Discussion:
OpinieZ: Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
(te oud om op te antwoorden)
Barokino
2018-07-07 18:17:36 UTC
Permalink
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/

Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar

Kroonjuwelen EU dienen geforceerde integratiestrategie

Twee kroonjuwelen van de Europese samenwerking zijn de euro en de
Schengenruimte. Ze staan voor een gemeenschappelijke munt en open
grenzen. Wie veel door Europa reist zal de grote voordelen van beide
beamen. We hebben geen last meer van paspoortcontroles en wisselkoersen.
Maar het zijn nu juist deze beide Europese verworvenheden die het
voortbestaan van de Europese samenwerking ernstig bedreigen. Zowel de
gemeenschappelijke munt als de open grenzen vereisen een omslag van 180
graden. Maar Europese mastodonten als Juncker en Timmermans zullen
daartoe niet in staat zijn.

Ashoka Mody

Afgelopen week waren zowel de euro als de open grenzen in het nieuws. De
euro vanwege het boek Euro Tragedy, a Drama in Nine Acts van voormalig
onderdirecteur Europa van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Ashoka
Mody. De open grenzen vanwege de ingelaste Europese top over het
migratiebeleid.

Ashoka Mody fileert in zijn boek de manier waarop Europese politici al
sinds 1969 willens en wetens de euro op een volstrekt onverantwoorde
manier doordrukten. In een rapport uit 1970 van de Luxemburgse premier
Werner staat heel duidelijk dat een gezamenlijke munt alléén kan slagen
als het economisch beleid van de lidstaten gecentraliseerd wordt en er
een gemeenschappelijke begroting komt. Anders is een gemeenschappelijke
munt het recept voor veel ellende.

Toch werd de euro ingevoerd, wetende dat die zonder de noodzakelijke
randvoorwaarden tot mislukken gedoemd was. Met alle gevolgen van dien.

Misleiding

Mody concludeert in een interview met Telegraaf-journalist Martin Visser
dat de euro een onverantwoord project was en is. Hij verwerpt het
verweer van politici dat de euro ons vrede, groei en welvaart zou
brengen en onvermijdelijk hoort bij een interne markt. Die argumenten
werden en worden volgens hem slechts gebruikt om de bevolking te misleiden.

Open grenzen

Voor de open grenzen geldt hetzelfde. Het Akkoord van Schengen uit 1985
had tot doel de geleidelijke afschaffing van de gemeenschappelijke
grenzen tussen de deelnemende landen. Daarmee werd vrij verkeer
nagestreefd van de burgers van de deelnemende landen, de overige staten
van de Europese Unie en een aantal derde landen, zoals Noorwegen,
IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Deze doelstelling kon natuurlijk alléén gerealiseerd worden als de
niet-gemeenschappelijke buitengrenzen van het Schengengebied gesloten
bleven voor burgers van ándere landen. Anders zijn open binnengrenzen
het recept voor veel ellende. Dat waren de Europese politici zich in
1985 terdege bewust.

Toch werden Europese binnengrenzen geopend zónder adequate bewaking van
de buitengrenzen. Met alle gevolgen van dien. De jonge conservatieve
Oostenrijkse premier Sebastian Kurz – sinds 1 juli voor het komende
halfjaar voorzitter van de EU – is pas de eerste Europese politicus die
dit onder ogen ziet met zijn sterke pleidooi voor gemeenschappelijke
bewaking van de Europese buitengrenzen.

Het voorgaande roept twee vragen op. Eén: hóe kon dit gebeuren? Twee:
wát moet er gebeuren om het tij te keren?

Rapport-Werner

Het antwoord op de eerste vraag wordt gegeven in het genoemde
rapport-Werner. Daarin staat: “The economic and monetary union thus
appears as a leaven for the development of political union without the
long run it will be unable to do without.” Telegraaf-journalist Martin
Visser wijst er op dat Werner het woord leaven gebruikt, zuurdesem,
gist. Als het zuurdesem eenmaal in het Europese deeg zit dan gaat het
gisten en is een politieke unie onvermijdelijk geworden. Onomkeerbaar.

Onomkeerbaar

Hetzelfde geldt voor de open grenzen die ongebreidelde migratie uit
Afrika en andere werelddelen onvermijdelijk tot gevolg hebben. Hier is
het Eurocommissaris Frans Timmermans die met zijn uitspraak dat
‘Europeanen en Afrikanen elkaars broeders en zusters zijn met dezelfde
bestemming’ er geen misverstand over laat bestaan dat hun vermenging in
Europa – als het al niet het vooropgezette doel was – in elk geval is
ingecalculeerd en geaccepteerd. Ook hier weer onomkeerbaar. Er is geen
houden meer aan.

De ban gebroken

Het antwoord op de tweede vraag vloeit daar automatisch uit voort.
Onomkeerbare ontwikkelingen kunnen maar op één manier worden gestopt of
omgebogen. Door het beleid 180 graden om te gooien. Sebastian Kurz heeft
ten aanzien van de open grenzen de ban gebroken. Zijn eis om de Europese
buitengrenzen streng te gaan bewaken en migranten búiten Europa op te
vangen om oorlogsvluchtelingen van economische migranten te kunnen
onderscheiden verdient steun.

Het gist van de euro uit het brood van de Europese politieke unie halen
is zo mogelijk nóg moeilijker. Maar het zal toch moeten gebeuren als we
de overgang naar de door de Franse president Macron gewenste
transferunie, waarin de rijke Europese landen de arme permanent moeten
ondersteunen, willen voorkomen.

Omslag

Maar nóg belangrijker is dat het type Europese politici, zoals Juncker
en Timmermans rigoureus wordt vervangen. Zij hebben de democratische
besluitvorming de afgelopen decennia doelbewust genegeerd. Door het in
gang zetten van mechanismen, zoals de euro en de open grenzen, die
onomkeerbare ontwikkelingen in werking stelden. Met alle gevolgen van
dien. Ook hier is een omslag van 180 graden noodzakelijk.
Manok62
2018-07-07 18:47:00 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Kroonjuwelen HEB JE DUS IN JE BROEK HOU DAT VERDER SLAP GELUL MAAR BIJ JE
:-P
Indi
2018-07-07 23:09:12 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Als het te moeilijk wordt, dan beginnen met NEXIT.
Er zullen meer landen volgen, dus einde van EU.
Samenwerken kan ook zonder EU.

Indi
O. Udeman
2018-07-07 23:45:00 UTC
Permalink
Post by Indi
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Als het te moeilijk wordt, dan beginnen met NEXIT.
Er zullen meer landen volgen, dus einde van EU.
Samenwerken kan ook zonder EU.
Indi
Uiteraard. En dat gebeurde ook al ver voor de introductie der euro en de
pogingen een politieke eenheid te scheppen. De propagandaverhalen over
de eenheid der EU en het voorkomen van oorlog, zijn onwaar, aangezien er
al meer dan 70 jaar vrede is in de kernlanden van dit werelddeel,
terwijl de EU in zijn huidige politieke vorm pas van zeer recente datum
is. En juist in die vorm wordt het continent in ernstige mate bedreigd.
En dat niet van binnen uit maar van buitenaf. .

"Onderzoek alles en behoud het goede" is een oud gezegde en dat kan men
hier ook op toepassen. Moeilijk is het niet, brexit is een mooi
voorbeeld dat we kunnen gebruiken. De moeilijkheid daarmee is niet de
zakelijke afspraken die nodig zijn (men kan de goed werkende afspraken
die al bestaan eenvoudig voortzetten en de niet werkzame afspraken
schrappen.) Het probleem is de onwil van de EU om macht af te staan. En
precies dat is wat nodig is om de boel gezond te krijgen.
joh
2018-07-08 07:25:04 UTC
Permalink
Post by O. Udeman
Post by Indi
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Als het te moeilijk wordt, dan beginnen met NEXIT.
Er zullen meer landen volgen, dus einde van EU.
Samenwerken kan ook zonder EU.
Indi
Uiteraard. En dat gebeurde ook al ver voor de introductie der euro en de
pogingen een politieke eenheid te scheppen. De propagandaverhalen over
de eenheid der EU en het voorkomen van oorlog, zijn onwaar, aangezien er
al meer dan 70 jaar vrede is in de kernlanden van dit werelddeel,
terwijl de EU in zijn huidige politieke vorm pas van zeer recente datum
is. En juist in die vorm wordt het continent in ernstige mate bedreigd.
En dat niet van binnen uit maar van buitenaf. .
"Onderzoek alles en behoud het goede" is een oud gezegde en dat kan men
hier ook op toepassen. Moeilijk is het niet, brexit is een mooi
voorbeeld dat we kunnen gebruiken.
Brexit als voorbeeld dat het niet moeilijk is. Chapeau, je moet er maar opkomen.

De moeilijkheid daarmee is niet de
Post by O. Udeman
zakelijke afspraken die nodig zijn (men kan de goed werkende afspraken
die al bestaan eenvoudig voortzetten en de niet werkzame afspraken
schrappen.) Het probleem is de onwil van de EU om macht af te staan. En
precies dat is wat nodig is om de boel gezond te krijgen.
het varken uit Stettin
2018-07-08 08:58:14 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
R.Phillips
2018-07-08 09:36:22 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
Wacht maar tot je met zomervakantie gaat .
1] Dan kom je er niet meer in of uit omdat allerlei regels met passen en
identiteitskaarten niet geldig meer zijn.
2] de Euro die intussen is afgeschaft levert je een navordering op ter
grootte van de hele vakantie.

R
Barokino
2018-07-08 14:41:27 UTC
Permalink
Post by R.Phillips
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
Wacht maar tot je met zomervakantie gaat .
1] Dan kom je er niet meer in of uit omdat allerlei regels met passen en
identiteitskaarten niet geldig meer zijn.
2] de Euro die intussen is afgeschaft levert je een navordering op ter
grootte van de hele vakantie.
R
Die navordering stuur ik door naar de uitvinders van de euro
R.Phillips
2018-07-08 14:57:03 UTC
Permalink
Post by Barokino
Post by R.Phillips
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
Wacht maar tot je met zomervakantie gaat .
1] Dan kom je er niet meer in of uit omdat allerlei regels met passen en
identiteitskaarten niet geldig meer zijn.
2] de Euro die intussen is afgeschaft levert je een navordering op ter
grootte van de hele vakantie.
R
Die navordering stuur ik door naar de uitvinders van de euro
Die hebben zich allang gevrijwaard.

R
KPGH
2018-07-08 09:52:02 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen) staten
een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds divergerende lokale
belangen en privileges zouden kunnen worden behouden, maar anderzijds
voldoende zou worden 'samengewerkt' om zich te kunnen verdedigen tegen
gemeenschappelijke gevaren.

Dat blijkt vooral goed te werken zolang de gevaren theoretisch zijn,
want als 'the shit hits the fan', dan ontstaan een 'overlegmodel'
onvermijdelijk conflicten tussen 'soevereine' individueel te kleine
staatjes rond de vraag hoe te reageren op 'clear and present danger'.

Hoorde ooit iemand opmerken dat een efficiënte (dwingende) (federale)
constitutie is als een skelet dat men in een gezond lichaam niet ziet en
niet opmerkt, maar waarvan de noodzaak snel duidelijk wordt als de druk
van buitenaf te groott wordt en iets breekt.

De situatie binnen Europa lijkt nu dat parasitaire propaganda daarvan
gebruik maakt door niet de zwakte en ziekte van het skelet, maar het
skelet zelf verantwoordelijk te maken voor de zich manifesterende
ziekte.

Aldus doet men er wellicht verstandig aan met betrekking tot de zich in
het Europese kerngebied nu snel accumulerende bedreigingen de woorden
van Franklin te herinnen: "We must indeed all hang together, or most
assuredly we shall all hang separately." :-)
het varken uit Stettin
2018-07-08 09:59:50 UTC
Permalink
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen) staten
een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds divergerende lokale
belangen en privileges zouden kunnen worden behouden, maar anderzijds
voldoende zou worden 'samengewerkt' om zich te kunnen verdedigen tegen
gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de noordelijken
en de populisten uit het oosten en zuiden als de zuidelijken.

