Discussion:
profiteurs begrijpen niets van onze levensstijl
(te oud om op te antwoorden)
Hein 2017
2017-07-15 12:42:33 UTC
Permalink
Raw Message
DEN HAAG - Van de asielzoekers die net zijn aangekomen in een
Nederlands azc begrijpen twee op de tien weinig of niets van het gesprek
over de Nederlandse levensstijl. Dat blijkt uit een onderzoek dat de
drie asielorganisaties COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV)
hebben laten doen door bureau Kantar Public.

De centrale boodschap in dat gesprek is wat is bepaald in artikel 1 van
de Grondwet, dat in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur,
ras en geslacht. Zeven op de tien asielzoekers snappen de boodschap naar
eigen zeggen wel.

De onderzoekers wilden achterhalen hoe asielzoekers hun bejegening
hebben ervaren. Het werd gedaan onder afgewezen asielzoekers die met
alle drie de asieldiensten te maken hebben gehad.

Tevreden over dienstverlening

De meeste ondervraagden zijn redelijk tevreden over de dienstverlening.
Ze voelen zich respectvol behandeld (63 tot 84 procent) en vinden de
informatie die ze krijgen duidelijk (72 tot 84 procent).


Over het COA spreken ze met anderen overwegend (heel) positief (56
procent), over de Dienst Terugkeer en Vertrek juist overwegend (heel)
negatief of helemaal niet (54 procent).


lees meer over
Rob
2017-07-15 14:18:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Hein 2017
DEN HAAG - Van de asielzoekers die net zijn aangekomen in een
Nederlands azc begrijpen twee op de tien weinig of niets van het gesprek
over de Nederlandse levensstijl. Dat blijkt uit een onderzoek dat de
drie asielorganisaties COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV)
hebben laten doen door bureau Kantar Public.
De centrale boodschap in dat gesprek is wat is bepaald in artikel 1 van
de Grondwet, dat in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur,
ras en geslacht. Zeven op de tien asielzoekers snappen de boodschap naar
eigen zeggen wel.
Ze begrijpen de boodschap wel maar vervolgens denken ze "ok ik heb
vrijheid van godsdienst en mijn godsdienst zegt dat homo's van de flat
gegooid mogen worden en vrouwen minderwaardig zijn, dus dat soort
principes mag ik gewoon aanhangen!".
O. Udeman
2017-07-15 14:46:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by Hein 2017
DEN HAAG - Van de asielzoekers die net zijn aangekomen in een
Nederlands azc begrijpen twee op de tien weinig of niets van het gesprek
over de Nederlandse levensstijl. Dat blijkt uit een onderzoek dat de
drie asielorganisaties COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV)
hebben laten doen door bureau Kantar Public.
De centrale boodschap in dat gesprek is wat is bepaald in artikel 1 van
de Grondwet, dat in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur,
ras en geslacht. Zeven op de tien asielzoekers snappen de boodschap naar
eigen zeggen wel.
Ze begrijpen de boodschap wel maar vervolgens denken ze "ok ik heb
vrijheid van godsdienst en mijn godsdienst zegt dat homo's van de flat
gegooid mogen worden en vrouwen minderwaardig zijn, dus dat soort
principes mag ik gewoon aanhangen!".
Het typische kortzichtige der religieuze waanzin.
KPGH
2017-07-15 16:12:03 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by Hein 2017
DEN HAAG - Van de asielzoekers die net zijn aangekomen in
een Nederlands azc begrijpen twee op de tien weinig of
niets van het gesprek over de Nederlandse levensstijl. Dat
blijkt uit een onderzoek dat de drie asielorganisaties
COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) hebben laten
doen door bureau Kantar Public.
De centrale boodschap in dat gesprek is wat is bepaald in
artikel 1 van de Grondwet, dat in Nederland iedereen mag
zijn wie hij is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, seksuele voorkeur, ras en geslacht.
Zeven op de tien asielzoekers snappen de boodschap naar
eigen zeggen wel.
Ze begrijpen de boodschap wel maar vervolgens denken ze "ok
ik heb vrijheid van godsdienst en mijn godsdienst zegt dat
homo's van de flat gegooid mogen worden en vrouwen
minderwaardig zijn, dus dat soort principes mag ik gewoon
aanhangen!".
Dat is inderdaad de logische conclusie van de onzin die men
ze tracht op te dringen. Bovendien valt ze ongetwijfeld op
dat in de opsomming van 'art. 1' bijvoorbeeld discriminatie
op basis van sociaal-economische status ontbreekt.

Wat ze dus concluderen is dat de nederlandse grondwet onzin
is, en het nederlandse volk dat voor die onzin danst
achterlijk. Maar dat kunnen ze niet zeggen want dan worden ze
eruit geknikkerd. Dus zit er weinig anders op dan om te
zeggen dat ze het niet begrijpen? :-)
Rob
2017-07-16 08:39:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by KPGH
Post by Rob
Post by Hein 2017
DEN HAAG - Van de asielzoekers die net zijn aangekomen in
een Nederlands azc begrijpen twee op de tien weinig of
niets van het gesprek over de Nederlandse levensstijl. Dat
blijkt uit een onderzoek dat de drie asielorganisaties
COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) hebben laten
doen door bureau Kantar Public.
De centrale boodschap in dat gesprek is wat is bepaald in
artikel 1 van de Grondwet, dat in Nederland iedereen mag
zijn wie hij is, ongeacht godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, seksuele voorkeur, ras en geslacht.
Zeven op de tien asielzoekers snappen de boodschap naar
eigen zeggen wel.
Ze begrijpen de boodschap wel maar vervolgens denken ze "ok
ik heb vrijheid van godsdienst en mijn godsdienst zegt dat
homo's van de flat gegooid mogen worden en vrouwen
minderwaardig zijn, dus dat soort principes mag ik gewoon
aanhangen!".
Dat is inderdaad de logische conclusie van de onzin die men
ze tracht op te dringen. Bovendien valt ze ongetwijfeld op
dat in de opsomming van 'art. 1' bijvoorbeeld discriminatie
op basis van sociaal-economische status ontbreekt.
Wat ze dus concluderen is dat de nederlandse grondwet onzin
is, en het nederlandse volk dat voor die onzin danst
achterlijk. Maar dat kunnen ze niet zeggen want dan worden ze
eruit geknikkerd. Dus zit er weinig anders op dan om te
zeggen dat ze het niet begrijpen? :-)
Ik vind het inderdaad vrij achterlijk dat het woord godsdienst
genoemd wordt in de Nederlandse wet, de grondwet nog wel.
Het is niet gebruikelijk dat er gerefereerd wordt aan fictie
en fantasie in de wet. Alle referenties aan godsdienst zouden
verwijderd moeten worden, we zijn die tijd dat er onderling
gestreden werd tussen katholieken en protestanten nu wel voorbij
dus dat is nergens meer voor nodig. En nu er nieuwe dreigingen
zijn van godsdienstige conflicten is het buitengewoon onhandig
dat er een soort beschermde status aan godsdienst verleend wordt.

Verbod op discriminatie op basis van sociaal-economische status
komt er natuurlijk nooit in, want het hele elitaire systeem van
regeren is daar op gebaseerd en ook bij bijvoorbeeld bezuinigingen
tijdens een economisch crisis wordt dit principe uitgebreid
gehanteerd om snel grote klappen te maken en zelf de dans te
ontspringen.
KPGH
2017-07-16 10:02:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by KPGH
Post by Rob
Ze begrijpen de boodschap wel maar vervolgens denken ze
"ok ik heb vrijheid van godsdienst en mijn godsdienst
zegt dat homo's van de flat gegooid mogen worden en
vrouwen minderwaardig zijn, dus dat soort principes mag
ik gewoon aanhangen!".
Dat is inderdaad de logische conclusie van de onzin die
men ze tracht op te dringen. Bovendien valt ze
ongetwijfeld op dat in de opsomming van 'art. 1'
bijvoorbeeld discriminatie op basis van
sociaal-economische status ontbreekt.
Wat ze dus concluderen is dat de nederlandse grondwet
onzin is, en het nederlandse volk dat voor die onzin danst
achterlijk. Maar dat kunnen ze niet zeggen want dan worden
ze eruit geknikkerd. Dus zit er weinig anders op dan om
te zeggen dat ze het niet begrijpen? :-)
Ik vind het inderdaad vrij achterlijk dat het woord
godsdienst genoemd wordt in de Nederlandse wet, de grondwet
nog wel. Het is niet gebruikelijk dat er gerefereerd wordt
aan fictie en fantasie in de wet. Alle referenties aan
godsdienst zouden verwijderd moeten worden, we zijn die
tijd dat er onderling gestreden werd tussen katholieken en
protestanten nu wel voorbij dus dat is nergens meer voor
nodig. En nu er nieuwe dreigingen zijn van godsdienstige
conflicten is het buitengewoon onhandig dat er een soort
beschermde status aan godsdienst verleend wordt.
Verbod op discriminatie op basis van sociaal-economische
status komt er natuurlijk nooit in, want het hele elitaire
systeem van regeren is daar op gebaseerd en ook bij
bijvoorbeeld bezuinigingen tijdens een economisch crisis
wordt dit principe uitgebreid gehanteerd om snel grote
klappen te maken en zelf de dans te ontspringen.
"Worden in gelijke gevallen gelijk behandeld" betekent
klaarblijkelijk dat de bezetter (sedert 200 jaar)
onvoorwaardelijk ('bij gratie Gods') aanspraak maakt om te
besluiten wat 'gelijke gevallen' zijn.

"Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging,
politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan
ook, is niet toegestaan" betekent concreet dat verzet tegen
Gods koninkrijk verboden is.

Daarnaast wordt klaarblijkelijk beoogd het met oranje
opblaaskroontjes versierde volksvee verder in de kont te
naaien door een nadrukkelijke inconsistentie te introduceren:
Als 'discriminatie op welke grond dan ook' verboten is, dan
kan daar immers redelijkerwijs geen opsomming aan vooraf
gaan. :-)
Peter Steenkamp
2017-07-17 03:17:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Ik vind het inderdaad vrij achterlijk dat het woord godsdienst
genoemd wordt in de Nederlandse wet, de grondwet nog wel.
Het is niet gebruikelijk dat er gerefereerd wordt aan fictie
en fantasie in de wet. Alle referenties aan godsdienst zouden
verwijderd moeten worden, we zijn die tijd dat er onderling
gestreden werd tussen katholieken en protestanten nu wel voorbij
dus dat is nergens meer voor nodig. En nu er nieuwe dreigingen
zijn van godsdienstige conflicten is het buitengewoon onhandig
dat er een soort beschermde status aan godsdienst verleend wordt.
Verbod op discriminatie op basis van sociaal-economische status
komt er natuurlijk nooit in, want het hele elitaire systeem van
regeren is daar op gebaseerd en ook bij bijvoorbeeld bezuinigingen
tijdens een economisch crisis wordt dit principe uitgebreid
gehanteerd om snel grote klappen te maken en zelf de dans te
ontspringen.
Religieuze vrijheid in de wet heeft zijn wortels in de 80 jarige en
30 jarige oorlog. Het komt neer op een verbod op staatsreligie.

