Discussion:
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
(te oud om op te antwoorden)
Marco van der Slot
2008-09-11 20:34:36 UTC
Permalink
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927

Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbiedenIngezonden 11 september 2008De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde. De
Afrikaanse collaboratie met islamitische slavenjagers echter werd hierdoor niet
geschaad en ging onvermoeibaar door. Alleen de relatief korte periode
(1850-1950) waarin beschaafde Europese landen een deel van Afrika hadden
gekoloniseerd frustreerde de handel in "Zwarte" en "Witte" slaven. Na de
dekolonisatie pikten veel Afrikanen en islamieten de handel in slaven helaas
ongestoord weer op.

Toch werd op een antiracismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban
uitsluitend de trans-Atlantische slavenhandel en -slavernij verklaard tot
misdaad tegen de menselijkheid. Ook wilden de deelnemers (allen westerse
gesubsidieerde NGO's en dito organisaties) "reparations" (herstelbetalingen) en
zelfs "correcties binnen het (westerse) onderwijscurriculum". Verder stelden
zij "dat staten die als slavenhaler en slavenbezitter aandeel hebben gehad in
de slavenhandel en slavernij (bedoeld wordt Europa en Noord-Amerika),
financiële middelen ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te
realiseren."

De belangrijkste, langdurigste en smerigste kant lieten zij volledig buiten
schot: de Negerslaven-jacht door de Afrika koloniserende islamieten, de
Afrikaanse collaboratie en de institutionalisering van de Slavenhouderij in de
Islam.

Verder negeren zij het feit dat indien de Negerslaven die in de westerse wereld
terecht kwamen net zo behandeld waren als de Negerslaven in de Islamitische
wereld, er maar weinig zouden zijn die het na hadden kunnen vertellen, laat
staan nageslacht produceren om ooit monumenten op te richten en
herstelbetalingen te laten eisen.

Zolang de antiracismeorganisaties deze omissie in hun historisch uiterst
selectieve aanklacht niet rechtzetten, laden zij tenminste de verdenking op
zich juist zelf racisten te zijn die de pijlen uitsluitend willen richten op de
"Witte" Europeanen en Amerikanen. In zekere zin geldt hetzelfde (racistisch
selectief winkelen) voor de slavernij"herdenkingen in Nederland. Ook daar wordt
de essentiële rol genegeerd van de Afrikaanse collaboratie onder invloed van de
islamitische kolonisatie, maar wel eenzijdig het volle gewicht gezet op de
slaventransporten door Europeanen waaronder de Nederlandse WIC schepen (niet de
VOC zoals veel linksmensen beweren) naar het Amerikaanse continent in de 17e
t/m begin 19e eeuw.

De Senegalees Tidiane N'Diayem, antropoloog & econoom (en Moslim), noemt de
islamitische slavenhandel zelfs pure genocide. Ook stelt hij dat het islamisme
zelfs de hoofdoorzaak is van deze schandelijke mensenhandel:

"In de 7e eeuw, nadat Moslims tijdens hun eerste kolonisatiedrift Egypte hadden
veroverd, voerden zij hun slavenhandel tot ongekende hoogte op. Vooral de
(Christelijke) Nubiërs kregen het direct al zwaar te verduren met de Arabische
Jihadisten. Zij sloten ten einde raad een wapenstilstand in ruil voor het
leveren van 360 Nubische slaven per jaar aan de Moslimkolonisten. Dit was het
begin van de Negerslaven-handel, een uitvinding van Arabische Moslims."

De alom gerespecteerde 14e eeuwse Arabische historicus (en Moslim) Ibn-Khaldum
(1332-1395) stelde dat ook een puur racistische motivatie achter de
Islamitische Negerslavenjacht en castraties schuilde:
"The only people who accept slavery are the Negroes, owing to their low degree
of humanity and their proximity to the animal stage..."

Deze schandelijke degradatie door Islamisten van Negers tot niet veel meer dan
"beesten" (in de verte vergelijkbaar met de "untermensch" kwalificatie door
socialisten) leidde ertoe dat Negers als vee werden beschouwd en ook als
zodanig behandeld. Bij jachtpartijen vanaf de 7e eeuw (waarbij soms duizend
verhandelbare slaven op een dag werden gevangen) werden alleen jonge meisjes,
dito jongens en kinderen meegenomen. De rest werd ter plekke afgemaakt. Van de
gevangen Negerjongens stierven daarna ook nog eens 9 van de 10 door castratie
(wegsnijden van testikels of het hele geslacht), een lot dat ook "Witte"
Europese slavenjongens later zou treffen. Maar gecastreerde jongens brachten op
de islamitische slavenmarkten zoveel meer op dan ongecastreerde, dat het
verlies aan handelswaar door deze perverse mutilatie meer dan gecompenseerd
werd.

Er wordt beweerd dat voor iedere Sudanese eunuch die op de Egyptische
islamitische slavenmarkt in Cairo terechtkwam, 200 Sudanezen afgemaakt waren.
Maar de ontdekkingsreiziger Livingstone hield het op 1 slaaf tegenover 10
doden. Deze laatste conservatieve schatting zou betekenen dat voor de ca. 20
miljoen (maar waarschijnlijk heel veel meer) Negerslaven die vanaf de 7e eeuw
op de islamitische slavenmarkten in Afrika verhandeld zijn, er minstens zo'n
200 miljoen "Zwarte" Afrikanen zijn afgemaakt. In het ergste geval gaat het om
miljarden slachtoffers sinds de islam in Afrika ingang vond en daarmee de
slavenhandel op deze ongekende schaal aanving.

Door het islamitisch imperialisme en daarmee gepaard gaande verdere
kolonisering van Oost-Azië en Afrika nam ook de verscheidenheid van de
slavenjagers, handelaren, transporteurs en afnemers toe. Berbers uit de Maghreb
(Marokko) gingen aan de handel meedoen, maar ook Ottomanen uit het Ottomaanse
rijk (Turkije) en Perzen (Iraniërs). Door de uitbreiding met deze toegewijde
mensenjagers ontstond een bloeiende trans-Sahara slavenhandel waardoor ook het
Westen van Afrika hard getroffen werd.

Tot de belangrijkste transportwaar behoorden geroofde Negermeisjes die als
concubines verkocht werden naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten en verder in de
door islamieten gekoloniseerde wereld. De trans-Sahara route was bezaaid met
slavenmarkten, van Timbuktu tot aan Awjila. De massale slaventransporten tussen
deze markten naar het Oosten waren veel wreder, langduriger (minstens tien
eeuwen) en vele malen groter dan die van de Westkusten van Afrika naar het
Amerikaanse continent (ruim twee eeuwen). Bij die trans-Sahara handel kwam geen
"Witte" Europeaan te pas, tenzij als slachtoffer of handelswaar.

De Islamitische handel in 'Witte" slaven wordt vaak onderbelicht of zelfs
compleet genegeerd, maar was minstens zo ernstig als de handel in "Zwarte"
slaven. Robert Davis, professor geschiedenis aan de Ohio State University,
schat dat minstens 1 miljoen of meer Europeanen als slaaf verhandeld zijn. Het
aantal daarmee gepaard gaande slachtoffers loopt in de miljoenen.

De jacht op- en handel in "Witte", Europese slaven vanaf de noordkust van
Afrika (toen Barbarije genoemd) hielden de moslims (Marokkanen, Tunesiërs,
Algerijnen en Libiërs) vol tot in de 19e eeuw, toen ze door de Amerikaanse
oorlogsvloot afgestraft werden en later door beschaafde Europese landen (vooral
Frankrijk) gekoloniseerd. Ook de toevoer van gewilde "Witte" Caucasische slaven
werd in die periode gestremd als gevolg van de veldslagen die de Russen
leverden met de tot diep in Zuid-Europa doorgedrongen Ottomanen (islamitische
Turken).

De islamitische handel in "Zwarte" én "Witte" slaven kan dus al met al een
genocide zonder weerga genoemd worden. Alleen het socialisme komt wat betreft
door ideologie veroorzaakte slachtoffers nog enigszins in de buurt.
"Zwarte" én "Witte" slaven werden geroofd en op de markt gezet om te dienen als
soldaten (in gesegregeerde legereenheden), eunuchen en concubines; "Zwarte" én
"Witte" slaven leden onder de wrede castraties en zowel "Zwarte" én "Witte"
slaven dienden om seksuele genoegens van hun moslimeigenaren te vervullen.

Het is daarom opmerkelijk dat een heus Stockholm Syndroom zich meester heeft
gemaakt van zowel de "nakomelingen" van de Neger-slavenhandel als
"nakomelingen" van de Witte-slavenhandel. "Nakomelingen" van door islamieten
opgejaagde en verhandelde "Zwarte" en "Witte" kuffars die geen woord vuil
durven maken aan de Afrikaanse potentaten en islamitische jihadbendes die vanaf
de 7e eeuw het Afrikaanse continent en omstreken onveilig hebben gemaakt, maar
wel van de "Witten" herstelbetalingen en subsidies eisen voor hun
geschiedvervalsende antiwesterse agitprop.

Daar mag de Islamitische Republiek Suriname door haar toetreding in 1996 tot de
OIC mede namens die slavenhandelarenclub, gerust excuses voor aanbieden. Aan
Surinamers, Antillianen, Amerikanen en Europeanen, al die "nazaten" van
"Zwarte" én "Witte" slaven. Maar vooral aan al die Afrikanen die nog steeds
slachtoffer worden van die al maar voortdurende barbaarse islamitische
Slavenhandel en Afrikaanse collaboratie.


---

Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by rulers as useful. (Seneca)

Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows. (George Orwell)

Communism is neither an economic nor a political system, but a form of insanity, an aberration... (Ronald Reagan)
JayJBee
2008-09-11 21:22:00 UTC
Permalink
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Ingezonden 11 september 2008
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde. De
Ga jij eens met de autobanden fabriekant Good Year praten. Of Droste de
chocokoning, of Unilever voor de Keniaanse thee.