Maar omdat iedere coalitie met Duitsland als lid onvermijdelijk zal
worden uitgekreten voor de nieuwe nazis, met de Polen voorop, zullen de
liberalen dit eer waarchijnlijk verliezen.
joh
2018-07-08 10:22:04 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen) staten
een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds divergerende lokale
belangen en privileges zouden kunnen worden behouden, maar anderzijds
voldoende zou worden 'samengewerkt' om zich te kunnen verdedigen tegen
gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de noordelijken
en de populisten uit het oosten en zuiden als de zuidelijken.
Maar omdat iedere coalitie met Duitsland als lid onvermijdelijk zal
worden uitgekreten voor de nieuwe nazis, met de Polen voorop, zullen de
liberalen dit eer waarchijnlijk verliezen.
Nee, Polen die "Nazi's!" roepen, dat win je nooit. Gister goed getafeld?
het varken uit Stettin
2018-07-08 11:23:54 UTC
Permalink
Post by joh
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen) staten
een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds divergerende lokale
belangen en privileges zouden kunnen worden behouden, maar anderzijds
voldoende zou worden 'samengewerkt' om zich te kunnen verdedigen tegen
gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de noordelijken
en de populisten uit het oosten en zuiden als de zuidelijken.
Maar omdat iedere coalitie met Duitsland als lid onvermijdelijk zal
worden uitgekreten voor de nieuwe nazis, met de Polen voorop, zullen de
liberalen dit eer waarchijnlijk verliezen.
Nee, Polen die "Nazi's!" roepen, dat win je nooit. Gister goed getafeld?
Ik denk dat propaganda op den duur bijna altijd belangrijker is dan
fysieke overmacht.
joh
2018-07-08 11:54:13 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by joh
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen) staten
een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds divergerende lokale
belangen en privileges zouden kunnen worden behouden, maar anderzijds
voldoende zou worden 'samengewerkt' om zich te kunnen verdedigen tegen
gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de noordelijken
en de populisten uit het oosten en zuiden als de zuidelijken.
Maar omdat iedere coalitie met Duitsland als lid onvermijdelijk zal
worden uitgekreten voor de nieuwe nazis, met de Polen voorop, zullen de
liberalen dit eer waarchijnlijk verliezen.
Nee, Polen die "Nazi's!" roepen, dat win je nooit. Gister goed getafeld?
Ik denk dat propaganda op den duur bijna altijd belangrijker is dan
fysieke overmacht.
Wat stel je je bij die burgeroorlog voor?
Bij een EU-splitsing, desnoods desintegratie kan ik me iets voorstellen, bij oorlog niks.
joh
2018-07-09 08:02:45 UTC
Permalink
Post by joh
Post by het varken uit Stettin
Post by joh
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je de
grens over wilt...
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen) staten
een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds divergerende lokale
belangen en privileges zouden kunnen worden behouden, maar anderzijds
voldoende zou worden 'samengewerkt' om zich te kunnen verdedigen tegen
gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de noordelijken
en de populisten uit het oosten en zuiden als de zuidelijken.
Maar omdat iedere coalitie met Duitsland als lid onvermijdelijk zal
worden uitgekreten voor de nieuwe nazis, met de Polen voorop, zullen de
liberalen dit eer waarchijnlijk verliezen.
Nee, Polen die "Nazi's!" roepen, dat win je nooit. Gister goed getafeld?
Ik denk dat propaganda op den duur bijna altijd belangrijker is dan
fysieke overmacht.
Wat stel je je bij die burgeroorlog voor?
Bij een EU-splitsing, desnoods desintegratie kan ik me iets voorstellen, bij oorlog niks.
Jij bij nader inzien ook niet zie ik.
KPGH
2018-07-08 17:12:49 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je
de grens over wilt...
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen) staten
een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds divergerende lokale
belangen en privileges zouden kunnen worden behouden, maar anderzijds
voldoende zou worden 'samengewerkt' om zich te kunnen verdedigen
tegen gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de
noordelijken en de populisten uit het oosten en zuiden als de
zuidelijken.
Denk dat je dat wel kunt vergeten. De onderliggende zakelijke oorzaak
voor de amerikaanse burgeroorlog was vermoedelijk dat het noorden meer
geïndustrialiseerd was, en belang had bij arbeiders die men gemakkelijk
kon aantrekken en afstoten. In het meer agrarische zuiden was planning
op een langere termijn vermoedelijk vaak economischer en daarmee het in
bezit van arbeiders. Naar ik me herinner was er na de 'bevrijding' een
spectaculairs val in de levensverwachting van voormalige slaven. Iets
wat schoolboekjes vaak vergeten te melden? :-)
Post by het varken uit Stettin
Maar omdat iedere coalitie met Duitsland als lid onvermijdelijk zal
worden uitgekreten voor de nieuwe nazis, met de Polen voorop, zullen
de liberalen dit eer waarchijnlijk verliezen.
De wortels van het huidige Europese populisme is klaarblijkelijk dat
'economisme' (de fictie dan 'de markt' een geweldsmonopolie waaronder
het functioneert via van 1 of ander obscuur terugkoppelingsmechanisme
zelf kan reguleren) als excuus werd gebruikt om bij de vorming van een
EU de geweldmonopolies (en daarmee lokale elites) van de deelstaten niet
te ondermijnen. Internationale financiers en vooral Duitsland (als
interne dominante partij) begonnen daarop bij een gebrek aan een
transfermechanisme te zuigen als vampieren totdat het systeem instabiel
werd.

Een reden dat de Us dergelijke cycli (de burgeroorlog was minder) eerder
kennelijk zonder al te veel schade doorstond terwijl het in europa
leidde tot sterke leiders als napoleon en hitler, is naar ik me voorstel
dat de us constitutie voorziet in een sterke leiders als de
omstandigheden dat noodzakelijk maken. In Europa leidde de periodieke
noodzaak van een sterke leider daarentegen telkens tot een explosie van
door reactionaire belangen ondersteunde door elkaar kakelende
opportunisten -- totdat iemand kans zag de spuitbus erop te zetten. Hoe
zou het deze keer aflopen? :-)
het varken uit Stettin
2018-07-08 18:01:20 UTC
Permalink
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by Barokino
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Pas maar op, zus. Dat wordt in de rij staan met je rollator als je
de grens over wilt...
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen) staten
een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds divergerende lokale
belangen en privileges zouden kunnen worden behouden, maar anderzijds
voldoende zou worden 'samengewerkt' om zich te kunnen verdedigen
tegen gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de
noordelijken en de populisten uit het oosten en zuiden als de
zuidelijken.
Denk dat je dat wel kunt vergeten. De onderliggende zakelijke oorzaak
voor de amerikaanse burgeroorlog was vermoedelijk dat het noorden meer
geïndustrialiseerd was, en belang had bij arbeiders die men gemakkelijk
kon aantrekken en afstoten. In het meer agrarische zuiden was planning
op een langere termijn vermoedelijk vaak economischer en daarmee het in
bezit van arbeiders.
Mutatis mutandis niet zo heel verschillend. Het rijke,
ge"industrialiseerde NW europa tegenover de armoedzaaiers in het oosten
en zuiden.


...


...
Post by KPGH
Een reden dat de Us dergelijke cycli (de burgeroorlog was minder) eerder
kennelijk zonder al te veel schade doorstond terwijl het in europa
leidde tot sterke leiders als napoleon en hitler, is naar ik me voorstel
dat de us constitutie voorziet in een sterke leiders als de
omstandigheden dat noodzakelijk maken.
Ik zie niets in de geest van de Romeinse tijdelijke dictator in de
Amerikaanse grondwet. Dus hoe voorziet de US constitutie daar dan in?


In Europa leidde de periodieke
Post by KPGH
noodzaak van een sterke leider daarentegen telkens tot een explosie van
door reactionaire belangen ondersteunde door elkaar kakelende
opportunisten -- totdat iemand kans zag de spuitbus erop te zetten. Hoe
zou het deze keer aflopen? :-)
Met een Europeese burgeroorlog analoog aan de Amerikaanse, zoals ik al
aangaf? Opgestookt door met name de populisten en de anti-EU crowd..
KPGH
2018-07-08 20:42:30 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen)
staten een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds
divergerende lokale belangen en privileges zouden kunnen worden
behouden, maar anderzijds voldoende zou worden 'samengewerkt' om
zich te kunnen verdedigen tegen gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de
noordelijken en de populisten uit het oosten en zuiden als de
zuidelijken.
Denk dat je dat wel kunt vergeten. De onderliggende zakelijke oorzaak
voor de amerikaanse burgeroorlog was vermoedelijk dat het noorden
meer geïndustrialiseerd was, en belang had bij arbeiders die men
gemakkelijk kon aantrekken en afstoten. In het meer agrarische
zuiden was planning op een langere termijn vermoedelijk vaak
economischer en daarmee het in bezit van arbeiders.
Mutatis mutandis niet zo heel verschillend. Het rijke,
ge"industrialiseerde NW europa tegenover de armoedzaaiers in het
oosten en zuiden.
Heeft imho weinig met joods-christelijke verdeel-en-heers kreten als
'armoedzaaiers' te maken. De arbeidsproductiviteit in duitsland was
hoger dan in veel andere Europese staten, en onder een monetaire unie
zonder politieke/fiscale c.q. transfer-unie kon duitsland gebruikt maken
door interne inkomsten uit arbeid te drukken zonder dat dit leidde tot
een stijging van de duitse valuta -- die nu immers over de EU werd
gemiddeld. Wat dat betreft heeft pres. trump vermoedelijk gelijk dat
Duitsland als exporteur vals speelt.

Andersom hadden andere staten moeite met exporteren omdat voor hen de
waarde van de euro te hoog was zonder dat ze daarvoor werden
gecompenseerd door de federale laag.

De primaire oorzaken voorde US civil war hadden naar ik me voorstel
vooral te maken dat de federale laag wel aanwezig was maar niet
voldoende was uitgebouwd en/of goed functioneerde.
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Een reden dat de Us dergelijke cycli (de burgeroorlog was minder)
eerder kennelijk zonder al te veel schade doorstond terwijl het in
europa leidde tot sterke leiders als napoleon en hitler, is naar ik
me voorstel dat de us constitutie voorziet in een sterke leiders als
de omstandigheden dat noodzakelijk maken.
Ik zie niets in de geest van de Romeinse tijdelijke dictator in de
Amerikaanse grondwet. Dus hoe voorziet de US constitutie daar dan in?
Door de scheiding van machten waarbij het congres (legislatieve)
bevoegdheden aan de president (executieve) kan overdragen -- danwel die
terug draaien. Dat overdragen is voorafgaande aan pres trump kennelijk
hier en daar uit de hand gelopen waaraan men nu op de harde manier wordt
gewezen, en als er nu een tegenbeweging ontstaan zal dat vermoedelijk
liggen aan de in de constitutie voorziene checks and balances. In europa
ontbreken dergelijke mechanismen.

Kan me vaag herinner dat een lid van de NSDAP ooit klaagde over een
gauleiter of zo, en daarbij opmerkte dat hij het beter zou doen: De
partijleiding beschouwde dat kennelijk als een sollicitatie en
antwoordde in de zin van dat ie de partijleiding daarmee niet moest
lastigvallen, en dat het de taak van ieder lid was een incompetente
gauleiter eruit te schoppen. M.a.w.: de centrale leiding wenste geen
kennis van het conflict zolang de winnaar niet bekend was.

Zo werk naar mijn indruk nu de EU op het niveau van de midden-kaders. :-)
Post by het varken uit Stettin
In Europa leidde de periodieke
Post by KPGH
noodzaak van een sterke leider daarentegen telkens tot een explosie
van door reactionaire belangen ondersteunde door elkaar kakelende
opportunisten -- totdat iemand kans zag de spuitbus erop te zetten.
Hoe zou het deze keer aflopen? :-)
Met een Europeese burgeroorlog analoog aan de Amerikaanse, zoals ik al
aangaf? Opgestookt door met name de populisten en de anti-EU crowd..
Napoleon en Hitler waren voor zover mij bekend overal in Europa onder
bredere lagen van de bevolking populair, en ook een volgende ronde zal
wellicht opnieuw over met sociaaleconomische klassen verbonden
quasi-ideologische tegenstellingen gaan. En voor zover mij bekend zijn
conflicten waarbij economisch/territoriale en ideologische
tegenstellingen elkaar overlappen, het type waarbij executiecommando's
overuren maken.

