. Het rapport besteedt geen enkele aandacht aan alle genoemde terreur en bekommert zich op geen enkele manier om de slachtoffers aan Israëlische kant.

Dat het PLO-bewind verantwoordelijkheid draagt voor al deze aanslagen mag duidelijk zijn. Abu Mazen en trawanten zijn al maanden druk doende de bevolking op te hitsen met de meest smerige antisemitische video’s, met het verkondigen van leugens over recht op het land en het eren van moordenaars met bloed aan hun handen van onschuldige Israëlische burgers. De haatuitzendingen op de PLO-tv zijn praktisch dagelijkse kost. Kinderen zingen het lied "Oh flying bird," in een uitzending van PLO-tv “Mijn land Palestina is prachtig. Wij zullen terugkeren naar Safed, en dan naar Tiberias, Akko, Haifa en Jaffa” allemaal plaatsen die in Israël liggen. Het PLO-bewind ziet de vernietiging van Israël als een reële mogelijkheid. Hier wordt een hele generatie kinderen geïndoctrineerd met haat en de gedachte dat het mogelijk is de staat Israël te vernietigen en alle Joden uit het land te verwijderen. Deze kinderen groeien op in een doodscultuur waar de echte wil om tot vrede met Israël te komen, totaal wordt getorpedeerd.

Ze kunnen weer juichen in Ramallah om hun nieuwe “helden” en “martelaren” en hun namen bijschrijven op hun ellenlange lijst van geboefte die er een hobby van hebben gemaakt onschuldige Israëlische burgers te vermoorden.

Amnesty verbonden met Hamas en Moslimbroederschap

De Engelse krant de Times (London) heeft Yasmin Hussein, een senior official van Amnesty, gelinkt aan Hamas en met de Moslim Broederschap.Yasmin Hussein is het hoofd van de mensenrechten en godsdienstafdeling van Amnesty. Hussein is gelieerd aan een Britse “hulporganisatie” die Hamas financiert. Bovendien blijkt Hussein persoonlijke relaties te hebben met een senior official van de Moslim Broederschap en logeerde bij deze official thuis in Egypte. Maar dat is niet alles. Husseins echtgenoot blijkt Musabbeh te zijn. In een proces in 2013 werden beide betrokken geacht bij een samenzwering, volgens documenten uit de Verenigde Arabische Emiraten. De betrokkenheid liep via een liefdadigheidsclub in Bradford, die deel was van een complex financieel en ideologisch netwerk, dat vanuit Engeland en Ierland als hub fungeerde voor de Moslim Broederschap en zijn vestiging in de VAE.

Amnesty bleek op de hoogte te zijn van de ontmoeting van Yasmin met het senior lid van de Egyptische Moslim Broederschap Ady al-Qazzaz. Deze al-Qazzaz werd door de onderwijzersbond in Egypte beschuldigd van het binnenbrengen van de Moslim Broederschap (en zijn gedachtenn) in het Egyptische onderwijs. Bij diezelfde ontmoeting zaten ze beiden aan een familiemaaltijd en bleef Yasmin in het privé huis overnachten. In het huis van Qazzaz, wiens zoon Khaled de secretaris van de Moslim Broederschap was voor buitenlandse zaken en wiens dochter Mona de officiële woordvoerster van de Moslim Broederschap was. Dit alles tegen de gedragscode van Amnesty in. Daarop werd een onderzoek ingesteld naar Yasmin, die zei geen idee van de connecties van de al-Qazziz familie te hebben… Zij kreeg een berisping en haar werd verteld dat dit niet weer mocht gebeuren. Amnesty gaf een verklaring uit waarbij ze verklaarde dat de band tussen Yasmin en de Moslim Broederschap niet bestond. Het lijkt echter zeer waarschijnlijk dat via Yasmin er wel degelijk banden zijn met terroristische organisaties, in ieder geval een financiële band.
Amnesty wordt hier absoluut niet geloofwaardiger door en de twijfels aan de oprechtheid van Amnesty krijgen hierdoor meer betekenis.