JayJBee
"Mugabe heeft het westen leren stoppen met roken door een tabak stop in
te voeren"
Post by Marco van der Slot
Afrikaanse collaboratie met islamitische slavenjagers echter werd hierdoor niet
geschaad en ging onvermoeibaar door. Alleen de relatief korte periode
(1850-1950) waarin beschaafde Europese landen een deel van Afrika hadden
gekoloniseerd frustreerde de handel in "Zwarte" en "Witte" slaven. Na de
dekolonisatie pikten veel Afrikanen en islamieten de handel in slaven helaas
ongestoord weer op.
Toch werd op een antiracismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban
uitsluitend de trans-Atlantische slavenhandel en -slavernij verklaard tot
misdaad tegen de menselijkheid. Ook wilden de deelnemers (allen westerse
gesubsidieerde NGO's en dito organisaties) "reparations" (herstelbetalingen) en
zelfs "correcties binnen het (westerse) onderwijscurriculum". Verder stelden
zij "dat staten die als slavenhaler en slavenbezitter aandeel hebben gehad in
de slavenhandel en slavernij (bedoeld wordt Europa en Noord-Amerika),
financiële middelen ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te
realiseren."
De belangrijkste, langdurigste en smerigste kant lieten zij volledig buiten
schot: de Negerslaven-jacht door de Afrika koloniserende islamieten, de
Afrikaanse collaboratie en de institutionalisering van de Slavenhouderij in de
Islam.
Verder negeren zij het feit dat indien de Negerslaven die in de westerse wereld
terecht kwamen net zo behandeld waren als de Negerslaven in de Islamitische
wereld, er maar weinig zouden zijn die het na hadden kunnen vertellen, laat
staan nageslacht produceren om ooit monumenten op te richten en
herstelbetalingen te laten eisen.
Zolang de antiracismeorganisaties deze omissie in hun historisch uiterst
selectieve aanklacht niet rechtzetten, laden zij tenminste de verdenking op
zich juist zelf racisten te zijn die de pijlen uitsluitend willen richten op de
"Witte" Europeanen en Amerikanen. In zekere zin geldt hetzelfde (racistisch
selectief winkelen) voor de slavernij"herdenkingen in Nederland. Ook daar wordt
de essentiële rol genegeerd van de Afrikaanse collaboratie onder invloed van de
islamitische kolonisatie, maar wel eenzijdig het volle gewicht gezet op de
slaventransporten door Europeanen waaronder de Nederlandse WIC schepen (niet de
VOC zoals veel linksmensen beweren) naar het Amerikaanse continent in de 17e
t/m begin 19e eeuw.
De Senegalees Tidiane N'Diayem, antropoloog & econoom (en Moslim), noemt de
islamitische slavenhandel zelfs pure genocide. Ook stelt hij dat het islamisme
"In de 7e eeuw, nadat Moslims tijdens hun eerste kolonisatiedrift Egypte hadden
veroverd, voerden zij hun slavenhandel tot ongekende hoogte op. Vooral de
(Christelijke) Nubiërs kregen het direct al zwaar te verduren met de Arabische
Jihadisten. Zij sloten ten einde raad een wapenstilstand in ruil voor het
leveren van 360 Nubische slaven per jaar aan de Moslimkolonisten. Dit was het
begin van de Negerslaven-handel, een uitvinding van Arabische Moslims."
De alom gerespecteerde 14e eeuwse Arabische historicus (en Moslim) Ibn-Khaldum
(1332-1395) stelde dat ook een puur racistische motivatie achter de
"The only people who accept slavery are the Negroes, owing to their low degree
of humanity and their proximity to the animal stage..."
Deze schandelijke degradatie door Islamisten van Negers tot niet veel meer dan
"beesten" (in de verte vergelijkbaar met de "untermensch" kwalificatie door
socialisten) leidde ertoe dat Negers als vee werden beschouwd en ook als
zodanig behandeld. Bij jachtpartijen vanaf de 7e eeuw (waarbij soms duizend
verhandelbare slaven op een dag werden gevangen) werden alleen jonge meisjes,
dito jongens en kinderen meegenomen. De rest werd ter plekke afgemaakt. Van de
gevangen Negerjongens stierven daarna ook nog eens 9 van de 10 door castratie
(wegsnijden van testikels of het hele geslacht), een lot dat ook "Witte"
Europese slavenjongens later zou treffen. Maar gecastreerde jongens brachten op
de islamitische slavenmarkten zoveel meer op dan ongecastreerde, dat het
verlies aan handelswaar door deze perverse mutilatie meer dan gecompenseerd
werd.
Er wordt beweerd dat voor iedere Sudanese eunuch die op de Egyptische
islamitische slavenmarkt in Cairo terechtkwam, 200 Sudanezen afgemaakt waren.
Maar de ontdekkingsreiziger Livingstone hield het op 1 slaaf tegenover 10
doden. Deze laatste conservatieve schatting zou betekenen dat voor de ca. 20
miljoen (maar waarschijnlijk heel veel meer) Negerslaven die vanaf de 7e eeuw
op de islamitische slavenmarkten in Afrika verhandeld zijn, er minstens zo'n
200 miljoen "Zwarte" Afrikanen zijn afgemaakt. In het ergste geval gaat het om
miljarden slachtoffers sinds de islam in Afrika ingang vond en daarmee de
slavenhandel op deze ongekende schaal aanving.
Door het islamitisch imperialisme en daarmee gepaard gaande verdere
kolonisering van Oost-Azië en Afrika nam ook de verscheidenheid van de
slavenjagers, handelaren, transporteurs en afnemers toe. Berbers uit de Maghreb
(Marokko) gingen aan de handel meedoen, maar ook Ottomanen uit het Ottomaanse
rijk (Turkije) en Perzen (Iraniërs). Door de uitbreiding met deze toegewijde
mensenjagers ontstond een bloeiende trans-Sahara slavenhandel waardoor ook het
Westen van Afrika hard getroffen werd.
Tot de belangrijkste transportwaar behoorden geroofde Negermeisjes die als
concubines verkocht werden naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten en verder in de
door islamieten gekoloniseerde wereld. De trans-Sahara route was bezaaid met
slavenmarkten, van Timbuktu tot aan Awjila. De massale slaventransporten tussen
deze markten naar het Oosten waren veel wreder, langduriger (minstens tien
eeuwen) en vele malen groter dan die van de Westkusten van Afrika naar het
Amerikaanse continent (ruim twee eeuwen). Bij die trans-Sahara handel kwam geen
"Witte" Europeaan te pas, tenzij als slachtoffer of handelswaar.
De Islamitische handel in 'Witte" slaven wordt vaak onderbelicht of zelfs
compleet genegeerd, maar was minstens zo ernstig als de handel in "Zwarte"
slaven. Robert Davis, professor geschiedenis aan de Ohio State University,
schat dat minstens 1 miljoen of meer Europeanen als slaaf verhandeld zijn. Het
aantal daarmee gepaard gaande slachtoffers loopt in de miljoenen.
De jacht op- en handel in "Witte", Europese slaven vanaf de noordkust van
Afrika (toen Barbarije genoemd) hielden de moslims (Marokkanen, Tunesiërs,
Algerijnen en Libiërs) vol tot in de 19e eeuw, toen ze door de Amerikaanse
oorlogsvloot afgestraft werden en later door beschaafde Europese landen (vooral
Frankrijk) gekoloniseerd. Ook de toevoer van gewilde "Witte" Caucasische slaven
werd in die periode gestremd als gevolg van de veldslagen die de Russen
leverden met de tot diep in Zuid-Europa doorgedrongen Ottomanen (islamitische
Turken).
De islamitische handel in "Zwarte" én "Witte" slaven kan dus al met al een
genocide zonder weerga genoemd worden. Alleen het socialisme komt wat betreft
door ideologie veroorzaakte slachtoffers nog enigszins in de buurt.
"Zwarte" én "Witte" slaven werden geroofd en op de markt gezet om te dienen als
soldaten (in gesegregeerde legereenheden), eunuchen en concubines; "Zwarte" én
"Witte" slaven leden onder de wrede castraties en zowel "Zwarte" én "Witte"
slaven dienden om seksuele genoegens van hun moslimeigenaren te vervullen.
Het is daarom opmerkelijk dat een heus Stockholm Syndroom zich meester heeft
gemaakt van zowel de "nakomelingen" van de Neger-slavenhandel als
"nakomelingen" van de Witte-slavenhandel. "Nakomelingen" van door islamieten
opgejaagde en verhandelde "Zwarte" en "Witte" kuffars die geen woord vuil
durven maken aan de Afrikaanse potentaten en islamitische jihadbendes die vanaf
de 7e eeuw het Afrikaanse continent en omstreken onveilig hebben gemaakt, maar
wel van de "Witten" herstelbetalingen en subsidies eisen voor hun
geschiedvervalsende antiwesterse agitprop.
Daar mag de Islamitische Republiek Suriname door haar toetreding in 1996 tot de
OIC mede namens die slavenhandelarenclub, gerust excuses voor aanbieden. Aan
Surinamers, Antillianen, Amerikanen en Europeanen, al die "nazaten" van
"Zwarte" én "Witte" slaven. Maar vooral aan al die Afrikanen die nog steeds
slachtoffer worden van die al maar voortdurende barbaarse islamitische
Slavenhandel en Afrikaanse collaboratie.
---
Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by rulers as useful. (Seneca)
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows. (George Orwell)
Communism is neither an economic nor a political system, but a form of insanity, an aberration... (Ronald Reagan)
De Joker ©
2008-09-11 22:33:04 UTC
Permalink
..
...
Post by JayJBee
Post by Marco van der Slot
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde. De
Ga jij eens met de autobanden fabriekant Good Year praten. Of Droste de
chocokoning, of Unilever voor de Keniaanse thee.
JayJBee
"Mugabe heeft het westen leren stoppen met roken door een tabak stop
Maar Jay, je rookt toch nog wel jointjes, of niet dan?

(J)
Anneke.A
2008-09-12 08:09:37 UTC
Permalink
Post by JayJBee
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Ingezonden 11 september 2008
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld
gehouden. Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische
en Afrikaanse wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine)
linksmens. Het wordt tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en
de niet-politiek-correcte -dus historische juiste- feiten eens in het
curriculum op te nemen.
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na
een paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe
keerde. De
Ga jij eens met de autobanden fabriekant Good Year praten. Of Droste de
chocokoning, of Unilever voor de Keniaanse thee.
JayJBee
"Mugabe heeft het westen leren stoppen met roken door een tabak stop in te
voeren"
Jij zet je naam tenminste nog bij dit half gare gebabbel. En je vergeet
het belang van de suikerlobby die tot vandaag de dag de gezondheid van de
wereldbevolking belaagt.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr20/en/
Er zijn delen van de VS waar meer dan 30% van de mensen te dik zijn.
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/trend/maps/ (Zie de opeenvolging
van de jaren in het kaartje). Bij sommige vroegere slavenstaten komt dit het
meest voor,

Slavernij is weliswaar afgeschaft maar er bestaat nog steeds echte slavernij
en anders wel excuus slavernij. Als je wil weten hoe excuus slavernij
werkt, kijk eens naar de suikerriet plantages in de arme delen van de wereld
(zoals Haiti) Suikerriet? = Bioethanol.. Zo ongeveer verplicht een liter op
een tank van 45 liter benzine. Elke keer dat je weer tankt wordt er iemand
uitgebuit die een uur in de hitte staat te kappen voor 20 eurocent. Zelfs
Chinese schoenfabrikanten betalen hun lopende band personeel meer.(1euro25
tot 2 euro per uur. )

A
JayJBee
2008-09-12 08:16:20 UTC
Permalink
Post by Anneke.A
Post by JayJBee
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Ingezonden 11 september 2008
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld
gehouden. Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische
en Afrikaanse wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine)
linksmens. Het wordt tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en
de niet-politiek-correcte -dus historische juiste- feiten eens in het
curriculum op te nemen.
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na
een paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe
keerde. De
Ga jij eens met de autobanden fabriekant Good Year praten. Of Droste de
chocokoning, of Unilever voor de Keniaanse thee.
JayJBee
"Mugabe heeft het westen leren stoppen met roken door een tabak stop in te
voeren"
Jij zet je naam tenminste nog bij dit half gare gebabbel. En je vergeet
het belang van de suikerlobby die tot vandaag de dag de gezondheid van de
wereldbevolking belaagt.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr20/en/
Er zijn delen van de VS waar meer dan 30% van de mensen te dik zijn.
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/trend/maps/ (Zie de opeenvolging
van de jaren in het kaartje). Bij sommige vroegere slavenstaten komt dit het
meest voor,
Slavernij is weliswaar afgeschaft maar er bestaat nog steeds echte slavernij
en anders wel excuus slavernij. Als je wil weten hoe excuus slavernij
Ga je mij vertellen over excuusslavernij, varken.
Mijn pa heeft het allemaal meegemaakt; wie een grote mond had stierf
direct en moest dan als compost dienen. T/M 1975

Ik ben er in geboren.


JayJBee
"Opkankeren met je AnneFrank hoerenhuis"
Post by Anneke.A
werkt, kijk eens naar de suikerriet plantages in de arme delen van de wereld
(zoals Haiti) Suikerriet? = Bioethanol.. Zo ongeveer verplicht een liter op
een tank van 45 liter benzine. Elke keer dat je weer tankt wordt er iemand
uitgebuit die een uur in de hitte staat te kappen voor 20 eurocent. Zelfs
Chinese schoenfabrikanten betalen hun lopende band personeel meer.(1euro25
tot 2 euro per uur. )
A
el misti
2008-09-12 08:40:27 UTC
Permalink
Post by JayJBee
Ga je mij vertellen over excuusslavernij, varken.
Mijn pa heeft het allemaal meegemaakt; wie een grote mond had stierf
direct en moest dan als compost dienen. T/M 1975
Ik ben er in geboren.
JayJBee
"Opkankeren met je AnneFrank hoerenhuis"
Bij deze bevestig ik jouw kandidaatstelling voor de René Peters-trofee
2008.
JayJBee
2008-09-15 10:07:10 UTC
Permalink
Post by el misti
Post by JayJBee
Ga je mij vertellen over excuusslavernij, varken.
Mijn pa heeft het allemaal meegemaakt; wie een grote mond had stierf
direct en moest dan als compost dienen. T/M 1975
Ik ben er in geboren.
JayJBee
"Opkankeren met je AnneFrank hoerenhuis"
Bij deze bevestig ik jouw kandidaatstelling voor de René Peters-trofee
2008.
Omdat jij de holocaust op aardbewoners (Sambo, zwarte piet, negers,
zwarten, Afrikanen a.k.a. 'terra-ists': let op de uitspraak bij 'the war
on terrorists) ontkent...


JayJBee
"... wil dat NIET zeggen dat er NIET 1mld buitenaardse-,
mensverslindende-, biosfeer vrezende-, melanine arme gedrochten op aarde
rondwaren"
Wim
2008-09-12 08:44:01 UTC
Permalink
Post by JayJBee
Ga je mij vertellen over excuusslavernij, varken.
Normaal doen zit er bij jou ook niet in he knul

Wim
Meenken
2008-09-12 09:21:24 UTC
Permalink
Post by Wim
Post by JayJBee
Ga je mij vertellen over excuusslavernij, varken.
moslim??
Post by Wim
Normaal doen zit er bij jou ook niet in he knul
Wim
Wim
2008-09-12 09:48:32 UTC
Permalink
Post by Meenken
Post by JayJBee
Ga je mij vertellen over excuusslavernij, varken.
moslim??
Huh?

Wim
Anneke.A
2008-09-12 11:18:37 UTC
Permalink
Post by JayJBee
Post by Anneke.A
Post by JayJBee
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Ingezonden 11 september 2008
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld
gehouden. Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de
Islamitische en Afrikaanse wereld en in mindere mate de naïeve (of
misschien vileine) linksmens. Het wordt tijd de slavernij compleet en
correct te benoemen en de niet-politiek-correcte -dus historische
juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na
een paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe
keerde. De
Ga jij eens met de autobanden fabriekant Good Year praten. Of Droste de
chocokoning, of Unilever voor de Keniaanse thee.
JayJBee
"Mugabe heeft het westen leren stoppen met roken door een tabak stop in
te voeren"
Jij zet je naam tenminste nog bij dit half gare gebabbel. En je vergeet
het belang van de suikerlobby die tot vandaag de dag de gezondheid van de
wereldbevolking belaagt.
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr20/en/
Er zijn delen van de VS waar meer dan 30% van de mensen te dik zijn.
http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/obesity/trend/maps/ (Zie de opeenvolging
van de jaren in het kaartje). Bij sommige vroegere slavenstaten komt dit
het meest voor,
Slavernij is weliswaar afgeschaft maar er bestaat nog steeds echte
slavernij en anders wel excuus slavernij. Als je wil weten hoe excuus
slavernij
Ga je mij vertellen over excuusslavernij, varken.
Mijn pa heeft het allemaal meegemaakt; wie een grote mond had stierf
direct en moest dan als compost dienen. T/M 1975
Ik ben er in geboren.
Hoe dacht je dat het leven van die Haitianen er vandaag de dag uitziet? Ze
laten ze stikken omdat ze Frans spreken en geexploiteerd worden door
Amerikaanse suikerboeren.