De huidige Eu *is* een populistisch project, en heeft nu het karakter
van een verstrikte parachute die zo snel mogelijk zou moeten worden
weggesneden zodat de nood-parachute kan worden geprobeerd. De enige min
of meer mij bekende substantiële politicus die daar soms min of meer op
lijkt te zinspelen is echter merkel, waarop de jammer-machine echter
prompt iedere keer in de hoogste stand gaat. :-)
Cees Camphuis
2018-07-09 05:44:57 UTC
Permalink
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen ook
vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites binnen)
staten een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds
divergerende lokale belangen en privileges zouden kunnen worden
behouden, maar anderzijds voldoende zou worden 'samengewerkt' om
zich te kunnen verdedigen tegen gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de
noordelijken en de populisten uit het oosten en zuiden als de
zuidelijken.
Denk dat je dat wel kunt vergeten. De onderliggende zakelijke oorzaak
voor de amerikaanse burgeroorlog was vermoedelijk dat het noorden
meer geïndustrialiseerd was, en belang had bij arbeiders die men
gemakkelijk kon aantrekken en afstoten. In het meer agrarische
zuiden was planning op een langere termijn vermoedelijk vaak
economischer en daarmee het in bezit van arbeiders.
Mutatis mutandis niet zo heel verschillend. Het rijke,
ge"industrialiseerde NW europa tegenover de armoedzaaiers in het
oosten en zuiden.
Heeft imho weinig met joods-christelijke verdeel-en-heers kreten als
'armoedzaaiers' te maken. De arbeidsproductiviteit in duitsland was
hoger dan in veel andere Europese staten, en onder een monetaire unie
zonder politieke/fiscale c.q. transfer-unie kon duitsland gebruikt maken
door interne inkomsten uit arbeid te drukken zonder dat dit leidde tot
een stijging van de duitse valuta -- die nu immers over de EU werd
gemiddeld. Wat dat betreft heeft pres. trump vermoedelijk gelijk dat
Duitsland als exporteur vals speelt.
Andersom hadden andere staten moeite met exporteren omdat voor hen de
waarde van de euro te hoog was zonder dat ze daarvoor werden
gecompenseerd door de federale laag.
De primaire oorzaken voorde US civil war hadden naar ik me voorstel
vooral te maken dat de federale laag wel aanwezig was maar niet
voldoende was uitgebouwd en/of goed functioneerde.
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Een reden dat de Us dergelijke cycli (de burgeroorlog was minder)
eerder kennelijk zonder al te veel schade doorstond terwijl het in
europa leidde tot sterke leiders als napoleon en hitler, is naar ik
me voorstel dat de us constitutie voorziet in een sterke leiders als
de omstandigheden dat noodzakelijk maken.
Ik zie niets in de geest van de Romeinse tijdelijke dictator in de
Amerikaanse grondwet. Dus hoe voorziet de US constitutie daar dan in?
Door de scheiding van machten waarbij het congres (legislatieve)
bevoegdheden aan de president (executieve) kan overdragen -- danwel die
terug draaien. Dat overdragen is voorafgaande aan pres trump kennelijk
hier en daar uit de hand gelopen waaraan men nu op de harde manier wordt
gewezen, en als er nu een tegenbeweging ontstaan zal dat vermoedelijk
liggen aan de in de constitutie voorziene checks and balances. In europa
ontbreken dergelijke mechanismen.
Kan me vaag herinner dat een lid van de NSDAP ooit klaagde over een
gauleiter of zo, en daarbij opmerkte dat hij het beter zou doen: De
partijleiding beschouwde dat kennelijk als een sollicitatie en
antwoordde in de zin van dat ie de partijleiding daarmee niet moest
lastigvallen, en dat het de taak van ieder lid was een incompetente
gauleiter eruit te schoppen. M.a.w.: de centrale leiding wenste geen
kennis van het conflict zolang de winnaar niet bekend was.
Zo werk naar mijn indruk nu de EU op het niveau van de midden-kaders. :-)
Post by het varken uit Stettin
In Europa leidde de periodieke
Post by KPGH
noodzaak van een sterke leider daarentegen telkens tot een explosie
van door reactionaire belangen ondersteunde door elkaar kakelende
opportunisten -- totdat iemand kans zag de spuitbus erop te zetten.
Hoe zou het deze keer aflopen? :-)
Met een Europeese burgeroorlog analoog aan de Amerikaanse, zoals ik al
aangaf? Opgestookt door met name de populisten en de anti-EU crowd..
Napoleon en Hitler waren voor zover mij bekend overal in Europa onder
bredere lagen van de bevolking populair,
Zolang er overwinningen waren. Daarna was het snel gedaan.
en ook een volgende ronde zal
Post by KPGH
wellicht opnieuw over met sociaaleconomische klassen verbonden
quasi-ideologische tegenstellingen gaan. En voor zover mij bekend zijn
conflicten waarbij economisch/territoriale en ideologische
tegenstellingen elkaar overlappen, het type waarbij executiecommando's
overuren maken.
De huidige Eu *is* een populistisch project, en heeft nu het karakter
van een verstrikte parachute die zo snel mogelijk zou moeten worden
weggesneden zodat de nood-parachute kan worden geprobeerd. De enige min
of meer mij bekende substantiële politicus die daar soms min of meer op
lijkt te zinspelen is echter merkel, waarop de jammer-machine echter
prompt iedere keer in de hoogste stand gaat. :-)
KPGH
2018-07-09 07:43:58 UTC
Permalink
Post by Cees Camphuis
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen
ook vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites
binnen) staten een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds
divergerende lokale belangen en privileges zouden kunnen worden
behouden, maar anderzijds voldoende zou worden 'samengewerkt' om
zich te kunnen verdedigen tegen gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de
noordelijken en de populisten uit het oosten en zuiden als de
zuidelijken.
Denk dat je dat wel kunt vergeten. De onderliggende zakelijke
oorzaak voor de amerikaanse burgeroorlog was vermoedelijk dat het
noorden meer geïndustrialiseerd was, en belang had bij arbeiders
die men gemakkelijk kon aantrekken en afstoten. In het meer
agrarische zuiden was planning op een langere termijn vermoedelijk
vaak economischer en daarmee het in bezit van arbeiders.
Mutatis mutandis niet zo heel verschillend. Het rijke,
ge"industrialiseerde NW europa tegenover de armoedzaaiers in het
oosten en zuiden.
Heeft imho weinig met joods-christelijke verdeel-en-heers kreten als
'armoedzaaiers' te maken. De arbeidsproductiviteit in duitsland was
hoger dan in veel andere Europese staten, en onder een monetaire unie
zonder politieke/fiscale c.q. transfer-unie kon duitsland gebruikt
maken door interne inkomsten uit arbeid te drukken zonder dat dit
leidde tot een stijging van de duitse valuta -- die nu immers over de
EU werd gemiddeld. Wat dat betreft heeft pres. trump vermoedelijk
gelijk dat Duitsland als exporteur vals speelt.
Andersom hadden andere staten moeite met exporteren omdat voor hen de
waarde van de euro te hoog was zonder dat ze daarvoor werden
gecompenseerd door de federale laag.
De primaire oorzaken voorde US civil war hadden naar ik me voorstel
vooral te maken dat de federale laag wel aanwezig was maar niet
voldoende was uitgebouwd en/of goed functioneerde.
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Een reden dat de Us dergelijke cycli (de burgeroorlog was minder)
eerder kennelijk zonder al te veel schade doorstond terwijl het in
europa leidde tot sterke leiders als napoleon en hitler, is naar ik
me voorstel dat de us constitutie voorziet in een sterke leiders
als de omstandigheden dat noodzakelijk maken.
Ik zie niets in de geest van de Romeinse tijdelijke dictator in de
Amerikaanse grondwet. Dus hoe voorziet de US constitutie daar dan in?
Door de scheiding van machten waarbij het congres (legislatieve)
bevoegdheden aan de president (executieve) kan overdragen -- danwel
die terug draaien. Dat overdragen is voorafgaande aan pres trump
kennelijk hier en daar uit de hand gelopen waaraan men nu op de harde
manier wordt gewezen, en als er nu een tegenbeweging ontstaan zal dat
vermoedelijk liggen aan de in de constitutie voorziene checks and
balances. In europa ontbreken dergelijke mechanismen.
Kan me vaag herinner dat een lid van de NSDAP ooit klaagde over een
gauleiter of zo, en daarbij opmerkte dat hij het beter zou doen: De
partijleiding beschouwde dat kennelijk als een sollicitatie en
antwoordde in de zin van dat ie de partijleiding daarmee niet moest
lastigvallen, en dat het de taak van ieder lid was een incompetente
gauleiter eruit te schoppen. M.a.w.: de centrale leiding wenste geen
kennis van het conflict zolang de winnaar niet bekend was.
Zo werk naar mijn indruk nu de EU op het niveau van de midden-kaders. :-)
Post by het varken uit Stettin
In Europa leidde de periodieke
Post by KPGH
noodzaak van een sterke leider daarentegen telkens tot een explosie
van door reactionaire belangen ondersteunde door elkaar kakelende
opportunisten -- totdat iemand kans zag de spuitbus erop te zetten.
Hoe zou het deze keer aflopen? :-)
Met een Europeese burgeroorlog analoog aan de Amerikaanse, zoals ik
al aangaf? Opgestookt door met name de populisten en de anti-EU
crowd..
Napoleon en Hitler waren voor zover mij bekend overal in Europa onder
bredere lagen van de bevolking populair,
Zolang er overwinningen waren. Daarna was het snel gedaan.
Integendeel eerder vooral *voordat* er 'overwinningen' (en de daarmee
verbonden zowel materiele als morele kosten) waren, en parolen los van
consequenties konden worden beoordeeld...
Cees Camphuis
2018-07-09 08:07:41 UTC
Permalink
Post by KPGH
Post by Cees Camphuis
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Het circus dat zich nu in die EU ontvouwt, werd op hoofdlijnen
ook vertoond tijdens de Amerikaanse revolutie waar (elites
binnen) staten een formule trachtten te vinden waarbij enerzijds
divergerende lokale belangen en privileges zouden kunnen worden
behouden, maar anderzijds voldoende zou worden 'samengewerkt' om
zich te kunnen verdedigen tegen gemeenschappelijke gevaren.
Mmm... het is niet eens zo onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse
burgeroorlog zich hier gaat herhalen, met NW-Europa als de
noordelijken en de populisten uit het oosten en zuiden als de
zuidelijken.
Denk dat je dat wel kunt vergeten. De onderliggende zakelijke
oorzaak voor de amerikaanse burgeroorlog was vermoedelijk dat het
noorden meer geïndustrialiseerd was, en belang had bij arbeiders
die men gemakkelijk kon aantrekken en afstoten. In het meer
agrarische zuiden was planning op een langere termijn vermoedelijk
vaak economischer en daarmee het in bezit van arbeiders.
Mutatis mutandis niet zo heel verschillend. Het rijke,
ge"industrialiseerde NW europa tegenover de armoedzaaiers in het
oosten en zuiden.
Heeft imho weinig met joods-christelijke verdeel-en-heers kreten als
'armoedzaaiers' te maken. De arbeidsproductiviteit in duitsland was
hoger dan in veel andere Europese staten, en onder een monetaire unie
zonder politieke/fiscale c.q. transfer-unie kon duitsland gebruikt
maken door interne inkomsten uit arbeid te drukken zonder dat dit
leidde tot een stijging van de duitse valuta -- die nu immers over de
EU werd gemiddeld. Wat dat betreft heeft pres. trump vermoedelijk
gelijk dat Duitsland als exporteur vals speelt.
Andersom hadden andere staten moeite met exporteren omdat voor hen de
waarde van de euro te hoog was zonder dat ze daarvoor werden
gecompenseerd door de federale laag.
De primaire oorzaken voorde US civil war hadden naar ik me voorstel
vooral te maken dat de federale laag wel aanwezig was maar niet
voldoende was uitgebouwd en/of goed functioneerde.
Post by het varken uit Stettin
Post by KPGH
Een reden dat de Us dergelijke cycli (de burgeroorlog was minder)
eerder kennelijk zonder al te veel schade doorstond terwijl het in
europa leidde tot sterke leiders als napoleon en hitler, is naar ik
me voorstel dat de us constitutie voorziet in een sterke leiders
als de omstandigheden dat noodzakelijk maken.
Ik zie niets in de geest van de Romeinse tijdelijke dictator in de
Amerikaanse grondwet. Dus hoe voorziet de US constitutie daar dan in?
Door de scheiding van machten waarbij het congres (legislatieve)
bevoegdheden aan de president (executieve) kan overdragen -- danwel
die terug draaien. Dat overdragen is voorafgaande aan pres trump
kennelijk hier en daar uit de hand gelopen waaraan men nu op de harde
manier wordt gewezen, en als er nu een tegenbeweging ontstaan zal dat
vermoedelijk liggen aan de in de constitutie voorziene checks and
balances. In europa ontbreken dergelijke mechanismen.
Kan me vaag herinner dat een lid van de NSDAP ooit klaagde over een
gauleiter of zo, en daarbij opmerkte dat hij het beter zou doen: De
partijleiding beschouwde dat kennelijk als een sollicitatie en
antwoordde in de zin van dat ie de partijleiding daarmee niet moest
lastigvallen, en dat het de taak van ieder lid was een incompetente
gauleiter eruit te schoppen. M.a.w.: de centrale leiding wenste geen
kennis van het conflict zolang de winnaar niet bekend was.
Zo werk naar mijn indruk nu de EU op het niveau van de midden-kaders. :-)
Post by het varken uit Stettin
In Europa leidde de periodieke
Post by KPGH
noodzaak van een sterke leider daarentegen telkens tot een explosie
van door reactionaire belangen ondersteunde door elkaar kakelende
opportunisten -- totdat iemand kans zag de spuitbus erop te zetten.
Hoe zou het deze keer aflopen? :-)
Met een Europeese burgeroorlog analoog aan de Amerikaanse, zoals ik
al aangaf? Opgestookt door met name de populisten en de anti-EU
crowd..
Napoleon en Hitler waren voor zover mij bekend overal in Europa onder
bredere lagen van de bevolking populair,
Zolang er overwinningen waren. Daarna was het snel gedaan.
Integendeel eerder vooral *voordat* er 'overwinningen' (en de daarmee
verbonden zowel materiele als morele kosten) waren, en parolen los van
consequenties konden worden beoordeeld...
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
het varken uit Stettin
2018-07-09 13:28:59 UTC
Permalink
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Peter Steenkamp
2018-07-09 13:45:19 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als socialisten begonnen.
De Soviets hebben de term "extreem rechts" verzonnen om de bescheiden
verschillen tussen het communisme en nationaal socialisme te benadrukken.
Linkse partijen post-1945 hebben dit overgenomen om niet geassocieerd te
worden met de moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand
wat betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse communistische
stromingen).

Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts schaal
te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en rechts.
Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg", dat wil zeggen
noch communisme noch kapitalisme.
Cees Camphuis
2018-07-09 14:10:36 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als socialisten begonnen.
De Soviets hebben de term "extreem rechts" verzonnen om de bescheiden
verschillen tussen het communisme en nationaal socialisme te benadrukken.
Linkse partijen post-1945 hebben dit overgenomen om niet geassocieerd te
worden met de moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand
wat betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse communistische
stromingen).
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts schaal
te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en rechts.
Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg", dat wil zeggen
noch communisme noch kapitalisme.
De Duitse liberalen noemde Nazi's niet voor niets de bruine Bolsjewieken.
het varken uit Stettin
2018-07-09 15:38:13 UTC
Permalink
Post by Cees Camphuis
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als socialisten begonnen.
De Soviets hebben de term "extreem rechts" verzonnen om de bescheiden
verschillen tussen het communisme en nationaal socialisme te benadrukken.
Linkse partijen post-1945 hebben dit overgenomen om niet geassocieerd te
worden met de moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand
wat betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse communistische
stromingen).
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts schaal
te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en rechts.
Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg", dat wil zeggen
noch communisme noch kapitalisme.
De Duitse liberalen noemde Nazi's niet voor niets de bruine Bolsjewieken.
'Biefstuksoldaten' om precies te zijn. Bruin van buiten, rood van binnen.
Zie verder mijn antwoord aan Peter.
dolf
2018-07-09 14:30:22 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als socialisten begonnen.
De Soviets hebben de term "extreem rechts" verzonnen om de bescheiden
verschillen tussen het communisme en nationaal socialisme te benadrukken.
Linkse partijen post-1945 hebben dit overgenomen om niet geassocieerd te
worden met de moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand
wat betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse communistische
stromingen).
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts schaal
te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en rechts.
Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg", dat wil zeggen
noch communisme noch kapitalisme.
<Loading Image...>

<Loading Image...>

[IMAGES: THE TWO THIEVES AS TWEEDLEDUM[B] AND TWEEDLEDEE[D]:

Egyptian ANKH as the basis of Jewish Vassal Idolatry Identity (top).

Fascist / Roman Catholic {ie. hymeneal as marriage / sovereign dynamic v's
Jewish Torah Intellectus as Genitive Voluntātus} Empire Governance]

I can’t believe that you are making such false statements over PHILLIPS
political affections when I have already provided the mathematical evidence
as a disclosure of the #231 - JUXTAPOSITION CONTROL used by HITLER as an
alternative perennialist perspective to that which is provided by the Dutch
apologist Frank Visser’s Integral World:

<http://www.integralworld.net>

You are complaining as a bitter Nazi because you otherwise have no answers
of rational refutation.

Accordingly Frank Visse lacks intellectual honesty as you do in my humble
opinion as he is engaging within obscurification and deletes any opinions
which do not conform with his agenda.

<Loading Image...>

Note the UMBRA equivalent between #5 x #5 = #25 / #325 as [#5, #50, #70,
#200] = heis (G1520): {#12 as #215 % #41 = #10} 1) *ONE* and HITLER’s TABLE
TALK IDEA @215 concerning the #419 - SLAUGHTER of BIBLE STUDENTS... *wake*
*up* *to* *yourselves*

That it not only shares an organisational / institutional orbital
association to other regimes which are constituted by A-U-M belief,
furthermore it has a connection to a vassal perspective {ie. *AS*
*PRINCIPLE* *OF* *#AIDING*, *#WILLINGLY* *OR* *#UNWILLINGLY* *THE*
*DISSOLUTION* *OF* *THE* *STATE*} as subjugation to the mechanised
autonomic transformative gnostic process of extrusion as the "different
substance or hypostasis" impetus for Roman Imperial / Religious Empire
Governance which pervaded throughout Europe as the world created and ruled
by a lesser divinity, the demiurge as oligarch. That the oligarchy ("the
rule of the few") or the ecclesiastical hierarchy adopted by Islam, the
Vatican City / State and German Fascism, have often become instruments of
transformation, by insisting upon monarchs ("the rule of the one") or
dictators share power or giving credibility and impetus to that process of
change, such as occurred by the 20 July 1933 signing of the Concordat with
the German Reich, thereby opening the door to governance by other 'party'
elements of society:

"I REGARD IT AS AN ACT OF EXCEPTIONAL CLEMENCY THAT I DID NOT, IN FACT,
CARRY OUT THIS THREAT, BUT *CONTENTED* *MYSELF* *WITH* *SHOOTING* *ONE*
*HUNDRED* *AND* *THIRTY* *OF* *THESE* *SELF*-*STYLED* *BIBLE* *STUDENTS*
{bibelforscher}. *INCIDENTALLY*, *THE* *EXECUTION* *OF* *THESE* *HUNDRED*
*AND* *THIRTY* *CLEARED* *THE* *AIR*:

JEWISH TORAH AGAINST THE NAME OF YHWH: Ou'RaEL = Vav (#6) + Resh (#200) +
Aleph (#1) + Lamed (#30)

39 13 62
61 38 15
14 63 37 = #114 as Vav (#6) + Tsade (#90) + Gimel (#3) + Yod (#10) + He
(#5) / #342 as AIR (-) being an impost upon the name of GOD ALMIGHTY:

TORAH PROTOTYPE: (#5 as #114 / #342)@{
@1: Sup: 13 (#13); Ego: 13 (#13),
@2: Sup: 27 (#40); Ego: 14 (#27),
@3: Sup: 42 (#82); Ego: 15 (#42),
@4: Sup: 79 (#161); Ego: 37 (#79),
@5: Sup: 36 (#197); Ego: 38 (#117),
@6: Sup: 75 (#272); Ego: 39 (#156),
@7: Sup: 55 (#327); Ego: 61 (#217),
@8: Sup: 36 (#363); Ego: 62 (#279),
@9: Sup: 18 (#381); Ego: 63 (#342),
Male: #381; Feme: #342
} // 342 as Vav (#6) + Tsade (#90) + Gimel (#3) + Yod (#10) + He (#5) /
#342 as AIR (-)

42 16 65
64 41 18
17 66 40 = #123 as Vav (#6) + Pe (#80) + Vav (#6) + Aleph (#1) + Lamed
(#40) / #369 AS AIR (+) being an impost upon the name of GOD ALMIGHTY:

TORAH PROTOTYPE: (#6 as #123 / #369)@{
@1: Sup: 16 (#16); Ego: 16 (#16),
@2: Sup: 33 (#49); Ego: 17 (#33),
@3: Sup: 51 (#100); Ego: 18 (#51),
@4: Sup: 10 (#110); Ego: 40 (#91),
@5: Sup: 51 (#161); Ego: 41 (#132),
@6: Sup: 12 (#173); Ego: 42 (#174),
@7: Sup: 76 (#249); Ego: 64 (#238),
@8: Sup: 60 (#309); Ego: 65 (#303),
@9: Sup: 45 (#354); Ego: 66 (#369),
Male: #354; Feme: #369
} // #369

#114 + #123 = #237 - *USE* *OF* *FORCE*

46 6 62
54 38 22
14 70 30 = #114 / #342 {#SIX}

HETEROS PROTOTYPE: (#6 as #114 / #342)@{
@1: Sup: 6 (#6); Ego: 6 (#6),
@2: Sup: 20 (#26); Ego: 14 (#20),
@3: Sup: 42 (#68); Ego: 22 (#42),
@4: Sup: 72 (#140); Ego: 30 (#72),
@5: Sup: 29 (#169); Ego: 38 (#110),
@6: Sup: 75 (#244); Ego: 46 (#156),

T'AI HSÜAN CHING {POLAR OPPOSITIONS / INTERPLAY OF OPPOSITES} [4 BCE]:

UMBRA: #nnn % #41 = #21 - Guiding the Physical, Emptying the Heart;
I-Ching: H31 - Reciprocity, Conjoining, Influence (wooing), Feelings;
Tetra: 42 - Going to Meet;

THOTH MEASURE: #21 - Oh thou who art above *PRINCES*, and who makest thine
appearance in Amu; *I* *DO* *NOT* *CAUSE* *TERRORS*.

#VIRTUE: Release (no. #21) means a push forward.
#TOOLS: Embellishment (no. #61) means a decline.
#POSITION: With Flight (no. #49), there is what one avoids.
#TIME: With Contention (no. #25), there is what one hastens towards.
#CANON: #156

@7: Sup: 48 (#292); Ego: 54 (#210),

T'AI HSÜAN CHING {POLAR OPPOSITIONS / INTERPLAY OF OPPOSITES} [4 BCE]:

UMBRA: #nnn % #41 = #30 - Government without Coercion, Be Chary of War;
I-Ching: H45 - Gathering, Congregation, Clustering, Gathering together
(massing), Finished; Tetra: 59 - Massing;

THOTH MEASURE: #30 - Oh thou who earnest thine own offering, and makest
thine appearance in Syut; I am not of *AGGRESSIVE* *HAND*.

#VIRTUE: With Bold Resolution (no. #30), daring but
#TOOLS: With Severance (no. #70), weakening.
#POSITION: With Failure (no. #75), great loss.
#TIME: With Gathering (no. #35), small gain.
#CANON: #210

@8: Sup: 29 (#321 ***); Ego: 62 (#272),
@9: Sup: 18 (#339); Ego: 70 (#342),
Male: #339; Feme: #342
} // #342

G3622@{
   @1: Sup: 70 (#70); Ego: 70 (#70),
   @2: Sup: 80 (#150); Ego: 10 (#80),
   @3: Sup: 19 (#169); Ego: 20 (#100),
   @4: Sup: 8 (#177); Ego: 70 (#170),
   @5: Sup: 58 (#235); Ego: 50 (#220),
   @6: Sup: 47 (#282); Ego: 70 (#290),
   @7: Sup: 6 (#288); Ego: 40 (#330),
   @8: Sup: 16 (#304); Ego: 10 (#340),
   @9: Sup: 17 (#321 as *PRO* *DOMO*); Ego: 1 (#341),
   @10: Sup: 67 (#388); Ego: 50 (#391),
   Male: #388; Feme: #391
} // #391

#391 as [#70, #10, #20, #70, #50, #70, #40, #10, #1, #50] = oikonomia
(G3622): {#11 as #341 % #41 = #13} 1) the management of a household or of
household affairs; 1a) specifically, the management, oversight,
administration, of other's property; 1b) the office of a manager or
overseer, stewardship; 1c) administration, dispensation

#391 as [#70, #40, #70, #10, #1, #200] = homoios (G3664): {#12 as #460 %
#41 = #9} 1) like, similar, resembling; 1a) like: ie. resembling; 1b) like:
ie. corresponding to a thing;

JUST LIKE A THUNDERSTORM DOES. WHEN THE NEWS OF THE SHOOTINGS WAS MADE
PUBLIC, MANY THOUSANDS OF SIMILARLY MINDED PEOPLE WHO PROPOSED TO AVOID
MILITARY SERVICE ON THE SCORE OF SOME RELIGIOUS SCRUPLE: [such as the
present day ultra-Orthodox Jews whom are recused from compulsory military
service so as to appease their guilty conscience as equivalently being
TWEEDLEDUM[B] and TWEEDLEDEE[D] adherents to RIGHT-WINGED value systems
such as NEO-FASCISM being nebulous and shadowy machinations of governance /
judicial process are reliant upon a PSEUDO-HYMENEALISM {#419 - PIKE}

"Such hypocrisy drives me to fury. The Prussian Prince [much alike King
Agrippa II and Bernice {one that brings victory}], as he gets bored with
his successive mistresses, can pack them off like bits of refuse of no
importance, and we have here among us blackguards who regard them as men of
honour. And these same renegades heap sarcasm on the honest German citizen
who, with complete disregard of caste, marries the girl by whom he has had
a child! It is *THESE* *HYPOCRITES* *WHO* *ARE* *RESPONSIBLE* *FOR* *MASS*
*ABORTIONS* and for the existence of all those healthy women deprived of a
man, simply as the result of reigning prejudice. Is there a more lovely
consecration of love, pray, than the birth of a handsome babe, glowing with
health? Although it is obvious to the eyes of any reasonable person that
nature blesses the love of two beings by giving them a child, *THESE*
*SINISTER* *DEGENERATES* *CLAIM*, *IF* *YOU* *PLEASE*, *THAT* *THE*
*STATUS* *OF* *A* *MAN* *OR* *A* *WOMAN* *DEPENDS* *ON* *A* *SEALED*
*DOCUMENT* *GIVEN* *BY* *THE* *STATE*—as if that were of any importance in
comparison with the ties which unite two people in love!