Zo zijn er daarna in Nederland eeuwenlang anti-papisme wetten geweest,
waardoor het aan katholieken verboden was om grote kerkgebouwen te
bezitten, processies te houden, bepaalde politieke ambten te bekleden,
of lid te zijn van schietverenigingen, omdat het Vaticaan de scheiding
tussen kerk en staat niet wilde erkennen (doet het Vaticaan vandaag de dag
wel).

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antikatholicisme#Antikatholicisme_in_Nederland

In dat kader past het plan van Wilders om moskeeen te sluiten geheel in
de Nederlandse traditie van vrijheid van religie, omdat veel islamitische
stromingen de scheiding tussen moskee en staat niet erkennen.
KPGH
2017-07-17 17:27:45 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter Steenkamp
Post by Rob
Ik vind het inderdaad vrij achterlijk dat het woord
godsdienst genoemd wordt in de Nederlandse wet, de
grondwet nog wel. Het is niet gebruikelijk dat er
gerefereerd wordt aan fictie en fantasie in de wet. Alle
referenties aan godsdienst zouden verwijderd moeten
worden, we zijn die tijd dat er onderling gestreden werd
tussen katholieken en protestanten nu wel voorbij dus dat
is nergens meer voor nodig. En nu er nieuwe dreigingen
zijn van godsdienstige conflicten is het buitengewoon
onhandig dat er een soort beschermde status aan godsdienst
verleend wordt.
Verbod op discriminatie op basis van sociaal-economische
status komt er natuurlijk nooit in, want het hele elitaire
systeem van regeren is daar op gebaseerd en ook bij
bijvoorbeeld bezuinigingen tijdens een economisch crisis
wordt dit principe uitgebreid gehanteerd om snel grote
klappen te maken en zelf de dans te ontspringen.
Religieuze vrijheid in de wet heeft zijn wortels in de 80
jarige en 30 jarige oorlog. Het komt neer op een verbod op
staatsreligie.
Zo zijn er daarna in Nederland eeuwenlang anti-papisme
wetten geweest, waardoor het aan katholieken verboden was
om grote kerkgebouwen te bezitten, processies te houden,
bepaalde politieke ambten te bekleden, of lid te zijn van
schietverenigingen, omdat het Vaticaan de scheiding tussen
kerk en staat niet wilde erkennen (doet het Vaticaan
vandaag de dag wel).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antikatholicisme#Antikatholici
sme_in_Nederland
In dat kader past het plan van Wilders om moskeeen te
sluiten geheel in de Nederlandse traditie van vrijheid van
religie, omdat veel islamitische stromingen de scheiding
tussen moskee en staat niet erkennen.
Het (selectief) sluiten van gebedhuizen heeft klaarblijkelijk
weinig met vrijheid van religie of het beschermen daarvan te
maken.

De functie van een staat was (en is in de kern nog steeds)
'gemeenschappelijke' verdediging. Om dit mogelijk te makan
moet orde binnen de eigen groep desnoods met geweld worden
afgedwongen, hetgeen dan moet worden gerechtvaardigd teneinde
(te veel) verzet te voorkomen.

Een inventie van het klassieke christendom (sedert st.
Augustines) was meen ik het bestuur van de staat en haar
rechtvaardiging te scheiden. Hierbij was dan de kerk de
morele autoriteit. Dit beprekte de autoriteit van heersers
hetgeen ze vermoedelijk niet beviel, maar hetgeen ze
tolereerden zolang het de kans op succesvolle invasies en
opstanden e.d. beperkte.

Als gevolg van de reformatie (vermoedelijk vooral in reactie
op de corruptie van de kerk) hadden leiders meer ruimte om
zelf de officiele moraal te bepalen hetgeen in o.a. Engeland
grondig uit de hand liep.

Na de liberale revolutie werd kennelijk vooral in de US de
morele autoriteit overgeheveld van de kerk en of lokale
potentaten naar een constitutionele autoriteit die werd
(geacht te zijn) gewaarborgd door een constitutioneel
procedures. Dientengevolge kan iedereen in de US in principe
geloven en (daarop gebaseerd) doen wat ie wil zolang men zich
aan de (op de constitutie gebaseerde) wet houdt. In o.a. nl
wordt daarentegen verwacht dat men een hele reeks lokale
geloofsartikelen overneemt.

Vermoedelijk daarom zijn er in de US voor zover mij bekend
geen speciale problemen met moslims.
Peter Steenkamp
2017-07-17 03:45:08 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Het is niet gebruikelijk dat er gerefereerd wordt aan fictie
en fantasie in de wet.
Religie is meer dan alleen maar fictie en fantasie.

Wetenschap gaat over een accurate beschrijving van de werkelijkheid
en het vinden van correcte verbanden tussen oorzaak en gevolg.
Dat is heel nuttig maar is waarden-vrij en geeft dus niet aan wat
je met je leven moet doen.

Religie kent waarde toe aan het leven en geeft een model voor wat
te doen.

Neem bijvoorbeeld het bijbelse verhaal van Noah's ark en de zondvloed.
God waarschuwde Noah dat er een grote vloed aankwam waardoor alles
en iedereen zou verdrinken, dus Noah bouwde
een boot, plaatste van elke diersoort een mannetje en een vrouwtje daarin,
en toen na de vloed alle mensen en dieren verdronken waren, werd de aarde
vanuit die ark weer bevolkt.

Wetenschappelijk kun je een lange lijst redenen verzinnen waarom dat
verhaal nooit waar gebeurd kan zijn. Al was het maar dat de huidige
biodiversiteit niet verklaard kan worden vanuit een dergelijke kleine
populatie. En wat moeten de leeuwen eten terwijl hun prooidieren zich
nog moeten voortplanten?

Maar religieus heeft het verhaal waarde, omdat het aangeeft dat
een grote ramp niet het einde hoeft te zijn als je je maar goed
voorbereid op die ramp.

P.S. Zowel wetenschap als religie zijn onderdeel van filosofie.

Professor Jordan Peterson - Preparing For Your World to Come to an End

Rob
2017-07-17 08:11:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter Steenkamp
Post by Rob
Het is niet gebruikelijk dat er gerefereerd wordt aan fictie
en fantasie in de wet.
Religie is meer dan alleen maar fictie en fantasie.
Wetenschap gaat over een accurate beschrijving van de werkelijkheid
en het vinden van correcte verbanden tussen oorzaak en gevolg.
Dat is heel nuttig maar is waarden-vrij en geeft dus niet aan wat
je met je leven moet doen.
Religie kent waarde toe aan het leven en geeft een model voor wat
te doen.
Neem bijvoorbeeld het bijbelse verhaal van Noah's ark en de zondvloed.
God waarschuwde Noah dat er een grote vloed aankwam waardoor alles
en iedereen zou verdrinken, dus Noah bouwde
een boot, plaatste van elke diersoort een mannetje en een vrouwtje daarin,
en toen na de vloed alle mensen en dieren verdronken waren, werd de aarde
vanuit die ark weer bevolkt.
Wetenschappelijk kun je een lange lijst redenen verzinnen waarom dat
verhaal nooit waar gebeurd kan zijn. Al was het maar dat de huidige
biodiversiteit niet verklaard kan worden vanuit een dergelijke kleine
populatie. En wat moeten de leeuwen eten terwijl hun prooidieren zich
nog moeten voortplanten?
Maar religieus heeft het verhaal waarde, omdat het aangeeft dat
een grote ramp niet het einde hoeft te zijn als je je maar goed
voorbereid op die ramp.
Ik vind het prima dat mensen het voor zichzelf zo willen zien en dat
ze op de een of andere manier hoop of sturing kunnen putten uit zo'n
verzameling fictieve verhalen, maar eerlijk gezegd vind ik het tamelijk
achterlijk dat zo iets in de wet beschermd wordt.

Het is in feite discriminatie ten opzichte van mensen die op andere
wijze hun levensinzicht krijgen en die niet specifiek in de wet beschermd
worden. En het biedt mogelijkheden voor vijandige groepen om zich
beschermd te voelen.

Ik weet wel dat de grondwet uitdrukkelijk uitsluit dat men op basis van
religie bepaalde privileges of toestemmingen zou krijgen die tegen
andere wetten in gaan, maar deze regel wordt zelfs in de wet en de
dagelijkse praktijk uitgebreid geschonden. Het feit dat in het ouwe
boek van een bepaalde religie staat dat men iets moet doen of nalaten
wat in strijd is met de normen en wetten van vandaag, wordt wel degelijk
gezien als legitimatie om af te wijken van de wet.

En dat vind ik achterlijk.
O. Udeman
2017-07-17 09:33:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by Peter Steenkamp
Post by Rob
Het is niet gebruikelijk dat er gerefereerd wordt aan fictie
en fantasie in de wet.
Religie is meer dan alleen maar fictie en fantasie.
Wetenschap gaat over een accurate beschrijving van de werkelijkheid
en het vinden van correcte verbanden tussen oorzaak en gevolg.
Dat is heel nuttig maar is waarden-vrij en geeft dus niet aan wat
je met je leven moet doen.
Religie kent waarde toe aan het leven en geeft een model voor wat
te doen.
Neem bijvoorbeeld het bijbelse verhaal van Noah's ark en de zondvloed.
God waarschuwde Noah dat er een grote vloed aankwam waardoor alles
en iedereen zou verdrinken, dus Noah bouwde
een boot, plaatste van elke diersoort een mannetje en een vrouwtje daarin,
en toen na de vloed alle mensen en dieren verdronken waren, werd de aarde
vanuit die ark weer bevolkt.
Wetenschappelijk kun je een lange lijst redenen verzinnen waarom dat
verhaal nooit waar gebeurd kan zijn. Al was het maar dat de huidige
biodiversiteit niet verklaard kan worden vanuit een dergelijke kleine
populatie. En wat moeten de leeuwen eten terwijl hun prooidieren zich
nog moeten voortplanten?
Maar religieus heeft het verhaal waarde, omdat het aangeeft dat
een grote ramp niet het einde hoeft te zijn als je je maar goed
voorbereid op die ramp.
Ik vind het prima dat mensen het voor zichzelf zo willen zien en dat
ze op de een of andere manier hoop of sturing kunnen putten uit zo'n
verzameling fictieve verhalen, maar eerlijk gezegd vind ik het tamelijk
achterlijk dat zo iets in de wet beschermd wordt.
Het is in feite discriminatie ten opzichte van mensen die op andere
wijze hun levensinzicht krijgen en die niet specifiek in de wet beschermd
worden. En het biedt mogelijkheden voor vijandige groepen om zich
beschermd te voelen.
Ik weet wel dat de grondwet uitdrukkelijk uitsluit dat men op basis van
religie bepaalde privileges of toestemmingen zou krijgen die tegen
andere wetten in gaan, maar deze regel wordt zelfs in de wet en de
dagelijkse praktijk uitgebreid geschonden. Het feit dat in het ouwe
boek van een bepaalde religie staat dat men iets moet doen of nalaten
wat in strijd is met de normen en wetten van vandaag, wordt wel degelijk
gezien als legitimatie om af te wijken van de wet.
En dat vind ik achterlijk.
Vrijheid van godsdienst betekent nooit of te nimmer dat er op grond
daarvan mag worden gehandeld in strijd met onze wetten. Dat de wetgever
zich soms laat verleiden tot aanpassing van wetten om religieuze onzin
alsnog toe te laten (denk b.v. aan de dierenmishandeling van het
halal/kosher slachten) is een andere zaak.
Peter Steenkamp
2017-07-17 13:20:14 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Ik vind het prima dat mensen het voor zichzelf zo willen zien en dat
ze op de een of andere manier hoop of sturing kunnen putten uit zo'n
verzameling fictieve verhalen, maar eerlijk gezegd vind ik het tamelijk
achterlijk dat zo iets in de wet beschermd wordt.
Zoals ik in een andere post betoogd heb, de vrijheid van religie in de wet
moet in de juiste context gezien worden.