A
Meenken
2008-09-12 09:18:23 UTC
Permalink
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Ingezonden 11 september 2008
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de
niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde. De
Afrikaanse collaboratie met islamitische slavenjagers echter werd hierdoor niet
geschaad en ging onvermoeibaar door. Alleen de relatief korte periode
(1850-1950) waarin beschaafde Europese landen een deel van Afrika hadden
gekoloniseerd frustreerde de handel in "Zwarte" en "Witte" slaven. Na de
dekolonisatie pikten veel Afrikanen en islamieten de handel in slaven helaas
ongestoord weer op.
Toch werd op een antiracismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban
uitsluitend de trans-Atlantische slavenhandel en -slavernij verklaard tot
misdaad tegen de menselijkheid. Ook wilden de deelnemers (allen westerse
gesubsidieerde NGO's en dito organisaties) "reparations"
(herstelbetalingen) en
zelfs "correcties binnen het (westerse) onderwijscurriculum". Verder stelden
zij "dat staten die als slavenhaler en slavenbezitter aandeel hebben gehad in
de slavenhandel en slavernij (bedoeld wordt Europa en Noord-Amerika),
financiële middelen ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te
realiseren."
De belangrijkste, langdurigste en smerigste kant lieten zij volledig buiten
schot: de Negerslaven-jacht door de Afrika koloniserende islamieten, de
Afrikaanse collaboratie en de institutionalisering van de Slavenhouderij in de
Islam.
Verder negeren zij het feit dat indien de Negerslaven die in de westerse wereld
terecht kwamen net zo behandeld waren als de Negerslaven in de
Islamitische
wereld, er maar weinig zouden zijn die het na hadden kunnen vertellen, laat
staan nageslacht produceren om ooit monumenten op te richten en
herstelbetalingen te laten eisen.
Zolang de antiracismeorganisaties deze omissie in hun historisch uiterst
selectieve aanklacht niet rechtzetten, laden zij tenminste de verdenking op
zich juist zelf racisten te zijn die de pijlen uitsluitend willen richten op de
"Witte" Europeanen en Amerikanen. In zekere zin geldt hetzelfde (racistisch
selectief winkelen) voor de slavernij"herdenkingen in Nederland. Ook daar wordt
de essentiële rol genegeerd van de Afrikaanse collaboratie onder invloed van de
islamitische kolonisatie, maar wel eenzijdig het volle gewicht gezet op de
slaventransporten door Europeanen waaronder de Nederlandse WIC schepen (niet de
VOC zoals veel linksmensen beweren) naar het Amerikaanse continent in de 17e
t/m begin 19e eeuw.
De Senegalees Tidiane N'Diayem, antropoloog & econoom (en Moslim), noemt de
islamitische slavenhandel zelfs pure genocide. Ook stelt hij dat het islamisme
"In de 7e eeuw, nadat Moslims tijdens hun eerste kolonisatiedrift Egypte hadden
veroverd, voerden zij hun slavenhandel tot ongekende hoogte op. Vooral de
(Christelijke) Nubiërs kregen het direct al zwaar te verduren met de Arabische
Jihadisten. Zij sloten ten einde raad een wapenstilstand in ruil voor het
leveren van 360 Nubische slaven per jaar aan de Moslimkolonisten. Dit was het
begin van de Negerslaven-handel, een uitvinding van Arabische Moslims."
De alom gerespecteerde 14e eeuwse Arabische historicus (en Moslim) Ibn-Khaldum
(1332-1395) stelde dat ook een puur racistische motivatie achter de
"The only people who accept slavery are the Negroes, owing to their low degree
of humanity and their proximity to the animal stage..."
Deze schandelijke degradatie door Islamisten van Negers tot niet veel meer dan
"beesten" (in de verte vergelijkbaar met de "untermensch" kwalificatie door
socialisten) leidde ertoe dat Negers als vee werden beschouwd en ook als
zodanig behandeld. Bij jachtpartijen vanaf de 7e eeuw (waarbij soms duizend
verhandelbare slaven op een dag werden gevangen) werden alleen jonge meisjes,
dito jongens en kinderen meegenomen. De rest werd ter plekke afgemaakt. Van de
gevangen Negerjongens stierven daarna ook nog eens 9 van de 10 door castratie
(wegsnijden van testikels of het hele geslacht), een lot dat ook "Witte"
Europese slavenjongens later zou treffen. Maar gecastreerde jongens brachten op
de islamitische slavenmarkten zoveel meer op dan ongecastreerde, dat het
verlies aan handelswaar door deze perverse mutilatie meer dan
gecompenseerd
werd.
Er wordt beweerd dat voor iedere Sudanese eunuch die op de Egyptische
islamitische slavenmarkt in Cairo terechtkwam, 200 Sudanezen afgemaakt waren.
Maar de ontdekkingsreiziger Livingstone hield het op 1 slaaf tegenover 10
doden. Deze laatste conservatieve schatting zou betekenen dat voor de ca. 20
miljoen (maar waarschijnlijk heel veel meer) Negerslaven die vanaf de 7e eeuw
op de islamitische slavenmarkten in Afrika verhandeld zijn, er minstens zo'n
200 miljoen "Zwarte" Afrikanen zijn afgemaakt. In het ergste geval gaat het om
miljarden slachtoffers sinds de islam in Afrika ingang vond en daarmee de
slavenhandel op deze ongekende schaal aanving.
Door het islamitisch imperialisme en daarmee gepaard gaande verdere
kolonisering van Oost-Azië en Afrika nam ook de verscheidenheid van de
slavenjagers, handelaren, transporteurs en afnemers toe. Berbers uit de Maghreb
(Marokko) gingen aan de handel meedoen, maar ook Ottomanen uit het Ottomaanse
rijk (Turkije) en Perzen (Iraniërs). Door de uitbreiding met deze toegewijde
mensenjagers ontstond een bloeiende trans-Sahara slavenhandel waardoor ook het
Westen van Afrika hard getroffen werd.
Tot de belangrijkste transportwaar behoorden geroofde Negermeisjes die als
concubines verkocht werden naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten en verder in de
door islamieten gekoloniseerde wereld. De trans-Sahara route was bezaaid met
slavenmarkten, van Timbuktu tot aan Awjila. De massale slaventransporten tussen
deze markten naar het Oosten waren veel wreder, langduriger (minstens tien
eeuwen) en vele malen groter dan die van de Westkusten van Afrika naar het
Amerikaanse continent (ruim twee eeuwen). Bij die trans-Sahara handel kwam geen
"Witte" Europeaan te pas, tenzij als slachtoffer of handelswaar.
De Islamitische handel in 'Witte" slaven wordt vaak onderbelicht of zelfs
compleet genegeerd, maar was minstens zo ernstig als de handel in "Zwarte"
slaven. Robert Davis, professor geschiedenis aan de Ohio State University,
schat dat minstens 1 miljoen of meer Europeanen als slaaf verhandeld zijn. Het
aantal daarmee gepaard gaande slachtoffers loopt in de miljoenen.
De jacht op- en handel in "Witte", Europese slaven vanaf de noordkust van
Afrika (toen Barbarije genoemd) hielden de moslims (Marokkanen, Tunesiërs,
Algerijnen en Libiërs) vol tot in de 19e eeuw, toen ze door de Amerikaanse
oorlogsvloot afgestraft werden en later door beschaafde Europese landen (vooral
Frankrijk) gekoloniseerd. Ook de toevoer van gewilde "Witte" Caucasische slaven
werd in die periode gestremd als gevolg van de veldslagen die de Russen
leverden met de tot diep in Zuid-Europa doorgedrongen Ottomanen (islamitische
Turken).
De islamitische handel in "Zwarte" én "Witte" slaven kan dus al met al een
genocide zonder weerga genoemd worden. Alleen het socialisme komt wat betreft
door ideologie veroorzaakte slachtoffers nog enigszins in de buurt.
"Zwarte" én "Witte" slaven werden geroofd en op de markt gezet om te dienen als
soldaten (in gesegregeerde legereenheden), eunuchen en concubines; "Zwarte" én
"Witte" slaven leden onder de wrede castraties en zowel "Zwarte" én "Witte"
slaven dienden om seksuele genoegens van hun moslimeigenaren te vervullen.
Het is daarom opmerkelijk dat een heus Stockholm Syndroom zich meester heeft
gemaakt van zowel de "nakomelingen" van de Neger-slavenhandel als
"nakomelingen" van de Witte-slavenhandel. "Nakomelingen" van door islamieten
opgejaagde en verhandelde "Zwarte" en "Witte" kuffars die geen woord vuil
durven maken aan de Afrikaanse potentaten en islamitische jihadbendes die vanaf
de 7e eeuw het Afrikaanse continent en omstreken onveilig hebben gemaakt, maar
wel van de "Witten" herstelbetalingen en subsidies eisen voor hun
geschiedvervalsende antiwesterse agitprop.
Daar mag de Islamitische Republiek Suriname door haar toetreding in 1996 tot de
OIC mede namens die slavenhandelarenclub, gerust excuses voor aanbieden. Aan
Surinamers, Antillianen, Amerikanen en Europeanen, al die "nazaten" van
"Zwarte" én "Witte" slaven. Maar vooral aan al die Afrikanen die nog steeds
slachtoffer worden van die al maar voortdurende barbaarse islamitische
Slavenhandel en Afrikaanse collaboratie.
vandaar de naam barbaren, barbarije ,moslims, ,

ze doen nog steeds hun naam eer aan,

vroeger ging Michieltje met zijn vloot er heen en schoot de zaak plat in
opdracht van de staten generaal, en toen hielden ze zich eerst koest,

de regeringen van nu halen ze hierheen,
wat zijn de tijden verandert!,

als het zo doorgaat en we blijven op deze manier stemmen, gaat deze regering
onszelf verkopen aan de moslims, want ze hebben geld nodig,ten eerste op nog
meer te kunnen verkwisten, ten 2e hun eigen zakken vullen!

marten

verrad ten top gestegen

marten
Post by Marco van der Slot
---
Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false,
and by rulers as useful. (Seneca)
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is
granted, all else follows. (George Orwell)
Communism is neither an economic nor a political system, but a form of
insanity, an aberration... (Ronald Reagan)
Manok 62
2008-09-12 09:32:56 UTC
Permalink
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Waarom link EN het hele artikel ?
Verdwaald in IJsland
2008-09-12 10:47:03 UTC
Permalink
Op 11 Sep 2008 20:34:36 GMT kwam uit het klavier van Marco van der Slot
Post by Marco van der Slot
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Een en ander laat niet onverlet dat "het Westen" ook verkeerde dingen
heeft gedaan op dat gebied. Het feit dat Arabieren *nog* erger waren is
geen excuus.
Post by Marco van der Slot
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde. De
Inderdaad is dat een pluspunt voor het Westen. Voor het eerst in de
geschiedenis van de beschaving werd slavernij onwettig verklaard.
Post by Marco van der Slot
Toch werd op een antiracismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban
uitsluitend de trans-Atlantische slavenhandel en -slavernij verklaard tot
misdaad tegen de menselijkheid. Ook wilden de deelnemers (allen westerse
gesubsidieerde NGO's en dito organisaties) "reparations" (herstelbetalingen) en
zelfs "correcties binnen het (westerse) onderwijscurriculum". Verder stelden
zij "dat staten die als slavenhaler en slavenbezitter aandeel hebben gehad in
de slavenhandel en slavernij (bedoeld wordt Europa en Noord-Amerika),
financiële middelen ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te
realiseren."
"Durban" was inderdaad een schijnvertoning. Punt is dat het Westen als
enige cultuur aan zelfkritiek weet te doen. Dit pakt over het algemeen
zeer gunstig uit, zelfkritiek leidt namelijk tot vooruitgang, maar de
andere zijde van de medaille is het onstaan van een "weg met ons"
mentaliteit.

Arabieren zullen nimmer toegeven dat ook ziij fout waren, Afrikanen ook
niet, Westerlingen wel. vandaar het een-tweetje in Durban.
--
grtz, Niek

Het is beter rijk en gezond te zijn, dan arm en ziek.
(Dagobert Duck)
Jip
2008-09-12 11:23:48 UTC
Permalink
Post by Verdwaald in IJsland
Op 11 Sep 2008 20:34:36 GMT kwam uit het klavier van Marco van der Slot
Post by Marco van der Slot
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de
niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Een en ander laat niet onverlet dat "het Westen" ook verkeerde dingen
heeft gedaan op dat gebied. Het feit dat Arabieren *nog* erger waren is
geen excuus.
Die dingen waren in DIE tijd helemaal niet verkeerd.
Slavernij was toen een algemeen aanvaard maatschappelijk verschijnsel.
Post by Verdwaald in IJsland
Post by Marco van der Slot
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde. De
Inderdaad is dat een pluspunt voor het Westen. Voor het eerst in de
geschiedenis van de beschaving werd slavernij onwettig verklaard.
Klopt. Inplaatsvan dankbaar daarvoor te zijn zien allerlei figuren geld
schitteren en eisen genoegdoening.
Dat is net zo achterlijk als de Scandinaviers aanklagen voor wat de
Noormannen aan schade hebben aangericht.
Post by Verdwaald in IJsland
Post by Marco van der Slot
Toch werd op een antiracismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban
uitsluitend de trans-Atlantische slavenhandel en -slavernij verklaard tot
misdaad tegen de menselijkheid. Ook wilden de deelnemers (allen westerse
gesubsidieerde NGO's en dito organisaties) "reparations"
(herstelbetalingen) en
zelfs "correcties binnen het (westerse) onderwijscurriculum". Verder stelden
zij "dat staten die als slavenhaler en slavenbezitter aandeel hebben gehad in
de slavenhandel en slavernij (bedoeld wordt Europa en Noord-Amerika),
financiële middelen ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te
realiseren."
"Durban" was inderdaad een schijnvertoning. Punt is dat het Westen als
enige cultuur aan zelfkritiek weet te doen. Dit pakt over het algemeen
zeer gunstig uit, zelfkritiek leidt namelijk tot vooruitgang, maar de
andere zijde van de medaille is het onstaan van een "weg met ons"
mentaliteit.
Arabieren zullen nimmer toegeven dat ook ziij fout waren, Afrikanen ook
niet, Westerlingen wel. vandaar het een-tweetje in Durban.
--
grtz, Niek
Het is beter rijk en gezond te zijn, dan arm en ziek.
(Dagobert Duck)
Verdwaald in IJsland
2008-09-15 13:11:44 UTC
Permalink
Op Fri, 12 Sep 2008 13:23:48 +0200 kwam uit het klavier van Jip
Post by Jip
Post by Verdwaald in IJsland
Op 11 Sep 2008 20:34:36 GMT kwam uit het klavier van Marco van der Slot
Post by Marco van der Slot
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de
niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Een en ander laat niet onverlet dat "het Westen" ook verkeerde dingen
heeft gedaan op dat gebied. Het feit dat Arabieren *nog* erger waren is
geen excuus.
Die dingen waren in DIE tijd helemaal niet verkeerd.
Slavernij was toen een algemeen aanvaard maatschappelijk verschijnsel.
Net zoals in de Oudheid en de Vroege Middeleeuwen het trouwen met een 9
jarig meisje een algemeen aanvaard verschijnsel was?

Inderdaad is het historisch gezien het beste om gebeurtenissen te
toetsen aan de tijd waarin die gebeurtenissen plaatsvonden.