To my way of thinking, the real ideal is that two beings should unite for
life and that their love should be sanctified by the presence of children.
If our farms have remained often for centuries, in some cases for as long
as seven hundred years, in the possession of the same family, it is for the
most part because marriages were arranged only when an infant was on the
way. And for centuries the Catholic Church bowed to this custom and
tolerated what was called 'the trial'. When the birth of the infant was
imminent, the priest would remind the future father of his duty to marry.
Unfortunately the Protestant Church has broken with these healthy customs
and has prepared the way, with the aid of laws written or unwritten, for a
hypocrisy whose object it is to stigmatise as something shameful a marriage
which has been provoked by the arrival of a child. And don't let us forget,
if we are going to be completely truthful, that a large part of the
Prussian nobility owes its existence to a faux-pas on the part of one of
the girls of the bourgeoisie.

Moreover, these prejudices only operate in reverse, and logic has no
bearing on the trend of our desires--for the *ADMISSIBILITY* *OF* *THE*
*DISSOLUTION* *OF* *MARRIAGE* *ON* *ACCOUNT* *OF* *INCOMPATIBILITY* *IS*
*LEGALLY* *RECOGNISED*. If it is contrary to the law of nature to insist on
the maintenance of a union in which the partners are unable to agree, it is
no less wrong to put obstacles in the way of a marriage justifiable on the
grounds of perfect reciprocal unity. My age saves me from the suspicion
that I am perhaps pleading #321 - *PRO* *DOMO* {ie.

*FOR* (*ONE'S* *OWN*) #391 - *HOME* *OR* *HOUSE* as serving the interests
of a given perspective or for the benefit of any small powerful or
influential #123 - GROUP within an #369 - ORGANISATION / FIELD / CLIQUE
which places a prerogative upon subjectivism {#114 / #342} within the pious
construct {#78 / #234 and #99 / #297} as the #288 - UMBRA ADVANCEMENT of
unconscionable collectivism {ie. #231 - JUXTAPOSITION CONTROL} by conduct
of detrude.

}, and so I am able to invite attention to the importance of this problem.

I shall have no peace of mind until I have succeeded in planting a seed of
Nordic blood wherever the population stand in need of regeneration." [ADOLF
HITLER'S (1941 - 1944) TABLE TALK AS IDEA: @215 ON 12th MAY 1942 / PAGE:
#475]

Till this day ultra-Orthodox Judaism makes this same claim against
homosexuals in their demand for a continuing SLAUGHTER upon their HOLOCAUST
ALTAR of self imposed piety and as an implicit process of #231 -
JUXTAPOSITION CONTROL by means of #231 - DETRUDE] OR OTHER[WISE] LOST THEIR
COURAGE AND CHANGED THEIR MINDS.

SUPER (MALE) A-U-M HETEROS THEORY ON NUMBER IDEA: {OUTER: #78 - Recognizing
Fidelity, Trust in Faith; I-Ching: H59 - Dispersion, Dispersal
(dissolution); Tetra: 47 - Pattern / INNER: #34 - Great Guide, Trust in its
Perfection; I-Ching: H18 - Ills to Be Cured, Arresting Decay, Correcting,
Work on what has been spoiled (decay), Decaying, Branch; Tetra: 27 -
Duties} #321 has 9 Categories:

#1, #10, #300, #10 = n. Manly; #1, #20, #300 = Coil up; roll up; #1, #300,
#20 = To bind, to knit together; #1, #300, #20 = String, (of pearls);
testicle, sexual use of testicle; #10, #6, #300, #5 = n. Yah Presents; #10,
#200, #80, #1, #30 = n. God Heals; #10, #300, #6, #5 = n. Level; #40, #200,
#80, #1 = Treatment or cure; a remedy; restoration or health; deliverance;
quietness, placidity (of mind or speech); #5, #90, #30, #30, #10, #40, #50,
#60, #6 = *THE* *SHADOWS* *FLEE*;

EGO (FEMALE) Y-M-T-A HOMOIOS THEORY ON NUMBER IDEA: {OUTER: #78 -
Recognizing Fidelity, Trust in Faith; I-Ching: H59 - Dispersion, Dispersal
(dissolution); Tetra: 47 - Pattern / INNER: #34 - Great Guide, Trust in its
Perfection; I-Ching: H18 - Ills to Be Cured, Arresting Decay, Correcting,
Work on what has been spoiled (decay), Decaying, Branch; Tetra: 27 -
Duties} #321 has 14 Categories:

#5, #60, #6, #200, #10, #40 = 'ecuwr (H612): {#0 as #267 % #41 = #21} 1)
band, bond; 2) house of bonds, prison (figurative) #1, #300, #20 = 'eshek
(H810): {#1 as #321 % #41 = #34} 1) testicle; 2) (CLBL) stone #6, #3, #2,
#10, #300 = gabiysh (H1378): {#2 as #315 % #41 = #28} 1) crystal #6, #8,
#300, #2, #5 = Chashubah (H2807): {#3 as #315 % #41 = #28} 1) a son of
Zerubbabel #6, #10, #200, #100, #5 = yaraq (H3417): {#4 as #310 % #41 =
#23} 1) (Qal) to spit #6, #40, #70, #200, #5 = Me`arah (H4632): {#5 as #315
% #41 = #28} 1) an area or cavern in the neighbourhood east of Sidon #40,
#200, #10, #1, #10, #20, #40 = meriy' (H4806): {#6 as #251 % #41 = #5} 1)
well-fed, fatling #80, #200, #1, #40 = Pir'am (H6502): {#7 as #321 % #41 =
#34} 1) the Amorite king of Jarmuth at the time of the conquest #10, #90,
#5, #10, #200, #6 = tsahar (H6671): {#8 as #295 % #41 = #8} 1) (Hiphil) to
press oil, press out oil, glisten #100, #200, #10, #1, #10 = qariy'
(H7148): {#9 as #311 % #41 = #24} 1) called, summoned, called one #5, #100,
#200, #10, #1, #5 = qeriy'ah (H7150): {#10 as #316 % #41 = #29} 1)
proclamation, preaching #6, #200, #70, #40, #5 = Ra`mah (H7484): {#11 as
#315 % #41 = #28} 1) son of Cush and father of Sheba and Dedan; 2) a home
of traders #1, #80, #5, #10, #9, #5, #10, #1, #200 = apeitheia (G543): {#12
as #121 % #41 = #39} 1) obstinacy, obstinate opposition to the divine will
#3, #5, #5, #50, #50, #8, #200 = geenna (G1067): {#13 as #114 % #41 = #32}
1) Hell is the place of the future punishment call Gehenna or Gehenna of
fire. This was originally the valley of Hinnom, south of Jerusalem, where
the filth and dead animals of the city were cast out and burned; a fit
symbol of the wicked and their future destruction.

IF YOU WISH TO WAGE WAR {#237 - *USE* *OF* *FORCE* / #277 - *RIGHT* *TO*
*PLACE* *A* *TEST*} SUCCESSFULLY OR TO LEAD A PEOPLE SUCCESSFULLY THROUGH A
DIFFICULT PERIOD OF ITS HISTORY, YOU MUST HAVE NO DOUBTS WHATEVER ON ONE
POINT—NAMELY, ANY INDIVIDUAL WHO IN SUCH TIMES TRIES, EITHER *ACTIVELY*
{ie. Yang as Active/Male Principle/POSITIVE: TORAH PROTOTYPE: (#6 as #123 /
#369) / HETEROS PROTOTYPE: (#6 as #114 / #342)} or *PASSIVELY* {ie. Yin as
Passive/Female Principle/NEGATIVE: TORAH PROTOTYPE: (#5 as #114 / #342) /
HETEROS PROTOTYPE: (#5 as #111 / #333)}, TO EXCLUDE HIMSELF FROM THE
ACTIVITIES OF THE COMMUNITY, MUST BE DESTROYED:

— ESPRIT DE CORPS: 'FLANDERS SOIL' AS EXEMPLAR TRUE #CENTRE OF WILL
{INTELLECTUS AS GENITIVE VOLUNTĀTIS} —

"IN DEAD OF NIGHT.

/ MENTALISM {#260 - Raven (Corax): Mercury}: 1 x #41 = #41 as #INNER
{FEMALE (EGO)} / {#1 - Will, free will, choice / VIRTUE: 64 meta descriptor
prototypes: Omne Datum Optimum {#1 - Every perfect gift} (1139 CE) /
Remember the Sabbath Day} / #13 / #1 - Nature Contains Nature {MOTHER
(INTELLECTUS AS GENITIVE VOLUNTĀTIS) - The tongue of decree deciding
between them} [#15 / #6 - Form of Nature]

I HEAR THE CLARION.

/ CORRESPONDENCE {#175 - Bridegroom (Nymphus): Venus}: 2 x #41 = #82 as
#INNER {FEMALE (EGO)} / {#2 - desire, inclination: Milites Templi {#2 -
Soldiers of the Temple} (1144 CE) / TOOLS: marriage / Honour Parents} / #14
/ #2 - Nature Rejoices in its Nature [#34 / #7 - Engendering Nature]

CALL AWAKE FOR WAR.

/ VIBRATION {#65 - *SOLDIER* (Miles): Mars}: 3 x #41 = #123 as #INNER
{FEMALE (EGO)} / {#3 - disposition towards (something or someone): Militia
Dei {#3 - Soldiers of God} (1145 CE) / POSITION: Soldier / Do Not Kill} /
#15 / #3 - Nature Surmounts Nature [#65 / #2 - Nature Rejoices in its
Nature]

3 x #41 = #123 as #6, #2, #50, #10, #5, #50 or #773 as #6, #2, #50, #10,
#5, #700 = ben (H1121): {#75 as #123} 1) son, grandson, child, member of a
group; 1a) son, male child; 1b) grandson; 1c) children (pl. - male and
female); 1d) youth, young men (pl.); 1e) young (of animals); 1f) sons (as
characterisation, ie sons of injustice [for un- righteous men] or sons of
God [for angels]; 1g) people (of a nation) (pl.); 1h) of lifeless things,
ie sparks, stars, arrows (fig.); 1i) *A* *MEMBER* *OF* *A* *GUILD*,
*ORDER*, *CLASS*;

STEADFAST MIGHT.

/ POLARITY {#34 - *LION* (Leo): Jupiter}: 4 x #41 = #164 as #INNER {FEMALE
(EGO)} {#4 - favour, affection: Pastoralis Praeeminentiae {#4 - Pastoral
Pre-eminence to monarchs} (1307 CE) / TIME: #CENTRE and #INR / Do Not
Commit Adultery (ie. Avoid Heteronomy Against Autonomy)}, [John 5:39-47
(KJV)] / #16 / #4 - Nature Amended in its Nature [#111 / #3 - Nature
Surmounts Nature]

MARCHING TO SION.

/ RHYTHM {#369 - Persian (Perses): Lunar}: 5 x #41 = #205 as #INNER {FEMALE
(EGO)} / {#5 - last will, testament: Faciens misericordiam {#5 - Granting
forgiveness} (1308 CE) / CANON: RHYTHM & HARMONY / Do Not Steal} / #17 / #5
- Act of Nature {DOUBLE: #5 - Act of Nature {#8 - Transforming Nature}}
[#175 / #4 - Nature Amended in its Nature]

AGAINST THIS WHORE.