Jij bekijkt het waarschijnlijk vanuit de context religie versus atheisme.

Vrijheid van religie is ontstaan in een tijd waarin vrijwel iedereen
religieus was, en de tegenstelling was: opgelegde staatreligie (inclusief
publieke doodstraf voor "ketters", dan wel minder erge straffen) versus
het recht om religie zelf naar eigen wens te kiezen en in te vullen.

In 1555 werd bijvoorbeeld de regel in het Heilige Roomse Rijk, waar
Nederland toen ook een onderdeel van was, de wet "cuius regio, eius
religio" (van wie het land is, is ook de godsdienst) ingevoerd.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cuius_regio,_eius_religio

Dit gaf de plaatselijke heerser het recht om de religie van zijn onderdanen
te bepalen. De onderdanen kregen wel de keus tussen dit te gehoorzamen OF
het land te verlaten met achterlating van al hun bezittingen.

Voor het recht van burgers om zelf hun religie te kiezen is heel wat
bloed gevloeid. Het recht op vrijheid van
religie was het grote thema van de Nederlandse 80 jarige, en Europese
30 jarige oorlog, en in de 30 jarige oorlog is ruwweg een derde van
de bevolking van hedendaags Duitsland omgekomen in het strijdgeweld.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dertigjarige_Oorlog

Met de steeds toenemende islamisering van Nederland door aanhoudende
immigratie is de vrijheid van religie nodig om ons te beschermen tegen
de invoering van de Sharia. Maar dan moet de wet wel in zijn juiste
context gezien worden, desnoods aangepast om hem te verduidelijken.
hari seldon
2017-07-17 15:09:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter Steenkamp
Post by Rob
Het is niet gebruikelijk dat er gerefereerd wordt aan fictie
en fantasie in de wet.
Religie is meer dan alleen maar fictie en fantasie.
Wetenschap gaat over een accurate beschrijving van de werkelijkheid
en het vinden van correcte verbanden tussen oorzaak en gevolg.
Dat is heel nuttig maar is waarden-vrij en geeft dus niet aan wat
je met je leven moet doen.
Religie kent waarde toe aan het leven en geeft een model voor wat
te doen.
Religie is op enig punt in de menselijke ontwikkeling een voordelige
eigenschap geweest, anders had ze zich waarschijnlijk niet ontwikkeld.

Of dat nog zo is voor iedereen valt te bezien.

Het is natuurlijk ook mogelijk dat het zich als meme heeft ontwikkeld en
intrinsiek schadelijk is voor de dragers.
Rob
2017-07-17 16:19:52 UTC
Permalink
Raw Message
Post by hari seldon
Post by Peter Steenkamp
Post by Rob
Het is niet gebruikelijk dat er gerefereerd wordt aan fictie
en fantasie in de wet.
Religie is meer dan alleen maar fictie en fantasie.
Wetenschap gaat over een accurate beschrijving van de werkelijkheid
en het vinden van correcte verbanden tussen oorzaak en gevolg.
Dat is heel nuttig maar is waarden-vrij en geeft dus niet aan wat
je met je leven moet doen.
Religie kent waarde toe aan het leven en geeft een model voor wat
te doen.
Religie is op enig punt in de menselijke ontwikkeling een voordelige
eigenschap geweest, anders had ze zich waarschijnlijk niet ontwikkeld.
Of dat nog zo is voor iedereen valt te bezien.
Het is natuurlijk ook mogelijk dat het zich als meme heeft ontwikkeld en
intrinsiek schadelijk is voor de dragers.
Religie is ontstaan op het moment dat de mensen slim genoeg begon te
worden om te realiseren dat het best bijzonder is dat hij (en de aarde)
bestaat, maar nog niet zo slim dat ie zelf kon onderzoeken hoe dat
allemaal in elkaar zit.

Om de vragen die er waren rond die onderwerpen voorlopig te beantwoorden
zijn er verhalen verzonnen (soms ook uit overlevering van verhalen rond
rampen die voorgaande generaties getroffen hadden) en die hebben,
voornamelijk later toen al niet meer bekend was dat het maar verhalen
waren, een zekere autoriteit gekregen die niet meer betwist mocht worden.

Natuurlijk had dat voordelen, want het maakt een eind aan voortdurende
discussies en vragen die toch niet goed beantwoord konden worden, en
het diende tevens als normen en waarden boek voor mensen die zelf niet
het benodigde normbesef ontwikkelden.

Je ziet ook dat toen de eerste wetenschap zich aftekende, wetenschappers
de neiging hadden om alles waar ze door eigen waarneming en beredenering
goede verklaringen voor konden vinden als wetenschap neer te zetten, en
alles wat ze nog niet snapten over te laten aan God.

Die grens schoof in de loop der tijd steeds op. Nu zitten we op het
punt dat we nog lang niet alles kunnen verklaren, maar wel het inzicht
hebben dat die hele God waarschijnlijk maar een verzinsel was en dat het
veel aannemelijker is dat die helemaal niet bestaat en die grens tussen
"dit snappen we" en "dit snappen we nog niet dus dat zal God wel gedaan
hebben" steeds zal blijven opschuiven tot we ooit alles snappen.

Omdat de groep die nu koste wat het kost wil blijven geloven steeds
kleiner wordt in de ontwikkelde Westerse samenleving, is het beter om
nu de positie van godsdienst in de wet en het recht volkomen te schrappen
om te voorkomen dat een groep die een paar honderd jaar achter loopt op
deze ontwikkelingen en die nu de neiging heeft hier naar toe te migreren
deze wetgeving kan misbruiken om hun achterlijke denkbeelden een zekere
status te geven.
hari seldon
2017-07-17 18:30:04 UTC
Permalink
Raw Message
On 17-07-17 18:19, Rob wrote:


...
Post by Rob
Je ziet ook dat toen de eerste wetenschap zich aftekende, wetenschappers
de neiging hadden om alles waar ze door eigen waarneming en beredenering
goede verklaringen voor konden vinden als wetenschap neer te zetten, en
alles wat ze nog niet snapten over te laten aan God.
Die grens schoof in de loop der tijd steeds op. Nu zitten we op het
punt dat we nog lang niet alles kunnen verklaren, maar wel het inzicht
hebben dat die hele God waarschijnlijk maar een verzinsel was en dat het
veel aannemelijker is dat die helemaal niet bestaat en die grens tussen
"dit snappen we" en "dit snappen we nog niet dus dat zal God wel gedaan
hebben" steeds zal blijven opschuiven tot we ooit alles snappen.
Omdat de groep die nu koste wat het kost wil blijven geloven steeds
kleiner wordt in de ontwikkelde Westerse samenleving, is het beter om
nu de positie van godsdienst in de wet en het recht volkomen te schrappen
om te voorkomen dat een groep die een paar honderd jaar achter loopt op
deze ontwikkelingen en die nu de neiging heeft hier naar toe te migreren
deze wetgeving kan misbruiken om hun achterlijke denkbeelden een zekere
status te geven.
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.

De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.

Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.

Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
Chris Jacobs
2017-07-17 18:39:24 UTC
Permalink
Raw Message
Post by hari seldon
...
Post by Rob
Je ziet ook dat toen de eerste wetenschap zich aftekende, wetenschappers
de neiging hadden om alles waar ze door eigen waarneming en beredenering
goede verklaringen voor konden vinden als wetenschap neer te zetten, en
alles wat ze nog niet snapten over te laten aan God.
Die grens schoof in de loop der tijd steeds op. Nu zitten we op het
punt dat we nog lang niet alles kunnen verklaren, maar wel het inzicht
hebben dat die hele God waarschijnlijk maar een verzinsel was en dat het
veel aannemelijker is dat die helemaal niet bestaat en die grens tussen
"dit snappen we" en "dit snappen we nog niet dus dat zal God wel gedaan
hebben" steeds zal blijven opschuiven tot we ooit alles snappen.
Omdat de groep die nu koste wat het kost wil blijven geloven steeds
kleiner wordt in de ontwikkelde Westerse samenleving, is het beter om
nu de positie van godsdienst in de wet en het recht volkomen te schrappen
om te voorkomen dat een groep die een paar honderd jaar achter loopt op
deze ontwikkelingen en die nu de neiging heeft hier naar toe te migreren
deze wetgeving kan misbruiken om hun achterlijke denkbeelden een zekere
status te geven.
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
En toch is het een feit dat de berg goden en de plattelands goden het
niet eens zijn over de juiste waarde voor het kookpunt van water.
Hoe verklaar je dat?

Chris
hari seldon
2017-07-17 19:52:04 UTC
Permalink
Raw Message
On 17-07-17 20:39, Chris Jacobs wrote:
...
Post by Chris Jacobs
Post by hari seldon
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
En toch is het een feit dat de berg goden en de plattelands goden het
niet eens zijn over de juiste waarde voor het kookpunt van water.
Hoe verklaar je dat?
???
Chris Jacobs
2017-07-17 20:00:10 UTC
Permalink
Raw Message
...
Post by Chris Jacobs
Post by hari seldon
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
En toch is het een feit dat de berg goden en de plattelands goden het
niet eens zijn over de juiste waarde voor het kookpunt van water.
Hoe verklaar je dat?
???
Als je bovenop een berg eten wil klaarmaken dan is het nuttig het eten
te verbergen in een hogedrukpan, zodat de berggoden het niet zien!

Chris
R.Phillips
2017-07-17 20:56:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Chris Jacobs
Post by hari seldon
...
Post by Rob
Je ziet ook dat toen de eerste wetenschap zich aftekende, wetenschappers
de neiging hadden om alles waar ze door eigen waarneming en beredenering
goede verklaringen voor konden vinden als wetenschap neer te zetten, en
alles wat ze nog niet snapten over te laten aan God.
Die grens schoof in de loop der tijd steeds op. Nu zitten we op het
punt dat we nog lang niet alles kunnen verklaren, maar wel het inzicht
hebben dat die hele God waarschijnlijk maar een verzinsel was en dat het
veel aannemelijker is dat die helemaal niet bestaat en die grens tussen
"dit snappen we" en "dit snappen we nog niet dus dat zal God wel gedaan
hebben" steeds zal blijven opschuiven tot we ooit alles snappen.
Omdat de groep die nu koste wat het kost wil blijven geloven steeds
kleiner wordt in de ontwikkelde Westerse samenleving, is het beter om
nu de positie van godsdienst in de wet en het recht volkomen te schrappen
om te voorkomen dat een groep die een paar honderd jaar achter loopt op
deze ontwikkelingen en die nu de neiging heeft hier naar toe te migreren
deze wetgeving kan misbruiken om hun achterlijke denkbeelden een zekere
status te geven.
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
En toch is het een feit dat de berg goden en de plattelands goden het
niet eens zijn over de juiste waarde voor het kookpunt van water.
Hoe verklaar je dat?
Chris
Luchtdruk.