Toch waren er ook in de zevende eeuw mensen die hun bedenkingen hadden
tegen kinderhuwelijken en in de zeventiende eeuw mensen die morele
bezwaren tegen slavernij hadden. wat dat laatste betreft; Al vanaf de
Middeleeuwen was slavernij in de Lage Landen verboden.
Post by Jip
Post by Verdwaald in IJsland
Inderdaad is dat een pluspunt voor het Westen. Voor het eerst in de
geschiedenis van de beschaving werd slavernij onwettig verklaard.
Klopt. Inplaatsvan dankbaar daarvoor te zijn zien allerlei figuren geld
schitteren en eisen genoegdoening.
Dankbaar hoeft men niet te zijn. En ach, in sommige gevallen kan ik een
(redelijke) schadevergoeding wel billijken. De rechtsopvolgers van
plantages die slaven hielden zouden wel een vergoeding kunnen geven aan
de nazaten van de slaven die op de betreffende plantage werkten.
--
grtz, Niek

Het is beter rijk en gezond te zijn, dan arm en ziek.
(Dagobert Duck)
elrond
2008-09-15 13:28:44 UTC
Permalink
On 15 sep, 15:11, Verdwaald in IJsland
Post by Verdwaald in IJsland
Op Fri, 12 Sep 2008 13:23:48 +0200 kwam uit het klavier van Jip
Post by Jip
Post by Verdwaald in IJsland
Op 11 Sep 2008 20:34:36 GMT kwam uit het klavier van Marco van der Slot
Post by Marco van der Slot
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de
niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Een en ander laat niet onverlet dat "het Westen" ook verkeerde dingen
heeft gedaan op dat gebied. Het feit dat Arabieren *nog* erger waren is
geen excuus.
Die dingen waren in DIE tijd helemaal niet verkeerd.
Slavernij was toen een algemeen aanvaard maatschappelijk verschijnsel.
Net zoals in de Oudheid en de Vroege Middeleeuwen het trouwen met een 9
jarig meisje een algemeen aanvaard verschijnsel was?
Inderdaad is het historisch gezien het beste om gebeurtenissen te
toetsen aan de tijd waarin die gebeurtenissen plaatsvonden.
Toch waren er ook in de zevende eeuw mensen die hun bedenkingen hadden
tegen kinderhuwelijken en in de zeventiende eeuw mensen die morele
bezwaren tegen slavernij hadden. wat dat laatste betreft; Al vanaf de
Middeleeuwen was slavernij in de Lage Landen verboden.
Post by Jip
Post by Verdwaald in IJsland
Inderdaad is dat een pluspunt voor het Westen. Voor het eerst in de
geschiedenis van de beschaving werd slavernij onwettig verklaard.
Klopt. Inplaatsvan dankbaar daarvoor te zijn zien allerlei figuren geld
schitteren en eisen genoegdoening.
Dankbaar hoeft men niet te zijn. En ach, in sommige gevallen kan ik een
(redelijke) schadevergoeding wel billijken. De rechtsopvolgers van
plantages die slaven hielden zouden wel een vergoeding kunnen geven aan
de nazaten van de slaven die op de betreffende plantage werkten.
--
grtz, Niek
Het is beter rijk en gezond te zijn, dan arm en ziek.
(Dagobert Duck)- Tekst uit oorspronkelijk bericht niet weergeven -
- Tekst uit oorspronkelijk bericht weergeven -
of, zoals mijn grootvader al zei:" Je kunt beter een buik van het
zuipen hebben dan een bult van het werken".
Jip
2008-09-15 13:24:40 UTC
Permalink
Post by Verdwaald in IJsland
Op Fri, 12 Sep 2008 13:23:48 +0200 kwam uit het klavier van Jip
Post by Jip
Post by Verdwaald in IJsland
Op 11 Sep 2008 20:34:36 GMT kwam uit het klavier van Marco van der Slot
Post by Marco van der Slot
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens.
Het
wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de
niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Een en ander laat niet onverlet dat "het Westen" ook verkeerde dingen
heeft gedaan op dat gebied. Het feit dat Arabieren *nog* erger waren is
geen excuus.
Die dingen waren in DIE tijd helemaal niet verkeerd.
Slavernij was toen een algemeen aanvaard maatschappelijk verschijnsel.
Net zoals in de Oudheid en de Vroege Middeleeuwen het trouwen met een 9
jarig meisje een algemeen aanvaard verschijnsel was?
Dat was het hier in Europa niet.
Post by Verdwaald in IJsland
Inderdaad is het historisch gezien het beste om gebeurtenissen te
toetsen aan de tijd waarin die gebeurtenissen plaatsvonden.
Toch waren er ook in de zevende eeuw mensen die hun bedenkingen hadden
tegen kinderhuwelijken en in de zeventiende eeuw mensen die morele
bezwaren tegen slavernij hadden. wat dat laatste betreft; Al vanaf de
Middeleeuwen was slavernij in de Lage Landen verboden.
Post by Jip
Post by Verdwaald in IJsland
Inderdaad is dat een pluspunt voor het Westen. Voor het eerst in de
geschiedenis van de beschaving werd slavernij onwettig verklaard.
Klopt. Inplaatsvan dankbaar daarvoor te zijn zien allerlei figuren geld
schitteren en eisen genoegdoening.
Dankbaar hoeft men niet te zijn. En ach, in sommige gevallen kan ik een
(redelijke) schadevergoeding wel billijken. De rechtsopvolgers van
plantages die slaven hielden zouden wel een vergoeding kunnen geven aan
de nazaten van de slaven die op de betreffende plantage werkten.
Je kan de gekste redenen verzinnen om geld weg te geven.
Dat betekent nog lang niet dat het ook zou moeten en zelfs terecht zou zijn
Post by Verdwaald in IJsland
--
grtz, Niek
Het is beter rijk en gezond te zijn, dan arm en ziek.
(Dagobert Duck)
Verdwaald in IJsland
2008-09-15 14:19:27 UTC
Permalink
Op Mon, 15 Sep 2008 15:24:40 +0200 kwam uit het klavier van Jip
Post by Jip
Post by Verdwaald in IJsland
Post by Jip
Die dingen waren in DIE tijd helemaal niet verkeerd.
Slavernij was toen een algemeen aanvaard maatschappelijk verschijnsel.
Net zoals in de Oudheid en de Vroege Middeleeuwen het trouwen met een 9
jarig meisje een algemeen aanvaard verschijnsel was?
Dat was het hier in Europa niet.
In het oude Rome was het wel degelijk gewoonte dat meisjes voor de
puberteit al in het huwelijk traden met een (vaak veel) oudere
echtgenoot. Althans, dat was het in hogere kringen.

Een deel van het Romeinse Rijk lag inderdaad in wat nu het Midden Oosten
heet, maar een zeer belangrijk deel lag in Europa.
Post by Jip
Post by Verdwaald in IJsland
Dankbaar hoeft men niet te zijn. En ach, in sommige gevallen kan ik een
(redelijke) schadevergoeding wel billijken. De rechtsopvolgers van
plantages die slaven hielden zouden wel een vergoeding kunnen geven aan
de nazaten van de slaven die op de betreffende plantage werkten.
Je kan de gekste redenen verzinnen om geld weg te geven.
Dat betekent nog lang niet dat het ook zou moeten en zelfs terecht zou zijn
Iemand onvrijwillig arbeid laten verrichten levert een onrechtmatige
daad op. En vorderingen uit onrechtmatige daad kunnen net zoals ieder
vermogensgoed worden overgedragen of beërfd.

Van de meeste nazaten van slaven is bekend waar hun voorouders als slaaf
tewerk waren gesteld op het moment van de emancipatie. In elk geval is
het bekend voor Suriname en de Verenigde Staten. Veel rechtspersonen die
plantages runden in de VS of Suriname bestaan nog of zijn overgenomen
door andere rechtspersonen. In dat geval kan er dus nog een geldige
claim liggen. Zeker in de VS, waar na de emancipatie door Lincoln in
sommige staten (namelijk die door de Confederatie werden gecontroleerd)
mensen in slavernij werden gehouden. Deze slavernij was dus volgens de
wetgeving van de Unie (De VS) illegaal.

In Suriname zijn sommige slaven min of meer tegemoetgekomen door ze
(mede) eigenaar van de plantages te maken waar ze werkten. Dit geldt
echter lang niet voor alle slaven. Het meest wrange is dat de voormalige
slavenhouders wel een vergoeding kregen (300 Gulden per slaaf) ten tijde
van de emancipatie.

En vanaf 1800 werd slavernij eigenlijk in het heel Westen al als iets
heel verkeerds gezien, iets wat afgeschaft moest worden. Degenen die na
1800 nog slaven hielden wisten dus dat ze iets deden dat naar de normen
van de nieuwe industriele tijd immoreel was. Niet voor niets trad de
toenmalige supermacht, Groot Britannië al vanaf de jaren 1810 hard op
tegen elke slavenhandel.
--
grtz, Niek

Het is beter rijk en gezond te zijn, dan arm en ziek.
(Dagobert Duck)
Onder het plaveisel het moeras
2008-09-12 14:18:56 UTC
Permalink
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Ach uit de rechtse kerk
Post by Marco van der Slot
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Ingezonden        11 september 2008
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde.
Haha, slavernij is al zo oud als de mensheid.

De
Post by Marco van der Slot
Afrikaanse collaboratie met islamitische slavenjagers echter werd hierdoor niet
geschaad en ging onvermoeibaar door. Alleen de relatief korte periode
(1850-1950) waarin beschaafde Europese landen een deel van Afrika hadden
gekoloniseerd frustreerde de handel in "Zwarte" en "Witte" slaven. Na de
dekolonisatie pikten veel Afrikanen en islamieten de handel in slaven helaas
ongestoord weer op.
WOII vergeten?
Post by Marco van der Slot
Toch werd op een antiracismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban
uitsluitend de trans-Atlantische slavenhandel en -slavernij verklaard tot
misdaad tegen de menselijkheid. Ook wilden de deelnemers (allen westerse
gesubsidieerde NGO's en dito organisaties) "reparations" (herstelbetalingen) en
zelfs "correcties binnen het (westerse) onderwijscurriculum". Verder stelden
zij "dat staten die als slavenhaler en slavenbezitter aandeel hebben gehad in
de slavenhandel en slavernij (bedoeld wordt Europa en Noord-Amerika),
financiële middelen ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te
realiseren."
De belangrijkste, langdurigste en smerigste kant lieten zij volledig buiten
schot: de Negerslaven-jacht door de Afrika koloniserende islamieten, de
Afrikaanse collaboratie en de institutionalisering van de Slavenhouderij in de
Islam.
En die ze vervolgens verkochten aan de Westerlingen...
Post by Marco van der Slot
Verder negeren zij het feit dat indien de Negerslaven die in de westerse wereld
terecht kwamen net zo behandeld waren als de Negerslaven in de Islamitische
wereld, er maar weinig zouden zijn die het na hadden kunnen vertellen, laat
staan nageslacht produceren om ooit monumenten op te richten en
herstelbetalingen te laten eisen.
Zolang de antiracismeorganisaties deze omissie in hun historisch uiterst
selectieve aanklacht niet rechtzetten, laden zij tenminste de verdenking op
zich juist zelf racisten te zijn die de pijlen uitsluitend willen richten op de
"Witte" Europeanen en Amerikanen. In zekere zin geldt hetzelfde (racistisch
selectief winkelen) voor de slavernij"herdenkingen in Nederland. Ook daar wordt
de essentiële rol genegeerd van de Afrikaanse collaboratie onder invloed van de
islamitische kolonisatie, maar wel eenzijdig het volle gewicht gezet op de
slaventransporten door Europeanen waaronder de Nederlandse WIC schepen (niet de
VOC zoals veel linksmensen beweren) naar het Amerikaanse continent in de 17e
t/m begin 19e eeuw.
De Senegalees Tidiane N'Diayem, antropoloog & econoom (en Moslim), noemt de
islamitische slavenhandel zelfs pure genocide. Ook stelt hij dat het islamisme
En ook dat is een onzinargument. Slavernij was er niet op gericht om
hele bevolkingsgroepen te vermoorden. Genocide is dat wel.
Post by Marco van der Slot
"In de 7e eeuw, nadat Moslims tijdens hun eerste kolonisatiedrift Egypte hadden
veroverd, voerden zij hun slavenhandel tot ongekende hoogte op. Vooral de
(Christelijke) Nubiërs kregen het direct al zwaar te verduren met de Arabische
Jihadisten. Zij sloten ten einde raad een wapenstilstand in ruil voor het
leveren van 360 Nubische slaven per jaar aan de Moslimkolonisten. Dit was het
begin van de Negerslaven-handel, een uitvinding van Arabische Moslims."
En daarvoor was er in Egypte geen slavernij?
Post by Marco van der Slot
De alom gerespecteerde 14e eeuwse Arabische historicus (en Moslim) Ibn-Khaldum
(1332-1395) stelde dat ook een puur racistische motivatie achter de
"The only people who accept slavery are the Negroes, owing to their low degree
of humanity and their proximity to the animal stage..."
Deze schandelijke degradatie door Islamisten van Negers tot niet veel meer dan
"beesten" (in de verte vergelijkbaar met de "untermensch" kwalificatie door
socialisten) leidde ertoe dat Negers als vee werden beschouwd en ook als
zodanig behandeld. Bij jachtpartijen vanaf de 7e eeuw (waarbij soms duizend
verhandelbare slaven op een dag werden gevangen) werden alleen jonge meisjes,
dito jongens en kinderen meegenomen. De rest werd ter plekke afgemaakt. Van de
gevangen Negerjongens stierven daarna ook nog eens 9 van de 10 door castratie
(wegsnijden van testikels of het hele geslacht), een lot dat ook "Witte"
Europese slavenjongens later zou treffen. Maar gecastreerde jongens brachten op
de islamitische slavenmarkten zoveel meer op dan ongecastreerde, dat het
verlies aan handelswaar door deze perverse mutilatie meer dan gecompenseerd
werd.
Er wordt beweerd
Goed argument....