/ CAUSE AND EFFECT {#111 - Runner of the Sun (Heliodromus): Sol Invictus}:
6 x #41 = #246 as #INNER {FEMALE (EGO)} *ANGEL* GABRIEL [Luke 1:19-38] /
{#6 - goal, object, purpose, intention: Ad providam {#6 - To Foresee / For
Providence} (1312 CE) / IMPLEMENTATION: HETEROS (binomial / bifurcated)
THEORY OF NUMBER / Do Not Bear False Witness} / #18 / #6 - Form of Nature
[#260 / #8 - Transforming Nature]

ARREST THE BLIGHT."

/ ENGENDERING / ENUMERATE {#15 - Father (Pater): Saturn}: 7 x #41 = #287 as
#INNER {FEMALE (EGO)} / {#7 - signification, import: Vox in excelso {#7 -
The voice on high} (1312 CE) / LIMIT: #INR AS TERNIO ANAGRAM / Do Not
Covet} / #19 / #7 - Engendering Nature [#369 / #9 - Autonomous Nature]

7 x #41 = #287 as #1, #50, #1, #3, #20, #1, #10, #1, #200 = anagkaios
(G316): {#9 as #356} 1) necessary; 1a) what one can not do without,
indispensable; 1b) connected by bonds of nature or friendship; 1c) what
ought according to the law of duty be done, what is required by the
circumstances; [LATIN definition: VOLUNTĀTIS]

#1 - unwillingness
#2 - ill will, negative disposition (toward something)
[LATIN definition: NOLUNTĀTIS]

*VOLUNTY* (noun):
[ETYMOLOGY]: coined by Robert Fludd (17 January 1574 – 8
September 1637) from Latin voluntās f (genitive voluntātis).
- (obsolete)
The positive aspect of God, encompassing light, love, creation, etc.
- *YANG*: From early romanizations of Chinese 陽/阳 (yáng), originally in
reference to the sunny side of areas {*IT* *IS* *NOT* *GEMATRIA*} such as
mountains and dwellings.
- (philosophy) A principle in Chinese and related East Asian philosophies
associated with bright, hot, masculine, etc. elements of the natural world.

*NOLUNTY* (noun):
[ETYMOLOGY]: coined by Robert Fludd (17 January 1574 – 8
September 1637) from Latin nōluntās f (genitive nōluntātis).
- (obsolete) The negative aspect of God, encompassing darkness, cold,
destruction, etc.
- *YIN*: From early romanizations of Chinese 陰/阴 (yīn),
originally used in reference to shaded areas {*IT* *IS* *NOT* *UMBRA* *AS*
*GEMATRIA* *MORPHOLOGICAL* *SUBSTITUTION*}, as of a mountain or home.
-
(philosophy) A principle in Chinese and related East Asian philosophies
associated with dark, cool, female, etc. elements of the natural world.
- Robert Fludd was born at Milgate House, Bearsted and was the son of Sir
Thomas Fludd, a high-ranking governmental official (Queen Elizabeth I's
treasurer for war in Europe), and Member of Parliament.

ANYONE WHO FOR FALSE REASONS OF MERCY DEVIATES FROM THIS CLEAR PRINCIPLE IS
*#AIDING*, *#WILLINGLY* *OR* *#UNWILLINGLY* *THE* *DISSOLUTION* *OF* *THE*
*STATE*. WE CAN SEE THE BEGINNINGS OF THIS PROCESS TO-DAY IN A COUNTRY LIKE
SWEDEN. [ADOLF HITLER'S (1941 - 1949) TABLE TALK AS IDEA: @235 ON 7 JUNE
1942 / PAGE: #519]H214@{
   @1: Sup: 40 (#40); Ego: 40 (#40),
   @2: Sup: 41 (#81); Ego: 1 (#41),
   @3: Sup: 47 (#128); Ego: 6 (#47),
   @4: Sup: 56 (#184); Ego: 9 (#56),
   @5: Sup: 13 (#197); Ego: 38 (#94),
   Male: #197; Feme: #94
} // #337

T'AI HSÜAN CHING {POLAR OPPOSITIONS / INTERPLAY OF OPPOSITES} [4 BCE]:

UMBRA: #215 % #41 = #10 - Impossible Advice, What can Be Done?; I-Ching:
H30 - Cohesion, Radiance, Clinging to Brightness/Fire, The net; Tetra: 41 -
Response;

THOTH MEASURE: #10 - Oh thou who orderest the flame, who makest thine
appearance in Memphis; *I* *AM* *NOT* *A* *ROBBER* *OF* *FOOD*.

    #VIRTUE: With Defectiveness (no. #10), selfishness and crookedness.
    #TOOLS: With Vastness (no. #50), fairmindedness and desirelessness.
    #POSITION: As to Branching Out (no. #9), it is the advance.
    #TIME: As to Holding Back (no. #17), it is the retreat.
    #CANON: #86 <-- *MAPPED* *TO* *JUDGES*

#325 as [#5, #50, #70, #200] = heis (G1520): {#12 as #215 % #41 = #10} 1)
*ONE*

<Loading Image...>

[IMAGE: This 2 July 2017 morning was Melbourne's coldest of the year.
Picture credit: @RegularSteven via Twitter]

#337 as [#40, #1, #6, #90, #200] = 'owtsar (H214): {#1 as #297 % #41 = #10}
1) treasure, storehouse; 1a) treasure (gold, silver, etc); 1b) store,
*SUPPLIES* *OF* *FOOD* or drink; 1c) treasure-house, treasury; 1c1)
treasure-house; 1c2) storehouse, magazine; 1c3) treasury; 1c4) *MAGAZINE*
*OF* *WEAPONS* (*FIGURATIVE* *OF* *GOD'S* *ARMOURY*); 1c5) storehouses (of
God for rain, snow, hail, wind, sea)

YOUTUBE: "Whatever It Takes (Imagine Dragons)"This Ode comes from For the Fallen, a poem by the English poet and writer
Laurence Binyon and was published in London in the Winnowing Fan; Poems of
the Great War in 1914. The verse, which became the League Ode, was already
used in association with commemoration services in Australia in 1921.

"THEY SHALL GROW NOT OLD, AS WE THAT ARE LEFT GROW OLD;
AGE SHALL NOT WEARY THEM, NOR THE YEARS CONDEMN.
AT THE GOING DOWN OF THE SUN AND IN THE MORNING
WE WILL REMEMBER THEM."

Each year after *ANZAC* *DAY* and *REMEMBRANCE* *DAY* debate rises on the
word 'condemn' or 'contemn'{

H7043@{
   @1: Sup: 2 (#2); Ego: 2 (#2),
   @2: Sup: 21 (#23); Ego: 19 (#21),
   @3: Sup: 51 (#74); Ego: 30 (#51),
   @4: Sup: 81 (#155); Ego: 30 (#81),
   @5: Sup: 6 (#161); Ego: 6 (#87),
   Male: #161; Feme: #87
} // #168

T'AI HSÜAN CHING {POLAR OPPOSITIONS / INTERPLAY OF OPPOSITES} [4 BCE]:

UMBRA: #86 % #41 = #4 - Using Guidance, Sourceless; I-Ching: H27 -
Nourishment, Swallowing, Jaws, Comfort/Security; Tetra: 81 - Fostering;

THOTH MEASURE: #4 - Oh Eater of the Shadow, who makest thine appearance at
Elephantine; *I* *AM* *NOT* *RAPACIOUS*.

    #VIRTUE: With Barrier (no. #4), isolation} but
    #TOOLS: With Stove (no. #44), neighbours.
    #POSITION: As to Strength (no. #36), it is the solidly built.
    #TIME: As to Waiting (no. #18), it is the weak.
    #CANON: #102

#168 as [#2, #100, #30, #30, #6] = qalal (H7043): {#19 as #168 % #41 = #4}
1) to be slight, be swift, be trifling, be of little account, be light; 1a)
(Qal); 1a1) to be slight, be abated (of water); 1a2) to be swift; 1a3) to
be trifling, be of little account; 1b) (Niphal); 1b1) to be swift, show
oneself swift; 1b2) to appear trifling, be too trifling, be insignificant;
1b3) to be lightly esteemed; 1c) (Piel); 1c1) to make despicable; 1c2) *TO*
*CURSE*; 1d) (Pual) to be cursed; 1e) (Hiphil); 1e1) to make light,
lighten; 1e2) *TO* *TREAT* *WITH* *CONTEMPT*, *BRING* *CONTEMPT* *OR*
*DISHONOUR*; 1f) (Pilpel); 1f1) to shake; 1f2) to whet; 1g) (Hithpalpel) to
shake oneself, be moved to and fro;

H5771@{
@1: Sup: 2 (#2); Ego: 2 (#2),
@2: Sup: 72 (#74); Ego: 70 (#72),
@3: Sup: 78 (#152); Ego: 6 (#78),
@4: Sup: 47 (#199); Ego: 50 (#128),
@5: Sup: 80 (#279); Ego: 33 (#161),
Male: #279; Feme: #161
} // #168

#168 [#2, #70, #6, #50, #600] = `avon (H5771): {#11 as #168 % #41 = #4} 1)
*PERVERSITY*, *DEPRAVITY*, *INIQUITY*, *GUILT* *OR* *PUNISHMENT* *OF*
*INIQUITY*; 1a) iniquity; 1b) guilt of iniquity, guilt (as great), guilt
(of condition); 1c) consequence of or punishment for iniquity;

H6680@{
@1: Sup: 6 (#6); Ego: 6 (#6),
@2: Sup: 16 (#22); Ego: 10 (#16),
@3: Sup: 25 (#47); Ego: 9 (#25),
@4: Sup: 31 (#78); Ego: 6 (#31),
@5: Sup: 81 (#159); Ego: 50 (#81),
@6: Sup: 6 (#165); Ego: 6 (#87),
Male: #165; Feme: #87
} // #168

#168 as [#6, #10, #90, #6, #50, #6] = tsavah (H6680): {#13 as #168 % #41 =
#4} 1) to command, charge, give orders, lay charge, give charge to, order;
1a) (Piel); 1a1) to lay charge upon; 1a2) to give charge to, give command
to; 1a3) to give charge unto; 1a4) to give charge over, appoint; 1a5) to
give charge, command; 1a6) to charge, command; 1a7) to charge, commission;
1a8) *TO* *COMMAND*, *APPOINT*, *ORDAIN* (*OF* *DIVINE* *ACT*); 1b) (Pual)
to be commanded;

}. The Ode used is the fourth stanza of the poem For the Fallen by Laurence
Binyon and was written in the early days of World War One. By mid September
1914, less than seven weeks after the outbreak of war, the British
Expeditionary Force in France had already suffered severe casualties. Long
lists of the dead and wounded appeared in British newspapers. It was
against this background that Binyon wrote For the Fallen. The poem was
first published in The Times on 21 September 1914 using the word 'condemn'.

<https://www.army.gov.au/our-history/traditions/the-ode>
--
YOUTUBE: "The Meerkat Circus"SEE ALSO AS RELATIONSHIP: *INVALIDATING* {Perennial philosophy (HETEROS
{#390 - ROBBERS} v’s HOMOIOS {#391 - STEWARDS OF GOD’S HOUSE} THEORY OF
NUMBER) as universal of right and wrong...} *THE* *ORTHODOX* *AND* *ROMAN*
*CATHOLIC* *CHURCH'S* *CLAIM* {#390 as 1, #100, #80, #1, #3, #5, #200 as
harpax (G727): {#11 as #242} 1) rapacious, ravenous; 2) a extortioner, a
robber} *TO* *JUBILEE2000* *AS* *BEING* *DELUSIONAL* *AND* *FRAUDULENT*

Private “Saint Andrews” Street on the edge of the Central Business District
dated 16th May, 2000 - This report is prepared in response to a TP00/55 as
a Notice of an Application for Planning Permit

<http://www.grapple369.com/jubilee2000.html>

SEE ALSO: HYPOSTASIS as DAO OF NATURE (Chinese: ZIRAN) / COURSE (Greek:
TROCHOS) OF NATURE (Greek: GENESIS) [James 3:6]

Chinese HAN Dynasty (206 BCE - 220CE) Hexagon Trigrams to Tetragram
assignments proposed by Yang Hsiung (53BCE - 18CE) which by 4BCE
(translation published within English as first European language in 1993),
first appeared in draft form as a meta-thesis titled T'AI HSUAN CHING {ie.
Canon of Supreme Mystery} on Natural Divination associated with the theory
of number, annual seasonal chronology and astrology reliant upon the seven
visible planets as cosmological mother image and the zodiac.