R
Chris Jacobs
2017-07-17 21:11:54 UTC
Permalink
Raw Message
Post by R.Phillips
Post by Chris Jacobs
Post by hari seldon
...
Post by Rob
Je ziet ook dat toen de eerste wetenschap zich aftekende, wetenschappers
de neiging hadden om alles waar ze door eigen waarneming en beredenering
goede verklaringen voor konden vinden als wetenschap neer te zetten, en
alles wat ze nog niet snapten over te laten aan God.
Die grens schoof in de loop der tijd steeds op. Nu zitten we op het
punt dat we nog lang niet alles kunnen verklaren, maar wel het inzicht
hebben dat die hele God waarschijnlijk maar een verzinsel was en dat het
veel aannemelijker is dat die helemaal niet bestaat en die grens tussen
"dit snappen we" en "dit snappen we nog niet dus dat zal God wel gedaan
hebben" steeds zal blijven opschuiven tot we ooit alles snappen.
Omdat de groep die nu koste wat het kost wil blijven geloven steeds
kleiner wordt in de ontwikkelde Westerse samenleving, is het beter om
nu de positie van godsdienst in de wet en het recht volkomen te schrappen
om te voorkomen dat een groep die een paar honderd jaar achter loopt op
deze ontwikkelingen en die nu de neiging heeft hier naar toe te migreren
deze wetgeving kan misbruiken om hun achterlijke denkbeelden een zekere
status te geven.
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
En toch is het een feit dat de berg goden en de plattelands goden het
niet eens zijn over de juiste waarde voor het kookpunt van water.
Hoe verklaar je dat?
Chris
Luchtdruk.
R
Dat lijkt mij eerder een rationele verklaring dan een monotheistische
verklaring, en ik zie dit dan ook niet als argument voor het monotheisme
tegen het polytheisme.

Chris
R.Phillips
2017-07-17 21:23:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by R.Phillips
Post by Chris Jacobs
Post by hari seldon
...
Post by Rob
Je ziet ook dat toen de eerste wetenschap zich aftekende, wetenschappers
de neiging hadden om alles waar ze door eigen waarneming en beredenering
goede verklaringen voor konden vinden als wetenschap neer te zetten, en
alles wat ze nog niet snapten over te laten aan God.
Die grens schoof in de loop der tijd steeds op. Nu zitten we op het
punt dat we nog lang niet alles kunnen verklaren, maar wel het inzicht
hebben dat die hele God waarschijnlijk maar een verzinsel was en dat het
veel aannemelijker is dat die helemaal niet bestaat en die grens tussen
"dit snappen we" en "dit snappen we nog niet dus dat zal God wel gedaan
hebben" steeds zal blijven opschuiven tot we ooit alles snappen.
Omdat de groep die nu koste wat het kost wil blijven geloven steeds
kleiner wordt in de ontwikkelde Westerse samenleving, is het beter om
nu de positie van godsdienst in de wet en het recht volkomen te schrappen
om te voorkomen dat een groep die een paar honderd jaar achter loopt op
deze ontwikkelingen en die nu de neiging heeft hier naar toe te migreren
deze wetgeving kan misbruiken om hun achterlijke denkbeelden een zekere
status te geven.
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
En toch is het een feit dat de berg goden en de plattelands goden het
niet eens zijn over de juiste waarde voor het kookpunt van water.
Hoe verklaar je dat?
Chris
Luchtdruk.
Maar ik neem nooit een hogedrukpan mee de bergen in al weegt zo'n ding
maar een kilo. Op 6 km hoog [Peru het hoogste dat ik ooit geweest ben] kookt
water nog bij 80 graden C en duurt gaar worden 3 keer zo lang als op
zeeniveau. Daarom gebruik ik kant en klaar gekookt droogvoer en sleep
ik niet met water of voedsel waar water in zit als er een geschikte
brandstof en brander en als sneeuw of smeltwater voorhanden is.

R
R.Phillips
2017-07-17 21:36:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by hari seldon
...
Post by Rob
Je ziet ook dat toen de eerste wetenschap zich aftekende, wetenschappers
de neiging hadden om alles waar ze door eigen waarneming en beredenering
goede verklaringen voor konden vinden als wetenschap neer te zetten, en
alles wat ze nog niet snapten over te laten aan God.
Die grens schoof in de loop der tijd steeds op. Nu zitten we op het
punt dat we nog lang niet alles kunnen verklaren, maar wel het inzicht
hebben dat die hele God waarschijnlijk maar een verzinsel was en dat het
veel aannemelijker is dat die helemaal niet bestaat en die grens tussen
"dit snappen we" en "dit snappen we nog niet dus dat zal God wel gedaan
hebben" steeds zal blijven opschuiven tot we ooit alles snappen.
Omdat de groep die nu koste wat het kost wil blijven geloven steeds
kleiner wordt in de ontwikkelde Westerse samenleving, is het beter om
nu de positie van godsdienst in de wet en het recht volkomen te schrappen
om te voorkomen dat een groep die een paar honderd jaar achter loopt op
deze ontwikkelingen en die nu de neiging heeft hier naar toe te migreren
deze wetgeving kan misbruiken om hun achterlijke denkbeelden een zekere
status te geven.
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
De theorie faalt. De Ebers en Smith papyrussen zijn van 1600 voor het begin
van de jaartelling. Dat was pharmaceutica.
De fluctuatie van de driester Algol ging de Egyptenaren ook niet voorbij
en baseerden de activiteiten van Horus op de 2.867 dagen cyclus.
Dat was 1200 jaar voor de jaartelling. Katten en crocodillen waren toen
nog goden.

R
Seldon, Hari
2017-07-18 06:43:47 UTC
Permalink
Raw Message
...
Post by R.Phillips
Post by hari seldon
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
De theorie faalt. De Ebers en Smith papyrussen zijn van 1600 voor het begin
van de jaartelling. Dat was pharmaceutica.
De fluctuatie van de driester Algol ging de Egyptenaren ook niet voorbij
en baseerden de activiteiten van Horus op de 2.867 dagen cyclus.
Dat was 1200 jaar voor de jaartelling. Katten en crocodillen waren toen
nog goden.
R
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei verschijnselen
waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij slaagde er niet in dat
alles onder te brengen in een enkel natuurkundig raamwerk. Dat begon pas
vorm te krijgen nadat het christendom zich begon door te zetten. Ik denk
dat met name St. Augustinus gezien kan worden als een belangrijke
gangmaker in die ontwikkeling.
Rob
2017-07-18 07:39:51 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei verschijnselen
waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij slaagde er niet in dat
alles onder te brengen in een enkel natuurkundig raamwerk. Dat begon pas
vorm te krijgen nadat het christendom zich begon door te zetten. Ik denk
dat met name St. Augustinus gezien kan worden als een belangrijke
gangmaker in die ontwikkeling.
Christenen hebben wel wetenschap bedreven en zijn daardoor vaak ook
van het geloof gevallen (wat hen in het begin niet in dank werd afgenomen).

In Moslimlanden daarentegen is de wetenschap, waar men voor de opkomst
van de Islam, helemaal stil komen te liggen door de dictatuur van de
religie. Overigens niet ten tijde van Mohammed, maar pas later toen
er "uitleggers" kwamen die precies wisten wat Mohammed allemaal bedoeld
had (hoewel hij al 500 jaar dood was).
R.Phillips
2017-07-18 09:34:46 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by Seldon, Hari
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei verschijnselen
waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij slaagde er niet in dat
alles onder te brengen in een enkel natuurkundig raamwerk. Dat begon pas
vorm te krijgen nadat het christendom zich begon door te zetten. Ik denk
dat met name St. Augustinus gezien kan worden als een belangrijke
gangmaker in die ontwikkeling.
Christenen hebben wel wetenschap bedreven en zijn daardoor vaak ook
van het geloof gevallen (wat hen in het begin niet in dank werd afgenomen).
Gallileo Museum van de wetenschap in Florence.
https://tinyurl.com/y8akmry7
Post by Rob
In Moslimlanden daarentegen is de wetenschap, waar men voor de opkomst
van de Islam, helemaal stil komen te liggen door de dictatuur van de
religie. Overigens niet ten tijde van Mohammed, maar pas later toen
er "uitleggers" kwamen die precies wisten wat Mohammed allemaal bedoeld
had (hoewel hij al 500 jaar dood was).
http://islamichistory.org/islamic-golden-age/
https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_Golden_Age

Ook zij stonden op de schouders van reuzen.

Begin 16e eeuw begon de aftakeling. De uitleggers waren vreselijk
verdeeld en kennen nauwelijks een begin van centraal gezag.
Splitsingen ontstonden en opinie werd per imam verschillend.

De machtstrijd gevoed door oliewelvaart kreeg politieke en daarmee
geweldadige kanten. Met de opkomst van internet kregen ze onderling
beter kontakt en verschillen werden uitvergroot maar er onstaan wel
meer grotere groepen. Status van nu: Goed opgeleide moslims krijgen
beter in de gaten dat ze niet gemangeld willen worden door politieke
ideeen van enkelingen en laten zich nauwelijks meer gebruiken.

R
Seldon, Hari
2017-07-18 11:45:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by Seldon, Hari
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei verschijnselen
waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij slaagde er niet in dat
alles onder te brengen in een enkel natuurkundig raamwerk. Dat begon pas
vorm te krijgen nadat het christendom zich begon door te zetten. Ik denk
dat met name St. Augustinus gezien kan worden als een belangrijke
gangmaker in die ontwikkeling.
Christenen hebben wel wetenschap bedreven en zijn daardoor vaak ook
van het geloof gevallen (wat hen in het begin niet in dank werd afgenomen).
In Moslimlanden daarentegen is de wetenschap, waar men voor de opkomst
van de Islam, helemaal stil komen te liggen door de dictatuur van de
religie. Overigens niet ten tijde van Mohammed, maar pas later toen
er "uitleggers" kwamen die precies wisten wat Mohammed allemaal bedoeld
had (hoewel hij al 500 jaar dood was).
Niet beter te weten dan dat 500 jaar na de dood van Mohammed de
wetenchap in de islamitische landen juist op haar hoogtepunt was. Met
name de wiskunde, de sterrenkunde en de (al)chemie... algebra, nadir,
zenith, alkohol, algoritme...
Peter Steenkamp
2017-07-18 12:05:57 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Post by Rob
Post by Seldon, Hari
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei verschijnselen
waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij slaagde er niet in dat
alles onder te brengen in een enkel natuurkundig raamwerk. Dat begon pas
vorm te krijgen nadat het christendom zich begon door te zetten. Ik denk
dat met name St. Augustinus gezien kan worden als een belangrijke
gangmaker in die ontwikkeling.
Christenen hebben wel wetenschap bedreven en zijn daardoor vaak ook
van het geloof gevallen (wat hen in het begin niet in dank werd afgenomen).
In Moslimlanden daarentegen is de wetenschap, waar men voor de opkomst
van de Islam, helemaal stil komen te liggen door de dictatuur van de
religie. Overigens niet ten tijde van Mohammed, maar pas later toen
er "uitleggers" kwamen die precies wisten wat Mohammed allemaal bedoeld
had (hoewel hij al 500 jaar dood was).
Niet beter te weten dan dat 500 jaar na de dood van Mohammed de
wetenchap in de islamitische landen juist op haar hoogtepunt was. Met
name de wiskunde, de sterrenkunde en de (al)chemie... algebra, nadir,
zenith, alkohol, algoritme...
Nabloei van de pre-islamitische beschavingen (o.a. Hellenistische en
Sassanidische beschaving). Toen de islam het Midden Oosten militair
onder de voet gelopen had, was de bevolking nog helemaal niet-islamitisch.
Islamisering kost tijd, meestal eeuwen, maar als het voltooid is,
krijg je een staat van permanente stagnatie.