dat voor iedere Sudanese eunuch die op de Egyptische
Post by Marco van der Slot
islamitische slavenmarkt in Cairo terechtkwam, 200 Sudanezen afgemaakt waren.
Maar de ontdekkingsreiziger Livingstone hield het op 1 slaaf tegenover 10
doden. Deze laatste conservatieve schatting zou betekenen dat voor de ca. 20
miljoen (maar waarschijnlijk heel veel meer) Negerslaven die vanaf de 7e eeuw
op de islamitische slavenmarkten in Afrika verhandeld zijn, er minstens zo'n
200 miljoen "Zwarte" Afrikanen zijn afgemaakt. In het ergste geval gaat het om
miljarden slachtoffers sinds de islam in Afrika ingang vond en daarmee de
slavenhandel op deze ongekende schaal aanving.
Door het islamitisch imperialisme en daarmee gepaard gaande verdere
kolonisering van Oost-Azië en Afrika nam ook de verscheidenheid van de
slavenjagers, handelaren, transporteurs en afnemers toe. Berbers uit de Maghreb
(Marokko) gingen aan de handel meedoen, maar ook Ottomanen uit het Ottomaanse
rijk (Turkije) en Perzen (Iraniërs). Door de uitbreiding met deze toegewijde
mensenjagers ontstond een bloeiende trans-Sahara slavenhandel waardoor ook het
Westen van Afrika hard getroffen werd.
Tot de belangrijkste transportwaar behoorden geroofde Negermeisjes die als
concubines verkocht werden naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten en verder in de
door islamieten gekoloniseerde wereld. De trans-Sahara route was bezaaid met
slavenmarkten, van Timbuktu tot aan Awjila. De massale slaventransporten tussen
deze markten naar het Oosten waren veel wreder, langduriger (minstens tien
eeuwen) en vele malen groter dan die van de Westkusten van Afrika naar het
Amerikaanse continent (ruim twee eeuwen). Bij die trans-Sahara handel kwam geen
"Witte" Europeaan te pas, tenzij als slachtoffer of handelswaar.
De Islamitische handel in 'Witte" slaven wordt vaak onderbelicht of zelfs
compleet genegeerd, maar was minstens zo ernstig als de handel in "Zwarte"
slaven. Robert Davis, professor geschiedenis aan de Ohio State University,
schat dat minstens 1 miljoen of meer Europeanen als slaaf verhandeld zijn. Het
aantal daarmee gepaard gaande slachtoffers loopt in de miljoenen.
De jacht op- en handel in "Witte", Europese slaven vanaf de noordkust van
Afrika (toen Barbarije genoemd) hielden de moslims (Marokkanen, Tunesiërs,
Algerijnen en Libiërs) vol tot in de 19e eeuw, toen ze door de Amerikaanse
oorlogsvloot afgestraft werden en later door beschaafde Europese landen (vooral
Frankrijk) gekoloniseerd. Ook de toevoer van gewilde "Witte" Caucasische slaven
werd in die periode gestremd als gevolg van de veldslagen die de Russen
leverden met de tot diep in Zuid-Europa doorgedrongen Ottomanen (islamitische
Turken).
De islamitische handel in "Zwarte" én "Witte" slaven kan dus al met al een
genocide zonder weerga genoemd worden. Alleen het socialisme komt wat betreft
door ideologie veroorzaakte slachtoffers nog enigszins in de buurt.
"Zwarte" én "Witte" slaven werden geroofd en op de markt gezet om te dienen als
soldaten (in gesegregeerde legereenheden), eunuchen en concubines; "Zwarte" én
"Witte" slaven leden onder de wrede castraties en zowel "Zwarte" én "Witte"
slaven dienden om seksuele genoegens van hun moslimeigenaren te vervullen.
Het is daarom opmerkelijk dat een heus Stockholm Syndroom zich meester heeft
gemaakt van zowel de "nakomelingen" van de Neger-slavenhandel als
"nakomelingen" van de Witte-slavenhandel. "Nakomelingen" van door islamieten
opgejaagde en verhandelde "Zwarte" en "Witte" kuffars die geen woord vuil
durven maken aan de Afrikaanse potentaten en islamitische jihadbendes die vanaf
de 7e eeuw het Afrikaanse continent en omstreken onveilig hebben gemaakt, maar
wel van de "Witten" herstelbetalingen en subsidies eisen voor hun
geschiedvervalsende antiwesterse agitprop.
Daar mag de Islamitische Republiek Suriname door haar toetreding in 1996 tot de
OIC mede namens die slavenhandelarenclub, gerust excuses voor aanbieden. Aan
Surinamers, Antillianen, Amerikanen en Europeanen, al die "nazaten" van
"Zwarte" én "Witte" slaven. Maar vooral aan al die Afrikanen die nog steeds
slachtoffer worden van die al maar voortdurende barbaarse islamitische
Slavenhandel en Afrikaanse collaboratie.
Slecht stuk van een anoniem schrijvertje. Maar dat zijn wel wel gewend
van de rechtse kerk.
Chris Jacobs
2008-09-12 16:03:18 UTC
Permalink
[crossposted]
Post by Marco van der Slot
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows. (George Orwell)
Wanneer zei Orwell dat?

1984?

1949?

1948?

{quote}
En het
strekt de mens tot eer dat zij talrijker zijn dan men denkt, al-
thans naar de overtuiging van de verteller, die overigens vol-
strekt begrijpt dat men zou kunnen tegenwerpen dat deze
mensen hun leven op het spel zetten. Maar er komt altijd een
moment in de geschiedenis waarop degene die durft te zeggen
dat twee plus twee vier is met de dood wordt bestraft.
{/quote}

Albert Camus, La Peste/De Pest
Copyright (C) 1947 Gallimard, Parijs
Copyright Nederlandse vertaling (C) 1992 Jan Pieter van der Sterre
ISBN 90 234 1478 0
blz. 141
Marco van der Slot
2008-09-13 08:47:31 UTC
Permalink
Post by Chris Jacobs
[crossposted]
Post by Marco van der Slot
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is
granted, all else follows. (George Orwell)
Wanneer zei Orwell dat?
1984?
1949?
1948?
Volgens mij in 1948, het jaar dat ie 1984 (waaruit de quote komt) schreef.

---

Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by rulers as useful. (Seneca)

Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows. (George Orwell)

Communism is neither an economic nor a political system, but a form of insanity, an aberration... (Ronald Reagan)
Murkha
2008-09-13 10:55:50 UTC
Permalink
Marco van der Slot microgolfde op 13/09/2008, zo rond 10:47:31, dit
Post by Marco van der Slot
Post by Chris Jacobs
[crossposted]
Post by Marco van der Slot
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is
granted, all else follows. (George Orwell)
Wanneer zei Orwell dat?
1984?
1949?
1948?
Volgens mij in 1948, het jaar dat ie 1984 (waaruit de quote komt) schreef.
http://nl.wikipedia.org/wiki/1984_(boek)
--
Een staande ovulatie krijgen
Mart van de Wege
2008-09-13 17:14:56 UTC
Permalink
Post by Chris Jacobs
[crossposted]
Post by Marco van der Slot
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows. (George Orwell)
Wanneer zei Orwell dat?
Nooit.

Winston Smith, een personage in de roman, zei het.

Orwell was vooral gefascineerd door hoe totalitaire dictaturen juist dit soort simplistische idealisme konden breken. Hij heeft er meerdere essays aan gewijd.

Mart
--
Leon de Winter is consequent politiek-correct. Nu de politiek-
correctheid een draai van 180 graden heeft gemaakt is Leon consequent
meegedraaid.
--- Niek Holtzappel in nl.politiek
Marco van der Slot
2008-09-14 16:18:10 UTC
Permalink
Post by Mart van de Wege
Post by Chris Jacobs
[crossposted]
Post by Marco van der Slot
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is
granted, all else follows. (George Orwell)
Wanneer zei Orwell dat?
Nooit.
Winston Smith, een personage in de roman, zei het.
Om nog preciezer te zijn, Winston Smith schreef het in zijn dagboek. Maar
Winston Smith is een fictief personage, en het was Orwell die het in
werkelijkheid schreef.
Post by Mart van de Wege
Orwell was vooral gefascineerd door hoe totalitaire dictaturen juist dit soort
simplistische idealisme konden breken. Hij heeft er meerdere essays aan gewijd.
Mart
De reden dat ik de uitspraak in mijn sig heb opgenomen is dat ook in onze tijd
de vrijheid om de dingen te noemen zoals ze zijn onder druk staat, alleen heet
het nu geen doublethink maar politieke correctheid.
Post by Mart van de Wege
--
Leon de Winter is consequent politiek-correct. Nu de politiek-
correctheid een draai van 180 graden heeft gemaakt is Leon consequent
meegedraaid.
--- Niek Holtzappel in nl.politiek
---

Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by rulers as useful. (Seneca)

Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows. (George Orwell)

Communism is neither an economic nor a political system, but a form of insanity, an aberration... (Ronald Reagan)
Mart van de Wege
2008-09-14 16:36:02 UTC
Permalink
Post by Marco van der Slot
Post by Mart van de Wege
Post by Chris Jacobs
[crossposted]
Post by Marco van der Slot
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is
granted, all else follows. (George Orwell)
Wanneer zei Orwell dat?
Nooit.
Winston Smith, een personage in de roman, zei het.
Om nog preciezer te zijn, Winston Smith schreef het in zijn
dagboek. Maar Winston Smith is een fictief personage, en het was
Orwell die het in werkelijkheid schreef.
Zucht.

Jij snapt het verschil tussen de mening van een personage en de mening
van een schrijver niet echt he?

Geeft niks, maar ga dan ook geen uitspraken doen over literatuur. Dat
staat zo, nou ja, dom.
Post by Marco van der Slot
Post by Mart van de Wege
Orwell was vooral gefascineerd door hoe totalitaire dictaturen juist
dit soort simplistische idealisme konden breken. Hij heeft er
meerdere essays aan gewijd.
Mart
De reden dat ik de uitspraak in mijn sig heb opgenomen is dat ook in
onze tijd de vrijheid om de dingen te noemen zoals ze zijn onder
druk staat, alleen heet het nu geen doublethink maar politieke
correctheid.
Ik zou voorstellen dat je Orwell eens gaat lezen, in plaats van alleen
maar na te bouwen wat je op rechtsche sites hoort.

Mart
--
Leon de Winter is consequent politiek-correct. Nu de politiek-
correctheid een draai van 180 graden heeft gemaakt is Leon consequent
meegedraaid.
--- Niek Holtzappel in nl.politiek
JayJBee
2008-09-15 10:09:08 UTC
Permalink
Post by Mart van de Wege
Post by Marco van der Slot
Post by Mart van de Wege
Post by Chris Jacobs
[crossposted]
Post by Marco van der Slot
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is
granted, all else follows. (George Orwell)
Wanneer zei Orwell dat?
Nooit.
Winston Smith, een personage in de roman, zei het.
Om nog preciezer te zijn, Winston Smith schreef het in zijn
dagboek. Maar Winston Smith is een fictief personage, en het was
Orwell die het in werkelijkheid schreef.
Zucht.
Jij snapt het verschil tussen de mening van een personage en de mening
van een schrijver niet echt he?
Heeft met fictie en feiten te maken.

Fictie: moslims hebben iets te zeggen
Feit: jij kan zonder genocide nooit met zoveel exemplaren voorkomen op
een planeet 'onder de UV stralende zon'.


JayJBee
"Je bent niet eens een primaat"
Post by Mart van de Wege
Geeft niks, maar ga dan ook geen uitspraken doen over literatuur. Dat
staat zo, nou ja, dom.
Post by Marco van der Slot
Post by Mart van de Wege
Orwell was vooral gefascineerd door hoe totalitaire dictaturen juist
dit soort simplistische idealisme konden breken. Hij heeft er
meerdere essays aan gewijd.
Mart
De reden dat ik de uitspraak in mijn sig heb opgenomen is dat ook in
onze tijd de vrijheid om de dingen te noemen zoals ze zijn onder
druk staat, alleen heet het nu geen doublethink maar politieke
correctheid.
Ik zou voorstellen dat je Orwell eens gaat lezen, in plaats van alleen
maar na te bouwen wat je op rechtsche sites hoort.
Mart
R.Wereldsman
2008-09-13 02:58:51 UTC
Permalink
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Grappig. Suriname moet excuses bieden voor de gruweldaden tijdens de
racistische slavernij.
Dat maakt duidelijk hoe misvormd je geestelijk bent.
Maar het is typische misvorming die door het lijden racisme gekenmerkt
wordt.
Mensen die in dit stuk een stukje waarheid onderkennen lijden zondermeer aan
racisme.

Dit typisch misvormd gedrag is al bekend zo lang racisme bestaat.
Vandaag aan de dag worden soevereine landen gebombordeerd, uitgemoord en
leeggeroofd en
worden de leiders van die landen voor een of andere Gerechtshof gesleept
zodat de
eigen racistische met bloed besmeurde moordende klauwen worden schoon
gewassen.
Post by Marco van der Slot
Ingezonden 11 september 2008
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de
niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
De herdenkingen zijn slavernij herdenkingen maar niet zomaar
slavernij herdenkingen maar de herdenkingen van de racistische slavernij van
de Nederlanders.

Slavernij is zo oud oud als de wereld oud is.

Slavernij bestaat al zolang de mensheid bestaat.
Het is maar wat je slavernij wil noemen.
De racistische slavernij van de blanken tijdens het kolonialisme
is voor de mensheid een nieuw fenomeen vanwege het racisme
waarmee dat plaats vond.

Slavernij is niet bedacht door blanken. Racisme wel.
Racistische slavenhandel en slavernij van de Nederlanders hebben de
Nederlanders helamaal
zelf gedaan.
De slavenhandel van niet-blanken in blank
Europa, een nieuw fenomeen, begon
in 1440 toen Portugezen de eerste Mooren ( de huidige
Marokkanen) hadden geroofd en in Sevilla hadden
verkocht. Later werd hetzelfde gedaan en werden ze verkocht
in steden als Cordoba, Granada en Lissabon.


Ook de Spanjaarden imiteerden al heel vroeg de Portugezen.
In 1443 bereikte de Spanjaard Gonzales de kust van Guinea
en roofde een 12-tal negers.
De eigenlijke slavenhandel ( toen nog niet racistisch)
begint in 1444 door Nina Triston bij Arquin Kaap
Blanco met 80 slaven en werden verkocht in
Portugal met grote winst.


Zij maakten in 1444
een Compagnie opgericht uitsluitend de negerjacht
ten doel hebbende.
1-keer: 233 negers geroofd en gedoopt.
In 1448 wordt een Portugese fort voor de slavenhandel te
Arquin opgericht.
Na deze tijd kwamen per jaar zo'n ongeveer 800
slaven per jaar naar Europa. Ook in deze periode
was de slavenhandel nog niet racistisch van aard.
De slaven werden hier gebracht voor goedkope arbeid.
Een tweede fort werd aan de Rio de Oro opgericht
en in 1481 werd het kasteel Sint George
del Mina gesticht.


De slaven hebben toen in die tijd dezelfde rechten als de
blanke handarbeiders. De slaven vormden broederschappen
met een kapel en hadden ook dezelfde rechten uit het wetboek.


Ook was er regelgeving in Portugal, hoe een slaaf, geen slaaf
meer was:
1, Als je slaaf was van een Moor of een Jood of een ketter en
je was ze ontvlucht en je nam het Christelijk geloof aan
dan werd je door de Portugezen als vrij verklaard.
( Ze deden qua boerenbedrog niet veel onder voor Bush)


In 1505 begonnen de Spanjaarden negerslaven in de kolonien
te gebruiken. Ook toen was er nog geen sprake van racisme.