Dit zou de obsessie met Israël kunnen verklaren. Het blijft vreemd dat Amnesty wel wetenschappelijk onderzoek laat doen, zoals het onderzoek van Donatella Rovera en vervolgens niets, maar dan ook niets met dat onderzoek doet. Integendeel, het beweert juist die dingen waarvan Donatella zegt dat ze niet (kunnen) kloppen. En vervolgens beweert Amnesty na hun waardeloze onderzoek – waarbij het Donatella`s rapport “vergeet” – op onzinnige gronden dat Israël oorlogsmisdaden pleegt.

http://bit.do/antisem-int
j***@gmail.com
2018-05-15 12:40:35 UTC
Permalink
Bs"d

Bs'd

"Earlier this week, the London-based Amnesty International released a report in which it claimed the IDF showed "shocking disregard" for civilians during the Gaza war."


Amnesty International is helemaal de weg kwijt:

De morele ineenstorting van Amnesty International
Maandag, 17 November 2014 13:03

http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/25523/Default.aspx


Op 5 november 2014 publiceerde Amnesty International zijn recentste aanval op Israël, met de zoveelste tirade waarin ze de Joodse Staat beschuldigden van genocide en andere oorlogsmisdaden.

'Alle landen zijn gelijk, maar één is minder gelijk dan de andere.'

Later diezelfde dag werd Israël in een Twitterbericht van een hogere Amnesty-medewerker rechtstreeks gelijkgesteld aan ISIS, de barbaarse jihadistische terreurorganisatie. Amnesty International vergelijkt nu de democratische Staat Israël met verkrachters, onthoofders en genocidale moordenaars.

Hoe kon een zo hoog gerespecteerde organisatie in zo’n diepe morele verwarring vallen?

Amnesty International begon als een beweging die gewetensgevangenen hielp om ‘amnestie’ te krijgen van onderdrukkende regeringen. Zij werd beroemd om het aan de dag brengen van de verschrikkelijke toestanden waaraan politieke gevangenen in de vroegere Sovjetunie blootstonden. Destijds was Amnesty een sterke kracht, die internationaal de aandacht vestigde op veel bekende refuseniks, waaronder de Joodse gevangenen Natan Sharansky en Ida Nudel.

Ander doelwit zoeken

Met de val van de Sovjetunie verloor Amnesty zijn bestaansrecht, en de financiële steun voor de organisatie stortte in. Hij had een ander object van internationale bezorgdheid nodig, en Israël bleek een gemakkelijk en profijtelijk doelwit. Hun recente verhaal over Israëlische oorlogsmisdaden is het zoveelste voorbeeld van hoe Amnesty gebruik maakt van de internationale haat tegen de Joodse Staat.

De morele ineenstorting van Amnesty werd echt duidelijk in 2002, toen op de VN-Wereldconferentie tegen Racisme in Durban (Zuid-Afrika) afgevaardigden van Amnesty uitsluitend Israël beschuldigden.

Ondanks alle overduidelijke wereldwijde voorbeelden van racisme en mensenrechtenschendingen, vonden afgevaardigden van Amnesty het nodig om uitsluitend één volk eruit te lichten: Israël. De secretaris-generaal van Amnesty gaf later toe, dat de organisatie ook andere landen had moeten noemen, maar het kwaad was al geschied. De conferentie publiceerde een schandelijk anti-Israëldocument, dat de Joodse Staat bestempelde als een nog groter kwaad dan enig ander volk op de wereld.

De val van Amnesty in morele absurditeit werd nog dieper, toen hij in 2006 Israël beschuldigde van misdaden tegen de menselijkheid, terwijl ze weigerden om Hezbollah zelfs maar te bekritiseren om de 3900 raketten die ze op Israëlische steden hadden afgeschoten en die 44 Israëlische burgers doodden en er nog eens 1400 verwondden.
Hezbollah gebruikte menselijke schilden en vermoordde honderden van zijn eigen mensen, maar voor de agenda van Amnesty kwam het beter uit om Israël te bekritiseren.