Overigens is 88% van alle wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen
gedaan in Europa en Noord Amerika (de bulk hiervan tijdens en na de
Renaissance)
J.B. Charles
2017-07-18 12:44:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter Steenkamp
Post by Seldon, Hari
Post by Rob
Post by Seldon, Hari
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei verschijnselen
waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij slaagde er niet in dat
alles onder te brengen in een enkel natuurkundig raamwerk. Dat begon pas
vorm te krijgen nadat het christendom zich begon door te zetten. Ik denk
dat met name St. Augustinus gezien kan worden als een belangrijke
gangmaker in die ontwikkeling.
Christenen hebben wel wetenschap bedreven en zijn daardoor vaak ook
van het geloof gevallen (wat hen in het begin niet in dank werd afgenomen).
In Moslimlanden daarentegen is de wetenschap, waar men voor de opkomst
van de Islam, helemaal stil komen te liggen door de dictatuur van de
religie. Overigens niet ten tijde van Mohammed, maar pas later toen
er "uitleggers" kwamen die precies wisten wat Mohammed allemaal bedoeld
had (hoewel hij al 500 jaar dood was).
Niet beter te weten dan dat 500 jaar na de dood van Mohammed de
wetenchap in de islamitische landen juist op haar hoogtepunt was. Met
name de wiskunde, de sterrenkunde en de (al)chemie... algebra, nadir,
zenith, alkohol, algoritme...
Nabloei van de pre-islamitische beschavingen (o.a. Hellenistische en
Sassanidische beschaving). Toen de islam het Midden Oosten militair
onder de voet gelopen had, was de bevolking nog helemaal niet-islamitisch.
Islamisering kost tijd, meestal eeuwen, maar als het voltooid is,
krijg je een staat van permanente stagnatie.
Overigens is 88% van alle wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen
gedaan in Europa en Noord Amerika (de bulk hiervan tijdens en na de
Renaissance)
Opoe zegt toch altijd (net als zijn iets minder begaafde evenknie Albert
Einstein) dat de huidige wetenschappers op de schouders van reuzen staan
(opoe is nogal lang, 2 meter+). Je kunt wel bedenken van welk enig ware
geloof die reuzen zijn. Hari geeft ook al een subtiel hintje.

We hebben ont-zet-tend veel aan de islam te danken en daar mogen we best
ver-schrik-ke-lijk dankbaar voor zijn.

500 jaar na de dood van de Profeet zaten we hier nog in de late
middeleeuwen terwijl de ware gelovigen al in direct contact stonden met
de aliëns.

Ja, kom er maar in Bertje.
Seldon, Hari
2017-07-18 13:20:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Peter Steenkamp
Post by Seldon, Hari
Post by Rob
Post by Seldon, Hari
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei verschijnselen
waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij slaagde er niet in dat
alles onder te brengen in een enkel natuurkundig raamwerk. Dat begon pas
vorm te krijgen nadat het christendom zich begon door te zetten. Ik denk
dat met name St. Augustinus gezien kan worden als een belangrijke
gangmaker in die ontwikkeling.
Christenen hebben wel wetenschap bedreven en zijn daardoor vaak ook
van het geloof gevallen (wat hen in het begin niet in dank werd afgenomen).
In Moslimlanden daarentegen is de wetenschap, waar men voor de opkomst
van de Islam, helemaal stil komen te liggen door de dictatuur van de
religie. Overigens niet ten tijde van Mohammed, maar pas later toen
er "uitleggers" kwamen die precies wisten wat Mohammed allemaal bedoeld
had (hoewel hij al 500 jaar dood was).
Niet beter te weten dan dat 500 jaar na de dood van Mohammed de
wetenchap in de islamitische landen juist op haar hoogtepunt was. Met
name de wiskunde, de sterrenkunde en de (al)chemie... algebra, nadir,
zenith, alkohol, algoritme...
Nabloei van de pre-islamitische beschavingen (o.a. Hellenistische en
Sassanidische beschaving). Toen de islam het Midden Oosten militair
onder de voet gelopen had, was de bevolking nog helemaal niet-islamitisch.
Islamisering kost tijd, meestal eeuwen, maar als het voltooid is,
krijg je een staat van permanente stagnatie.
Overigens is 88% van alle wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen
gedaan in Europa en Noord Amerika (de bulk hiervan tijdens en na de
Renaissance)
Nou nou nou... het Hellenisme was echt al lang ter ziele, en die
Sassaniden hielden zich meer bezig met kunst en cultuur dan met
wetenschap. Om dan de islamitische wetenschap een 'nabloei' te noemen is
nogal tendentieus.

Net zo tendentieus als zich op de borst te kloppen dat de europeanen en
noord-amerikanen zo'n groot deel van de wetenschappelijke ontdekkingen
hebben gedaan. Dat soort ontwikkelingen verloopt nu eenmaal via een
meetkundige reeks, niet toevallig gecorreleerd aan de wereldbevolking.

Zucht...
Peter Steenkamp
2017-07-18 13:56:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Post by Peter Steenkamp
Post by Seldon, Hari
Niet beter te weten dan dat 500 jaar na de dood van Mohammed de
wetenchap in de islamitische landen juist op haar hoogtepunt was. Met
name de wiskunde, de sterrenkunde en de (al)chemie... algebra, nadir,
zenith, alkohol, algoritme...
Nabloei van de pre-islamitische beschavingen (o.a. Hellenistische en
Sassanidische beschaving). Toen de islam het Midden Oosten militair
onder de voet gelopen had, was de bevolking nog helemaal niet-islamitisch.
Islamisering kost tijd, meestal eeuwen, maar als het voltooid is,
krijg je een staat van permanente stagnatie.
Overigens is 88% van alle wetenschappelijke ontdekkingen en uitvindingen
gedaan in Europa en Noord Amerika (de bulk hiervan tijdens en na de
Renaissance)
Nou nou nou... het Hellenisme was echt al lang ter ziele, en die
Sassaniden hielden zich meer bezig met kunst en cultuur dan met
wetenschap. Om dan de islamitische wetenschap een 'nabloei' te noemen is
nogal tendentieus.
Net zo tendentieus als zich op de borst te kloppen dat de europeanen en
noord-amerikanen zo'n groot deel van de wetenschappelijke ontdekkingen
hebben gedaan. Dat soort ontwikkelingen verloopt nu eenmaal via een
meetkundige reeks, niet toevallig gecorreleerd aan de wereldbevolking.
Zucht...
Je bewering dat ontwikkelingen gecorreleerd zijn aan de bevolkingsomvang
is irrelevant. De Islamitische wereld heeft al 5 eeuwen *NIETS* toegevoegd
aan de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van de mensheid,
ondanks dat moslims nu een slordige 20% van de wereldbevolking uitmaken.

Maar dat laatste kan ik beter laten vertellen door Arabieren zelf:

A Wise Honest Arab Muslim Man Tells Muslims The Truth About Themselves - A
Must See:


MEMRI: Arabs in their own words


En dat terwijl het overgrote deel van de ontdekkingen en uitvindingen
in diezelfde laatste 5 eeuwen gedaan is - In Europa en de Europese kolonies
in Noord Amerika.
hari seldon
2017-07-18 14:18:43 UTC
Permalink
Raw Message
...
Post by Peter Steenkamp
Post by Seldon, Hari
Nou nou nou... het Hellenisme was echt al lang ter ziele, en die
Sassaniden hielden zich meer bezig met kunst en cultuur dan met
wetenschap. Om dan de islamitische wetenschap een 'nabloei' te noemen is
nogal tendentieus.
Net zo tendentieus als zich op de borst te kloppen dat de europeanen en
noord-amerikanen zo'n groot deel van de wetenschappelijke ontdekkingen
hebben gedaan. Dat soort ontwikkelingen verloopt nu eenmaal via een
meetkundige reeks, niet toevallig gecorreleerd aan de wereldbevolking.
Zucht...
Je bewering dat ontwikkelingen gecorreleerd zijn aan de bevolkingsomvang
is irrelevant. De Islamitische wereld heeft al 5 eeuwen *NIETS* toegevoegd
aan de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van de mensheid,
ondanks dat moslims nu een slordige 20% van de wereldbevolking uitmaken.
Om te beginnen kijk ik nooit youtube-filmpjes. Daar is een goede reden
voor: waarom zou ik een half uur gaan zitten kijken om dezelfde
informatie op te nemen die je met een minuut lezen kunt opdoen?

Verder: dat de moslims nu 20% van de bevolking uitmaken zegt niets over
hun bevolkingsaandeel over de laatste vijf eeuwen. Ik heb het niet
uitgezocht, maar ik heb de indruk dat ze wat dat betreft een inhaalslag
aan het maken zijn.