Ja en Nederland dan?
Men beschouwde de slavenhandel als een geoorloofde en
winstgevend bedrijf.
In 1596 ( maar toen was racisme bij de blanken al een feit)
hebben de Nederlanders de eerste poging ondernomen te Middelburg.


Maar in 1619 was het raak. In 1619 kwam een Hollands schip
de James rivier binnenvaren en verkocht een 20 stuks negerslaven.
De Mayflower die in 1617 ook weer hetzelfde deed werd wereldberoemd.
En met wereldberoemd bedoelde men toen net als nu: de wereld waarin de
blanken wonen.
Vanaf toen ontwikkelde Holland zich als de grootste en wreedste
slaven handelaar ter wereld, maar dan in een racistische slavenhandel.


Dus racisme en slavernij in een adem bespreken laat zien dat jij
er niet veel van snapt.
Post by Marco van der Slot
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde. De
Afrikaanse collaboratie met islamitische slavenjagers echter werd hierdoor niet
geschaad en ging onvermoeibaar door. Alleen de relatief korte periode
(1850-1950) waarin beschaafde Europese landen een deel van Afrika hadden
gekoloniseerd frustreerde de handel in "Zwarte" en "Witte" slaven. Na de
dekolonisatie pikten veel Afrikanen en islamieten de handel in slaven helaas
ongestoord weer op.
Alleen racisten hebben niet in de gaten dat praten over slavernij niet
hetzelfde is praten over de
racistische slavernij van de blanken na 1550.

Ja ook in Afrika was er sprake van slavernij.
In Afrika had slavernij van die dagen geen negatieve betekenis zoals
jij het nu gebruikt.
Slavernij was zelfs een soort rechtssysteem.
De oorsprong van de slavernij:
1. Het ene volk overwon in een rechtvaardige oorlog het andere volk.
De overwonnenen werden slaven.
2. Het economische, intellectuele mindere volk zocht steun bij
het andere (Loango gebied); deze vorm werd zelfs als positief
ervaren en dat blijkt uit het inheemse woord voor slaaf: moinsoe
Maar moinsoe was ook tegelijkertijd het woord voor kind.
Met andere woorden slavernij fungeerde toen als
sociale opvang.

Wie was slaaf?
1) Geboren uit een moederslaaf. De positie van de vader was niet
belangrjk.
2) Zij die gevangen genomen zijn in een rechtvaardige oorlog.
3) Gestraften, die bepaalde feiten gedaan hadden, bijv:
moord, roof, verkrachting.
4) Kinderen konden uit armoe als slaaf verkocht worden door de ouders
aan personen die rijk waren.
5) men kon een schuld afkopen door tijdelijk of voor altijd slaaf te zijn.

Slavernij van de blanken is het langst in Spanje bekend
en daar zijn ook de eerste zwarte slaven verkocht.
Zij het dat het toen gebeurde in een normale situatie
toen racisme nog niet bestond

Verzinnen dat Islamieten nog grotere beesten waren dan de blanken tijdens de
racistische slavernij
is nergens op gebaseerd en is slechts bedoeld om het smerigste bloed dat
kleeft aan het hele wezen
van de racistische blanken in racistendom schoon te wassen.Maar alle
geschriften en boekwerken
die overal ter wereld te vinden zijn liegen niet. Ga maar in de iegen
Nederlandse musea in Zeeland en Den Haag
en je zal ontdekken dat hetgeen ik hier aangeef de volle werkelijkheid is.
Post by Marco van der Slot
Toch werd op een antiracismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban
uitsluitend de trans-Atlantische slavenhandel en -slavernij verklaard tot
misdaad tegen de menselijkheid. Ook wilden de deelnemers (allen westerse
gesubsidieerde NGO's en dito organisaties) "reparations"
(herstelbetalingen) en
zelfs "correcties binnen het (westerse) onderwijscurriculum". Verder stelden
zij "dat staten die als slavenhaler en slavenbezitter aandeel hebben gehad in
de slavenhandel en slavernij (bedoeld wordt Europa en Noord-Amerika),
financiële middelen ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te
realiseren."
De slavenhandel door blanken van niet-blanken in blank
Europa, een nieuw fenomeen, begon
in 1440 toen Portugezen de eerste Mooren ( de huidige
Marokkanen) hadden geroofd en in Sevilla hadden
verkocht. Later werd hetzelfde gedaan en werden ze verkocht
in steden als Cordoba, Granada en Lissabon.

Ook de Spanjaarden imiteerden al heel vroeg de Portugezen.
In 1443 bereikte de Spanjaard Gonzales de kust van Guinea
en roofde een 12-tal negers.
De eigenlijke slavenhandel ( toen nog niet racistisch)
begint in 1444 door Nina Triston bij Arquin Kaap
Blanco met 80 slaven en werden verkocht in
Portugal met grote winst.

Waarom gesproken worden over Slavenhandel van de blanken is omdat de
blanken structuren hadden gemaakt om slaven verkopen zoals bij normale
handel in producten.

Zij maakten in 1444
een Compagnie opgericht uitsluitend de negerjacht
ten doel hebbende.
1-keer: 233 negers geroofd en gedoopt.
In 1448 wordt een Portugese fort voor de slavenhandel te
Arquin opgericht.
Na deze tijd kwamen per jaar zo'n ongeveer 800
slaven per jaar naar Europa. Ook in deze periode
was de slavenhandel nog niet racistisch van aard.
De slaven werden hier gebracht voor goedkope arbeid.
Een tweede fort werd aan de Rio de Oro opgericht
en in 1481 werd het kasteel Sint George
del Mina gesticht.

In deze fase kreeg de slavenhandel wel het karakter van handel en het werd
racistisch.
De Compagnie deed handels slechts in "negers".
Post by Marco van der Slot
De belangrijkste, langdurigste en smerigste kant lieten zij volledig buiten
schot: de Negerslaven-jacht door de Afrika koloniserende islamieten, de
Afrikaanse collaboratie en de institutionalisering van de Slavenhouderij in de
Islam.
Onzin uitkramen kan iedereen.
Maar welk Islamitisch land heeft dat gedaan en uit welk land werden de
Afrikanen
weggevoerd en aan wie werden ze verkocht?
Hoe lang heeft dat geduurd en waarvoor werden deze slaven gebruikt?
Hoe deden ze dat? Waar zijn de nakomelingen?

En als dat allemaal echt zou zijn gebeurd dan nog was een dergelijke
slavenhandel niet racistisch geweest.
Het ergste is ook dat de slavenhandel in Nederland later niet een kwestie
was
van particulieren maar werd geregeld bij wetten van de Staat der
Nederlanden.
De racistische slavernij is daardoor bij de blanke Nederlanders een
collectieve erfenis.
Post by Marco van der Slot
Verder negeren zij het feit dat indien de Negerslaven die in de westerse wereld
terecht kwamen net zo behandeld waren als de Negerslaven in de
Islamitische
wereld, er maar weinig zouden zijn die het na hadden kunnen vertellen, laat
staan nageslacht produceren om ooit monumenten op te richten en
herstelbetalingen te laten eisen.
Niemand negeert niets.
Maar onzin beweren kan makkelijk worden afgestraft.

In welke Islamitische landen zijn "negers"naar toe gebracht in een soort
slavenhandel?
En wat dezen ze in de landen?
Post by Marco van der Slot
Zolang de antiracismeorganisaties deze omissie in hun historisch uiterst
selectieve aanklacht niet rechtzetten, laden zij tenminste de verdenking op
zich juist zelf racisten te zijn die de pijlen uitsluitend willen richten op de
"Witte" Europeanen en Amerikanen. In zekere zin geldt hetzelfde (racistisch
selectief winkelen) voor de slavernij"herdenkingen in Nederland. Ook daar wordt
de essentiële rol genegeerd van de Afrikaanse collaboratie onder invloed van de
islamitische kolonisatie, maar wel eenzijdig het volle gewicht gezet op de
slaventransporten door Europeanen waaronder de Nederlandse WIC schepen (niet de
VOC zoals veel linksmensen beweren) naar het Amerikaanse continent in de 17e
t/m begin 19e eeuw.
Het is wat hier boven staat, alleen maar onzinnige verzinsel.
Het stuk laat zien dat je niet eens snapt waar het over gaat.
Eerst hebben over slavernij en nu praten over anti racisme organisatie en
dan niet de kennis hebben
om in te zien dat de racistische slavenhandel en slavernij uitsluitend
te maken heeft van de blanken. Maar zij die een racistisch bewustzijn
hebben, hebben ook niet
de referentiekaders om hierover met gevoel voor werkelijkheid hierover te
kunnen spreken.

In 1505 begonnen de Spanjaarden negerslaven in de kolonien
te gebruiken. Ook toen was er nog geen sprake van racisme.
Ja en Nederland dan?
Men beschouwde de slavenhandel als een geoorloofde en
winstgevend bedrijf.
In 1596 ( maar toen was racisme bij de blanken al een feit)
hebben de Nederlanders de eerste poging ondernomen te Middelburg.


Maar in 1619 was het raak. In 1619 kwam een Hollands schip
de James rivier binnenvaren en verkocht een 20 stuks negerslaven.
De Mayflower die in 1617 ook weer hetzelfde deed werd wereldberoemd.
En met "wereld"beroemd bedoelde men toen net als nu: de wereld waarin de
blanken wonen.
Vanaf toen ontwikkelde Holland zich als de grootste en wreedste
slaven handelaar ter wereld, maar dan in een racistische slavenhandel.


Dus racistische sllavernij van de blanken en slavernij in een adem bespreken
laat zien dat jij
er niet veel van snapt. En indien je ook nog een stuk post waarin staat dat
Islamieten aan racistische slavenhandel
deden dan is het duidelijk dat je een referentie kader hebt dat niet op
racistische onzin gebaseerd is.

Je bent dus goed ziek!
Jip
2008-09-13 06:55:13 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Grappig. Suriname moet excuses bieden voor de gruweldaden tijdens de
racistische slavernij.
Dat maakt duidelijk hoe misvormd je geestelijk bent.
Maar het is typische misvorming die door het lijden racisme gekenmerkt
wordt.
Mensen die in dit stuk een stukje waarheid onderkennen lijden zondermeer
aan racisme.
Dit typisch misvormd gedrag is al bekend zo lang racisme bestaat.
Vandaag aan de dag worden soevereine landen gebombordeerd, uitgemoord en
leeggeroofd en
worden de leiders van die landen voor een of andere Gerechtshof gesleept
zodat de
eigen racistische met bloed besmeurde moordende klauwen worden schoon
gewassen.
Behalve een bombastische scheldpartij tegen blanken kan ik nergens zelfs
maar een poging tot een tegenargument ontdekken.
R.Wereldsman
2008-09-13 08:09:09 UTC
Permalink
Post by Jip
Post by R.Wereldsman
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Grappig. Suriname moet excuses bieden voor de gruweldaden tijdens de
racistische slavernij.
Dat maakt duidelijk hoe misvormd je geestelijk bent.
Maar het is typische misvorming die door het lijden racisme gekenmerkt
wordt.
Mensen die in dit stuk een stukje waarheid onderkennen lijden zondermeer
aan racisme.
Dit typisch misvormd gedrag is al bekend zo lang racisme bestaat.
Vandaag aan de dag worden soevereine landen gebombordeerd, uitgemoord en
leeggeroofd en
worden de leiders van die landen voor een of andere Gerechtshof gesleept
zodat de
eigen racistische met bloed besmeurde moordende klauwen worden schoon
gewassen.
Behalve een bombastische scheldpartij tegen blanken kan ik nergens zelfs
maar een poging tot een tegenargument ontdekken.
Daar kan je niets aan doen. Je racistisch bewustzijn belemmert jouw
bevattingsvermogen
indien het over kwesties gaat van niet blanken.
Op dat punt is jouw referentiekader racistisch ziek misvormd.
Claas Compaan
2008-09-13 07:04:44 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Dit typisch misvormd gedrag is al bekend zo lang racisme bestaat.
BTW, W'man: geloof je nog steeds in het Obama wonder?
R.Wereldsman
2008-09-13 08:17:55 UTC
Permalink
Post by Claas Compaan
Post by R.Wereldsman
Dit typisch misvormd gedrag is al bekend zo lang racisme bestaat.
BTW, W'man: geloof je nog steeds in het Obama wonder?
Ik geloof in geen enkel wonder.
Het is wel een wonder indien het Amerikaanse volk dat vroeger
bijna bestond uit blanken die nagenoeg voor wel meer dan 50% racistisch zijn
geweest.

Ik geloof dat het goed is voor een wereld waar racistendom onder leiding van
de USA
de niet blanken gijzelen, roven en uitmoorden indien zij dat wenselijk
achten.
Obama kan per definitie niet racistisch zijn en dat is een groot voordeel
voor
deze wereld zowel voor de niet-blanken als voor de blanken.

Obama is zo langzamerhand het beeld van bevrijding en verandering.
Maar hoe definiëren wij bevrijding en vernieuwing als wij zelf nog
onderscheid maken in
het kunnen van man en vrouw, onderscheid maken in rassen en dat onderscheid
onze voorkeur
bepalend is voor de mate waarin privileges worden toegemeten. Het is
moeilijk, heel erg moeilijk!
Obama geeft het voorbeeld!

Obama is bevrijding en verandering. Barack Obama kiest geen Hillary omdat ze
een vrouw is maar
kiest inhoud. Barack Obama staat daar niet als democratisch kandidaat voor
president van Amerika omdat hij zwart is
maar omdat hij leider is. Het leiderschap van Obama heeft hij op
natuurlijke wijze afgedwongen.
De kranten kunnen nog niet mee. De tv kan nog niet mee. Grote delen van
Amerika kunnen nog niet mee.
De wereld staat en ziet een wonder plaats vinden. Is racistisch Amerika
klaar voor om een niet-blanke
leider te kiezen, is de vraag. Neen, Amerika niet maar Obama wel! En daar
gaat het om. Echt leiderschap kent geen verschil in
ras en ook geen verschil in man en vrouw
Barack Obama laat zich niet kiezen als man, als zwarte maar als leider van
zijn land. Hij overstijgt de problematiek van
man en vrouw, neger en blanke. Martin Luther King had een droom.