It shows the ZIRAN as the DAO of NATURE / COURSE-trochos OF NATURE-genesis
[James 3:6] as HYPOSTATIS comprising #81 trinomial tetragrammaton x 4.5 day
= #364.5 day / year as HOMOIOS THEORY OF NUMBER which is an amalgam of the
64 hexagrams as binomial trigrams / 81 as trinomial tetragrammaton rather
than its encapsulated contrived use as the microcosm to redefine the
macrocosm as the quintessence of the Pythagorean [Babylonian] as binomial
canon of transposition as HETEROS THEORY OF NUMBER.

<http://www.grapple369.com/nature.html>

The Charter of Human Rights and Responsibilities No. 43 of Act 2006 defines
a "PERSON MEANS A HUMAN BEING” and the question is, if it is permissible to
extend this definition to be a "PERSON MEANS A HUMAN BEING AS A CONSCIOUS
REALITY OF HOMO [iOS] SAPIEN [T] WHO IS INSTANTIATED WITHIN THE TEMPORAL
REALITY AS THEN THE CAUSE FOR REASONING AND RATIONALITY."

That my mathematical theoretical noumenon defines the meta-descriptor
prototypes which are prerequisite to the BEING of HOMO [iOS] SAPIEN [T] as
EXISTENCE / *OUSIA*.

<http://www.grapple369.com/Grapple.zip> (Download resources)

After all the ENNEAD of THOTH and not the Roman Catholic Eucharist,
expresses an Anthropic Cosmological Principle which appears within its
geometric conception as being equivalent to the Pythagorean
TETRAD/TETRACTYS
het varken uit Stettin
2018-07-09 15:37:01 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als socialisten begonnen.
De Soviets hebben de term "extreem rechts" verzonnen om de bescheiden
verschillen tussen het communisme en nationaal socialisme te benadrukken.
Linkse partijen post-1945 hebben dit overgenomen om niet geassocieerd te
worden met de moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand
wat betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse communistische
stromingen).
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts schaal
te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en rechts.
Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg", dat wil zeggen
noch communisme noch kapitalisme.
Niemand met enig historisch inzicht zal ontkennen dat er 'linkse'
aspecten in het NSDAP partijprogramma zaten. Die waren echter eerder aan
de broertjes Strasser te danken dan aan Hitler.

Het zal je overigens grote moeite kosten om ergens een partijprogramma
van welke politieke partij ook te vinden zonder linkse aspecten; zelfs
dat van de republikeinen in de USA zal wel enige sociale regels
bevatten, al is het maar voor de schijn.

Het is dus flagrante onzin in het wilde weg mensen of partijen voor
links ('linx') uit te maken.
Cees Camphuis
2018-07-09 17:01:48 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als socialisten begonnen.
De Soviets hebben de term "extreem rechts" verzonnen om de bescheiden
verschillen tussen het communisme en nationaal socialisme te benadrukken.
Linkse partijen post-1945 hebben dit overgenomen om niet geassocieerd te
worden met de moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand
wat betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse communistische
stromingen).
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts schaal
te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en rechts.
Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg", dat wil zeggen
noch communisme noch kapitalisme.
Niemand met enig historisch inzicht zal ontkennen dat er 'linkse'
aspecten in het NSDAP partijprogramma zaten. Die waren echter eerder aan
de broertjes Strasser te danken dan aan Hitler.
Het zal je overigens grote moeite kosten om ergens een partijprogramma
van welke politieke partij ook te vinden zonder linkse aspecten; zelfs
dat van de republikeinen in de USA zal wel enige sociale regels
bevatten, al is het maar voor de schijn.
Het is dus flagrante onzin in het wilde weg mensen of partijen voor
links ('linx') uit te maken.
Hahaha, maar linx mag wel in het in het wilde weg mensen of partijen
voor nazi's uitmaken.
Wederom de bekende dubbele linxe standaard.
Jos Bergervoet
2018-07-09 21:30:25 UTC
Permalink
...
...
Post by Cees Camphuis
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als
socialisten begonnen.
...
Post by Cees Camphuis
Post by het varken uit Stettin
Niemand met enig historisch inzicht zal ontkennen dat er 'linkse'
aspecten in het NSDAP partijprogramma zaten.
Kijk eens aan! Jullie zijn het eens. Mooi, mooi..

...
Post by Cees Camphuis
Post by het varken uit Stettin
Het zal je overigens grote moeite kosten om ergens een partijprogramma
van welke politieke partij ook te vinden zonder linkse aspecten; zelfs
dat van de republikeinen in de USA zal wel enige sociale regels
bevatten, al is het maar voor de schijn.
Het is dus flagrante onzin in het wilde weg mensen of partijen voor
links ('linx') uit te maken.
Hahaha, maar linx mag wel in het in het wilde weg mensen of partijen
voor nazi's uitmaken.
Wederom de bekende dubbele linxe standaard.
Niks dubbel, linx en nazi is immers hetzelfde?! Kijk maar:
Loading Image...

Hier verder uitgelegd:
<http://gerard1945.wordpress.com/2015/12/12/de-nationaal-socialistische-jeugdzonde-van-joop-den-uyl/>
--
Jos
Peter Steenkamp
2018-07-09 17:58:24 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als socialisten begonnen.
De Soviets hebben de term "extreem rechts" verzonnen om de bescheiden
verschillen tussen het communisme en nationaal socialisme te benadrukken.
Linkse partijen post-1945 hebben dit overgenomen om niet geassocieerd te
worden met de moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand
wat betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse communistische
stromingen).
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts schaal
te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en rechts.
Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg", dat wil zeggen
noch communisme noch kapitalisme.
Niemand met enig historisch inzicht zal ontkennen dat er 'linkse'
aspecten in het NSDAP partijprogramma zaten. Die waren echter eerder aan
de broertjes Strasser te danken dan aan Hitler.
Het zal je overigens grote moeite kosten om ergens een partijprogramma
van welke politieke partij ook te vinden zonder linkse aspecten; zelfs
dat van de republikeinen in de USA zal wel enige sociale regels
bevatten, al is het maar voor de schijn.
Het is dus flagrante onzin in het wilde weg mensen of partijen voor
links ('linx') uit te maken.
Zowel Hitler als de diverse communistische dictators hebben grote groepen
mensen ("volksvijanden") systematisch vermoord in belang van "het volk".
De communisten deelden mensen in in "klassen" die vermoord moesten worden,
De Soviets mensen met "privileges" (dat woord komt weer in de mode)
De rode khmer de "intellectuelen" (mensen werden geexecuteerd alleen omdat
ze een bril droegen of een universitaire titel hadden) en Hitler
vermoordde mensen op basis van ras en/of ideologie.

In dit opzicht was Hitler dus duidelijk links.
het varken uit Stettin
2018-07-09 20:10:37 UTC
Permalink
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als socialisten begonnen.
De Soviets hebben de term "extreem rechts" verzonnen om de bescheiden
verschillen tussen het communisme en nationaal socialisme te benadrukken.
Linkse partijen post-1945 hebben dit overgenomen om niet geassocieerd te
worden met de moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand
wat betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse communistische
stromingen).
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts schaal
te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en rechts.
Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg", dat wil zeggen
noch communisme noch kapitalisme.
Niemand met enig historisch inzicht zal ontkennen dat er 'linkse'
aspecten in het NSDAP partijprogramma zaten. Die waren echter eerder aan
de broertjes Strasser te danken dan aan Hitler.
Het zal je overigens grote moeite kosten om ergens een partijprogramma
van welke politieke partij ook te vinden zonder linkse aspecten; zelfs
dat van de republikeinen in de USA zal wel enige sociale regels
bevatten, al is het maar voor de schijn.
Het is dus flagrante onzin in het wilde weg mensen of partijen voor
links ('linx') uit te maken.
Zowel Hitler als de diverse communistische dictators hebben grote groepen
mensen ("volksvijanden") systematisch vermoord in belang van "het volk".
De communisten deelden mensen in in "klassen" die vermoord moesten worden,
De Soviets mensen met "privileges" (dat woord komt weer in de mode)
De rode khmer de "intellectuelen" (mensen werden geexecuteerd alleen omdat
ze een bril droegen of een universitaire titel hadden) en Hitler
vermoordde mensen op basis van ras en/of ideologie.
In dit opzicht was Hitler dus duidelijk links.
Er zijn minstens evenveel massamoorden en genocides gepleegd door
'rechtse' regimes of zelfs democratie"en, begin maar eens met de
Armeense genocide. Of de massabombardementen en atoombommen. De
politionele acties en koloniale oorlogen.

Alleen worden die systematisch goedgepraat of verzwegen. Als je dat een
paar generaties goed volhoudt, wordt het vanzelf de waarhed.
Henk
2018-07-10 08:46:40 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als
socialisten begonnen.
De Soviets hebben de term "extreem rechts" verzonnen om de bescheiden
verschillen tussen het communisme en nationaal socialisme te benadrukken.
Linkse partijen post-1945 hebben dit overgenomen om niet
geassocieerd te
worden met de moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand
wat betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse
communistische
stromingen).
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts schaal
te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en rechts.
Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg", dat wil zeggen
noch communisme noch kapitalisme.
Niemand met enig historisch inzicht zal ontkennen dat er 'linkse'
aspecten in het NSDAP partijprogramma zaten. Die waren echter eerder aan
de broertjes Strasser te danken dan aan Hitler.
Het zal je overigens grote moeite kosten om ergens een partijprogramma
van welke politieke partij ook te vinden zonder linkse aspecten; zelfs
dat van de republikeinen in de USA zal wel enige sociale regels
bevatten, al is het maar voor de schijn.
Het is dus flagrante onzin in het wilde weg mensen of partijen voor
links ('linx') uit te maken.
Zowel Hitler als de diverse communistische dictators hebben grote groepen
mensen ("volksvijanden") systematisch vermoord in belang van "het volk".
De communisten deelden mensen in in "klassen" die vermoord moesten worden,
De Soviets mensen met "privileges" (dat woord komt weer in de mode)
De rode khmer de "intellectuelen" (mensen werden geexecuteerd alleen omdat
ze een bril droegen of een universitaire titel hadden) en Hitler
vermoordde mensen op basis van ras en/of ideologie.
In dit opzicht was Hitler dus duidelijk links.
Er zijn minstens evenveel massamoorden en genocides gepleegd door
'rechtse' regimes of zelfs democratie"en, begin maar eens met de
Armeense genocide. Of de massabombardementen en atoombommen. De
politionele acties en koloniale oorlogen.
Alleen worden die systematisch goedgepraat of verzwegen. Als je dat een
paar generaties goed volhoudt, wordt het vanzelf de waarhed.
Nou het zal niet meevallen om de aantallen van de massamoorden
uitgevoerd voor de Socialist Hitler en de Communist Stalin te evenaren
met voornoemde massabombardementen en atoombommen en koloniale oorlogen.

Overigens de Armeense genocide werd uitgevoerd door het Ottomaanse Rijk
wat toen teruggreep op de vertrouwde Islamitische basiswaarden.
De nederlagen tijdens WO-I waren in de ogen van de Verheven Porte
veroorzaakt door verraad van Armeense en Aramese Christenhonden.
Dus ook in deze gaat Linx bepaald niet vrijuit...
--
Stop de massa-immigratie
KPGH
2018-07-10 09:37:20 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Post by Peter Steenkamp
Post by het varken uit Stettin
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen,
het gaat niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler
trokken nou eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton
ornans 'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op
z'n geweten.
Zowel Hitler als Mussolini zijn hun politieke carriere als
socialisten begonnen. De Soviets hebben de term "extreem rechts"
verzonnen om de bescheiden verschillen tussen het communisme en
nationaal socialisme te benadrukken. Linkse partijen post-1945
hebben dit overgenomen om niet geassocieerd te worden met de
moordzucht van het nazi-regime (en staken de kop in het zand wat
betreft de nog veel grotere moordzucht van de diverse
communistische stromingen).
Fascisme en nationaal-socialisme zijn niet goed op een links-rechts
schaal te plaatsen. Inhoudelijk zijn het mengsels van links en
rechts. Zelf noemden de fascisten zich indertijd de "derde weg",
dat wil zeggen noch communisme noch kapitalisme.
Niemand met enig historisch inzicht zal ontkennen dat er 'linkse'
aspecten in het NSDAP partijprogramma zaten. Die waren echter eerder
aan de broertjes Strasser te danken dan aan Hitler.
Het zal je overigens grote moeite kosten om ergens een
partijprogramma van welke politieke partij ook te vinden zonder
linkse aspecten; zelfs dat van de republikeinen in de USA zal wel
enige sociale regels bevatten, al is het maar voor de schijn.
Het is dus flagrante onzin in het wilde weg mensen of partijen voor
links ('linx') uit te maken.
Zowel Hitler als de diverse communistische dictators hebben grote
groepen mensen ("volksvijanden") systematisch vermoord in belang van
"het volk". De communisten deelden mensen in in "klassen" die
vermoord moesten worden, De Soviets mensen met "privileges" (dat
woord komt weer in de mode) De rode khmer de "intellectuelen" (mensen
werden geexecuteerd alleen omdat ze een bril droegen of een
universitaire titel hadden) en Hitler vermoordde mensen op basis van
ras en/of ideologie.
In dit opzicht was Hitler dus duidelijk links.
Er zijn minstens evenveel massamoorden en genocides gepleegd door
'rechtse' regimes of zelfs democratie"en, begin maar eens met de
Armeense genocide. Of de massabombardementen en atoombommen. De
politionele acties en koloniale oorlogen.
Alleen worden die systematisch goedgepraat of verzwegen. Als je dat
een paar generaties goed volhoudt, wordt het vanzelf de waarhed.
zoals Tocqueville 200 jaar geleden al opmerkte, introduceerde het
liberalisme met de combinatie van 'democratie' (een zeer rekbaar begrip
zodra directe stemming door iedereen over alles niet praktisch is) en
'de markt' (waarvan [de regels en daarmee de posities van marktpartijen]
door het geweldsmonopolie worden gedicteerd) nieuwe mogelijkheden met
betrekking tot het bufferen van het opruimen van 'overcomplete
populaties'.