Tenslotte: als je denkt dat de nieuwe islamitische staten (met snelle
bevolkingsgroei) zoals Maleisie en Indonesie "*NIETS* toevoegen
aan de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van de mensheid"
moet je nog maar eens opnieuw gaan zitten nadenken.
Peter Steenkamp
2017-07-18 14:31:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by hari seldon
...
Post by Peter Steenkamp
Post by Seldon, Hari
Nou nou nou... het Hellenisme was echt al lang ter ziele, en die
Sassaniden hielden zich meer bezig met kunst en cultuur dan met
wetenschap. Om dan de islamitische wetenschap een 'nabloei' te noemen is
nogal tendentieus.
Net zo tendentieus als zich op de borst te kloppen dat de europeanen en
noord-amerikanen zo'n groot deel van de wetenschappelijke ontdekkingen
hebben gedaan. Dat soort ontwikkelingen verloopt nu eenmaal via een
meetkundige reeks, niet toevallig gecorreleerd aan de wereldbevolking.
Zucht...
Je bewering dat ontwikkelingen gecorreleerd zijn aan de bevolkingsomvang
is irrelevant. De Islamitische wereld heeft al 5 eeuwen *NIETS* toegevoegd
aan de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van de mensheid,
ondanks dat moslims nu een slordige 20% van de wereldbevolking uitmaken.
Om te beginnen kijk ik nooit youtube-filmpjes. Daar is een goede reden
voor: waarom zou ik een half uur gaan zitten kijken om dezelfde
informatie op te nemen die je met een minuut lezen kunt opdoen?
De filmpjes zijn een paar minuten.
Post by hari seldon
Verder: dat de moslims nu 20% van de bevolking uitmaken zegt niets over
hun bevolkingsaandeel over de laatste vijf eeuwen. Ik heb het niet
uitgezocht, maar ik heb de indruk dat ze wat dat betreft een inhaalslag
aan het maken zijn.
Tenslotte: als je denkt dat de nieuwe islamitische staten (met snelle
bevolkingsgroei) zoals Maleisie en Indonesie "*NIETS* toevoegen
aan de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van de mensheid"
moet je nog maar eens opnieuw gaan zitten nadenken.
Ik blijf bij mijn bewering. Concreet: welke belangrijke uitvinding of
belangrijke wetenschappelijke ontdekking is recentelijk gedaan in
Maleisie of Indonesie? Helemaal niets.
hari seldon
2017-07-18 16:04:00 UTC
Permalink
Raw Message
...
Post by Peter Steenkamp
Ik blijf bij mijn bewering. Concreet: welke belangrijke uitvinding of
belangrijke wetenschappelijke ontdekking is recentelijk gedaan in
Maleisie of Indonesie? Helemaal niets.
Uit mijn hoofd weet ik dat de flash drive uit Maleisie komt. En uit
Indonesie OFDM-based 4G Telecommunication.
Rob
2017-07-18 16:09:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by hari seldon
...
Post by Peter Steenkamp
Ik blijf bij mijn bewering. Concreet: welke belangrijke uitvinding of
belangrijke wetenschappelijke ontdekking is recentelijk gedaan in
Maleisie of Indonesie? Helemaal niets.
Uit mijn hoofd weet ik dat de flash drive uit Maleisie komt. En uit
Indonesie OFDM-based 4G Telecommunication.
Dat zijn geen wetenschappelijke ontdekkingen maar technische ontwikkelingen.
Die kun je doen in het land waar de lonen het laagst zijn, dwz in landen
die economisch achterlopen. Moslimlanden.
KPGH
2017-07-18 16:56:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by hari seldon
On Tuesday, July 18, 2017 at 4:18:46 PM UTC+2, hari
...
Ik blijf bij mijn bewering. Concreet: welke belangrijke
uitvinding of belangrijke wetenschappelijke ontdekking is
recentelijk gedaan in Maleisie of Indonesie? Helemaal
niets.
Uit mijn hoofd weet ik dat de flash drive uit Maleisie
komt. En uit Indonesie OFDM-based 4G Telecommunication.
Dat zijn geen wetenschappelijke ontdekkingen maar
technische ontwikkelingen. Die kun je doen in het land waar
de lonen het laagst zijn, dwz in landen die economisch
achterlopen. Moslimlanden.
Daarnaast zijn daar veel westerse corporations aanwezig
tewijl talenten naar de us worden gehaald.

Het westen is echter zelf van parasieten bevallen, dus
wellicht heeft men besloten dat er nu een mogelijkheid is om
het juk af te werpen? Badineren zal dan aan de uitkomst
weinig veranderen -- althans niet in het voordeel van het
westen: "There is no greater danger than underestimating your
opponent." -- Lao Tzu :-)
hari seldon
2017-07-18 17:02:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by hari seldon
...
Post by Peter Steenkamp
Ik blijf bij mijn bewering. Concreet: welke belangrijke uitvinding of
belangrijke wetenschappelijke ontdekking is recentelijk gedaan in
Maleisie of Indonesie? Helemaal niets.
Uit mijn hoofd weet ik dat de flash drive uit Maleisie komt. En uit
Indonesie OFDM-based 4G Telecommunication.
Dat zijn geen wetenschappelijke ontdekkingen maar technische ontwikkelingen.
Die kun je doen in het land waar de lonen het laagst zijn, dwz in landen
die economisch achterlopen. Moslimlanden.
Ga dan maar eens zoeken naar Maleisiers en Indonesiers die op
Amerikaanse universiteiten werken en daar wetenschappelijke ontdekkingen
doen die dan weer op het konto van de amerikaanse uebermensch worden
bijgeschreven...
Rob
2017-07-18 17:05:42 UTC
Permalink
Raw Message
Post by hari seldon
Post by Rob
Post by hari seldon
...
Post by Peter Steenkamp
Ik blijf bij mijn bewering. Concreet: welke belangrijke uitvinding of
belangrijke wetenschappelijke ontdekking is recentelijk gedaan in
Maleisie of Indonesie? Helemaal niets.
Uit mijn hoofd weet ik dat de flash drive uit Maleisie komt. En uit
Indonesie OFDM-based 4G Telecommunication.
Dat zijn geen wetenschappelijke ontdekkingen maar technische ontwikkelingen.
Die kun je doen in het land waar de lonen het laagst zijn, dwz in landen
die economisch achterlopen. Moslimlanden.
Ga dan maar eens zoeken naar Maleisiers en Indonesiers die op
Amerikaanse universiteiten werken en daar wetenschappelijke ontdekkingen
doen die dan weer op het konto van de amerikaanse uebermensch worden
bijgeschreven...
Ach ja maak er maar weer een complot theorie van...
De harde feiten zijn dat Moslims op het gebied van publicaties en prijzen
op wetenschapgebied heel ver achterlopen.
Dat is verder niet erg hoor, dat is hun keuze. Zij worden niet gelukkig
van de verworvenheden van vandaag, maar van de achterlijke schrijfsels
van 14 eeuwen geleden. Prima.
hari seldon
2017-07-18 18:24:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by hari seldon
Post by Rob
Post by hari seldon
...
Post by Peter Steenkamp
Ik blijf bij mijn bewering. Concreet: welke belangrijke uitvinding of
belangrijke wetenschappelijke ontdekking is recentelijk gedaan in
Maleisie of Indonesie? Helemaal niets.
Uit mijn hoofd weet ik dat de flash drive uit Maleisie komt. En uit
Indonesie OFDM-based 4G Telecommunication.
Dat zijn geen wetenschappelijke ontdekkingen maar technische ontwikkelingen.
Die kun je doen in het land waar de lonen het laagst zijn, dwz in landen
die economisch achterlopen. Moslimlanden.
Ga dan maar eens zoeken naar Maleisiers en Indonesiers die op
Amerikaanse universiteiten werken en daar wetenschappelijke ontdekkingen
doen die dan weer op het konto van de amerikaanse uebermensch worden
bijgeschreven...
Ach ja maak er maar weer een complot theorie van...
De harde feiten zijn dat Moslims op het gebied van publicaties en prijzen
op wetenschapgebied heel ver achterlopen.
Dat is verder niet erg hoor, dat is hun keuze. Zij worden niet gelukkig
van de verworvenheden van vandaag, maar van de achterlijke schrijfsels
van 14 eeuwen geleden. Prima.
Laten we er een kratje pils op zetten dat de genoemde landen het westen
binnen tien jaar voorbij zijn gestreefd...
KPGH
2017-07-18 21:23:09 UTC
Permalink
Raw Message
Post by hari seldon
Laten we er een kratje pils op zetten dat de genoemde
landen het westen binnen tien jaar voorbij zijn
gestreefd...
Die ben je dan ws kwijt. Alhoewel de zuid-amerikanisering van
europa nu snel zou kunnen gaan als er wat betreft die unie niet
snel een 'zachte coup' komt (zoals die in Philadelphia die
leidde tot de US constitutie), lijkt het doodverklaren van de US
vooralsnog voorbarig.

Daarnaast komen veel (vooral Aziatische) clienten-staten
vermoedelijk in de sfeer van China.
Seldon, Hari
2017-07-19 06:40:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by KPGH
Post by hari seldon
Laten we er een kratje pils op zetten dat de genoemde
landen het westen binnen tien jaar voorbij zijn
gestreefd...
Die ben je dan ws kwijt. Alhoewel de zuid-amerikanisering van
europa nu snel zou kunnen gaan als er wat betreft die unie niet
snel een 'zachte coup' komt (zoals die in Philadelphia die
leidde tot de US constitutie), lijkt het doodverklaren van de US
vooralsnog voorbarig.
"Het westen" is natuurlijk meer dan de USA. Hoewel... als Trump zo
doorgaat neemt het intellectuele kapitaal van de US sneller weer de
benen dan het indertijd gekomen is.
Post by KPGH
Daarnaast komen veel (vooral Aziatische) clienten-staten
vermoedelijk in de sfeer van China.
Daar zitten een hoop mohammedanen tussen. Ennieweej, dat holle gebazel
van die PVVers hier over superieure rassen hangt me de keel uit.
KPGH
2017-07-19 09:55:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Post by KPGH
Post by hari seldon
Laten we er een kratje pils op zetten dat de genoemde
landen het westen binnen tien jaar voorbij zijn
gestreefd...
Die ben je dan ws kwijt. Alhoewel de zuid-amerikanisering
van europa nu snel zou kunnen gaan als er wat betreft die
unie niet snel een 'zachte coup' komt (zoals die in
Philadelphia die leidde tot de US constitutie), lijkt het
doodverklaren van de US vooralsnog voorbarig.
"Het westen" is natuurlijk meer dan de USA. Hoewel... als
Trump zo
doorgaat neemt het intellectuele kapitaal van de US sneller
weer de benen dan het indertijd gekomen is.
In 'Het Westen' stond na WW2 functioneel het
militair-industriële complex van de US centraal. Beide nieuwe
grootmachten hadden imperialistische aanspraken gebaseerd op
een nieuwe (alternatieve) morele orde voor de mensheid. In
de invloedssfeer van de USSR werden leden van oude elites die
moeilijkheden maakte naar verluid eenvoudig geëlimineerd,
terwijl voor euro (en vooral de UK) de realiteit werd verpakt
in een soort 'romantisch imperialisme' gebaseerd op
'stardust' uit de (Amerikaanse) entertainment-industrie.

Klaarblijkelijk werd na het onderuithalen van de USSR Europa
('old europe' -- Rumsfelt) door de US op de nieuwe
geopolitieke realiteit gewezen waartegen de 'body politic' in
europa zich kennelijk verzette door het accent te leggen op
de holle slogans van het romantisch imperialisme waaronder
'de mensenrechten' e.d.

Sedertdien trachtte het Amerikaanse establishment Europa
klaarblijkelijk geleidelijk naar een nieuwe realiteit te
dringen. Enerzijds om te voorkomen dat een Europese federatie
zou ontstaan die later een concurrent zou kunnen worden, en
anderzijds om haar op 'romantisch imperialisme' gebaseerde
'soft power' (in aanvulling op haar militaire macht) tot op
zekere hoogte te handhaven.