En nu, zelfverzekerd in zijn rol als leidende bestoker van Israël, is Amnesty begonnen met het aanstellen van antisemitische medewerkers. In 2010 nam Amnesty Deborah Hyams aan als onderzoekster voor hun afdeling Israël, bezette Palestijnse gebieden en Palestijnse Autoriteit. Hyams heeft een uitgebreide achtergrond op het gebied van anti-Israël activisme. Zij is medeondertekenaar van een brief, waarin wordt beweerd dat Israël een Staat is, die ‘gegrondvest is op terrorisme.’

De directeur van Amnesty International Finland, Frank Johansson, noemde Israël in zijn blog in augustus 2010 ‘schorem’. Amnesty International Australië heeft verschillende malen zijn excuses moeten aanbieden voor antisemitische Facebook-posts die Hitler prezen, de Joden een kankergezwel noemden en opriepen de Joden te doden.

In 2013 kende Amnesty zijn prijs Ambassadeur van het Geweten toe aan Roger Waters, die musicus van Pink Floyd die onvermoeibaar oproept tot boycot van de Joodse Staat, en die in zijn shows een levensgroot opblaasbaar varken met een Davidsster toont.

Campagnemanager Krystian Benedict zei tegen een journalist dat 'Israël op de lijst staat van stomme dictatoriale regimes die de basale mensenrechten misbruiken – net als Birma, Noord-Korea, Iran en Soedan: zijn regering heeft dezelfde wellustige houding tegenover menselijke wezens'. Op 5 november 2014 tweette Benedict, nadat Israël bezwaar had aangetekend tegen het recentste partijdige rapport van Amnesty, dat Israël gelijk staat aan de kwaadaardige terreurgroep ISIS.

Amnesty International heeft ook toegegeven, dat hij samenwerkt met een in Zwitserland gevestigde mensenrechtengroep, waarvan de Qatarese medeoprichter ervan is beschuldigd Al Qaida te financieren.

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen, maar het plaatje is duidelijk. Amnesty International is zijn morele kompas kwijt dat het ooit volgde, en het is diep in de modder weggezakt. Vermijd elk contact.

David Lazarus.

http://bit.do/antisem-int
Bert(AWRvB)
2018-05-15 23:10:43 UTC
Permalink
Op 15-5-2018 om 13:24 schreef ***@gmail.com:

<KNIP>


Overheid van Israël verbiedt burgers om kritiek te hebben op overheid
Israël!
--
Bert ( A W RvB )
(Adres op website)
***@awrvb.nl
http://www.awrvb.nl
Twitter: awrvbnl

***
US spaceships maximum velocity:
One light-year a minute.
http://projectcamelot.org/lang/en/clifford_stone_interview_transcript_en.html
***
AWN http://www.awn-archeologie.nl
GEA http://www.gea-geologie.nl
NVR http://www.ruimtevaart-nvr.nl
Sterrenkunde http://www.dekoepel.nl
UFOwijzer http://ufowijzer.nl
Manok62
2018-05-16 09:03:53 UTC
Permalink
Post by Bert(AWRvB)
<KNIP>
Overheid van Israël verbiedt burgers om kritiek te hebben op overheid
Israël!
Hier wordt de burgers de mond gesnoerd, zelfde laken een pak!
R.Phillips
2018-05-16 10:41:50 UTC
Permalink
Post by Manok62
Post by Bert(AWRvB)
<KNIP>
Overheid van Israël verbiedt burgers om kritiek te hebben op overheid
Israël!
Hier wordt de burgers de mond gesnoerd, zelfde laken een pak!
Ga eens een weekje Israel doen. De reis naar huis stokt altijd bij de
luchthaven van Tel Aviv. De AIVD ondervraagt op Schiphol geen Israeli
onderweg naar huis.

https://www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen/israel

R

Loading...