Onder voorgaande systemen claimde regimes de (uiteindelijke)
verantwoordelijkheid voor de distributie van welvaart, en daarmee bij
implicatie de verantwoordelijkheid voor als groepen als gevolg van die
distributie omkwamen. Een regime dat verantwoordelijkheid ontkend door
naar 'marktwerking' te verwijzen, kan echter acht en wee jammerenmaar
zeggen niets te kunnen doen omdat het om de 'wetten van de markt' gaat
en interventie het probleem slechts erger zou maken. (Te denken valt
aan de potato-famine?)

Als een regime dan ook claimt 'het volk' te zijn (in plaats van het te
vertegenwoordigen), dan ontbreekt daarbij bovendien een persoon of groep
van personen (buiten het gehele 'volk') om verantwoordelijk te stellen.

In europa liep het na de franse revolutie vrijwel meteen uit de hand, en
nu dreigt hetzelfde in de us via o.a. evangelisten:

Voeg wat exceptionalisme en men komt (weer) uit bij: "Gentle Reader, – I
have for some length of time looked upon it as a duty incumbent,
especially on the immediate successors of those that have had so large
experience of those many memorable and signal demonstrations of God’s
goodness, viz., the first beginners of this Plantation in New England,
to commit to writing his gracious dispensations on that behalf; having
so many inducements thereunto, not onely otherwise but so plentifully in
the Sacred Scriptures: that so, what we have seen, and what our fathers
have told us (Psalm lxxviii. 3, 4), we may not hide from our children,
showing to the generations to come the praises of the Lord; that
especially the seed of Abraham his servant, and the children of Jacob
his chosen (Psalm cv. 5, 6), may remember his marvellous works in the
beginning and progress of the planting of New England, his wonders and
the judgments of his mouth; how that God brought a vine into this
wilderness; that he cast out the heathen, and planted it; that he made
room for it and caused it to take deep root; and it filled the land
(Psalm lxxx. 8, 9)." :-)

R.Phillips
2018-07-09 15:38:08 UTC
Permalink
Post by het varken uit Stettin
...
Post by Cees Camphuis
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het gaat
niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken nou
eenmaal veel mensen aan.
O God, welke gek heeft eigenlijk het eerst het newspeak epitheton ornans
'links' voor hitler bedacht...? Die heeft toch heel wat op z'n geweten.
Iemand die voor de posthume aanhang het lijk wilde schofferen? Daarom
staat het zo dom als er geen aanhang is.

R
KPGH
2018-07-09 21:35:02 UTC
Permalink
Post by Cees Camphuis
Post by KPGH
Post by Cees Camphuis
Zolang er overwinningen waren. Daarna was het snel gedaan.
Integendeel eerder vooral *voordat* er 'overwinningen' (en de daarmee
verbonden zowel materiele als morele kosten) waren, en parolen los
van consequenties konden worden beoordeeld...
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het
gaat niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken
nou eenmaal veel mensen aan.
Er was naar ik me herinner nauwelijks een verkiezingsoverwinning.
Politieke partijen waren er vooral om een staatselite te legitimeren, en
H. werd meen ik kanselier bij wijze van compromis omdat men verwachtte
dat hij als hoofd van een protestpartij kon worden gecontroleerd.

Verder was voedselgebrek e.d. onder bredere lagen van de bevolking meen
ik een probleem, en stelde alle partijen verbetering in het
vooruitzicht. Het probleem (vanuit het perspectief van de staatselite)
was vermoedelijk dat het programma van de NS voor velen daadwerkelijk
verbeteringen bracht, en de SA werd ingezet als de staat niet meewerkte
aan de uitvoering.
Barokino
2018-07-09 21:41:43 UTC
Permalink
Post by KPGH
Post by Cees Camphuis
Post by KPGH
Post by Cees Camphuis
Zolang er overwinningen waren. Daarna was het snel gedaan.
Integendeel eerder vooral *voordat* er 'overwinningen' (en de daarmee
verbonden zowel materiele als morele kosten) waren, en parolen los
van consequenties konden worden beoordeeld...
De verkiezingsoverwinningen van Hitler waren ook overwinningen, het
gaat niet alleen om de oorlogen. De linxe beloften van Hitler trokken
nou eenmaal veel mensen aan.
Er was naar ik me herinner nauwelijks een verkiezingsoverwinning.
Politieke partijen waren er vooral om een staatselite te legitimeren, en
H. werd meen ik kanselier bij wijze van compromis omdat men verwachtte
dat hij als hoofd van een protestpartij kon worden gecontroleerd.
In ieder geval werd hij rijkskanselier conform de eisen die de Duitse
grondwet hierover stelde. Men verwachtte dat Von Papen hem de baas zou
blijven.
Post by KPGH
Verder was voedselgebrek e.d. onder bredere lagen van de bevolking meen
ik een probleem, en stelde alle partijen verbetering in het
vooruitzicht. Het probleem (vanuit het perspectief van de staatselite)
was vermoedelijk dat het programma van de NS voor velen daadwerkelijk
verbeteringen bracht, en de SA werd ingezet als de staat niet meewerkte
aan de uitvoering.
R.Phillips
2018-07-08 09:52:45 UTC
Permalink
Post by Barokino
https://opiniez.com/2018/07/07/euro-en-open-grenzen-zijn-niet-meer-houdbaar/henkstratingprive/
Euro en open grenzen zijn niet meer houdbaar
Kroonjuwelen EU dienen geforceerde integratiestrategie
Twee kroonjuwelen van de Europese samenwerking zijn de euro en de
Schengenruimte. Ze staan voor een gemeenschappelijke munt en open
grenzen. Wie veel door Europa reist zal de grote voordelen van beide
beamen. We hebben geen last meer van paspoortcontroles en wisselkoersen.
Maar het zijn nu juist deze beide Europese verworvenheden die het
voortbestaan van de Europese samenwerking ernstig bedreigen. Zowel de
gemeenschappelijke munt als de open grenzen vereisen een omslag van 180
graden. Maar Europese mastodonten als Juncker en Timmermans zullen
daartoe niet in staat zijn.
Ashoka Mody
Afgelopen week waren zowel de euro als de open grenzen in het nieuws. De
euro vanwege het boek Euro Tragedy, a Drama in Nine Acts van voormalig
onderdirecteur Europa van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) Ashoka
Mody. De open grenzen vanwege de ingelaste Europese top over het
migratiebeleid.
Ashoka Mody fileert in zijn boek de manier waarop Europese politici al
sinds 1969 willens en wetens de euro op een volstrekt onverantwoorde
manier doordrukten. In een rapport uit 1970 van de Luxemburgse premier
Werner staat heel duidelijk dat een gezamenlijke munt alléén kan slagen
als het economisch beleid van de lidstaten gecentraliseerd wordt en er
een gemeenschappelijke begroting komt. Anders is een gemeenschappelijke
munt het recept voor veel ellende.
Toch werd de euro ingevoerd, wetende dat die zonder de noodzakelijke
randvoorwaarden tot mislukken gedoemd was. Met alle gevolgen van dien.
Misleiding
Mody concludeert in een interview met Telegraaf-journalist Martin Visser
dat de euro een onverantwoord project was en is. Hij verwerpt het
verweer van politici dat de euro ons vrede, groei en welvaart zou
brengen en onvermijdelijk hoort bij een interne markt. Die argumenten
werden en worden volgens hem slechts gebruikt om de bevolking te misleiden.
Open grenzen
Voor de open grenzen geldt hetzelfde. Het Akkoord van Schengen uit 1985
had tot doel de geleidelijke afschaffing van de gemeenschappelijke
grenzen tussen de deelnemende landen. Daarmee werd vrij verkeer
nagestreefd van de burgers van de deelnemende landen, de overige staten
van de Europese Unie en een aantal derde landen, zoals Noorwegen,
IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.
Deze doelstelling kon natuurlijk alléén gerealiseerd worden als de
niet-gemeenschappelijke buitengrenzen van het Schengengebied gesloten
bleven voor burgers van ándere landen. Anders zijn open binnengrenzen
het recept voor veel ellende. Dat waren de Europese politici zich in
1985 terdege bewust.
Toch werden Europese binnengrenzen geopend zónder adequate bewaking van
de buitengrenzen. Met alle gevolgen van dien. De jonge conservatieve
Oostenrijkse premier Sebastian Kurz – sinds 1 juli voor het komende
halfjaar voorzitter van de EU – is pas de eerste Europese politicus die
dit onder ogen ziet met zijn sterke pleidooi voor gemeenschappelijke
bewaking van de Europese buitengrenzen.
wát moet er gebeuren om het tij te keren?
Rapport-Werner
Het antwoord op de eerste vraag wordt gegeven in het genoemde
rapport-Werner. Daarin staat: “The economic and monetary union thus
appears as a leaven for the development of political union without the
long run it will be unable to do without.” Telegraaf-journalist Martin
Visser wijst er op dat Werner het woord leaven gebruikt, zuurdesem,
gist. Als het zuurdesem eenmaal in het Europese deeg zit dan gaat het
gisten en is een politieke unie onvermijdelijk geworden. Onomkeerbaar.
Onomkeerbaar
Hetzelfde geldt voor de open grenzen die ongebreidelde migratie uit
Afrika en andere werelddelen onvermijdelijk tot gevolg hebben. Hier is
het Eurocommissaris Frans Timmermans die met zijn uitspraak dat
‘Europeanen en Afrikanen elkaars broeders en zusters zijn met dezelfde
bestemming’ er geen misverstand over laat bestaan dat hun vermenging in
Europa – als het al niet het vooropgezette doel was – in elk geval is
ingecalculeerd en geaccepteerd. Ook hier weer onomkeerbaar. Er is geen
houden meer aan.
De ban gebroken
Het antwoord op de tweede vraag vloeit daar automatisch uit voort.
Onomkeerbare ontwikkelingen kunnen maar op één manier worden gestopt of
omgebogen. Door het beleid 180 graden om te gooien. Sebastian Kurz heeft
ten aanzien van de open grenzen de ban gebroken. Zijn eis om de Europese
buitengrenzen streng te gaan bewaken en migranten búiten Europa op te
vangen om oorlogsvluchtelingen van economische migranten te kunnen
onderscheiden verdient steun.
Het gist van de euro uit het brood van de Europese politieke unie halen
is zo mogelijk nóg moeilijker. Maar het zal toch moeten gebeuren als we
de overgang naar de door de Franse president Macron gewenste
transferunie, waarin de rijke Europese landen de arme permanent moeten
ondersteunen, willen voorkomen.
Omslag
Maar nóg belangrijker is dat het type Europese politici, zoals Juncker
en Timmermans rigoureus wordt vervangen. Zij hebben de democratische
besluitvorming de afgelopen decennia doelbewust genegeerd. Door het in
gang zetten van mechanismen, zoals de euro en de open grenzen, die
onomkeerbare ontwikkelingen in werking stelden. Met alle gevolgen van
dien. Ook hier is een omslag van 180 graden noodzakelijk.
Typische mening te koop Amerikaan uit India. Het enige wat er interessant
aan is wie dit nou betaald heeft.

R
Loading...