Het Amerikaanse publiek, dat indirect voor die politiek via
onzin als 'vrijhandelsverdragen' e.d. betaald, heeft via de
verkiezing van prs. Trump laten weten daar echt genoeg van de
te hebben. Trump lijkt nu (evenals zijn voorganger) echter
wederom het tegenovergestelde te doen van wat ie tijdens
campagne aankondigde (de US terugtrekken uit internationale
avonturen), en is dus vermoedelijk niet meer dan een
kortstondig verschijnsel in een langlopend proces waarin niet
personen maar voornamelijk het (constitutionele) systeem
bepalend zal zijn voor de uiteindelijke uitkomst.

Hoe dat gaat aflopen weet vermoedelijk niemand. Maar iedereen
kan weten dat het er voor de US vermoedelijk een stuk beter
uitziet dan voor europa, en dat men dus in europa beter kan
ophouden een diarree van loze opinies over de US te lekken.
:-)
Post by Seldon, Hari
Post by KPGH
Daarnaast komen veel (vooral Aziatische) clienten-staten
vermoedelijk in de sfeer van China.
Daar zitten een hoop mohammedanen tussen. Ennieweej, dat
holle gebazel van die PVVers hier over superieure rassen
hangt me de keel uit.
'Mohammedanen' bestaan voor zover mij bekend niet, en met
'ras' heeft het gekrijs klaarblijkelijk weinig te maken. Als
de islam als opkomende geopolitieke factor serieus zou worden
genomen, dan zou dat vermoedelijk zeker voor europa betekenen
dat het belang heeft bij het zich distantiëren van (de
huidige politiek van) Israël. En dus worden moslims die 'de
westerse waarden' (?) niet overnemen, door een goed
gefinancierde krijsmachine voorgesteld als een zootje
suïcidale criminelen waar geen rekening mee behoeft te worden
gehouden omdat er toch niet mee te praten valt? :-)
Peter Steenkamp
2017-07-19 12:01:39 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Daar zitten een hoop mohammedanen tussen. Ennieweej, dat holle gebazel
van die PVVers hier over superieure rassen hangt me de keel uit.
Sommige volkeren presteren meer dan andere volkeren. En of dat aan etniciteit,
cultuur, religie, staatsinrichting ligt is een complexe discussie maar
verandert niets aan dat feit.

Merk op dat "alle mensen zijn gelijk, alle culturen zijn gelijkwaardig,
en alle religies zijn hetzelfde" ideologische dogma's zijn, oftewel
aangenomen waarheden, en geen objectieve, observeerbare waarheden.

Waar komen die dogma's vandaan? In het verleden is het vaak voorgekomen
dat ideologieen die uitgaan van de meerder/minderwaardigheid van mensen
gebruikt werden als vergoeilijking om misdaden te plegen tegen de zo
bestempelde "minderwaardige" mensen. En de Nazi's zijn het bekendste maar
zeker niet het enige voorbeeld. Of misdaden te plegen tegen mensen die
"oneerlijke privileges" hebben, om maar een thema te noemen dat de laatste
tijd weer in de mode raakt.

"alle mensen zijn gelijk, alle culturen zijn gelijkwaardig, en alle
religies zijn hetzelfde" is aangenomen als dogma om de vergoeilijking
van dergelijke misdaden te neutraliseren.

Maar hier is een fatale fout gemaakt. Als je tegen misdaden bent dan
stel je: gij zult geen misdaden plegen. En niet: we spreken af om in
sprookjes over vermeende gelijkwaardigheid te geloven en dwingen
iedereen om daar in mee te gaan.

Waarom is dat belangrijk? Hoe meer je je beleid baseert op ideologische
waarheden in plaats van feitelijke waarheden, hoe meer de werkelijke
uitkomst van beleid zal afwijken van de voorspelde uitkomst van beleid.

Concreet: als je massa-immigratie uit Afrika en het Midden Oosten toe
laat, dan krijg je geen "veelkleurige multiculturele prachtsamenleving"
zoals per de ideologie van gelijkwaardigheid, maar groeiende getto's
waar eindeloos belastinggeld in gestopt moet worden en waar misdaad
en terreur uit komt.
Henk
2017-07-19 18:28:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Post by KPGH
Post by hari seldon
Laten we er een kratje pils op zetten dat de genoemde
landen het westen binnen tien jaar voorbij zijn
gestreefd...
Die ben je dan ws kwijt. Alhoewel de zuid-amerikanisering van
europa nu snel zou kunnen gaan als er wat betreft die unie niet
snel een 'zachte coup' komt (zoals die in Philadelphia die
leidde tot de US constitutie), lijkt het doodverklaren van de US
vooralsnog voorbarig.
"Het westen" is natuurlijk meer dan de USA. Hoewel... als Trump zo
doorgaat neemt het intellectuele kapitaal van de US sneller weer de
benen dan het indertijd gekomen is.
Post by KPGH
Daarnaast komen veel (vooral Aziatische) clienten-staten
vermoedelijk in de sfeer van China.
Daar zitten een hoop mohammedanen tussen. Ennieweej, dat holle gebazel
van die PVVers hier over superieure rassen hangt me de keel uit.
Als de feiten niet langer genegeerd kunnen wordt, blijft nog maar een
ding over en dat is het bekende Linxom wegkijken.
Tjsa...
--
Stop de massa-immigratie
Seldon, Hari
2017-07-20 06:24:16 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Henk
Post by Seldon, Hari
Post by KPGH
Post by hari seldon
Laten we er een kratje pils op zetten dat de genoemde
landen het westen binnen tien jaar voorbij zijn
gestreefd...
Die ben je dan ws kwijt. Alhoewel de zuid-amerikanisering van
europa nu snel zou kunnen gaan als er wat betreft die unie niet
snel een 'zachte coup' komt (zoals die in Philadelphia die
leidde tot de US constitutie), lijkt het doodverklaren van de US
vooralsnog voorbarig.
"Het westen" is natuurlijk meer dan de USA. Hoewel... als Trump zo
doorgaat neemt het intellectuele kapitaal van de US sneller weer de
benen dan het indertijd gekomen is.
Post by KPGH
Daarnaast komen veel (vooral Aziatische) clienten-staten
vermoedelijk in de sfeer van China.
Daar zitten een hoop mohammedanen tussen. Ennieweej, dat holle gebazel
van die PVVers hier over superieure rassen hangt me de keel uit.
Als de feiten niet langer genegeerd kunnen wordt, blijft nog maar een
ding over en dat is het bekende Linxom wegkijken.
Tjsa...
Het grappige is dat er niemand te hoop loopt als er een blanke, arische
mohammedanen uit bijvoorbeeld de USA binnenkomen. Maar zwarte christenen
uit Ethiopie zijn tuig.

Dus de vraag mohammedaan f niet i zelfs voor de PVV-ers geen punt. Het
is puur racisme.
Rob
2017-07-20 09:21:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Post by Henk
Post by Seldon, Hari
Post by KPGH
Post by hari seldon
Laten we er een kratje pils op zetten dat de genoemde
landen het westen binnen tien jaar voorbij zijn
gestreefd...
Die ben je dan ws kwijt. Alhoewel de zuid-amerikanisering van
europa nu snel zou kunnen gaan als er wat betreft die unie niet
snel een 'zachte coup' komt (zoals die in Philadelphia die
leidde tot de US constitutie), lijkt het doodverklaren van de US
vooralsnog voorbarig.
"Het westen" is natuurlijk meer dan de USA. Hoewel... als Trump zo
doorgaat neemt het intellectuele kapitaal van de US sneller weer de
benen dan het indertijd gekomen is.
Post by KPGH
Daarnaast komen veel (vooral Aziatische) clienten-staten
vermoedelijk in de sfeer van China.
Daar zitten een hoop mohammedanen tussen. Ennieweej, dat holle gebazel
van die PVVers hier over superieure rassen hangt me de keel uit.
Als de feiten niet langer genegeerd kunnen wordt, blijft nog maar een
ding over en dat is het bekende Linxom wegkijken.
Tjsa...
Het grappige is dat er niemand te hoop loopt als er een blanke, arische
mohammedanen uit bijvoorbeeld de USA binnenkomen. Maar zwarte christenen
uit Ethiopie zijn tuig.
Dus de vraag mohammedaan f niet i zelfs voor de PVV-ers geen punt. Het
is puur racisme.
Nou kijk als iemand van de USA naar Nederland verhuist dan zal daar
meestal een andere motivatie achter zitten dan wanneer iemand van Ethiopie
naar Nederland (of Europa in het algemeen) wil komen.

De kans dat hij hier niet in de samenleving blijkt mee te kunnen draaien,
in de lagere sociale klassen terecht komt, en in aanraking komt met en
vervalt tot tuig is in het laatste geval aanmerkelijk groter.

Ontken het gerust. Maar bedenk je wel dat je met ontkennen van het
probleem het probleem niet weg krijgt, hoe vaak de gutmenschen dat
ook blijven beweren.
KPGH
2017-07-20 09:36:44 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Het grappige is dat er niemand te hoop loopt als er een
blanke, arische mohammedanen uit bijvoorbeeld de USA
binnenkomen. Maar zwarte christenen uit Ethiopie zijn tuig.
Dus de vraag mohammedaan f niet i zelfs voor de PVV-ers
geen punt. Het is puur racisme.
Daar speelt naar ik me voorstel vooral sociaaleconomische
status of de associatie daarmee.

'Etnocentrisme', de tendens om vooral in tijden van
tegenspoed groepen rond een al of niet vermeende
gemeenschappelijke afkomst te vormen, is ook in mensen
wellicht meer een feit dan een keus.

Probleem op dit punt lijkt meer dat binnen grotere
sociaaleconomische organisaties parasitaire groepen rond een
(vermeende) gemeenschappelijke afkomst kunnen ontstaan. Maar
dit geldt evengoed voor andere 'ankerpunten' de zoals sociale
klasse van voorouders.

'Racisme' is aldus (evenals 'antidemocratisch' e.d.) vooral
een voor propagandadoeleinde gemakkelijk te manipuleren term
die vermoedelijk vooral door dominante exclusieve groepen
wordt ingezet tegen door hen ongewenste (potentiële)
concurrentie. Het veroordelen, vervolgen en/of waarschuwen
ertegen is daarom vermoedelijk niet de oplossing van een
probleem dta lang geleden al eens aan de orde werd gesteld:

"If men were angels, no government would be necessary. If
angels were to govern men, neither external nor internal
controls on government would be necessary. In framing a
government which is to be administered by men over men, the
great difficulty lies in this: you must first enable the
government to control the governed; and in the next place
oblige it to control itself. A dependence on the people is,
no doubt, the primary control on the government; but
experience has taught mankind the necessity of auxiliary
precautions."

http://www.constitution.org/fed/federa51.htm :-)
Peter Steenkamp
2017-07-20 11:36:03 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Het grappige is dat er niemand te hoop loopt als er een blanke, arische
mohammedanen uit bijvoorbeeld de USA binnenkomen. Maar zwarte christenen
uit Ethiopie zijn tuig.
Ook blanke moslims vertrouw ik niet. Islam is een ideologie die heel
erg niet deugt. Sterker nog, de blanke bewuste bekeerlingen zijn zelfs
gevaarlijker dan willekeurige moslims.