Het probleem is dat de schreeuwende media, de schreeuwende journalisten nog
achter lopen en meten met oude tijden en maten.
Hoe kan dat anders. Er is geen enkele garantie dat mediaschrijvers en
journalisten op dezelfde tijd en op dezelfde plaats aanwezig zullen
zijn als een grootheid is opgestaan.
Obama is geen soortgenoot, want hij spreekt de taal niet die zij spreken.
Hun droom is niet om zich te laten leiden door iemand die er uiterlijk er
anders uitziet. Zij kennen dat niet.Zij kennen die droom niet
Blanken kennen al eeuwen deze droom niet.

Wie meegesleurd wordt in de vrije val van het dubbeldenken, heeft de neiging
de fantasie te prikkelen om
het onderbewuste te laten werken en om de ironie van het vijandbeeld op te
roepen. In racistendom is dat nu volop in gang.
Maar Barack Obama is reeds een baken van raciale hoop en trots in de wereld.
Hoe kan dat anders. Men is blij voor Amerika.
Men is blij voor de blanke wereld als zij succesvol deze stap zetten.

Wat Duitsland betreft is Obama "een president voor de wereld". Het Duitse
weekblad Die Zeit van 5 juni 2008, werpt de vraag op hoe
"wij"met waardigheid kunnen uitleggen dat de machtigste man op aarde geen
blanke meer is.
"Wij", de blanke wereld. Hoe de blanke wereld met trots moet uitleggen dat
de machtigste man geen blanke meer is.
De frustratie spreekt. Obama heeft Die Zeit nog veel te leren.

Met de mogelijke komst van Barack Obama, als eerste Afro-Amerikaanse
president zullen gezamenlijke morele waarden ontwikkeld worden, waar
iedereen aan onderworpen zal worden, van blank tot zwart. Dan zal het moment
ontluiken dat de bevrijdingsrituelen geherdefinieerd zullen worden, wanneer
de mens weer vrij is:
de racistische blanke overheersing is dan uit beeld en zal de menselijke
aard weer volop tot wasdom komen zonder racisme, zonder blanke uitbuiting,
beroving en
uitmoording. Dan zullen we weer leven en vechten als mens tegenover mens.

Maar het is nog niet zo ver. Barack Obama moet nog gekozen worden en niet
doodgeschoten worden.

De media in Nederland weet nog niet goed hoe Obama te presenteren. Obama in
diskrediet brengen omdat hij niet-blank
is, is blijkbaar laatste redmiddel. Het is ook duidelijk dat de Nederlandse
discussiegroepen zoals nl.politiek nog geen goede lijn hebben om
Obama te problematiseren: er wordt relatief weinig gediscussieerd over Obama
en de Amerikaanse verkiezingen.
De Joker ©
2008-09-13 09:06:59 UTC
Permalink
...
..
Post by R.Wereldsman
Obama is zo langzamerhand het beeld van bevrijding en verandering.
Maar hoe definiëren wij bevrijding en vernieuwing ..
Tja, dat soort dingen kunnen we toch later oplossen?!

...
Post by R.Wereldsman
... Barack Obama staat daar niet als democratisch kandidaat voor
president van Amerika omdat hij zwart is
Hij is ook niet zoe heel erg zwart, geloof ik..
Post by R.Wereldsman
...
De wereld staat en ziet een wonder plaats vinden. Is racistisch Amerika
klaar voor om een niet-blanke
leider te kiezen, is de vraag. Neen, Amerika niet maar Obama wel! En daar
gaat het om.
Ja dat klopt! Ze hoeven hem niet te kiezen, hij neemt gewoon de
leiding! Een echte Grote Leider ziet de dingen ruim, Wereldsman.

(J)
emeg23
2008-09-17 11:43:31 UTC
Permalink
Post by De Joker ©
...
..
Post by R.Wereldsman
Obama is zo langzamerhand het beeld van bevrijding en verandering.
Maar hoe definiëren wij bevrijding en vernieuwing ..
Tja, dat soort dingen kunnen we toch later oplossen?!
...
Post by R.Wereldsman
... Barack Obama staat daar niet als democratisch kandidaat voor
president van Amerika omdat hij zwart is
Hij is ook niet zoe heel erg zwart, geloof ik..
Hij is een halfbloed, zijn moeder is blank, papa komt uit Kenia.
Trouwens hebben jullie dat ook? Steeds als ik de naam Obama hoor denk ik aan
Osama.
<..>
Wim
2008-09-17 13:29:25 UTC
Permalink
Post by emeg23
Post by De Joker ©
...
..
Post by R.Wereldsman
Obama is zo langzamerhand het beeld van bevrijding en verandering.
Maar hoe definiëren wij bevrijding en vernieuwing ..
Tja, dat soort dingen kunnen we toch later oplossen?!
...
Post by R.Wereldsman
... Barack Obama staat daar niet als democratisch kandidaat voor
president van Amerika omdat hij zwart is
Hij is ook niet zoe heel erg zwart, geloof ik..
Hij is een halfbloed, zijn moeder is blank, papa komt uit Kenia.
Trouwens hebben jullie dat ook? Steeds als ik de naam Obama hoor denk ik
aan Osama.
<..>
Geen last van

Wim

Claas Compaan
2008-09-13 15:40:38 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Met de mogelijke komst van Barack Obama, als eerste Afro-Amerikaanse
president zullen gezamenlijke morele waarden ontwikkeld worden, waar
iedereen aan onderworpen zal worden, van blank tot zwart. Dan zal het moment
ontluiken dat de bevrijdingsrituelen geherdefinieerd zullen worden, wanneer
De mens is weer vrij, want de VS krijgen een zwarte dictator. Halleluja,
achterlijke dwaas.
De Joker ©
2008-09-13 19:54:33 UTC
Permalink
Post by Claas Compaan
Post by R.Wereldsman
Met de mogelijke komst van Barack Obama, als eerste Afro-Amerikaanse
president zullen gezamenlijke morele waarden ontwikkeld worden, waar
iedereen aan onderworpen zal worden, van blank tot zwart. Dan zal het moment
ontluiken dat de bevrijdingsrituelen geherdefinieerd zullen worden, wanneer
De mens is weer vrij, want de VS krijgen een zwarte dictator. Halleluja,
achterlijke dwaas.
Claas, je moet niet zo onaardig doen tegen Wereldsman! Dat doen
we tegen jou toch ook niet?