Verder is de kwaliteit van een samenleving een maat voor de kwaliteit
van een cultuur. Mensen uit een arme achterlijke samenleving nemen
een cultuur van armoede en achterlijkheid mee als ze hier heen komen.
En wat ras betreft, er zijn wel degelijk meer verschillen tussen rassen
dan alleen het pigmentgehalte van de huid. Zie de wereldkaart in
onderstaande link:

https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country
Post by Seldon, Hari
Dus de vraag mohammedaan f niet i zelfs voor de PVV-ers geen punt. Het
is puur racisme.
irrelevant gemaakt met mijn zin hierboven. Ik vertrouw mohammedanen niet
en bewuste bekeerlingen al helemaal niet.

Peter Steenkamp
2017-07-18 18:24:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by hari seldon
Uit mijn hoofd weet ik dat de flash drive uit Maleisie komt. En uit
Indonesie OFDM-based 4G Telecommunication.
Wikipedia noemt Israel, Maleisie, Singapore en Taiwan als geboortenplaatsen.
Onduidelijk waar de uitvinder vandaan komt. Flashdrive is een variatie
op de harddisk die door IBM, een Amerikaans bedrijf, is uitgevonden.

Ik heb ook even gezocht en 4G is het enige relevante dat ik kon vinden
van Indonesie. (En iets onduidelijks met aardbevingen voorspellen).

Merk op dat draadloos internet al bestond, en 4G is slecht een innovatie
daarboven op. Net als het Nederlandse Bluetooth.

Het kleine Nederland daarentegen heeft een enorme waslijst aan uitvindingen
en ontdekkingen gedaan:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Dutch_inventions_and_discoveries
(vreemd genoeg geen Nederlandstalige versie)

De wat meer invloedrijke Nederlandse uitvindingen zijn de onderzeeboot,
instituten die de basis zijn van het moderne kapitalisme, en de
microscoop, die de basis legde voor de microbiologie en dus de moderne
medische wetenschap.


Ik vond ook nog een andere pagina, over historische uitvindingen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_historic_inventions

Deze pagina bevestigd wat ik al zei: de meeste uitvindingen zijn
na 1500 gedaan en die zijn vrijwel allemaal in Europa of Noord Amerika
gedaan (en een enkele in Japan)
Rob
2017-07-18 12:43:02 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
Post by Rob
Post by Seldon, Hari
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei verschijnselen
waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij slaagde er niet in dat
alles onder te brengen in een enkel natuurkundig raamwerk. Dat begon pas
vorm te krijgen nadat het christendom zich begon door te zetten. Ik denk
dat met name St. Augustinus gezien kan worden als een belangrijke
gangmaker in die ontwikkeling.
Christenen hebben wel wetenschap bedreven en zijn daardoor vaak ook
van het geloof gevallen (wat hen in het begin niet in dank werd afgenomen).
In Moslimlanden daarentegen is de wetenschap, waar men voor de opkomst
van de Islam, helemaal stil komen te liggen door de dictatuur van de
religie. Overigens niet ten tijde van Mohammed, maar pas later toen
er "uitleggers" kwamen die precies wisten wat Mohammed allemaal bedoeld
had (hoewel hij al 500 jaar dood was).
Niet beter te weten dan dat 500 jaar na de dood van Mohammed de
wetenchap in de islamitische landen juist op haar hoogtepunt was. Met
name de wiskunde, de sterrenkunde en de (al)chemie... algebra, nadir,
zenith, alkohol, algoritme...
Ja maar daarna kwam dus die "nieuwe uitleg van de Koran" (ok iets meer
dan 500 jaar na Mohammed) waarna wetenschap des duivels was.
Op dit moment behoren de Islamitische landen tot de achterlijke landen
in de wetenschap.
R.Phillips
2017-07-18 08:44:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
...
Post by R.Phillips
Post by hari seldon
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon onstaan nadat het
monotheisme met een alwetende en almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de wereld min of
meer bestierd door een zootje ongeregeld dat minstens zo idioot en
inconsequent was als de mens. Het had weinig dus weinig zin om na te
denken over wat Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs ook het idee op
dat de brave man (of vrouw) een plan en een bedoeling had. En daarover
kon je veel gemakkelijker nadenken en speculeren dan over die van het
wilde pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met /een/ god
die zijn schepping volgens specifieke beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
De theorie faalt. De Ebers en Smith papyrussen zijn van 1600 voor het begin
van de jaartelling. Dat was pharmaceutica.
De fluctuatie van de driester Algol ging de Egyptenaren ook niet voorbij
en baseerden de activiteiten van Horus op de 2.867 dagen cyclus.
Dat was 1200 jaar voor de jaartelling. Katten en crocodillen waren toen
nog goden.
R
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei verschijnselen
waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij slaagde er niet in dat
alles onder te brengen in een enkel natuurkundig raamwerk. Dat begon pas
vorm te krijgen nadat het christendom zich begon door te zetten. Ik denk
dat met name St. Augustinus gezien kan worden als een belangrijke
gangmaker in die ontwikkeling.
"Staand/zittend op de schouders van reuzen" is 1150 John of Salisbury ofwel
Johannes parvus Salisberiensis? Wie waren de reuzen. Acquinas was een
eeuw later.

Er is altijd een raamwerk geweest. Het nieuwere raamwerk begon
ergens in 1860 met Fizeau/Foucault [Michelson Morley] Maxwell, Lorenz en Planck.

R
KPGH
2017-07-18 09:32:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Seldon, Hari
...
Post by R.Phillips
Post by hari seldon
Er is ook een school die stelt dat wetenschap pas kon
onstaan nadat het monotheisme met een alwetende en
almachtige god was 'uitgevonden'.
De redenering is als volgt: in het polytheisme werd de
wereld min of meer bestierd door een zootje ongeregeld
dat minstens zo idioot en inconsequent was als de mens.
Het had weinig dus weinig zin om na te denken over wat
Het Grote Plan was.
Met een alwetende en almachtige god kwam logischerwijs
ook het idee op dat de brave man (of vrouw) een plan en
een bedoeling had. En daarover kon je veel gemakkelijker
nadenken en speculeren dan over die van het wilde
pantheon van voorheen. Immers, nu heb je te maken met
/een/ god die zijn schepping volgens specifieke
beginselen in elkaar had gedraaid.
Ik vind het wel een aantrekkelijke redenering.
De theorie faalt. De Ebers en Smith papyrussen zijn van
1600 voor het begin van de jaartelling. Dat was
pharmaceutica. De fluctuatie van de driester Algol ging de
Egyptenaren ook niet voorbij en baseerden de activiteiten
van Horus op de 2.867 dagen cyclus. Dat was 1200 jaar voor
de jaartelling. Katten en crocodillen waren toen nog
goden.
Waarom faalt de theorie? Natuurlijk nam de mens allerlei
verschijnselen waar en verbaasde zich er ook over. Maar hij
slaagde er niet in dat alles onder te brengen in een enkel
natuurkundig raamwerk.
'Natuurkunde' of fysica (physics) was de studie van
verbanden in het observeerbare universum. Aangezien geen
zekerheid bestaat over wat 'observatie' is, kon/kan (zelfs
over verbanden 'altijd' aanwezig leken) geen absolute
zekerheid bestaan. In dit opzicht verschillen de fysieke
wereld en de van formele logica afgeleide middelen om
daarover zo exact mogelijk te communiceren, vermoedelijk
fundamenteel.

De interesse van volwassenen is in de eerste plaats in
overleving en hetgeen daarmee verband houdt. ('Verbazen'
heeft betrekking op kinderen.) Nadat directe fysieke
levensbehoefte (lijken te) zijn veiliggesteld verplaatst de
interesse zich naar middelen om welvaart te vergroten, te
beveiligen en/of te vieren -- dat laatste in de vorm van het
verwerven van status. Zoals naar ik meen Aristoteles al
observeerde, was daarom het volk vooral geïnteresseerd is
welvaart (dus en vrede) en elites in glorie -- en dus oorlog.

In een tijd dat alleen elites op grond van hun materiële
omstandigheden de mogelijkheid hadden om zaken te
onderzoeken, ging dus vermoedelijk de meeste aandacht naar
militaire innovatie.

1 van de zaken die in de afgelopen paar honderd jaar
vermoedelijk vooral is verandert, is dat voor zowel welvaart
als oorlog productie nodig is en dat voor productie
systematisch onderzoek (van de fysieke wereld )steeds
belangrijker werd. Hierdoor kregen elites en arbeiders een
nieuw gemeenschappelijk belang dat onder agrarische condities
ontbrak.

De rol van religie was aldus steeds voornamelijk bestaande
omstandigheden te faciliteren door er een 'hogere' betekenis
aan te geven.
R.Phillips
2017-07-16 09:29:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Rob
Post by Hein 2017
DEN HAAG - Van de asielzoekers die net zijn aangekomen in een
Nederlands azc begrijpen twee op de tien weinig of niets van het gesprek
over de Nederlandse levensstijl. Dat blijkt uit een onderzoek dat de
drie asielorganisaties COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV)
hebben laten doen door bureau Kantar Public.
De centrale boodschap in dat gesprek is wat is bepaald in artikel 1 van
de Grondwet, dat in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur,
ras en geslacht. Zeven op de tien asielzoekers snappen de boodschap naar
eigen zeggen wel.
Ze begrijpen de boodschap wel maar vervolgens denken ze "ok ik heb
vrijheid van godsdienst en mijn godsdienst zegt dat homo's van de flat
gegooid mogen worden en vrouwen minderwaardig zijn, dus dat soort
principes mag ik gewoon aanhangen!".
Ik heb twee Slovaken in huis voor de 4 daagse. Die snappen ook niks maar
verwachten alles. Ik leer ze fietsen vandaag op huurfietsen. Dan kunnen
ze komen en gaan wanneer ze willen.

R
J.B. Charles
2017-07-18 10:14:49 UTC
Permalink
Raw Message
Post by R.Phillips
Post by Rob
Post by Hein 2017
DEN HAAG - Van de asielzoekers die net zijn aangekomen in een
Nederlands azc begrijpen twee op de tien weinig of niets van het gesprek
over de Nederlandse levensstijl. Dat blijkt uit een onderzoek dat de
drie asielorganisaties COA, IND en Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV)
hebben laten doen door bureau Kantar Public.
De centrale boodschap in dat gesprek is wat is bepaald in artikel 1 van
de Grondwet, dat in Nederland iedereen mag zijn wie hij is, ongeacht
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, seksuele voorkeur,
ras en geslacht. Zeven op de tien asielzoekers snappen de boodschap naar
eigen zeggen wel.
Ze begrijpen de boodschap wel maar vervolgens denken ze "ok ik heb
vrijheid van godsdienst en mijn godsdienst zegt dat homo's van de flat
gegooid mogen worden en vrouwen minderwaardig zijn, dus dat soort
principes mag ik gewoon aanhangen!".
Ik heb twee Slovaken in huis voor de 4 daagse. Die snappen ook niks maar
verwachten alles. Ik leer ze fietsen vandaag op huurfietsen. Dan kunnen
ze komen en gaan wanneer ze willen.
Dus die gaan vier dagen de 4daagse wandelroute fietsen?
En hebben ze al asiel aangevraagd?
Loading...