(J)
Onder het plaveisel het moeras
2008-09-13 10:11:22 UTC
Permalink
Post by R.Wereldsman
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Grappig. Suriname moet excuses bieden voor de gruweldaden tijdens de
racistische slavernij.
Dat maakt duidelijk hoe misvormd je geestelijk bent.
Maar het is typische misvorming die door het lijden racisme gekenmerkt
wordt.
Mensen die in dit stuk een stukje waarheid onderkennen lijden zondermeer aan
racisme.
Dit typisch misvormd gedrag is al bekend zo lang racisme bestaat.
Vandaag aan de dag worden soevereine landen gebombordeerd, uitgemoord en
leeggeroofd en
worden de leiders van die landen voor een of andere Gerechtshof gesleept
zodat de
eigen racistische met bloed besmeurde moordende klauwen worden schoon
gewassen.
Post by Marco van der Slot
Ingezonden        11 september 2008
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de
niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
De herdenkingen zijn slavernij herdenkingen maar niet zomaar
slavernij herdenkingen maar de herdenkingen van de racistische slavernij van
de Nederlanders.
Slavernij is zo oud oud als de wereld oud is.
Klopt niet.
Post by R.Wereldsman
Slavernij bestaat al zolang de mensheid bestaat.
Klopt wel.
Post by R.Wereldsman
Het is maar wat je slavernij wil noemen.
De racistische slavernij van de blanken tijdens het kolonialisme
is voor de mensheid een nieuw fenomeen vanwege het racisme
waarmee dat plaats vond.
Slavernij is niet bedacht door blanken. Racisme wel.
Racistische slavenhandel en slavernij van de Nederlanders hebben de
Nederlanders helamaal
zelf gedaan.
De slavenhandel van niet-blanken in blank
Europa, een nieuw fenomeen, begon
in 1440 toen Portugezen de eerste Mooren ( de huidige
Marokkanen) hadden geroofd en in Sevilla hadden
verkocht. Later werd hetzelfde gedaan en werden ze verkocht
in steden als Cordoba, Granada en Lissabon.
Ook de Spanjaarden imiteerden al heel vroeg de Portugezen.
In 1443 bereikte de Spanjaard Gonzales de kust van Guinea
en roofde een 12-tal negers.
De eigenlijke slavenhandel ( toen nog niet racistisch)
begint in 1444 door Nina Triston bij Arquin Kaap
Blanco met 80 slaven en werden verkocht in
Portugal met grote winst.
Zij maakten in 1444
een Compagnie opgericht uitsluitend de negerjacht
ten doel hebbende.
1-keer: 233 negers geroofd en gedoopt.
Hebben ze daarvan aangifte gedaan bij de politie?
Post by R.Wereldsman
In 1448 wordt een Portugese fort voor de slavenhandel te
Arquin opgericht.
Na deze tijd kwamen per jaar zo'n ongeveer 800
slaven per jaar naar Europa.
Laat Geurt dat maar niet horen.
Post by R.Wereldsman
Ook in deze periode
was de slavenhandel nog niet racistisch van aard.
De slaven werden hier gebracht voor goedkope arbeid.
Goedkoop? Weet je wel wat dat kost zo'n neger?
Post by R.Wereldsman
Een tweede fort werd aan de Rio de Oro opgericht
en in 1481 werd het kasteel Sint George
del Mina gesticht.
De slaven hebben toen in die tijd dezelfde rechten als de
blanke handarbeiders. De slaven vormden broederschappen
met een kapel en hadden ook dezelfde rechten uit het wetboek.
Ook was er regelgeving in Portugal, hoe een slaaf, geen slaaf
1, Als je slaaf was van een Moor of een  Jood of een ketter en
je was ze ontvlucht en je nam het Christelijk geloof aan
dan werd je door de Portugezen als vrij verklaard.
( Ze deden qua boerenbedrog niet veel onder voor Bush)
In 1505 begonnen de Spanjaarden negerslaven in de kolonien
te gebruiken. Ook toen was er nog geen sprake van racisme.
Ja en Nederland dan?
Men beschouwde de slavenhandel als een geoorloofde en
winstgevend bedrijf.
In 1596 ( maar toen was racisme bij de blanken al een feit)
hebben de Nederlanders de eerste poging ondernomen te Middelburg.
Maar in 1619 was het raak. In 1619 kwam een Hollands  schip
de  James rivier binnenvaren en verkocht een 20 stuks negerslaven.
Waren dat proefnegers? Of monsters zonder waarde?
Post by R.Wereldsman
De Mayflower die in 1617 ook weer hetzelfde deed werd wereldberoemd.
En met wereldberoemd bedoelde men toen net als nu: de wereld waarin de
blanken wonen.
Vanaf toen ontwikkelde Holland zich als de grootste en wreedste
slaven handelaar ter wereld, maar dan in een racistische slavenhandel.
Dus racisme en slavernij in een adem bespreken laat zien dat jij
er niet veel van snapt.
Post by Marco van der Slot
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde. De
Afrikaanse collaboratie met islamitische slavenjagers echter werd hierdoor niet
geschaad en ging onvermoeibaar door. Alleen de relatief korte periode
(1850-1950) waarin beschaafde Europese landen een deel van Afrika hadden
gekoloniseerd frustreerde de handel in "Zwarte" en "Witte" slaven. Na de
dekolonisatie pikten veel Afrikanen en islamieten de handel in slaven helaas
ongestoord weer op.
Alleen racisten hebben niet in de gaten dat praten over slavernij niet
hetzelfde is praten over de
racistische slavernij van de blanken na 1550.
Ja ook in Afrika was er sprake van slavernij.
In Afrika had slavernij van die dagen geen negatieve betekenis zoals
jij het nu gebruikt.
Slavernij was zelfs een soort rechtssysteem.
1. Het ene volk overwon in een rechtvaardige oorlog het andere volk.
De overwonnenen werden slaven.
2. Het economische, intellectuele mindere volk zocht steun bij
het andere (Loango gebied); deze vorm werd zelfs als positief
ervaren en dat blijkt uit het inheemse woord voor slaaf: moinsoe
Maar moinsoe was ook tegelijkertijd het woord voor kind.
Met andere woorden slavernij fungeerde toen als
sociale opvang.
Wie was slaaf?
1) Geboren uit een moederslaaf. De positie van de vader was niet
belangrjk.
2) Zij die gevangen genomen zijn in een rechtvaardige oorlog.
moord, roof, verkrachting.
4) Kinderen konden uit armoe als slaaf verkocht worden door de ouders
aan personen die rijk waren.
5) men kon een schuld afkopen door tijdelijk of voor altijd slaaf te zijn.
Dus eigenlijk is slavernij helemaal niet erg, als het maar negers
onder elkaar zijn.
Post by R.Wereldsman
Slavernij van de blanken is het langst in Spanje bekend
en daar zijn ook de eerste zwarte slaven verkocht.
Zij het dat het toen gebeurde in een normale situatie
toen racisme nog niet bestond
Verzinnen dat Islamieten nog grotere beesten waren dan de blanken tijdens de
racistische slavernij
is nergens op gebaseerd en is slechts bedoeld om het smerigste bloed dat
kleeft aan het hele wezen
van de racistische blanken in racistendom schoon te wassen.Maar alle
geschriften en boekwerken
die overal ter wereld te vinden zijn liegen niet. Ga maar in de iegen
Nederlandse musea in Zeeland en Den Haag
en je zal ontdekken dat hetgeen ik hier aangeef de volle werkelijkheid is.
Post by Marco van der Slot
Toch werd op een antiracismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban
uitsluitend de trans-Atlantische slavenhandel en -slavernij verklaard tot
misdaad tegen de menselijkheid. Ook wilden de deelnemers (allen westerse
gesubsidieerde NGO's en dito organisaties) "reparations"
(herstelbetalingen) en
zelfs "correcties binnen het (westerse) onderwijscurriculum". Verder stelden
zij "dat staten die als slavenhaler en slavenbezitter aandeel hebben gehad in
de slavenhandel en slavernij (bedoeld wordt Europa en Noord-Amerika),
financiële middelen ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te
realiseren."
De slavenhandel door blanken van niet-blanken in blank
Europa, een nieuw fenomeen, begon
in 1440 toen Portugezen de eerste Mooren ( de huidige
Marokkanen) hadden geroofd en in Sevilla hadden
verkocht. Later werd hetzelfde gedaan en werden ze verkocht
in steden als Cordoba, Granada en Lissabon.
Ook de Spanjaarden imiteerden al heel vroeg de Portugezen.
In 1443 bereikte de Spanjaard Gonzales de kust van Guinea
en roofde een 12-tal negers.
De eigenlijke slavenhandel ( toen nog niet racistisch)
begint in 1444 door Nina Triston bij Arquin Kaap
Blanco met 80 slaven en werden verkocht in
Portugal met grote winst.
Wat kostte zo'n neger indertijd?
Post by R.Wereldsman
Waarom gesproken worden over Slavenhandel van de blanken is omdat de
blanken structuren hadden gemaakt om slaven verkopen zoals bij normale
handel in producten.
Zij maakten in 1444
een Compagnie opgericht uitsluitend de negerjacht
ten doel hebbende.
1-keer: 233 negers geroofd en gedoopt.
In 1448 wordt een Portugese fort voor de slavenhandel te
Arquin opgericht.
Na deze tijd kwamen per jaar zo'n ongeveer 800
slaven per jaar naar Europa. Ook in deze periode
was de slavenhandel nog niet racistisch van aard.
De slaven werden hier gebracht voor goedkope arbeid.
Een tweede fort werd aan de Rio de Oro opgericht
en in 1481 werd het kasteel Sint George
del Mina gesticht.
Ja dat heb je nu al 10 keer gezegd.
Post by R.Wereldsman
In deze fase kreeg de slavenhandel wel het karakter van handel en het werd
racistisch.
De Compagnie deed handels slechts in "negers".
terwijl het natuurlijk Afro-Africans waren.
Post by R.Wereldsman
Post by Marco van der Slot
De belangrijkste, langdurigste en smerigste kant lieten zij volledig buiten
schot: de Negerslaven-jacht door de Afrika koloniserende islamieten, de
Afrikaanse collaboratie en de institutionalisering van de Slavenhouderij in de
Islam.
Onzin uitkramen kan iedereen.
Maar welk Islamitisch land heeft dat gedaan en uit welk land werden de
Afrikanen
weggevoerd en aan wie werden ze verkocht?
Hoe lang heeft dat geduurd en waarvoor werden deze slaven gebruikt?
Hoe deden ze dat? Waar zijn de nakomelingen?
En als dat allemaal echt zou zijn gebeurd dan nog was een dergelijke
slavenhandel niet racistisch geweest.
Het ergste is ook dat de slavenhandel in Nederland later niet een kwestie
was
van particulieren maar werd geregeld bij wetten van de Staat der
Nederlanden.
De racistische slavernij is daardoor bij de blanke Nederlanders een
collectieve erfenis.
Post by Marco van der Slot
Verder negeren zij het feit dat indien de Negerslaven die in de westerse wereld
terecht kwamen net zo behandeld waren als de Negerslaven in de Islamitische
wereld, er maar weinig zouden zijn die het na hadden kunnen vertellen, laat
...
meer lezen »- Tekst uit oorspronkelijk bericht niet weergeven -
- Tekst uit oorspronkelijk bericht weergeven -
elrond
2008-09-13 10:27:32 UTC
Permalink
Post by Marco van der Slot
http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=6927
Slavernij: Waarom Suriname maar eens excuses moet aanbieden
Ingezonden        11 september 2008
De slavernijherdenkingen worden in het verkeerde deel van de wereld gehouden.
Niet het Westen heeft boter op het hoofd, maar de Islamitische en Afrikaanse
wereld en in mindere mate de naïeve (of misschien vileine) linksmens. Het wordt
tijd de slavernij compleet en correct te benoemen en de niet-politiek-correcte
-dus historische juiste- feiten eens in het curriculum op te nemen.
Het is uniek en gedenkwaardig dat het Westen de barbaarse slavernij -na een
paar eeuwen als afnemer gefungeerd te hebben- al snel de rug toe keerde. De
Afrikaanse collaboratie met islamitische slavenjagers echter werd hierdoor niet
geschaad en ging onvermoeibaar door. Alleen de relatief korte periode
(1850-1950) waarin beschaafde Europese landen een deel van Afrika hadden
gekoloniseerd frustreerde de handel in "Zwarte" en "Witte" slaven. Na de
dekolonisatie pikten veel Afrikanen en islamieten de handel in slaven helaas
ongestoord weer op.
Toch werd op een antiracismeconferentie in het Zuid-Afrikaanse Durban
uitsluitend de trans-Atlantische slavenhandel en -slavernij verklaard tot
misdaad tegen de menselijkheid. Ook wilden de deelnemers (allen westerse
gesubsidieerde NGO's en dito organisaties) "reparations" (herstelbetalingen) en
zelfs "correcties binnen het (westerse) onderwijscurriculum". Verder stelden
zij "dat staten die als slavenhaler en slavenbezitter aandeel hebben gehad in
de slavenhandel en slavernij (bedoeld wordt Europa en Noord-Amerika),
financiële middelen ter beschikking moeten stellen om deze doelstellingen te
realiseren."
De belangrijkste, langdurigste en smerigste kant lieten zij volledig buiten
schot: de Negerslaven-jacht door de Afrika koloniserende islamieten, de
Afrikaanse collaboratie en de institutionalisering van de Slavenhouderij in de
Islam.
Verder negeren zij het feit dat indien de Negerslaven die in de westerse wereld
terecht kwamen net zo behandeld waren als de Negerslaven in de Islamitische
wereld, er maar weinig zouden zijn die het na hadden kunnen vertellen, laat
staan nageslacht produceren om ooit monumenten op te richten en
herstelbetalingen te laten eisen.
Zolang de antiracismeorganisaties deze omissie in hun historisch uiterst
selectieve aanklacht niet rechtzetten, laden zij tenminste de verdenking op
zich juist zelf racisten te zijn die de pijlen uitsluitend willen richten op de
"Witte" Europeanen en Amerikanen. In zekere zin geldt hetzelfde (racistisch
selectief winkelen) voor de slavernij"herdenkingen in Nederland. Ook daar wordt
de essentiële rol genegeerd van de Afrikaanse collaboratie onder invloed van de
islamitische kolonisatie, maar wel eenzijdig het volle gewicht gezet op de
slaventransporten door Europeanen waaronder de Nederlandse WIC schepen (niet de
VOC zoals veel linksmensen beweren) naar het Amerikaanse continent in de 17e
t/m begin 19e eeuw.
De Senegalees Tidiane N'Diayem, antropoloog & econoom (en Moslim), noemt de
islamitische slavenhandel zelfs pure genocide. Ook stelt hij dat het islamisme
"In de 7e eeuw, nadat Moslims tijdens hun eerste kolonisatiedrift Egypte hadden
veroverd, voerden zij hun slavenhandel tot ongekende hoogte op. Vooral de
(Christelijke) Nubiërs kregen het direct al zwaar te verduren met de Arabische
Jihadisten. Zij sloten ten einde raad een wapenstilstand in ruil voor het
leveren van 360 Nubische slaven per jaar aan de Moslimkolonisten. Dit was het
begin van de Negerslaven-handel, een uitvinding van Arabische Moslims."
De alom gerespecteerde 14e eeuwse Arabische historicus (en Moslim) Ibn-Khaldum
(1332-1395) stelde dat ook een puur racistische motivatie achter de
"The only people who accept slavery are the Negroes, owing to their low degree
of humanity and their proximity to the animal stage..."
Deze schandelijke degradatie door Islamisten van Negers tot niet veel meer dan
"beesten" (in de verte vergelijkbaar met de "untermensch" kwalificatie door
socialisten) leidde ertoe dat Negers als vee werden beschouwd en ook als
zodanig behandeld. Bij jachtpartijen vanaf de 7e eeuw (waarbij soms duizend
verhandelbare slaven op een dag werden gevangen) werden alleen jonge meisjes,
dito jongens en kinderen meegenomen. De rest werd ter plekke afgemaakt. Van de
gevangen Negerjongens stierven daarna ook nog eens 9 van de 10 door castratie
(wegsnijden van testikels of het hele geslacht), een lot dat ook "Witte"
Europese slavenjongens later zou treffen. Maar gecastreerde jongens brachten op
de islamitische slavenmarkten zoveel meer op dan ongecastreerde, dat het
verlies aan handelswaar door deze perverse mutilatie meer dan gecompenseerd
werd.
Er wordt beweerd dat voor iedere Sudanese eunuch die op de Egyptische
islamitische slavenmarkt in Cairo terechtkwam, 200 Sudanezen afgemaakt waren.
Maar de ontdekkingsreiziger Livingstone hield het op 1 slaaf tegenover 10
doden. Deze laatste conservatieve schatting zou betekenen dat voor de ca. 20
miljoen (maar waarschijnlijk heel veel meer) Negerslaven die vanaf de 7e eeuw
op de islamitische slavenmarkten in Afrika verhandeld zijn, er minstens zo'n
200 miljoen "Zwarte" Afrikanen zijn afgemaakt. In het ergste geval gaat het om
miljarden slachtoffers sinds de islam in Afrika ingang vond en daarmee de
slavenhandel op deze ongekende schaal aanving.
Door het islamitisch imperialisme en daarmee gepaard gaande verdere
kolonisering van Oost-Azië en Afrika nam ook de verscheidenheid van de
slavenjagers, handelaren, transporteurs en afnemers toe. Berbers uit de Maghreb
(Marokko) gingen aan de handel meedoen, maar ook Ottomanen uit het Ottomaanse
rijk (Turkije) en Perzen (Iraniërs). Door de uitbreiding met deze toegewijde
mensenjagers ontstond een bloeiende trans-Sahara slavenhandel waardoor ook het
Westen van Afrika hard getroffen werd.
Tot de belangrijkste transportwaar behoorden geroofde Negermeisjes die als
concubines verkocht werden naar Noord-Afrika, het Midden-Oosten en verder in de
door islamieten gekoloniseerde wereld. De trans-Sahara route was bezaaid met
slavenmarkten, van Timbuktu tot aan Awjila. De massale slaventransporten tussen
deze markten naar het Oosten waren veel wreder, langduriger (minstens tien
eeuwen) en vele malen groter dan die van de Westkusten van Afrika naar het
Amerikaanse continent (ruim twee eeuwen). Bij die trans-Sahara handel kwam geen
"Witte" Europeaan te pas, tenzij als slachtoffer of handelswaar.
De Islamitische handel in 'Witte" slaven wordt vaak onderbelicht of zelfs
compleet genegeerd, maar was minstens zo ernstig als de handel in "Zwarte"
slaven. Robert Davis, professor geschiedenis aan de Ohio State University,
schat dat minstens 1 miljoen of meer Europeanen als slaaf verhandeld zijn. Het
aantal daarmee gepaard gaande slachtoffers loopt in de miljoenen.
De jacht op- en handel in "Witte", Europese slaven vanaf de noordkust van
Afrika (toen Barbarije genoemd) hielden de moslims (Marokkanen, Tunesiërs,
Algerijnen en Libiërs) vol tot in de 19e eeuw, toen ze door de Amerikaanse
oorlogsvloot afgestraft werden en later door beschaafde Europese landen (vooral
Frankrijk) gekoloniseerd. Ook de toevoer van gewilde "Witte" Caucasische slaven
werd in die periode gestremd als gevolg van de veldslagen die de Russen
leverden met de tot diep in Zuid-Europa doorgedrongen Ottomanen (islamitische
Turken).
De islamitische handel in "Zwarte" én "Witte" slaven kan dus al met al een
genocide zonder weerga genoemd worden. Alleen het socialisme komt wat betreft
door ideologie veroorzaakte slachtoffers nog enigszins in de buurt.
"Zwarte" én "Witte" slaven werden geroofd en op de markt gezet om te dienen als
soldaten (in gesegregeerde legereenheden), eunuchen en concubines; "Zwarte" én
"Witte" slaven leden onder de wrede castraties en zowel "Zwarte" én "Witte"
slaven dienden om seksuele genoegens van hun moslimeigenaren te vervullen.
Het is daarom opmerkelijk dat een heus Stockholm Syndroom zich meester heeft
gemaakt van zowel de "nakomelingen" van de Neger-slavenhandel als
"nakomelingen" van de Witte-slavenhandel. "Nakomelingen" van door islamieten
opgejaagde en verhandelde "Zwarte" en "Witte" kuffars die geen woord vuil
durven maken aan de Afrikaanse potentaten en islamitische jihadbendes die vanaf
de 7e eeuw het Afrikaanse continent en omstreken onveilig hebben gemaakt, maar
wel van de "Witten" herstelbetalingen en subsidies eisen voor hun
geschiedvervalsende antiwesterse agitprop.
Daar mag de Islamitische Republiek Suriname door haar toetreding in 1996 tot de
OIC mede namens die slavenhandelarenclub, gerust excuses voor aanbieden. Aan
Surinamers, Antillianen, Amerikanen en Europeanen, al die "nazaten" van
"Zwarte" én "Witte" slaven. Maar vooral aan al die Afrikanen die nog steeds
slachtoffer worden van die al maar voortdurende barbaarse islamitische
Slavenhandel en Afrikaanse collaboratie.
---
Religion is regarded by the common people as true, by the wise as false, and by rulers as useful. (Seneca)
Freedom is the freedom to say that two plus two make four. If that is granted, all else follows. (George Orwell)
Communism is neither an economic nor a political system, but a form of insanity, an aberration... (Ronald Reagan)
Ik weet niet of iemand het in de gaten heeft maar die slavenhandel is
honderden jaren geleden.
Voor hetzelfde geld kun je de slaven uit suriname aanklagen dat ze
duizenden afrikanen hebben vermoord in stammenoorlogen die in afrika
plaatsvonden vóórdat ze als slaven werden weggevoerd . Die
stammenoorlogen warener de schuld van dat ze als slaven werden
weggevoerd omdat ze zelf en hun medeafrikanen elkaar als slaaf
meenamen of als krijgsbuit opaten of de kop afsneden. Dat ze , nu nog,
terugkomen op het feit dat ze (hun voorouders) als slaaf hebben moeten
werken in suriname maakt alleen maar duidelijk dat hun slaafsheid nog
steedsd voortduurt en ze eigenlijk vinden dat hun vroegere heersers
nog steeds verantwoordelijk zijn voor hun welzijn. Dat is ook de reden
dat ze liefst een uitkering of een andere vergoeding krijgen waardoor
ze, zelfs nu nog, door hun oude meesters onderhouden moeten worden.
Het wordt tijd dat ze zelf hun slavenband eens afdoen en gewoon gaan
werken aan hun eigen toekomst , zonder steeds maar weer te proberen
geld te krijgen voor iets wat honderden jaren geleden gebeurd is.
Lees verder op narkive:
Loading...